6. Enam Suresi / 114.ayet

Allah, size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken (1)şimdi ben Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? (2) Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, iyi bilirler ki bu Kuran, Rabbin tarafından indirilmiş hak/gerçeğin kendisidir. (3) Sen de sakın şüpheye düşenlerden olma! (4)

Bknz: 1(2/219)(3/103)(24/34) – 2(24/48)(24/51)(33/36)(38/26) – 3(27/6)(26/192)»(26/196)(42/3) – 4(10/94)(22/55)(29/48)

Mustafa Çavdar Meali

Enam 114 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Allah'tan başka bir hakem mi arayayım ki size, her muhtaç olduğunuz şeyi bildirip açıklayan kitabı, o indirmiştir. Kendilerine kitap verilenler de bilirler ki o, senin Rabbin tarafından gerçek olarak indirilmiş bir kitaptır; artık şüphe edenlerden olma.

(Enam 114)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Şimdi O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmişken ve kendilerine Kitap verdiklerimiz(in sadıkları da), bunun gerçekten Rabbinden Hakk olarak indirilmiş olduğunu bilmekteyken, (ben kalkıp) “Allah'tan başka bir hakem (ve Kur’an’dan-Resulüllah’tan başka mihenk) mi arayayım?” Şu halde, sakın kuşkuya (ve umutsuzluğa) kapılanlardan olmayasın!

(Enam 114)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım ki, size her muhtaç olduğunuz şeyi gerçek bir şekilde bildirip açıklayan kitabı O indirmiştir. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bilirler ki, O kitap Rabbin tarafından gerçekleri içerikli olarak indirilmiştir. Öyleyse şüphe edenlerden olmayın.

(Enam 114)

Adem Uğur Meali:

(De ki): Allah'dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

(Enam 114)

Ahmet Hulusi Meali:

O, size hakikat ve Sünnetullah BİLGİsini (Kitabı) tafsilatlı olarak inzal etmişken, Allah'tan gayrı bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O'nun Rabbinden Hak olarak nüzul edildiğini bilirler... Sakın şüphe edenlerden olma!

(Enam 114)

Ahmet Tekin Meali:

“Allah size, kitabı ayrıntılı açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım?" de. Kendilerine verdiğimiz kutsal kitapların hükmünce amel edenler, Kur'ân'ın Rabbin tarafından, gerekçeli, hikmete dayalı olarak toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmen için, bölüm bölüm indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma.*

(Enam 114)

Ahmet Varol Meali

"Allah size açıklanmış bir şekilde Kitap indirmişken O'ndan başkasının hakemliğini mi isteyeceğim!" Kendilerine Kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından hak üzere indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma.

(Enam 114)

Ali Bulaç Meali:

Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

(Enam 114)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ey Rasûlüm, de ki: “- Sizinle aramızı ayırdeden Allah'dan başka bir hakem mi ararım? Size, ayrıntılı olarak (içinde hak ile batıl belirlenmiş Kur'an) Kitabı indiren O'dur. Kendilerine kitab verdiğimiz o Yahudî ve Hristiyan âlimleri de şüphesiz bilirler ki, bu Kur'an, Rabbinden hak olarak indirilmiştir. Öyle ise, sakın şüphe edenlerden olma...

(Enam 114)

Ali Rıza Sefa Meali:

"O, ayrıntılı olarak Kitap'ı size indirmişken, Allah'tan başka yargıcı mı arayacağım?" Kitap verdiklerimiz, Onun, Efendinden gerçek olarak indirildiğini bilirler. Artık, sakın kuşkuya düşenler arasında olma.

