Enam 1    

Bütün övgüler, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur (1). Böyleyken Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirler başkalarını Rablerine denk tutuyorlar (2).

Enam 2    

Sizi balçıktan yaratan, sonra da bir ecel/süre tayin eden O'dur. O'nun katında belirlenmiş bir ecel/süre. Sonra diriliş hakkında şüphe içinde bocalıyorsunuz.

Enam 3    

Zira O, göklerde de yerde de Allah'tır. O, sizin gizlinizi de aşikârınızı da bilir. Dahası ne kazanacağınızı da bilir.

Enam 4    

Onlara, ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, tek yaptıkları ondan yüz çevirmektir.

Enam 5    

İşte şimdi onlara Hakkın belgesi olan Kur'an geldi, ama ona karşı hemen yalana sarıldılar. Hafife alıp, alay edip durdukları hakikatlerin haberleri kendilerine yakında gelecektir.

Enam 6    

Onlar, kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Oysa biz onları, sizi yerleştirmediğimiz verimli topraklara yerleştirmiş ve onların üzerine gökten bol bereketli yağmurlar indirmiş, ayaklarının altından nehirler akıtmıştık. Ne var ki onları günahları sebebiyle helak ettik, onlardan sonra başka nesiller var ettik.

Enam 7    

Sana, bu vahyi kâğıtta yazılı bir metin halinde göndermiş olsaydık da buna elleriyle dokunsalardı bile (1) o kâfirler "Bu apaçık sihirden başka bir şey değildir" derlerdi (2).

Enam 8    

Bir de "Ona bir melek indirilseydi ya." derler. Eğer bir melek indirseydik, karar verilmiş olurdu da kendilerine fırsat verilmezdi.

Enam 9    

Eğer onu bir melek de yapsaydık, yine onu bir adam şeklinde yapardık da şu anda düştükleri şaşkınlığa yine düşerlerdi.

Enam 10    

Zaten senden önceki elçilerle de alay edilmişti ama onlarla alay edenleri, alay ettikleri hakikat çepeçevre kuşatmıştı.

Enam 11    

De ki: "Yeryüzünde dolaşın da hakikate karşı, yalana sarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!"

Enam 12    

Yine de ki: "Göklerde ve yerde olan her şey kimindir?", "Zatına rahmeti ilke edinmiş olan Allah'ındır!" de. Andolsun ki geleceğinden şüphe olmayan, kıyamet gününde hepinizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar bu gerçeğe kuran a iman etmezler.

Enam 13    

Oysa gecenin ve gündüzün içinde bulunan her şey ona aittir. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

Enam 14    

De ki: "Ben, gökleri ve yeri yoktan yaratan, (1) her canlıyı doyuran fakat kendisi doyurulmaya muhtaç olmayan Allah'tan başka birini mi veli/koruyucu edineyim? (2)" De ki: "Ben, Allah’a teslim olanların öncüsü olmakla ve sakın ortak koşan müşriklerden olma!" diye emrolundum (3).

Enam 15    

De ki: "Eğer ben, Rabbimin emrine karşı gelirsem elbet korkunç bir günün azabından korkarım."

Enam 16    

O gün, kim azaptan uzak tutulursa, Allah onu rahmetiyle korumuştur. İşte, apaçık kurtuluş budur.

Enam 17    

Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu O'ndan başka kaldıracak yoktur. Yok, eğer sana bir hayır dilerse ki O, her şeye gücü yetendir.

Enam 18    

Zira O'dur kulları üzerinde mutlak otorite sahibi olan, O'dur her şeyi yerli yerince yapan, her şeyden haberdar olan.

Enam 19    

De ki: "Şahitlik olarak en büyük en güvenilir kimdir?" Cevap ver; "Benimle sizin aranızda, Allah şahittir. Ve bu Kur'an, bana, kendisiyle sizi ve bu mesajın ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Şimdi siz, Allah ile beraber başka ilahların olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?" De ki; "Ben, buna asla şahitlik etmem!" Ve de ki: "O, ancak tek bir ilahtır ve ben sizin şirk olarak yakıştırdığınız o şeylerden uzağım."

