35. Fatır Suresi / 45.ayet

Şayet Allah, işledikleri sebebiyle insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat belli bir süreye kadar onlara mühlet veriyor. Nihayet süreleri dolunca gerekeni yapacaktır. Zira Allah, kullarının ne yapıp ettiğini görmektedir.

Bknz: (16/61)(18/57)»(18/59)

Mustafa Çavdar Meali

Fatır 45 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Allah, kazandıkları suç yüzünden insanlara azap verecek olsaydı yeryüzünde yürür, bir tek mahluk bırakmazdı ve fakat onları, mukadder bir zamanadek bırakır; derken zamanları geldi miydi artık şüphe yok ki Allah, kullarını görür.

(Fatır 45)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Eğer Allah, insanları işleyip kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıp sorgulayarak cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak (imtihan gerçeği ve merhameti gereği) onları belli bir müddet erteleyip geciktirir. Ama ecelleri (cezalandırma vakitleri) geldi mi (intikamını mutlaka alıverir.) Çünkü Allah kullarını devamlı gözetlemekte (ve onların amellerine göre hak ettiklerini vermekte) dir. *

(Fatır 45)

Abdullah Parlıyan Meali:

Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen yakalayıp cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor, vakitleri gelince, gerekeni yapar, zira Allah kullarını çok iyi görendir, hak ettiklerine göre onları cezalandıracaktır.

(Fatır 45)

Adem Uğur Meali:

Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

Ahmet Hulusi Meali:

Eğer Allah, insanlara, yaptıklarının getirisini anında yaşatmayı dileseydi yeryüzünde hiçbir DABBE (insan bedenini sağ) bırakmazdı! Ne var ki onları (bedenli yaşamlarını) takdir edilmiş bir ömrün sonuna kadar tehir ediyor. Onların ecelleri geldiğinde (dünyada işleri biter)! Muhakkak ki Allah Esma'sıyla kullarının varlığında olarak Basıyr'dir.

(Fatır 45)

Ahmet Tekin Meali:

Eğer Allah işledikleri ameller, yüklendikleri günahlar, hak ettikleri cezalar yüzünden, insanları hemen hesaba çekip cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat onlara belirli bir vadeye, vakte kadar mühlet veriyor, zaman kazandırıyor. Nihayet ecelleri gelip, vakitleri dolunca, amellerine göre gerekeni yapar. Allah kullarının işledikleri amelleri her an biliyor, görüyor.

(Fatır 45)

Ahmet Varol Meali

Eğer Allah insanları işlediklerinden dolayı ele alsaydı onun üzerinde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar ertelemektedir. Ecelleri geldiğinde artık muhakkak ki Allah kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

Ali Bulaç Meali:

Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir.

(Fatır 45)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Eğer Allah, insanları, ettikleri günah yüzünden yakalayıp hesaba çekseydi, yer yüzünde hiç bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah, onları, muayyen bir vakte kadar geciktirir. Nihayet ecelleri gelince, Muhakkak Allah kullarına Basîr'dir= onları amellerine göre cezalandırır.

(Fatır 45)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, onun sırtında hiçbir yaratık bırakmazdı. Fakat belirlenmiş bir süreye dek onları erteliyor. Sonunda süreleri dolduğunda, kuşkusuz, Allah, kullarını Görendir.

(Fatır 45)

Ali Ünal Meali:

Eğer Allah, insanları kazandıkları (işledikleri ve hesaplarına kaydolan) günahları sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı; fakat O, insanlara belli bir süre tanır. Bu süre sona erip de vadeleri gelince de, (herkese nasıl gerekiyorsa öyle muamelede bulunur). Allah, kullarını hakkıyla görmektedir.

(Fatır 45)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Eğer Allah, insanların yaptıklarından dolayı onları yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat belli bir süreye kadar onları tehir ediyor. Artık ecelleri geldiği zaman, şüphesiz Allah, kullarını çok iyi görendir. (Hak ettiklerine göre, onları cezalandıracaktır.)

