45. Casiye Suresi / 7.ayet

Allah hakkında yalan uydurup günaha batanların tümüne yazıklar olsun!

Bknz: (10/17)(39/56)

Mustafa Çavdar Meali

Casiye 7 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yazık boyuna yalan söyleyip durmadan suç işleyene.

(Casiye 7)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Gerçeği sürekli ters yüz edip duran (Kur’ani hükümleri yanlış yorumlayıp yozlaştıran), günaha (ve zorbalığa) düşkün olan herkesin vay haline!

(Casiye 7)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yalana ve günaha dadanan kimsenin vay haline.

(Casiye 7)

Adem Uğur Meali:

Vay haline, her yalancı ve günahkâr kişinin!

(Casiye 7)

Ahmet Hulusi Meali:

Her kendini aldatan esime (hakikatini inkar ederek, oluşmuş benliğin içgüdüleri ve dürtüleriyle yaşayana) yazıklar olsun!

(Casiye 7)

Ahmet Tekin Meali:

Bütün yalancıların, bilerek günah işlemekte ısrar edenlerin, günaha dadananların vay haline!

(Casiye 7)

Ahmet Varol Meali

Çok yalancı, çok günahkar her kişinin vay haline!

(Casiye 7)

Ali Bulaç Meali:

Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.

(Casiye 7)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Şiddetli azab olsun, insafsız yalancıya, çok günah işliyene!...

(Casiye 7)

Ali Rıza Sefa Meali:

Suçlu yalancıların tümünün; vay başlarına gelene!

(Casiye 7)

Ali Ünal Meali:

Vay haline her bir yalancı, iftiracı ve günahkârın!

(Casiye 7)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Her yalancı günahkâr adama yazıklar olsun!

(Casiye 7)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Bütün yalancı ve günahkarların vay haline!

(Casiye 7)

Bekir Sadak Meali:

(7-8) Kendine okunan Allah'in ayetlerini dinleyip, sonra, onlari hic duymamis gibi buyukluk taslamakta direnen, yalanci ve gunahkar kisinin vay haline! Ona can yakici bir azap mujdele.

(Casiye 7)

Besim Atalay Meali:

Vaydır, günah yapan her yalancı iftiracıya

(Casiye 7)

Celal Yıldırım Meali:

Çok yalan söyleyip iftira atan her günahkârın vay hâline !

(Casiye 7)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Vay haline, her yalancı ve günahkâr kişinin!

(Casiye 7)

Diyanet İşleri Eski Meali:

7,8. Kendine okunan Allah'ın ayetlerini dinleyip, sonra, onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnen, yalancı ve günahkar kişinin vay haline! Ona can yakıcı bir azap müjdele.

(Casiye 7)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Her günahkar yalancının vay haline!

(Casiye 7)

Diyanet Vakfı Meali:

Vay haline, her yalancı ve günahkâr kişinin!

(Casiye 7)

Edip Yüksel Meali:

Vay haline her uydurukçu günahkarın!

(Casiye 7)

Elmalılı Orjinal Meali:

Veyl o her bir vebal yüklü sahtekara

(Casiye 7)

Elmalılı Yeni Meali:

Her günahkar sahtekarın vay haline!

(Casiye 7)

Erhan Aktaş Meali:

Bütün yalancı günahkarların vay haline!

(Casiye 7)

Gültekin Onan Meali:

Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.

(Casiye 7)

Hakkı Yılmaz Meali:

Çok yalancı, çok günahkâr kişilerin hepsinin vay haline!

(Casiye 7)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Çokça yalan söyleyip iftira eden ve çokça günah işleyen her bir kimsenin vay hâline!

(Casiye 7)

Harun Yıldırım Meali:

Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkese veyl olsun!

(Casiye 7)

Hasan Basri Çantay:

Yalana, günaha dadanan her (kimsen) in vay haaline!

(Casiye 7)

Hayrat Neşriyat Meali:

Her iftirâcı, günahkâr kimsenin vay hâline!

(Casiye 7)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(7-8) Allah'ın ayetlerini, kendisine okunup teşvik edilirken işiten sonra da sanki onu hiç işitmemiş gibi (hareketinde) büyüklük taslayan olarak ısrar eden kasıtlı suçlu olan her bir uydurukçuya yazıklar olsun! Artık, onu [öylesi kimseyi] can yakıcı bir azap ile müjdele!

(Casiye 7)

Hüseyin Atay Meali:

7-8 Kendine okunan Allah’ın ilkelerini dinleyip, sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnen, pek yalancı ve günahkâr kişinin vay haline! Ona can yakıcı bir azabı müjdele.

(Casiye 7)

İbni Kesir Meali:

Yalancı, günahkar her kişinin vay haline.

(Casiye 7)

İlyas Yorulmaz Meali:

Durmadan yalan uyduran günahkarların vay haline!

