Beled 1    
Ötesi yok, işte ben yemin ediyorum bu beldeye.
Beled 2    
Ki sen de bu beldenin şerefli bir sakinisin.
Beled 4    
Biz insanı meşakkatlere dayanıklı yarattık.
Beled 5    
Şimdi bu insan kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
Beled 6    
– Bir de kalkmış “Ben bu uğurda yığınla servet harcadım” diyor.
Beled 7    
O, kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?
Beled 8    
Peki biz ona görmesi için iki göz vermedik mi?
Beled 9    
Konuşabilmesi için de bir dil, iki dudak vermedik mi?
Yine ona biri eğri diğeri doğru iki de yol göstermedik mi?
Ama ne var ki o, sarp yokuşu aşamadı.
Sarp yokuş nedir sen bilir misin?
O, özgür olmayanı özgürlüğüne kavuşturmaktır.
Veya kıtlık zamanında bir fakiri doyurmaktır.
Mesela yakınında olan bir yetimi.
Veya yurtsuz yuvasız bir düşkünü.
Sonra da iman edip, birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır.
İşte amel defterini sağ tarafından alacak bunlardır.
Ayetlerimize inanmayan kâfirler ise, amel defterini sol tarafından alacaklar.
Onların cezası üzerlerine kapılarının sımsıkı kapatıldığı ateşe atılmaktır.