(Fatır 45)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Şayet Allah, insanları yaptıklarıyla hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirlenen bir vakte kadar ertelemektedir. Vakitleri gelince Allah, onları cezalandıracaktır. Çünkü Allah kullarını kesinlikle gözlemektedir.

(Fatır 45)

Bekir Sadak Meali:

Allah insanlari islediklerine karsilik hemen yakalayiverseydi, yeryuzunde bir canli birakmamasi gerekirdi. Ama onlari belli bir sureye kadar erteler. Sureleri gelince geregini yapar. Dogrusu Allah kullarini gormektedir. *

(Fatır 45)

Besim Atalay Meali:

Yaptıkları yüzünden Allah, insanlara ceza verseydi, yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı, adanan bir güne dek, onları bırakmakta, günleri geldiğinde, Allah görür hesapların kulların

(Fatır 45)

Celal Yıldırım Meali:

Eğer Allah, insanları kazandıkları şey sebebiyle hemen yakalayıp cezalandırmış olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Ama onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Artık o vakit gelince (hükmünü yerine getirip cezalandırır). Çünkü Allah, mutlaka kullarını görüp bilendir.

(Fatır 45)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Eğer Allah, insanları yaptıkları (kötülükler) yüzünden (hemen hesaba çekip) cezalandıracak olsaydı, yer üzerinde hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince (gerekeni yapacak). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görendir.

(Fatır 45)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde bir canlı bırakmaması gerekirdi. Ama onları belli bir süreye kadar erteler. Süreleri gelince gereğini yapar. Doğrusu Allah kullarını görmektedir.*

(Fatır 45)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Eğer Allah, insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir.

(Fatır 45)

Diyanet Vakfı Meali:

Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH insanları yaptıkları yüzünden cezalandırsaydı yeryüzünde hiç bir yaratık bırakmazdı. Fakat, onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Ne zaman ki süreleri biter, işte o zaman ALLAH kullarının (hesabını) görür.

(Fatır 45)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bununla beraber Allah insanları kesibleriyle hemen muahaze ediverecek olsa yeryüzünde bir deprenen bırakmazdı ve lakin müsemma bir ecele kadar onları te'hır buyurur, nihayet ecelleri geldiği vakıt işte o vakıt, şübhe yok ki Allah kullarını basir bulunuyor

(Fatır 45)

Elmalılı Yeni Meali:

Bununla beraber Allah, insanları kendi işledikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsa, yeryüzünde bir deprenen bırakmazdı. Fakat onları belirlenmiş bir süreye kadar erteler. Nihayet ecelleri geldiği vakit, işte o zaman şüphe yok ki, Allah kullarını görendir (hiçbirini karşılıksız bırakmaz).

(Fatır 45)

Erhan Aktaş Meali:

Eğer Allah, insanların yaptıklarının hesabını hemen görecek olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onlara belli bir zamana kadar süre vermektedir. Belirlenen süre dolduğu zaman da kuşkusuz Allah kendi kullarını en iyi görendir.[1]

1)Kim neyi hak etmişse karşılığını alacaktır.

(Fatır 45)

Gültekin Onan Meali:

Eğer Tanrı kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı; ancak onları, adı konulmuş bir ecele kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Tanrı kendi kullarını görendir.

(Fatır 45)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve eğer Allah, kazanmakta oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde küçük-büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. Velâkin onları, adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda süre sonları geldiği zaman da artık şüphesiz Allah, Kendi kullarını en iyi görendir.

(Fatır 45)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şayet Allah, insanları kazandıklarıyla yargılayacak olsaydı yeryüzünde tek bir canlı dahi bırakmazdı. Fakat onları belirlenmiş bir süreye kadar ertelemektedir. Nihayet ecelleri geldiğinde (anlayacaklar ki;) hiç şüphesiz Allah, kullarını görendir.

