7. Araf Suresi / 56.ayet

Ülkede dirlik ve düzenlik tesis edildikten sonra, bozgunculuk yapmayın. Allah’tan korkarak ve rahmetini de ümit ederek O’na dua edin. Zira Allah’ın rahmeti iyi kimselere pek yakındır.

Bknz: (7/85)(29/36)(13/12)(21/90)(2/218)(5/54)(29/69)

Mustafa Çavdar Meali

Araf 56 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculukta bulunmayın ve ona, azabından korkarak, lutfunu da umarak dua edin. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere pek yakındır.

(Araf 56)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Islahından (Hakka dayalı bir nizama ve intizama sokulmasından) sonra, yeryüzünde (ve ülkenizde) bozgunculuk (fesat) çıkarmayın (Adil bir düzeni bırakıp bâtıl sistemlerin peşine takılmayın) ; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

(Araf 56)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bunun içindir ki, iyi bir düzene sokulmuşken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Korkuyla ve umarak yalvarın O'na. Çünkü Allah'ın rahmeti, her zaman iyilik yapanlara çok yakındır.

(Araf 56)

Adem Uğur Meali:

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.

(Araf 56)

Ahmet Hulusi Meali:

Düzene sokulduktan sonra arzda bozgunculuk yapmayın... Korkarak ve icabet edeceğine inanarak O'na dua edin! Muhakkak ki Allah Rahmeti muhsinlerden yakındır.

(Araf 56)

Ahmet Tekin Meali:

Islah edildikten, din ve dünya işleri, sosyal ilişkiler düzeltildikten, yeniden düzene konduktan, geliştirildikten, barış sağlandıktan sonra, yeryüzünde ülkede, fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın. Korku ve ümit içinde Allah'a kulluk, ibadet ve dua edin, yalvarın. Allah'ın rahmeti, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, de-vamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idarecilere, askerî erkâna ve müslümanlara çok yakındır.*

(Araf 56)

Ahmet Varol Meali

Düzene sokulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve ümit ile dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.

(Araf 56)

Ali Bulaç Meali:

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

(Araf 56)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yeryüzü (iman ve adaletle) düzeldikten sonra, orada (fenalık işlemekle) fesad çıkarmayın; ve Allah'a hem korku hem de istekle kulluk edin, duada bulunun. Muhakkak ki, iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti pek yakındır.

(Araf 56)

Ali Rıza Sefa Meali:

Düzen sağlandıktan sonra, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korku ve umutla yakarışlarda bulunun. Kuşkusuz, Allah'ın rahmeti, güzel davrananlara çok yakındır.

(Araf 56)

Ali Ünal Meali:

(Had bilirlik, dolayısıyla O’nun tayin buyurduğu hudutlar içinde kalın ve) her şeyiyle yerli yerinde olan yeryüzünde onun düzenini bozacak şekilde (ve ıslahından sonra ülkede) bozgunculuk çıkarmayın ve korku ile ümitbeklenti dengesi içinde O’na yalvarın. Hiç şüphesiz Allah’ın rahmeti, Allah’ı görüyormuşçasına, en azından Allah’ın kendilerini sürekli gördüğünün şuuru içinde davrananlara pek yakındır.

(Araf 56)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve rahmetini umarak Allah’a dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti, güzel davrananlara çok yakındır.

(Araf 56)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yeryüzü ıslaha kavuştuktan sonra orada bozgunculuk yapmayınız. O'na ürpererek ve ümit ederek dua ediniz. Şüphesiz Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

(Araf 56)

Bekir Sadak Meali:

Duzeltilmisken, yeryuzunde bozgunculuk yapmayin. Allah'a korkarak ve umutla yalvarin. Dogrusu Allah'in rahmeti iyi davrananlara yakindir.

(Araf 56)

Besim Atalay Meali:

Yeryüzü düzelmişken, orda fesat çıkarmayın, Allahtan korkarak, umunarak onu çağırın, iyilik edenlere Allahın yarlıgası evet yakındır

(Araf 56)

Celal Yıldırım Meali:

Yeryüzünde —düzeni kurup yörüngesine oturttuktan sonra— bozgunculuk yapmayın. Allah'a hem için için korkarak, hem derin bir umut bağlayarak duâ edin. Şüphesiz ki, Allah'ın rahmeti iyilik üzere davrananlara pek yakındır.

(Araf 56)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Allah'ın mesajlarıyla) belli bir düzene girmiş olan yeryüzünde bozgunculuk yapmayın! (Azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak O'na dua edin! Çünkü Allah'ın rahmeti iyilere/iyilik yapanlara her zaman yakındır.

(Araf 56)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyi davrananlara yakındır.