(Casiye 7)

İskender Ali Mihr Meali:

Bütün yalancı günahkârların vay haline.

(Casiye 7)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Yazıklar olsun, çok yalan söyliyen, çok günah işliyen o kimseye.

(Casiye 7)

Kadri Çelik Meali:

Her yalancı, günah yüklü kimsenin vay haline!

(Casiye 7)

Mahmut Kısa Meali:

Öyleyse, cehennemde başına geleceklerden dolayı, Allah adına küstahça yalan söyleyen ve O’na başkaldıran bu günahkârın vay hâline!O öyle nankör, öyle küstahtır ki;

(Casiye 7)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sürekli gerçeği ters yüz edip yalancı ve günahkar olan herkese; olsun yazıklar!

(Casiye 7)

Mehmet Türk Meali:

Günâhtan korkmayan sahtekâr kimselerin tamamına birden, yazıklar olsun.

(Casiye 7)

Muhammed Celal Şems Meali:

Her büyük yalancının ve büyük günahkârın helâk olması (mukadderdir.)

(Casiye 7)

Muhammed Esed Meali:

Vay haline kendi kendini aldatan günahkarın,

(Casiye 7)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Yalana batmış o suçluların hepsine yazıklar olsun.

(Casiye 7)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah hakkında yalan uydurup günaha batanların tümüne yazıklar olsun!

Bknz: (10/17) - (39/56)

(Casiye 7)

Mustafa Çevik Meali:

6-10 Bunlar, Allah’ın bildirdiği âyetleridir. Allah bu âyetleri ile yarattıkları için kurduğu mükemmel nizamını gösterip, sizleri de sınırlarını Allah’ın belirlediği bir nizam ve ahlak ile yaşamaya çağırmaktadır. İnsanlar Allah’ın yarattığı her türlü nimetlerden istifade edip yaşarken, Allah’ın âyetlerine kulak tıkayıp başka sözlere mi kulak verecekler? Yazıklar olsun bu gerçeklerden yüz çevirerek, Allah’a nankörlük edip kendini aldatanlara. Böyleleri kendilerine Allah’ın daveti ulaşmasına rağmen küstahlaşıp, böbürlenerek sanki hiç işitmemiş gibi O’na sırtlarını dönerek yaşamaya devam ederler. Sen onlara çetin bir azapla cezalandırılacaklarını haber ver, çünkü onlar Allah’ın âyetlerini küçümseyip alay konusu ederek, ondan uzaklaştılar. Hesap Günü cehennemin önüne getirildiklerinde, ne dünyada kazandıkları malın mülkün ne de Allah’la birlikte ilah edindikleri kimselerin onlara hiçbir yardımı dokunmayacaktır. Bu kimseler O Gün hak ettikleri korkunç azaba çarptırılacaklar.

(Casiye 7)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Kendini aldatarak günaha gömülenlerin topuna birden yazıklar olsun!

(Casiye 7)

Osman Okur Meali:

(7-8) Kendine okunan Allah'ın ayetlerini dinleyip, sonra, onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnen, yalancı ve günahkar kişinin vay haline! Ona can yakıcı bir azap müjdele.

(Casiye 7)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Herbir yalancının, günaha, düşkünün vay hâline!

(Casiye 7)

Ömer Öngüt Meali:

Her yalancı günah yüklü kimsenin vay haline!

(Casiye 7)

Ömer Sevinçgül Meali:

Vay hâline o kendi kendini aldatan günahkârın!

(Casiye 7)

Sadık Türkmen Meali:

Iftiraci, günahkâr her kişinin vay haline!

(Casiye 7)

Seyyid Kutub Meali:

Her yalancı, günah yüklü kimsenin vay haline.

(Casiye 7)

Suat Yıldırım Meali:

(7-8) Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline! Böylesi, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra kibrine yediremeyip büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele!

(Casiye 7)

Süleyman Ateş Meali:

Her yalancı, günah yüklü kimseye yuh olsun!

(Casiye 7)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yalanlanlar uydurup duran ve günaha dalan herkese yazıklar olsun!

(Casiye 7)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Yalan söyleyen günahkarların vay haline!

(Casiye 7)

Şaban Piriş Meali:

Yazıklar olsun yalancı günahkara!..

(Casiye 7)

Talat Koçyiğit Meali:

7-8 Kendisine okunan Allah'ın âyetlerini işiten, sonra da büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında ısrar eden bütün o günahkâr yalancıya yazıklar olsun. Acı azabı ona müjdele.

(Casiye 7)

Tefhimul Kuran Meali:

Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.

(Casiye 7)

Ümit Şimşek Meali:

Yalana dalmış günahkârların hepsine yazıklar olsun!

(Casiye 7)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yazıklar ve azaplar olsun günaha batmış her yalancı iftiracıya,

(Casiye 7)