(Enam 114)

Ali Ünal Meali:

De ki: “Bu Kitabı, içinde neyin hak ve doğru, neyin bâtıl ve yanlış olduğu apaçık ortaya konmuş bir halde indiren O iken, ben Allah’tan başka bir hüküm koyucu (ve hak ile bâtıl, doğru ile yanlış arasında) hüküm verici mi arayacakmışım?” Daha önce kendilerine Kitap verdiğimiz (Yahudi ve Hırıstiyan âlimleri de) bilirler ki o, Rabbin katından gerçeğin ta kendisi olarak fasıl fasıl indirilmektedir. Dolayısıyla, (yolunun doğruluğuna) olan şüpheden uzak inanç ve itimadında devam et.

(Enam 114)

Bahaeddin Sağlam Meali:

(De ki:) Allah’tan başka hakem mi arayayım? Hâlbuki O, size Kitab’ı apaçık indirmiştir. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz, onun senin Rabbinden gerçek bir şekilde indirilmiş olduğunu biliyorlar. Artık sakın şüphe edenlerden olma!

(Enam 114)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

(Enam 114)

Bekir Sadak Meali:

Allah size Kitap'i acik acik indirmisken O'ndan baska bir hakem mi isteyeyim? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun gercekten Rableri katindan indirilmis oldugunu bilirler. Oyleyse, sen supheye dusenlerden olma!

(Enam 114)

Besim Atalay Meali:

Ben Allahtan başka, aracı mı isterim? Odur size mufassal kitap indiren, Kitaplı bulunanlar Kur'anın hak olarak, Tanrıdan inmiş olduğunu bilmektedirler, sakın sen, şüphe besliyenlerden olmayasın

(Enam 114)

Celal Yıldırım Meali:

Allah size kitabı bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış biçimde indirmişken, O'ndan başkasını mı hakem isteyeyim ? Kendilerine (daha önce) kitap verdiklerimiz bilirler ki, O (Kur'ân) elbette hak olarak Rabbından indirilmiştir. Artık sen şüphelenenlerden olma !

(Enam 114)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(De ki:): “O, size Kitab'ı açıklanmış olarak indirmiş iken O'ndan başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine kitap verdiklerimiz(den Yahudi ve Hristiyan alimleri) de, hiç kuşkun olmasın ki o (Kur'an')ın, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler.

(Enam 114)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Allah size Kitap'ı açık açık indirmişken O'ndan başka bir hakem mi isteyeyim?" Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun gerçekten Rableri katından indirilmiş olduğunu bilirler. Öyleyse, sen şüpheye düşenlerden olma!

(Enam 114)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Size Kitab'ı (Kur'an'ı) hak olarak indiren O iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım?" (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde, sakın şüphecilerden olma.

(Enam 114)

Diyanet Vakfı Meali:

(De ki): Allah'dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

(Enam 114)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.

(Enam 114)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şimdi de: Allah size mufasselen kitab indirmiş iken ben Allahtan başkasını mı hakem istiyeceğim? kendilerine kitab verdiklerimiz de bilirler ki o temamiyle hakk olarak senin rabbından indirilmiştir, sakın şübhelenenlerden olma

(Enam 114)

Elmalılı Yeni Meali:

Şimdi de Allah size kitabı, içinde herşey inceden inceye açıklanmış olarak göndermişken Allah'tan başkasını mı hakem isteyeceğim? Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o tamamıyla gerçek olarak Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma!

(Enam 114)

Erhan Aktaş Meali:

"O, size Kitap'ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?" Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bilirler ki bu Rabb'inden hakk olarak indirilmiştir. O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!

(Enam 114)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı'dan başka hakem mi arayayım? Oysa O size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

(Enam 114)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve O, size Kur’ân'ı ayrıntılı/hak-bâtıl ayrılmış olarak indirdiği hâlde, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?” Ve kendilerine Kitap verdiğimiz şu kişiler, Kur’ân'ın şüphesiz Rabbinden hak ile indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde sen onların bu kitabın Allah tarafından indirildiğini bildikleri hususunda sakın şüphecilerden olma.

