Beled 3 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ve babaya ve oğula.*

(Beled 3)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Her doğurtucu (baba) ya, (doğuran anaya) ve doğan (evlada) da (yemin ederim ki kâfirler aldanıyorlar).

(Beled 3)

Abdullah Parlıyan Meali

Babaya ve oğula andolsun ki,

(Beled 3)

Adem Uğur Meali

Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,

(Beled 3)

Ahmet Hulusi Meali

(İnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim),

(Beled 3)

Ahmet Tekin Meali

İnsanlığa atalık edenlere ve onlardan doğan hayırlı nesillere yemin ederim.

(Beled 3)

Ahmet Varol Meali

Babaya ve (ondan üreyip) doğana da (yemin ederim),

(Beled 3)

Ali Bulaç Meali

Babaya ve doğan çocuğa da.

(Beled 3)

Ali Fikri Yavuz Meali

Ve yemin ederim bir (Âdem) babaya ve (ondan üreyip) doğana ki,

(Beled 3)

Ali İskender Mihr Meali

Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.

(Beled 3)

Ali Rıza Sefa Meali

Doğurana ve doğurduğuna![599]

599)"Doğurana ve doğurduğuna!" tümcesi, kimi Kur'an çevirilerinde, "Babaya ve doğan çocuğa" veya "Babaya ve oğula" veya "Anne, baba ve çocuklara" veya "Âdem babaya ve ondan üreyip doğana" veya "Hem o değerli babanın hem de o değerli evladının hakkı için" biçiminde çevrilmiştir.

(Beled 3)

Ali Ünal Meali

Ve o değerli baba (İbrahim’e) ve O’nun atası olduğu değerli oğul (Muhammed’e),

(Beled 3)

Bahaeddin Sağlam Meali

Babalara ve zürriyetlerine(*) yemin ederim ki;*

(Beled 3)

Bayraktar Bayraklı Meali

- Senin yaşamakta olduğun bu beldeye; doğurana ve doğana yemin olsun ki,

(Beled 3)

Bekir Sadak Meali

Dogurana ve dogurduna and olsun ki:

(Beled 3)

Besim Atalay Meali

Hem ataya, hem oğluna ant

(Beled 3)

Celal Yıldırım Meali

Babaya da, doğan çocuğuna da and olsun,

(Beled 3)

Cemal Külünkoğlu Meali

3,4. Ve andolsun babaya (İbrahim'e) ve ondan meydana gelen çocuğa (İsmail'e) ki, biz insanı (hayatında karşılaşacağı) birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık.

(Beled 3)

Diyanet İşleri Eski Meali

Doğurana ve doğurduğuna and olsun ki;

(Beled 3)

Diyanet İşleri Yeni Meali

(1-4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

(Beled 3)

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4. Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

(Beled 3)

Edip Yüksel Meali

Doğurana ve doğurduğuna da andolsun.

(Beled 3)

Elmalılı Orjinal Meali

Ve bir validle veledine ki

(Beled 3)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Ve baba ile çocuğuna ki,

(Beled 3)

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun doğurana ve doğurduğuna!

(Beled 3)

Gültekin Onan Meali

Babaya ve doğan çocuğa da.

(Beled 3)

Harun Yıldırım Meali

Babaya ve doğana da,

(Beled 3)

Hasan Basri Çantay

Babaya da, doğana da (yemin ederim),

(Beled 3)

Hayrat Neşriyat Meali

Ve (yemîn ederim) babaya ve doğan (çocuğ)a!

(Beled 3)

Hubeyb Öndeş Meali /

(1-4) Hayır, sen bu beldede serbest iken bu beldeyi, babayı ve doğanı [çocuğu] delil getiriyorum ki, elbetteki insanı bir zorluk/sıkıntı içinde yaratmıştık.

(Beled 3)

İbni Kesir Meali

Doğurana da, doğurduğuna da andolsun ki;

(Beled 3)

İlyas Yorulmaz Meali

Doğurana ve doğurduğuna yemin olsun ki.

(Beled 3)

Kadri Çelik Meali

Babaya ve doğan çocuğa da.

(Beled 3)

Mahmut Kısa Meali

Ve insanlığın ilk atası olan Âdem ile Havvâ’ya ve onlardan meydana gelerek kabîleler, boylar, milletler oluşturan nesillere andolsun ki,

(Beled 3)

Mehmet Türk Meali

Ve yemin olsun babaya ve çocuğuna.1*

(Beled 3)

Muhammed Esed Meali

ve (tanıklığa çağırırım) anne babayı ve çocukları:

(Beled 3)

Mustafa Çavdar Meali

O babaya ve o oğula ki.

Bknz: (2/124)»(2/134) - (6/83)»(6/90)

(Beled 3)

Mustafa İslamoğlu Meali

ve babaya ve oğula:

(Beled 3)

Osman Okur Meali

Ve (tanıklığa çağırırım) anne babayı ve çocukları:

(Beled 3)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve bir pedere ve zürriyetine de (andolsun).

(Beled 3)

Ömer Öngüt Meali

Babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki!

(Beled 3)

Şaban Piriş Meali

Anne, baba ve çocuklara,

(Beled 3)

Sadık Türkmen Meali

Yemin ederim babaya ve çocuğuna!

(Beled 3)

Seyyid Kutub Meali

Doğurana ve doğurduğuna andolsun ki,

(Beled 3)

Suat Yıldırım Meali

Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için:

(Beled 3)

Süleyman Ateş Meali

Ve (and içerim) doğurucuya ve doğurduğuna ki,

(Beled 3)

Süleymaniye Vakfı Meali

Ana-babaya[1] ve evladına bakın da düşünün,

1)Âyette geçen (َوَالِد) Valid وَلَدَ  = velede fiilinin ismi failidir. "وَلَدَ  = doğum yaptı" demektir. Erkek doğum yapamayacağı için el-Kamusu'l-muhit'e göre anaya hem valid hem valide denir.  Lisan'ul-arab'a göre valide والِدَةٌ doğuran kadın َوَالِد valid ise soyundan gelinen kadın demektir. Kur'an'da ana ile baba bir arada zikredilince anaya valide, babaya da mevludün leh denir. (bkz. Bakara 2/233). Baba daوَلَدَ  = velede fiilinin failidir. Allah'ın baba olmadığını ifade için "لَمْ يَلِد" (İhlas 112/3) buyrulmuştur. Öyleyse valid; yerine göre baba, yerine göre ana anlamındadır. Bu ayette geçen valid her iki anlamı da içerir.

(Beled 3)

Ümit Şimşek Meali

Ve babaya ve evlâdına.(1)*

(Beled 3)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,

(Beled 3)

Rashad Khalifa Meali

The begetting and the begotten.

(Beled 3)