Beled 19 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Delillerimize kafir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli.

(Beled 19)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Ayetlerimizi (ve Kur’ani hükümlerimizi kısmen veya tamamen) inkâr edenler ise, (Ashab-ı Meş'eme olup) bunlar (uğursuz) tarafın adamlarıdır (ve kitaplarını sol taraftan alacaklardır.)

(Beled 19)

Abdullah Parlıyan Meali

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, sicillerini sol taraflarından alan uğursuz kimselerdir.

(Beled 19)

Adem Uğur Meali

Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,

(Beled 19)

Ahmet Hulusi Meali

İşaretlerimizi inkar edenler ise, onlar ashab-ı meş'emedir (sol ashabı; şakiler).

(Beled 19)

Ahmet Tekin Meali

Âyetlerimizi, kudretimizi birliğimizi gösteren delilleri inkârda ısrar edenler, kâfirler işte onlar da hak yoldan uzaklaşarak, burnunun doğrusuna gidip zaafa uğrayanlar, kötü sonuçla karşılaşanlardır.

(Beled 19)

Ahmet Varol Meali

Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar da sol ashabıdırlar.

(Beled 19)

Ali Bulaç Meali

Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).

(Beled 19)

Ali Fikri Yavuz Meali

Ayetlerimizi inkâr edenler ise; onlar (amel defterleri sol ellerine verilenler) solculardır.

(Beled 19)

Ali İskender Mihr Meali

Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).

(Beled 19)

Ali Rıza Sefa Meali

Oysa ayetlerimizi inkar edenler, kötülüğe batanların yoldaşlarıdır.

(Beled 19)

Ali Ünal Meali

Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar, hesap defterleri sol ellerine verilecek olan bedbahtlık ehli nasipsizlerdir.

(Beled 19)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar şekavet ehlidirler.

(Beled 19)

Bayraktar Bayraklı Meali

- Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

(Beled 19)

Bekir Sadak Meali

Ayetlerimizi inkar edenler, iste onlar amel defterleri sollarindan verilenlerdir.

(Beled 19)

Besim Atalay Meali

19,20. Bizim âyetlerimize inanmayan kimselerin, sol yanından verilecek defterleri; ateş ile kapanacak onların üzerleri!

(Beled 19)

Celal Yıldırım Meali

Âyetlerimizi inkâr edenler ise sol tarafta yerlerini alanlardır.

(Beled 19)

Cemal Külünkoğlu Meali

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, onlar (amel defterleri soldan verilen) kötülüğe batmış kimselerdir.

(Beled 19)

Diyanet İşleri Eski Meali

Ayetlerimizi inkar edenler, işte onlar amel defterleri sollarından verilenlerdir.

(Beled 19)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Ayetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.

(Beled 19)

Diyanet Vakfı Meali

19, 20. Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

(Beled 19)

Edip Yüksel Meali

Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir.

(Beled 19)

Elmalılı Orjinal Meali

Ayetlerimize küfr edenler ise onlardır işte: Şeamet sahibleri (Ashab-ı Meş'eme)

(Beled 19)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlardır işte şeamet sahipleri (uğursuz kimseler).

(Beled 19)

Erhan Aktaş Meali

Ayetlerimizi küfredenler[1] ashab-ı meşemedir.[2]

1)Gerçeği yalanlayan nankörler. Gerçeği görmezden gelenler, gerçeğin üzerini örtenler.
2)Sözcük olarak, "uğursuzluk, talihsizlik;" "sol el" demektir. "Sol el", Arapça'da deyim olarak "zayıflık ve zillet" demektir.

(Beled 19)

Gültekin Onan Meali

Ayetlerimize küfredenler ise sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meşeme).

(Beled 19)

Harun Yıldırım Meali

Ayetlerimizi inkâr edenler ise, solun adamlarıdır.

(Beled 19)

Hasan Basri Çantay

Ayetlerimize küfredenler ise solcuların ta kendileridir.

(Beled 19)

Hayrat Neşriyat Meali

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, onlar Ashâb-ı Meş'eme (amel defterleri sol eline verilenler)dir.

(Beled 19)

Hubeyb Öndeş Meali /

Ayetlerimizi [işaretlerimizi] örtmüş olanlara [gelince], onlar uğursuz/sol tarafın dostlarıdır.

(Beled 19)

İbni Kesir Meali

Ayetlerimize küfredenler ise, solcuların kendileridir.

(Beled 19)

İlyas Yorulmaz Meali

Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar da (hesap gününde) mutsuz olanlardır.

(Beled 19)

Kadri Çelik Meali

Ayetlerimizi inkâr edenler ise uğursuzluk ve bereketsizlik ehli kimselerdir.

(Beled 19)

Mahmut Kısa Meali

Gerek sözleri, gerek davranışlarıyla ayetlerimizi inkâr eden ve böylece, o Sarp Yokuşu aşamayan kimselere gelince, onlar “yığınla mal harcamış” olsalar bile, o Gün kitapları solundan verilecek ve ebediyen cehennem azâbına mahkûm edilecek kimselerdir.

(Beled 19)

Mehmet Türk Meali

Âyetlerimizi inkâr edenler ise defterleri sol taraflarından verilen (uğursuz) kimselerdir.

(Beled 19)

Muhammed Esed Meali

Bizim mesajlarımızın doğruluğunu inkara şartlanmış olanlar ise kötülüğe batmış kimselerdir,

(Beled 19)

Mustafa Çavdar Meali

Ayetlerimize inanmayan kâfirler ise, amel defterini sol tarafından alacaklar.

Bknz: (56/41)»(56/69) - (84/10)»(84/23)

(Beled 19)

Mustafa İslamoğlu Meali

inkarda ısrar edenler ise vicdansız olanlardır;

(Beled 19)

Osman Okur Meali

Ayetlerimizi inkar edenler, işte onlar amel defterleri sollarından verilenlerdir.

(Beled 19)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi inkâr ettiler. Onlar da şeamet sahipleridir.

(Beled 19)

Ömer Öngüt Meali

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar sol tarafta yerlerini alan solun adamlarıdır.

(Beled 19)

Şaban Piriş Meali

Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır.

(Beled 19)

Sadık Türkmen Meali

Ayetlerimizi inkâr edenler ise onlar, kitabı solundan verilenler/merhametsizliğin arkadaşlarıdır!

(Beled 19)

Seyyid Kutub Meali

Ayetlerimizi inkar edenler. İşte onlar amel defterleri soldan verilenlerdir.

(Beled 19)

Suat Yıldırım Meali

Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir.

(Beled 19)

Süleyman Ateş Meali

Ayetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).

(Beled 19)

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetlerimizi görmezlikten gelenler de uğursuz olanlardır.

(Beled 19)

Ümit Şimşek Meali

Âyetlerimizi inkâr edenler ise, defterleri sol taraftan verilecek uğursuzluk ehlidir.

(Beled 19)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yaranıdır.

(Beled 19)

Rashad Khalifa Meali

As for those who disbelieved in our revelations, they have incurred misery.

(Beled 19)