(Enam 114)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(De ki:) “O, her şeyi detaylandıran bir Kitab’ı size indirmişken, Allah’tan başka bir hakem mi arayacakmışım?” Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun (Kur’ân’ın), Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu kesin olarak bilirler. Sakın şüphecilerden olma.

(Enam 114)

Harun Yıldırım Meali:

“O size kitabı açıklanmış olarak indirdiği halde Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun kesinlikle Rabbinden bir hak olarak indirildiğini bilirler. O halde sakın şüphelenenlerden olma!

(Enam 114)

Hasan Basri Çantay:

(Habibim, de ki:) "O, size o kitabı (kendinde hak ile baatıl tamamen) açıklanmış (ayırd edilmiş) bir halde indirmişken (benimle sizin aranızda tutub da) Allahdan başka bir hakem mi arayacak mışım"? Kendilerine kitab verdiğimiz o kimseler de bilirler ki o (Kur'an) hiç şübhesiz Rabbinden hak olarak indirilmişdir. Öyle ise sakın şüpheye düşenlerden olma.

(Enam 114)

Hayrat Neşriyat Meali:

(De ki:) “Hiç Allah'dan başka bir hakem mi ararım? Hâlbuki size Kitâb'ı(Kur'ân'ı, içinde hak ile bâtıl) iyice açıklanmış olarak indiren O'dur.” Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler de gerçekten onun, Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler; öyle ise sakın şübhe edenlerden olma!

(Enam 114)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Hâlbuki kendisi, kitabı ayırtlanmış¹ olarak indirmiş olandır." [de]² Kitabı kendilerine vermiş olduklarımız onun RAB'lerinden hak ile [gerekli olarak] indirilmiş olduğunu biliyorlar. Artık, sakın şüpheli tartışmaya girenlerden olma!

(Enam 114)

Hüseyin Atay Meali:

Allah size kitabı uzunca anlatarak indirmişken, Ondan başka hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, gerçekten Rabbin katından indirilmekte olduğunu bilirler. Öyle ise, hiç şüpheye düşenlerden olma.

(Enam 114)

İbni Kesir Meali:

Allah'tan başka bir hakem mi arayacak mışım? Halbuki O'dur; size, kitabı açık açık indirmiş olan. Kendilerine kitab verdiklerimiz bilirler ki; o Rabbın katından hak olarak indirilmiştir. Öyleyse sakın şüpheye düşenlerden olma.

(Enam 114)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah, kitabı tafsilatlı bir şekilde size indiren o olmuşken, ondan başka hüküm verici mi arayacağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana inen kitabın içindeki gerçeklerle Rabbinden indirildiğini çok iyi biliyorlar. Sen asla şüpheye düşenlerden olma.

(Enam 114)

İskender Ali Mihr Meali:

Artık Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? Size Kitab’ı açıklanmış (tafsilatlı) olarak indiren O’dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O’nun, senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen, şüphe edenlerden olma!

(Enam 114)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ben Allah'tan başka yarlıgayıcı ister miyim hiç? Kitap'ı size uzun uzadıya bildiren Odur. Kendilerine Kitap verilenler çok iyi bilirler ki gerçekten bu Kitap çalaplarından dosdoğru olarak bildirilmiştir. Sakın sen bundan şüphe etme.

(Enam 114)

Kadri Çelik Meali:

Allah size kitabı açık açık indirmişken O'ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitab verdiklerimiz, onun rableri katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Öyleyse, sen şüpheye düşenlerden olma!

(Enam 114)

Mahmut Kısa Meali:

“Allah size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bildiren bu Kitabı tüm ayrıntılarıyla mükemmel şekilde açıklanmış olarak gönderdiği ve böylece hükmünü kesin bir biçimde beyân ve tebliğ etmiş olduğu hâlde, ben şimdi hayatıma yön verecek ilkeleri belirlemek için O’ndan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kaldı ki, kendilerine daha önce Tevrat, Zebur ve İncil’den oluşan Kutsal Kitabı emânet ettiğimiz kimseler de, içlerinden birçoğu Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu itiraf etmekten çekinseler de, onun Rabb’inden gelen bir hakîkat olduğunu bilirler! O hâlde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma! Bu kitap hakkında nasıl kuşkuya kapılabilirsin ki;

(Enam 114)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Muhtaç olunan Kitap'ı açıklanmış olarak indirmiştir. Allah'tan başka bir Emin hakem mi arayayım size? Kendilerine kitap verilenler bilirler, Nasıl ki Rableri tarafından hak olarak indirildiğini. Şüphecilerden olma!

