45. Casiye Suresi / 30.ayet

İman edip iyi ve güzel işler yapanlara gelince; Rableri onları rahmetine gark edecek. İşte apaçık kurtuluş budur.

Bknz: (36/55)»(36/59)(69/19)»(69/21)

Mustafa Çavdar Meali

Casiye 30 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

İnanan ve iyi işlerde bulunanları, artık Rableri, rahmetine alır, budur apaçık kurtuluşun, murada erişin ta kendisi.

(Casiye 30)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ancak) Artık iman edip salih ameller işleyenleri ise; Rableri onları Kendi rahmetine (ve sonsuz cennetine) sokacaktır. İşte apaçık olan 'büyük mutluluk ve kurtuluş' budur. (Akıllı ve kazançlı insanlar bu kutlu akıbet için çalışanlardır.)

(Casiye 30)

Abdullah Parlıyan Meali:

İman edip doğru dürüst işler yapanlara gelince, Rableri onları Rahmeti gereği cennetine sokacaktır. İşte bu apaçık bir kurtuluştur.

(Casiye 30)

Adem Uğur Meali:

İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Ahmet Hulusi Meali:

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rableri onları Rahmetine dahil eder! İşte bu apaçık başarıdır!

(Casiye 30)

Ahmet Tekin Meali:

İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenleri, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanları, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanları, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenleri Rableri rahmetine gark edecektir. İşte bu büyük mutluluktur.

(Casiye 30)

Ahmet Varol Meali

İman edip salih ameller işleyenlere gelince: Rableri onları rahmetine sokar. İşte bu, apaçık kurtuluştur.

(Casiye 30)

Ali Bulaç Meali:

Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; Rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan 'büyük mutluluk ve kurtuluş' budur.

(Casiye 30)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Fakat iman edib salih ameller işliyenlere gelince; Rableri onların rahmetine (cennetine) koyacaktır. İşte açık ve parlak zafer budur.

(Casiye 30)

Ali Rıza Sefa Meali:

İnanmış olarak erdemli edimler yapanları, Efendileri, rahmetine kabul edecektir. Apaçık başarı, işte budur.

(Casiye 30)

Ali Ünal Meali:

Dolayısıyla, dünyada iken iman edip, imanları istikametinde sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler yapmış olanlar var ya, işte Rabbileri onları rahmetine, (rahmetinin tecelli yeri olan Cennet’e) koyar. En bariz başarı ve kazanç işte budur.

(Casiye 30)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Artık iman edip de yararlı işler yapanları, Rableri olan Allah, rahmetine (Cennete) koyacaktır. İşte apaçık (en büyük) kazanç budur!

(Casiye 30)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İnanıp yararlı işler yapanlara gelince; Rabbleri onları rahmetinin içine alacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Bekir Sadak Meali:

Inanip, yararli is isleyenlere gelince, Rableri onlari rahmetine garkeder. Iste bu, apacik kurtulustur.

(Casiye 30)

Besim Atalay Meali:

İnanarak, yararlı iş görmüş olanlara gelince, Tanrıları onları, rahmeti içersine alacak, işte bu ulu kazanç

(Casiye 30)

Celal Yıldırım Meali:

İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlara gelince : Rabbları onları rahmetine sokar. Bu açık bir kurtuluştur.

(Casiye 30)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İnandıktan sonra faydalı ve güzel işler yapanları Rableri rahmetinin kapsamına alır. İşte apaçık kurtuluş budur!

(Casiye 30)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnanıp, yararlı iş işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine garkeder. İşte bu, apaçık kurtuluştur.

(Casiye 30)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır.

(Casiye 30)

Diyanet Vakfı Meali:

İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Edip Yüksel Meali:

İnanan ve erdemli davrananlara gelince, Rab'leri onları rahmetine sokacaktır. Apaçık zafer işte budur.

(Casiye 30)

Elmalılı Orjinal Meali:

İşte o iyman edip de yaraşıklı işler yapmış olan kimseler o vakıt onları rabları rahmeti içine koyacak, işte o fevzi mübin o

(Casiye 30)

Elmalılı Yeni Meali:

İşte iman edip de yaraşıklı işler yapmış olan kimselere gelince. Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. işte apaçık kurtuluş odur.

(Casiye 30)

Erhan Aktaş Meali:

İman eden ve salihatı[1] yapan kimseleri Rabb'leri rahmeti ile kuşatacaktır. İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir.

1)Bozuk olan şeyi düzelten, düzelticilik yapan, yapıcı olan, düzeltmeye yönlendiren, teşvik eden.

(Casiye 30)

Gültekin Onan Meali:

Artık inanıp salih amellerde bulunanlara gelince; rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan 'büyük mutluluk ve kurtuluş' budur.

(Casiye 30)

Hakkı Yılmaz Meali:

İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler de, artık Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. İşte bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir.

(Casiye 30)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine dâhil eder. Bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir.

(Casiye 30)

Harun Yıldırım Meali:

İman edip salih amel işleyenlere gelince; Rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir.

(Casiye 30)

Hasan Basri Çantay:

Artık iman edib de iyi iyi amel (ve hareket) edenleri Rableri rahmetine sokacakdır. İşte bu, apaçık mürada erişenin ta kendisidir.

(Casiye 30)

Hayrat Neşriyat Meali:

Fakat îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, işte Rableri onları rahmetine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur!

