7. Araf Suresi / 205.ayet

Sen içten bir yalvarış ve derin bir ürperti ile sesini yükseltmeden sabah akşam her daim Rabbini an ve sakın gafillerden olma!

Bknz: (7/55)(18/28)

Mustafa Çavdar Meali

Araf 205 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Sabah ve akşam çağları, yalvarıp yakararak ve ondan korkarak, fakat fazla bağırmamak şartıyla ve içinden gelerek an Rabbini ve gaflet edenlerden olma.

(Araf 205)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Habibim!) Sabah ve akşam (gafletle değil huzurla), içinden (tevazu ile) yalvararak ve korku duyarak, biraz aşikâre bir sesle Rabbini zikret ve gafillerden olma. *

(Araf 205)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve sen ey peygamber! Alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde, sesini yükseltmeden, sabah akşam Rabbini an ve sakın umursamaz kimselerden olma.

(Araf 205)

Adem Uğur Meali:

Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.

(Araf 205)

Ahmet Hulusi Meali:

Rabbini nefsinde, haddini bilerek, hissederek ve gizlice, gösterişsiz, sesini yükseltmeden, sabah - akşam zikret, hatırla ve derinliğine düşün! Gafillerden olma!

(Araf 205)

Ahmet Tekin Meali:

“İçinden, yalvara yakara, korka korka, alçak bir sesle, gündüzün ilk ve son saatlerinde Rabbini zikre, şükre devam et, ibadet et, dinini ve şeriatını anlat. Gafillerden olma.”*

(Araf 205)

Ahmet Varol Meali

Rabbini gönülden yalvararak ve korku ile, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. Gafillerden olma.

(Araf 205)

Ali Bulaç Meali:

Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.

(Araf 205)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sabah ve akşam, içinden yalvararak ve korkarak, aşikâreden (içten hafif) bir sesle Rabbini an (dua ve zikret). Gâfillerden olma.

(Araf 205)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yalvararak, korkuyla ürpererek ve sesini yükseltmeden, sabah ve akşam, Efendini içinden an. Sakın aymazlık içinde olma.

(Araf 205)

Ali Ünal Meali:

Rabbini sabah ve akşam içten içe, yalvararak, ürpererek, yüksek olmayan (fakat kendinin işitebileceği) bir sesle zikret ve sakın gafillerden olma.

(Araf 205)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Rabbini kendi içinde yalvararak ve korkarak ve dışardan işitilmeyecek bir sesle sabah akşam zikret. Sakın gafillerden olma.

(Araf 205)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Sen ey Peygamber,alçak gönüllülükle, korku ve duyarlık içinde, sesini yükseltmeden,sabahakşam kendi içinde Rabbini an ve sakın gafillerden biri olma!

(Araf 205)

Bekir Sadak Meali:

Rabbini gonulden ve korkarak icinden hafif bir sesle sabah aksam an, gafillerden olma.

(Araf 205)

Besim Atalay Meali:

Kendözünde Tanrını, sızlanmakla, korkuyla, akşam sabah gürültüsüz anasın, olmayasın haber almayanlardan

(Araf 205)

Celal Yıldırım Meali:

Hem Rabbini sabah akşam, içinden yalvarıp yakararak, ürpererek yükseğin altında bir sesle an. gafillerden olma.

(Araf 205)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Rabbini gönülden yalvararak, ürperti ve duyarlık içinde, sesini yükseltmeden sabah akşam zikret ve sakın umursamaz kimselerden olma!

(Araf 205)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Rabbini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma.

(Araf 205)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma.

(Araf 205)

Diyanet Vakfı Meali:

Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.

(Araf 205)

Edip Yüksel Meali:

Rabbini gönülden yalvararak, gizlice ve sessizce sabah akşam an; gafillerden olma.

(Araf 205)

Elmalılı Orjinal Meali:

Hem de sabahleyin ve akşamları içinden tazarru' ile gizlice ve cehrin madunu sesle rabbını zikret de gafillerden olma

(Araf 205)

Elmalılı Yeni Meali:

Sabah ve akşamları içinden yalvararak, gizlice ve kendin işitecek kadar bir sesle Rabbini zikret de gafillerden olma!

(Araf 205)

Erhan Aktaş Meali:

Nefsinde[1] tedarruan[2] ve çekinerek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam[3] Rabb'ini an. Umursamazlardan olma!

1)Bütün benliğinle, kendinde.
2)Basitliğinin, güçsüzlüğünün, zayıflığının, muhtaçlığının bilincinde olarak, tevazu üstüne tevazu göstererek.
3)Daima, her zaman, sürekli.

(Araf 205)

Gültekin Onan Meali:

rabbini sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.

(Araf 205)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve her zaman kendi içinden, korkarak ve alçala alçala, yüksek olmayan bir sesle Rabbini an ve umursamazlardan olma!

(Araf 205)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Gönülden yalvararak, korku ile ve yüksek olmayan bir sesle, sabah ve akşam Rabbini zikret. Sakın gafillerden olma!

(Araf 205)

Harun Yıldırım Meali:

Kendi kendine yüksek olmayan bir sesle yalvararak ve ürpererek sabah akşam Rabbini an da gafillerden olma!

(Araf 205)

Hasan Basri Çantay:

Rabbini, içinden, yalvararak, ve korkarak, (fakat) yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam an. Gaafillerden olma.

(Araf 205)

Hayrat Neşriyat Meali:

Hem Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabahakşam zikret; ve sakın gafillerden olma!

(Araf 205)

Hubeyb Öndeş Meali: /

RAB'bini gün başında ve gün sonunda içinden yalvararak, korkarak ve sözden açığı [yüksek sesli] olmaksızın an! Bihaber kişilerden olma.