(Enam 114)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed!) Onlara: “Allah size ayrıntılı açıklamalar içeren kitabı indirmişken şimdi ben kalkıp da Onun dışında başka bir hakem mi arayayım?”1 de. Çünkü o kendilerine kitap verdiklerimiz o Kitabın, gerçekten Rabbin tarafından hak olarak indirildiğini bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden, olma.2*

(Enam 114)

Muhammed Celal Şems Meali:

De ki: “Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa size, içinde her konunun açıkça anlatıldığı bir Kitap indiren, O’dur.” Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun Rabbin tarafından hak ile indirildiğini bilirler. Öyleyse şüphe edenlerden olma.

(Enam 114)

Muhammed Esed Meali:

sen onlara (de ki:) "Hakikati apaçık ortaya koyan bu ilahi kelamı size indiren O iken, (neyin doğru neyin yanlış olduğu konusundaki) hüküm için Ondan başkasını mı arayacağım?" Ve kendilerine daha önce vahiy bahşettiklerimiz bilirler ki bu (vahiy) de Rabbin tarafından safha safha indirilmiştir. Öyleyse şüphe edenlerden olmayın,

(Enam 114)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

De ki; "O, size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım?" Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onun rabbin tarafından gerçek olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Sen, sakın kuşku duyanlardan olma.

(Enam 114)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah, size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken (1)şimdi ben Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? (2) Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, iyi bilirler ki bu Kuran, Rabbin tarafından indirilmiş hak/gerçeğin kendisidir. (3) Sen de sakın şüpheye düşenlerden olma! (4)

Bknz: 1(2/219) - (3/103) - (24/34) - 2(24/48) - (24/51) - (33/36) - (38/26) - 3(27/6) - (26/192)»(26/196) - (42/3) - 4(10/94) - (22/55) - (29/48)

(Enam 114)

Mustafa Çevik Meali:

112-114 Kendilerini şeytanın akıl çelen yaldızlı, süslü yalanlarına teslim eden insanlar ve bunları insanlara fısıldayan şeytanlar, bu eğilimleri sebebi ile her peygambere ve peygamberlerin Allah adına yapmakta oldukları davete düşmanlık ederler. Rabbin onları imtihan için serbest bırakmasaydı onlar bunu yapamazlardı. O halde siz onların kışkırtmalarından, aklınızı çelmesinden uzak durun, tuzaklarına düşmeyin. Bu şeytanlar ve onların izinden gitmekte olanların amacı, âhirete inanmak istemeyenleri, yaldızlı yalanlar ve boş hayallerle kendilerine bağlamak, Allah’tan uzaklaştırıp kendilerine kul, köle etmektir. Sen onlara de ki: “Niçin yaratıldığımızı ve nasıl yaşamamız gerektiğini apaçık ortaya koyan bu ilahi kitap gelmişken neyin doğru, neyin yanlış olduğuna hüküm vermek konusunda ondan başka hakem mi arayacağım?” Ey Peygamber! Kendilerine daha önce vahiylerimizi içeren kitaplar verdiklerimiz de iyi bilirler ki bu Kur’an, insanları en doğru olanı yaşamaya davet için indirilmiş gerçeğin ta kendisidir. Bundan asla şüpheniz olmasın.