(Araf 56)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

(Araf 56)

Diyanet Vakfı Meali:

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.

(Araf 56)

Edip Yüksel Meali:

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve umutla yalvarın. ALLAH'ın rahmeti güzel davrananlara yakındır

(Araf 56)

Elmalılı Orjinal Meali:

Yer yüzünü ifsad etmeyin ıslahından sonra da hem havf hem şevk ile ona kulluk edin, her halde Allahın rahmeti yakındır muhsinlere

(Araf 56)

Elmalılı Yeni Meali:

Yeryüzünde, düzeni kurulduktan sonra, bozgunculuk yapmayın ve O'na korku ve ümit ile kulluk edin! Şüphe yok ki, Allah'ın rahmeti, iyilik yapanlara yakındır.

(Araf 56)

Erhan Aktaş Meali:

Ve düzeltildikten sonra, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na endişe ve ümit ile dua edin. Kuşkusuz Allah'ın rahmeti muhsin[1] olanlara yakındır.

1)İyi kimse, iyi işler yapan, iyi davranmayı ilke edinen, güzel ahlak sahibi olan.

(Araf 56)

Gültekin Onan Meali:

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Tanrı'nın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

(Araf 56)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti, iyileştirenlere- güzelleştirenlere çok yakındır.

(Araf 56)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yeryüzü (Allah tarafından düzenlenip) ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. O’na korkarak ve umarak dua edin. Elbette ki Allah’ın rahmeti, muhsinlere/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanlara pek yakındır.

(Araf 56)

Harun Yıldırım Meali:

Orası ıslah edildikten sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Korkarak ve umarak O’na dua edin. Muhakkak Allah’ın rahmeti güzel davrananlara yakındır.

(Araf 56)

Hasan Basri Çantay:

Yer (yüzün) de — o, iyi bir haale getirildikden sonra da — fesadcılık etmeyin. Ona (Cenab- Hakka), korkarak ve umarak, düa edin. Şübhe yok ki iyi hareket edenlere Allahın rahmeti çok yakındır.

(Araf 56)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve ıslâh edilmesinden sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın; (azâbından) korkarak ve (rahmetini) ümîd ederek O'na duâ edin! Şübhe yok ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere(pek) yakındır.

(Araf 56)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İyileştirilmesinden sonra yerde [dünyada] fesat [terör, kaos, bozgun]¹ çıkarmayın. Ona [Allah'a] korkarak ve umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti, güzellik yapanlardan daha yakındır.²

(Araf 56)

Hüseyin Atay Meali:

Düzeltildikten sonra, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allaha korkarak ve umutla seslenin. Doğrusu, Allah'ın rahmeti, iyi davrananlara yakındır.

(Araf 56)

İbni Kesir Meali:

Islah olmuşken yeryüzünde fesad çıkarmayın ve O'na korka korka ve ümitle yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti; ihsan edenlere çok yakındır.

(Araf 56)

İlyas Yorulmaz Meali:

Islah olduktan sonra, yer yüzünde fesat çıkarmayın. Korku ve umutla Rabbinize yalvarın. (Şunu unutmayın) Allah'ın merhameti iyilik yapanlara daha yakındır.

(Araf 56)

İskender Ali Mihr Meali:

Islâh olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Şüphesiz ki Allah’ın rahmeti muhsinlere yakındır.

(Araf 56)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ortalık düzeltilmişken sakın onu karıştırmayın. Korkuyla, umutla yalvarın. Çünkü Allah'ın esirgeyiciliği iyilik edenlere çok yakındır.

(Araf 56)

Kadri Çelik Meali:

Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korku ve ümitle yalvarıp yakarın. Doğrusu Allah'ın rahmeti ihsan sahiplerine yakındır.

(Araf 56)

Mahmut Kısa Meali:

Yeryüzünde Allah’ın gönderdiği hükümler uygulanarak düzen ve denge kurulmuşken, sakın orada bozgunculuk çıkarmayın! İnsanları Kur’an ilkelerinden uzaklaştırıp inkâr ve zulüm bataklığına sürüklemeyin! Hem Allah’ın azâbından korkarak, hem de O’nun lütuf ve rahmetini ümit ederek O’na yalvarın! Korku anında ümitsizliğe, ümit anında gaflete kapılmayın ve dâimâ iyi insan olma yolunda gayret gösterin! Gerçek şu ki, Allah’ın bereket verahmeti, iyilik edenlere pek yakındır!