Enam 20    

Vaktiyle kendilerini, vahye muhatap kıldığımız o kimseler bunu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlar, işte onlar bu hakikate kuran a inanmayanlardır.

Enam 21    

Kendi uydurduğu yalanı, Allah'a yakıştıran veya ayetleri karşısında yalana sarılandan daha zalim/sapkın kim vardır? Şu bir gerçek ki Allah'a iftira edenler asla iflah olmazlar.

Enam 22    

O gün, onların hepsini bir araya toplayacağız; sonra da Allah'a ortak koşanlara diyeceğiz ki (Allah ile aranızda aracı olduğunu); iddia etmiş olduğunuz ortaklarınız nerede?

Enam 23    

Sonra onların hilesi, "Rabbimiz Allah'a yemin ederiz ki biz ortak/şirk koşanlardan değildik." demekten başka bir şey olmayacaktır.

Enam 24    

İşte bak! Kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları şeyler, kendilerini nasıl yüzüstü bırakıp uzaklaştı.

Enam 25    

Onlardan kimileri de var ki sana kulak verirler, her türlü ayeti görseler bile ona inanmamalarından dolayı, biz de onların kalplerine anlamalarına engel olacak bir perde ve kulaklarına da kurşun koyduk. Seninle tartışmak için sana geldiklerinde, o inanmayanlar derler ki: "Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir."

Enam 26    

Onlar hem başkalarını Kuran'dan engellerler hem de kendileri bundan mahrum kalırlar. Sonuçta kendilerini helak ederler de farkında olmazlar.

Enam 27    

Ateşin başına durdurulduklarında, "Ah, keşke dünyaya döndürülsek de Rabbimizin ayetlerine karşı yalana sarılmasak ve müminlerden olsaydık" dediklerinde onların halini bir görmeliydin.

Enam 28    

Hayır, onlara önceden gizli olan hakikat ortaya çıktı da ondan. Eğer yeniden dünyaya gönderilselerdi, yine yasaklanan şeylere dönerlerdi. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar.

Enam 29    

Zira onlar, "Hayatımız şu dünya hayatından ibarettir, bundan başka bir hayat yoktur. Biz tekrar diriltilecek de değiliz." diyorlardı.

Enam 30    

Rablerinin karşısında durdurulduklarında, Allah'ın onlara: "Şimdi bu gerçek değil miymiş?" dediğinde onların: "Rabbimize andolsun ki kesinlikle gerçekmiş." dediklerini ve (Allah'ın da): "Gerçekleri örtbas ettiğiniz için tadın bakalım azabı." dediği anı bir görsen!

Enam 31    

Allah ile karşılaşmayı hesaba katmayanlar hüsrana uğramışlardır. Nihayet o saat ansızın onların başına gelip çattığında, işledikleri günahları sırtlanmış bir halde "Yazıklar olsun bize ahireti hesaba katmadığımız için." derler. Dikkat edin ne berbat şeyler yükleniyorlar öyle.

Enam 32    

Dünya hayatı, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise sorumlu davranıp korunanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

Enam 33    

Onların söylediklerinin, seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Fakat onlar, seni yalanlamıyorlar, gerçekte o zalimler/yanlışta ısrar edenler bu kuran ın hak olduğunu bildikleri halde bile bile Allah'ın ayetlerine inanmıyorlar.

Enam 34    

Unutma ki senden önceki elçiler de yalancılıkla suçlanmışlardı. Onlar yalancılıkla suçlanmalarına direndiler ve eziyetlere uğradılar, nihayet bizim yardımımız onlara yetişti. Zira Allah'ın yardım kelimelerini/sözlerini değiştirecek güç yoktur, elbette bu elçilerin haberlerinden bir kısmı sana geldi.

