Beled 2 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ki sen oturmadasın bu şehirde.*

(Beled 2)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Ki (Ey Resulüm özellikle) Sen, bu şehirde oturmakta iken, (onlar Seni öldürmeyi helâl sayıyorlar).

(Beled 2)

Abdullah Parlıyan Meali

Sen orada oturuyorsun veya orada senin için bir an savaş helal kılınacaktır veya av bile avlanmanın yasak olduğu bu Mekke şehrinde inkârcılar senin kanını helal sayıp seni öldürmeye niyet etmişlerdir veya ey peygamber! Sen Mekke'de ne yaparsan sana helaldir.

(Beled 2)

Adem Uğur Meali

Ki sen bu beldedesin,

(Beled 2)

Ahmet Hulusi Meali

Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın!

(Beled 2)

Ahmet Tekin Meali

Senin gibi aslı nesli belli birine, işkencenin helâl sayıldığı, hükümranlığını ilan edeceğin, içinde ölüm cezaları verebileceğin, imtiyazlar tanıyabileceğin, haram irtikâp etmeyeceğin bu beldeye yemin ederim.

(Beled 2)

Ahmet Varol Meali

Ki sen bu beldede oturmaktasın.

(Beled 2)

Ali Bulaç Meali

Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,

(Beled 2)

Ali Fikri Yavuz Meali

Sen (Ey Rasûlüm), ikamet ederken bu beldede;

(Beled 2)

Ali İskender Mihr Meali

Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun.

(Beled 2)

Ali Rıza Sefa Meali

Çünkü sen, bu yörede yaşıyorsun.

(Beled 2)

Ali Ünal Meali

Ki sen (ey Rasûlüm), bu şehrin (onun kutsallığına çok büyüt katkı yapan) bir mukimisin.

(Beled 2)

Bahaeddin Sağlam Meali

Hâlbuki onlar, seni onda öldürmeyi helal sayıyorlar.

(Beled 2)

Bayraktar Bayraklı Meali

- Senin yaşamakta olduğun bu beldeye; doğurana ve doğana yemin olsun ki,

(Beled 2)

Bekir Sadak Meali

(1-2) Bu, Mekke sehrine yemin ederim; ki sen bu sehirde oturmussun.

(Beled 2)

Besim Atalay Meali

Sen bu kentte hürsün

(Beled 2)

Celal Yıldırım Meali

Sen bu şehirde yerli olarak oturmuşsundur. (Bu şehir sana daha lâyık ve daha helâldir).

(Beled 2)

Cemal Külünkoğlu Meali

1,2. Yemin ederim bu beldeye (Mekke şehrine) ki, sen bu şehirde oturacaksın!

(Beled 2)

Diyanet İşleri Eski Meali

1,2. Bu şehre (Mekke'ye) yemin ederim; ki sen bu şehirde oturmuşsun.

(Beled 2)

Diyanet İşleri Yeni Meali

(1-4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

(Beled 2)

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4. Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

(Beled 2)

Edip Yüksel Meali

Ki sen bu kentte oturmaktasın.

(Beled 2)

Elmalılı Orjinal Meali

Sen hıll iken bu beldede

(Beled 2)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Sen bu beldede oturmaktayken.

(Beled 2)

Erhan Aktaş Meali

Senin de içinde yaşadığın beldeye,

(Beled 2)

Gültekin Onan Meali

Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,

(Beled 2)

Harun Yıldırım Meali

Ki sen bu şehirde oturmaktasın.

(Beled 2)

Hasan Basri Çantay

Sen bu beldeye halal iken.

(Beled 2)

Hayrat Neşriyat Meali

Ki sen bu beldede oturmaktasın.

(Beled 2)

Hubeyb Öndeş Meali /

(1-4) Hayır, sen bu beldede serbest iken bu beldeyi, babayı ve doğanı [çocuğu] delil getiriyorum ki, elbetteki insanı bir zorluk/sıkıntı içinde yaratmıştık.

(Beled 2)

İbni Kesir Meali

Sen de bu beldede oturmuşsun.

(Beled 2)

İlyas Yorulmaz Meali

Senin çok iyi tanıdığın (yakın olduğun yaşadığın) bu beldeye.

(Beled 2)

Kadri Çelik Meali

Sen bu şehirde sakin iken.

(Beled 2)

Mahmut Kısa Meali

Andolsun, Harem Bölgeye sığınan kâtillere, hırsızlara bile dokunulmazken, senin kanını helâl gören ve müminleri en ağır baskı ve işkencelere maruz bırakan bu şehre!

(Beled 2)

Mehmet Türk Meali

1,2. Hayır! (Artık başka söze lüzum yok!) Şu beldeye,1 şu senin içerisinde oturduğun2 beldeye yemin ederim.*

(Beled 2)

Muhammed Esed Meali

senin serbestçe yaşadığın bu beldeyi,

(Beled 2)

Mustafa Çavdar Meali

Ki sen de bu beldenin şerefli bir sakinisin.

Bknz: (3/96) - (94/1)»(94/8)

(Beled 2)

Mustafa İslamoğlu Meali

-ki sen de bu beldenin (şerefli) bir sakinisin-

(Beled 2)

Osman Okur Meali

(1-2) Bu, beldeye (Mekke şehrine) yemin ederim; ki sen bu şehirde oturmuşsun

(Beled 2)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve sen bu beldede ikamet etmektesin.

(Beled 2)

Ömer Öngüt Meali

Sen bu beldede oturmaktasın.

(Beled 2)

Şaban Piriş Meali

Sen de bu şehrin insanısın.

(Beled 2)

Sadık Türkmen Meali

Sen de bu kentte oturmaktasın.

(Beled 2)

Seyyid Kutub Meali

Ki sen bu şehre girmektesin.

(Beled 2)

Suat Yıldırım Meali

Senin bu beldeye girişin hakkı için!

(Beled 2)

Süleyman Ateş Meali

Ki sen bu şehire girmekte (burada yaşamakta)sın.

(Beled 2)

Süleymaniye Vakfı Meali

Sen bu şehirde korumasız iken bile.

(Beled 2)

Ümit Şimşek Meali

1,2. Yemin ederim bu beldeye—ki sen de bu beldenin sakinisin.

(Beled 2)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.

(Beled 2)

Rashad Khalifa Meali

The town where you live.

(Beled 2)