(Araf 56)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Rahat olup, düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın Alçak gönüllükle yüreğinizde korku taşıyarak, lutfunu umarak dua edin. Filhakika, Allah'ın rahmeti her daim iyilik yapanlara çok daha yakındır

(Araf 56)

Mehmet Türk Meali:

Yeryüzünde (Allah’ın) düzeni kurulduktan sonra, bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak duâ edin.1 Muhakkak ki Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere çok yakındır.*

(Araf 56)

Muhammed Celal Şems Meali:

Yeryüzü ıslah edildikten sonra, orada fesat çıkarmayın. Korku ve umutla, O’na dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti, iyilik edenlerden yanadır.

(Araf 56)

Muhammed Esed Meali:

bunun içindir ki, iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve korkuyla ve umarak yalvarın Ona; çünkü Allahın rahmeti her zaman iyilik yapanlarla beraberdir!

(Araf 56)

Mustafa Çavdar Meali:

Ülkede dirlik ve düzenlik tesis edildikten sonra, bozgunculuk yapmayın. Allah’tan korkarak ve rahmetini de ümit ederek O’na dua edin. Zira Allah’ın rahmeti iyi kimselere pek yakındır.

Bknz: (7/85) - (29/36) - (13/12) - (21/90) - (2/218) - (5/54) - (29/69)

(Araf 56)

Mustafa Çevik Meali:

Ey insanlar! Allah’ın belirlediği sınırları çiğneyip de yeryüzünde adaleti ve huzuru ortadan kaldırıp bozgunculuk yapmayın. Derin bir ürperti, iştiyak ve umutla Allah’a yönelin. Hiç şüphe yok ki Allah’ın rahmeti, davetine uyup da iyilik yapanlarla beraberdir.

(Araf 56)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Bu nedenle, iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın; derin bir ürperti ve büyük bir iştiyakla yalvarın O'na; çünkü Allah'ın rahmeti erdemli davrananlara pek yakındır.

(Araf 56)

Osman Okur Meali:

(Allah'ın mesajlarıyla) belli bir düzene girmiş olan yeryüzünde bozgunculuk yapmayın! (Azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak O'na dua edin! Çünkü Allah'ın rahmeti iyilere/iyilik yapanlara her zaman yakındır.

(Araf 56)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve yeryüzünde ıslahından sonra ifsatta bulunmayın ve O'na korkarak ve umarak dua edin. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın rahmeti iyilik edenlere pek yakındır.

(Araf 56)

Ömer Öngüt Meali:

Islâh edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve umarak O'na duâ edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır.

(Araf 56)

Ömer Sevinçgül Meali:

Hazır düzeltilmişken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a, korkarak, umarak yalvarın. Allah’ın rahmeti güzel davrananlara pek yakındır.

(Araf 56)

Sadık Türkmen Meali:

Düzene konulmasından sonra, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Korkarak ve umarak O’na dua edin. Şüphesiz ki, Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır.

(Araf 56)

Seyyid Kutub Meali:

Yeryüzünde dirlik, düzen sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarmayınız. Allah'a korku ve umut içinde dua ediniz. Hiç kuşkusuz Allah'ın rahmeti iyi işler yapanlara yakındır.

(Araf 56)

Suat Yıldırım Meali:

Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe, hem de ümit ile O'na yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

(Araf 56)

Süleyman Ateş Meali:

Yeryüzü düzeltildikten sonra onda bozgunculuk yapmayın, korkarak ve umarak O'na du'a edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.

(Araf 56)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra kurulu (doğal) düzeni bozmayın. Korkuyla ve umutla O'na yalvarın. Çünkü Allah'ın ikramı, güzel davrananlara yakındır.

(Araf 56)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Düzelmişken yeryüzünde fesat çıkarmayın. Korkarak ve umarak O'na yalvarın. Çünkü Allah'ın rahmeti iyi olanlara çok yalandır.

(Araf 56)

Şaban Piriş Meali:

Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Allah'a korku ve ümit ile dua edin. Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

(Araf 56)

Talat Koçyiğit Meali:

Islâhından sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın. Korkarak ve ümîd ederek O'na duâ edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

(Araf 56)

Tefhimul Kuran Meali:

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.

(Araf 56)

Ümit Şimşek Meali:

Yeryüzü düzene konduktan sonra orada fesat çıkarmayın. Allah'a korku ile ümit içinde dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti, iyilik yapan ve iyi kulluk eden kimselere yakındır.

(Araf 56)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Ürpererek ve ümit ederek dua edin O'na. Hiç kuşkusuz, Allah'ın rahmeti, Güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır.

(Araf 56)

Rashad Khalifa Meali:

Do not corrupt the earth after it has been set straight, and worship Him out of reverence, and out of hope. Surely, GOD's mercy is attainable by the righteous.

(Araf 56)