(Araf 205)

Hüseyin Atay Meali:

Rabbini alçak gönüllülükle ve ürkerek, bağırış olmayan bir sesle içinden, sabah akşam an. Dalgınlardan biri olma.

(Araf 205)

İbni Kesir Meali:

Rabbına; içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret. Ve gafillerden olma.

(Araf 205)

İlyas Yorulmaz Meali:

Rabbini kendi içinde saygıyla, hürmet ile ve korkarak, sabah akşam yüksek sesle olmamak kaydı ile sözlü olarak an. Sakın ola ki Rabbinden habersizlerden olma.

(Araf 205)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine, korkarak ve yalvararak, sözün sesli olmayanı ile zikret. Ve gâfillerden olma.

(Araf 205)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Çalabını erte, akşam, alçak sesle, yakararak, korkarak, için için an. Sakın dalgıda kalma.

(Araf 205)

Kadri Çelik Meali:

Rabbini sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, yalvarıp yakararak ve korkarak zikret ve gafillerden olma.

(Araf 205)

Mahmut Kısa Meali:

Ve sen, ey hakîkat yolunun yolcusu; gönlünün tâ derinliklerinde, engin bir tevazu ile boyun büküp yalvararak ve O’nun ihtişâm ve azameti karşısında titreyip ürpererek, fakat kendini bilmezlerin yaptığı gibi bağırıp çağırmadan, sesini yükseltmeden, gece gündüz Rabb’ini an ve sakın kibrin ve zevk-ü sefanın pençesine düşerek Rabb’ini unutan gâfillerden olma!

(Araf 205)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Akşam ve sabah hafif bir sesle yalvarıp yakararak, ürpertiyle, haşyetle Rabbini için için zikret. Sakın umursamaz gafil kimselerden olma.

(Araf 205)

Mehmet Türk Meali:

Rabbini içinden, yalvararak ve gizlice, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam sürekli an ve sakın gafillerden olma!

(Araf 205)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Ey Peygamber!) Rabbini içinden gayet alçakgönüllülükle ve korkuyla (ve de) alçak sesle, sabah (ve) akşam anmaya devam et. Sakın gafillerden olma.

(Araf 205)

Muhammed Esed Meali:

Ve sen, (ey Peygamber), gönül alçaltarak, korku ve duyarlık içinde, sesini yükseltmeden sabah akşam Rabbini an ve sakın umursamaz kimselerden olma.

(Araf 205)

Mustafa Çavdar Meali:

Sen içten bir yalvarış ve derin bir ürperti ile sesini yükseltmeden sabah akşam her daim Rabbini an ve sakın gafillerden olma!

Bknz: (7/55) - (18/28)

(Araf 205)

Mustafa Çevik Meali:

205-206 Rabbinizi alçak gönüllükle, içten bir yönelişle, yaratılış sebebinizi düşünüp verdiği nimetleri göz önüne getirerek gece gündüz anın ve sakın O’nu umursamayan kimselerden olmayın. Şüphesiz Rabbine yakın olanlar sorumluluklarını severek yerine getirirler ve nankörlük edip, kibirlenmezler. O’nun yüceliğinin karşısında eğilir, yalnızca O’na secde ederler.

(Araf 205)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve Rabbini, özbenliğinde, alçakgönüllülükle ve O'ndan sakınarak, sesini yükseltmeksizin gündüz gece an ve sakın kendine yabancılaşanlardan olma!

(Araf 205)

Osman Okur Meali:

Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gâfillerden olma!

(Araf 205)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve Rabbini içinden yalvararak ve korkarak ve cehren kıraatın dûnunda olarak sabahları ve akşamları zikret ve gâfillerden olma.

(Araf 205)

Ömer Öngüt Meali:

Rabbini gönülden, yalvararak, boynu bükük ve ürpererek hafif sesle sabah-akşam zikret! Sakın gafillerden olma.

(Araf 205)

Ömer Sevinçgül Meali:

Rabbini, yakararak, korkarak, sabah akşam, kısık sesle içinden an, gáfillerden olma.

(Araf 205)

Sadık Türkmen Meali:

Yalvararak ve için için korkarak; sabah akşam yüksek olmayan sesle Rabbini an/zikret! Sakın gafillerden olma!

(Araf 205)

Seyyid Kutub Meali:

Rabbinin adını yalvararak korkarak ve yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an ve gafillerden olma.

(Araf 205)

Suat Yıldırım Meali:

Sabah ve akşam Rabbini, içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret, gafillerden olma!

(Araf 205)

Süleyman Ateş Meali:

Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma!

(Araf 205)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Öğle ve ikindide[1], yüksek olmayan bir sesle içten içe yalvararak Rabbini gizlice an. Sakın dikkatsizlik etme.

1)Öğle ve ikindi namazlarının sessiz kılınmasının delili bu ayettir..

(Araf 205)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Rabbini, sabah akşam, korkarak ve yalvararak hafif bir sesle an, gafillerden olma.

(Araf 205)

Şaban Piriş Meali:

Rabbini içinden yalvararak ve sesini yükseltmeden, korkarak sabah akşam zikret, gafillerden olma!

(Araf 205)

Talat Koçyiğit Meali:

Rabbını, içinden, yalvararak, korkarak fakat yüksek sesle olmaksızın sabah akşam zikret; gafillerden olma.

(Araf 205)

Tefhimul Kuran Meali:

Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.

(Araf 205)

Ümit Şimşek Meali:

Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma.

(Araf 205)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma.

(Araf 205)

Rashad Khalifa Meali:

You shall remember your Lord within yourself, publicly, privately, and quietly, day and night; do not be unaware.,

(Araf 205)