(Enam 114)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(De ki): "Hakikati açık ve net bir biçimde ortaya koyan bu ilahi kelamı size gönderen O iken, (iyi ve kötüyü belirlemede) O'ndan başka bir hakem mi arayayım?" Dahası kendilerine önceden vahiy emanet ettiklerimiz bilirler ki, bu (Kur'an) Rabbin tarafından indirilmiş olan bir hakikattir: öyleyse (ey muhatab), sakın kuşku duyanlardan olma!

(Enam 114)

Osman Okur Meali:

(De ki): O size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken Allah'dan başka bir hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler,Kitabın (Kur'an'ın) gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

(Enam 114)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Allah Teâlâ'dan başka hakem ister miyim ki o, size kitabı mufassalan indirmiş olan zâttır. Ve kendilerine kitap verdiklerimiz bilirler ki, o şüphesiz Rabbin tarafından hak olarak indirilmiştir. Artık sakın şüpheye düşmüş olan- lardan olma.

(Enam 114)

Ömer Öngüt Meali:

(De ki:) “Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım?” Halbuki O size kitabı açık olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun Rabbinin katından hak ile indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma!

(Enam 114)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah’tan başka hakem arar mıyım ben! Size gerçekleri ayrıntılı olarak açıklayan bu kitabı o indirdi. O, Rabbinin katından hak ‘gerçek’ üzere indirildi. Bunu, kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler. Sakın kuşku duyanlardan olma!

(Enam 114)

Sadık Türkmen Meali:

De ki: “Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? O size kitabı, detaylı/ayrıntılı olarak açıklayıp indirmiş iken!” Kendilerine kitap (Zebur, Tevrat, İncil) verdiğimiz kimseler; şüphesiz onun (Kur’an’ın), gerçekten Rabbinden indirilmiş olduğunu bilirler. O halde, kuşkulananlardan olma!

(Enam 114)

Seyyid Kutub Meali:

Allah size ayrıntılı açıklamalar içeren kitabı indirmişken ben O'nun dışında bir hakeme mi başvurayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, Kur'an'ın gerçeğe dayalı olarak Allah tarafından indirildiğini bilirler. O halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

(Enam 114)

Suat Yıldırım Meali:

De ki: "Allah size o kitabı, içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken,sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacak mışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın!

(Enam 114)

Süleyman Ateş Meali:

Allah, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken O'ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O(Kur'a)nın, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler, hiç kuşkulananlardan olma.

(Enam 114)

Süleymaniye Vakfı Meali:

(De ki) "Allah'tan başka bir hakem mi ararım?" Kitap'ı size açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki bu Kitap, Rabbin tarafından tümüyle gerçekleri gösterecek şekilde indirilmiştir. Sakın şüpheye kapılanlardan olma.

(Enam 114)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

De ki: "O size Kitabı iyice açıklanmış olarak indirmişken, Allah'tan başka hakem mi arayayım!" Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun Rabbin tarafından indirilmiş hakikat olduğunu bilirler. Öyleyse sakın kuşkuya düşme.

(Enam 114)

Şaban Piriş Meali:

O, size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Onun Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüphe edenlerden olma!

(Enam 114)

Talat Koçyiğit Meali:

(Ey Muhammed! Mü'minlere de ki:) "Kitabı size açıklamış olarak Allah indirmiş olduğu halde, (aramızda) Allah'tan başka hakem mi arayacağım?" Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, o Kitap, hak ile Rabbın tarafından indirilmiştir. Bu itibarla sakın şüphecilerden olma.

(Enam 114)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

(Enam 114)

Ümit Şimşek Meali:

Hakkı açıkça bildiren kitabı size O indirdiği halde, ben Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler; bundan şüphen olmasın.

(Enam 114)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

(Enam 114)

Rashad Khalifa Meali:

Shall I seek other than GOD as a source of law, when He has revealed to you this book fully detailed?* Those who received the scripture recognize that it has been revealed from your Lord, truthfully. You shall not harbor any doubt.*

(Enam 114)