Enam 35    

Şayet onların yüz çevirmeleri senin zoruna gidiyorsa, eğer yerin dibine doğru bir tünel kazmaya veya göğe merdiven dayamaya gücün yetiyorsa, onlara istedikleri mucizeyi getirirsin. Şayet Allah, isteseydi hepsini hidayet/doğru yol üzere toplardı, sakın ola ki (bu ilahi yasayı) bilmeyenlerden olma!

Enam 36    

Ancak gönülden kulak verenler daveti kabul ederler,(1) ölülere gelince, Allah onları diriltir sonra hesap vermek üzere ona döndürülürler.(2)

Enam 37    

Onlar "Sana Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi" dediler. De ki; "Allah'ın her türlü mucize indirmeye elbette gücü yeter. Fakat onların çoğu bunun bilincinde değiller."

Enam 38    

Yeryüzündeki tüm canlılar ve kanat çırparak uçan bütün kuşlar sizin gibi birer topluluktur. Biz bu kitapta kuran da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bunlar Rablerine döneceklerdir.

Enam 39    

Bizim ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah sapmayı dileyenin sapkınlığını onaylar, dileyeni ise dosdoğru yoluna yöneltir.

Enam 40    

De ki: "Hiç düşündünüz mü, eğer Allah'ın azabı sizi yakalasa veya kıyamet gelip çatsa, eğer iddianızda doğruysanız söyleyin Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız?"

Enam 41    

Hayır, sadece Allah'a yalvarırsınız. O da uygun görürse, kaldırılması için dua ettiğiniz belayı/azabı kaldırır da siz, ortak koştuğunuz şeyleri unutuverirsiniz.

Enam 42    

Doğrusu biz, senden önce gelip geçen toplumlara da elçiler göndermiş, acziyetlerini itiraf edip yalvarsınlar diye onları şiddetli darlık ve sıkıntılara sokmuştuk.

Enam 43    

Hiç olmazsa cezalandırmamız, kendilerine gelince acziyetlerini itiraf edip yalvarsalardı ya. Fakat onların kalpleri katılaşmıştı. Zira şeytan, yaptıklarını kendilerine güzel göstermişti.

Enam 44    

Ve kendilerine yapılan bütün uyarıları kulak ardı ettiler. (Sınamak için) Biz de onlara bütün nimet kapılarını ardına kadar açtık ve sunulan nimetlerin hazzıyla şımarmış bir haldeyken, ansızın öyle bir cezalandırdık ki ümitsizlik girdabına düştüler.

Enam 45    

Âlemlerin rabbine/sahibine hamdolsun ki, nankörlükte direnen toplumun kökü böylece kazınmıştı.

Enam 46    

De ki: "Hiç düşündünüz mü? Allah, kulaklarınızı sağır gözlerinizi de kör etse ve kalplerinizi de mühürlese, Allah'tan başka onları size geri getirecek bir ilah mı var?" İşte bak ayetlerimizi nasıl da ortaya koyuyoruz. Yinede yüz çeviriyorlar.

Enam 47    

De ki: "Hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı, size ansızın veya açıktan açığa gelip çatsa, hiç zalim bir halktan başkası mı helak edilir?"

Enam 48    

Zira biz, elçileri yalnızca müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Artık kim iman edip, durumunu düzeltirse onlara korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir.

Enam 49    

Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlara gelince, Allah'ın yolundan çıkmalarından dolayı onlara azap dokunacaktır.

Enam 50    

De ki: "Ben size, Allah'ın (Sevap ve nimet) hazinelerinin benim elimde olduğunu söylemiyorum. Gaybı da (Gelecekte neler olup biteceğini de) bilemem, ben size, ben meleğim/kralım da demiyorum. Ben, ancak bana vahyedilen Kur'an'a uyuyorum." De ki: "Hiç gerçeğe karşı kör olan ile onu gören bir olur mu? Hâlâ düşünmeyecek misiniz?"