(Casiye 30)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Artık, inanmış ve düzgün-iyi eylemlerde bulunmuş olanlara gelince, RAB'leri onları rahmetine girdirir. İşte bu, apaçık kazancın ta kendisidir.

(Casiye 30)

Hüseyin Atay Meali:

İnanan ve yararlı işler işleyenlere gelince, Rableri onları acımasına alır. İşte bu, apaçık kurtuluştur.

(Casiye 30)

İbni Kesir Meali:

İman edip salih amel işlemiş olanlara gelince; Rabbları onları rahmetine girdirir. Apaçık kurtuluş işte budur.

(Casiye 30)

İlyas Yorulmaz Meali:

İman edip salih amel yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine almıştır. İşte açıkça kurtuluş budur.

(Casiye 30)

İskender Ali Mihr Meali:

Fakat âmenû olanlara ve salih ameller yapanlara (Allah’a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlar) gelince, Rab’leri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu, fevz-ül mübîndir (apaçık kurtuluştur).

(Casiye 30)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O kimseler ki inanıp iyilik işlerler, işte onları çalapları esirgeyiciliği içine alacaktır. İşte açıktan açığa başarı budur.

(Casiye 30)

Kadri Çelik Meali:

Artık iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Mahmut Kısa Meali:

Âyetlerime iman eden ve bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyanlar var ya, Rableri onları sonsuz lütuf ve rahmetinin tecellîsi olan cennete koyacaktır. İşte apaçık başarı, apaçık kurtuluş, budur!

(Casiye 30)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Salih amellerde bulunan iman edenlere gelince; Rableri, onları rahmetine sokar. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur. Böylesi artık apaçık bir kurtuluştur.

(Casiye 30)

Mehmet Türk Meali:

Gerçekten (Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanlara gelince, Rableri onları cennetine koyar. İşte apaçık kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Muhammed Celal Şems Meali:

Mümin olup (yerli yerinde) iyi işler yapanları (ise,) Rableri Kendi rahmetine alacak. İşte apaçık başarı (da,) ancak budur.

(Casiye 30)

Muhammed Esed Meali:

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul edecektir; işte bu (onların) bariz üstünlükleri olacaktır!

(Casiye 30)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

İnanıp iyi işler yapanlara gelince, rableri onları rahmetiyle kucaklayacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Mustafa Çavdar Meali:

İman edip iyi ve güzel işler yapanlara gelince; Rableri onları rahmetine gark edecek. İşte apaçık kurtuluş budur.

Bknz: (36/55)»(36/59) - (69/19)»(69/21)

(Casiye 30)

Mustafa Çevik Meali:

İman edip imanlarına yaraşır erdemli bir hayatı yaşamak uğrunda ellerinden gelen gayreti gösterenleri de, Rableri olan Allah, rahmeti ve şefkati ile ödüllendirip ebedi nimet ve mutluluk yurdu olan cennetine yerleştirecek.

(Casiye 30)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Öte yandan, iman eden ve erdemli davrananlara gelince: Rableri onları Rahmetine nail edecektir: Bu, işte budur göz kamaştırıcı zafer!

(Casiye 30)

Osman Okur Meali:

İnanıp, yararlı iş işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine garkeder. İşte bu, apaçık kurtuluştur.

(Casiye 30)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

İşte o kimseler ki, imân ettiler ve iyi iyi işlerde bulundular, artık onları Rableri rahmet içine girdirecektir. İşte en apaçık kurtuluş odur.

(Casiye 30)

Ömer Öngüt Meali:

İman edip de sâlih ameller yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine sokar. Bu ise apaçık kurtuluşun tâ kendisidir.

(Casiye 30)

Ömer Sevinçgül Meali:

İnanıp da güzel davranışlar sergileyenlere gelince, Rableri onları rahmetine girdirecektir. İşte apaçık kurtuluş budur!

(Casiye 30)

Sadık Türkmen Meali:

Inanip, salih amel/faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine girdirir. İşte apaçık kurtuluş/başarı budur!

(Casiye 30)

Seyyid Kutub Meali:

İnanıp iyi işler yapanlara gelince; Rabbleri onları rahmetinin kapsamına alır. İşte apaçık kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Suat Yıldırım Meali:

İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rab'leri, kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.

(Casiye 30)

Süleyman Ateş Meali:

İnanıp iyi işler yapanlar; Rableri onları rahmetine sokar. İşte apaçık başarı budur.

(Casiye 30)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, Rableri (Sahipleri) ikramı ile kuşatacaktır. Açık başarı işte budur.

(Casiye 30)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

İman edip salih amel işleyenlere gelince: Rableri onlara rahmetle muamele edecektir. İşte en büyük kazanç budur.

(Casiye 30)

Şaban Piriş Meali:

İnanıp, doğruları yapanlara gelince; Rab'leri onları rahmetiyle bürüyecektir. İşte bu, apaçık kurtuluştur.

(Casiye 30)

Talat Koçyiğit Meali:

İman edenler ve sâlih amel işleyenlere gelince, Rabları onları rahmetine sokar, işte apaçık kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Tefhimul Kuran Meali:

Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; Rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan 'büyük mutluluk ve kurtuluş' budur.

(Casiye 30)

Ümit Şimşek Meali:

İman edip güzel işler yapanları, Rableri rahmetine alır. İşte apaçık kazanç ve kurtuluş budur.

(Casiye 30)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanların durumu şu: Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte açık zafer budur.

(Casiye 30)