(Fatır 45)

Harun Yıldırım Meali:

Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

Hasan Basri Çantay:

Eğer Allah insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden (hemen) muahaze etseydi (yerin) sırtında hiçbir canlı mahluk bırakmazdı. Fakat O, bunları muayyen bir müddete kadar gecikdiriyor. Nihayet vakıfları gelince muhakkak ki Allah kullarını hakkıyle görücüdür.

(Fatır 45)

Hayrat Neşriyat Meali:

Eğer Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden (hemen) cezâlandıracak olsaydı, (yerin) yüzünde hareket eden hiçbir canlı bırakmazdı! Fakat onları(n cezâsını) belirli bir vakte kadar te'hîr eder. Nihâyet ecelleri geldiği zaman, artık doğrusu Allah kullarını(n amellerini) hakkıyla görendir.

(Fatır 45)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, İnsanları elde ettikleri sebebiyle yakalıyor olsaydı, onun [dünyanın] sırtında [üstünde] hiçbir kımıldanan bırakmazdı; fakat, onları isimlendirilmiş [belirlenmiş] bir süre sonuna kadar erteliyor. Süre sonları geldiği zaman ise [bilin ki] kesinlikle Allah,[en başından beri] kullarını görendi.

(Fatır 45)

Hüseyin Atay Meali:

Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir canlı bırakmaması gerekirdi. Ancak Allah onları belli bir süreye kadar erteler ve süreleri gelince! Ancak Allah kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

İbni Kesir Meali:

Şayet Allah; insanları kazandıklarıyla muaheze etmiş olsaydı; onun üstünde hiç bir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar te'hir eder. Süreleri geldiği zaman muhakkak ki Allah; kulları için Basir olandır.

(Fatır 45)

İlyas Yorulmaz Meali:

Eğer Allah insanların yaptıklarından dolayı hemen yakalasaydı, yeryüzünde canlılardan hiçbir şey kalmazdı. Ancak onları belirlenmiş bir vakte kadar erteler. Sonra onların vakitleri dolduğu zaman (hemen yakalar). Allah kullarını (her yaptığını) görendir.

(Fatır 45)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve eğer Allah insanları, kazandıkları şeyler sebebiyle muaheze etseydi (sorgulasaydı), onun üstünde (yeryüzünde) dabbe (yürüyen bir canlı) bırakmazdı. Ve lâkin belirlenmiş bir zamana kadar onları tehir eder (erteler). Fakat onların ecelleri geldiği zaman (hesaba çeker). Muhakkak ki Allah, kullarını görendir.

(Fatır 45)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden tartaklasaydı, yeryüzünde bir tek canlı varlık bırakmazdı. Ne var ki Allah onları belli bir sona kadar geciktirmektedir. Sonları gelince de ona göre. Çünkü Allah kullarını görmekte olandır.

(Fatır 45)

Kadri Çelik Meali:

Eğer Allah, kazanmakta oldukları dolayısıyla insanları (azap ile) yakalayıverecek olsaydı, yeryüzünde hiç bir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir.

(Fatır 45)

Mahmut Kısa Meali:

Eğer Allah, işledikleri günahlardan dolayı insanlarıderhal cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde helâk edilmedik bir tek canlı bırakmazdı fakat O, zalimleri cezalandırmakta acele etmez, belirlenmiş bir vakte kadar onlara mühlet tanır. Belirlenen bu süre gelip çatınca da, hepsinin cezasını tam olarak verir! Çünkü Allah, kullarının her hal ve hareketini görmektedir.

(Fatır 45)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah, yapıp kazandıkları sebeplerden dolayı insanları hemen cezalandıracak olsaydı eğer, Tam olarak yeryüzünde yaşayan hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları bekletmektedir. İşte belli bir süreye kadar onların yaptıklarının cezasını verme için onlara vakit tanımaktadır. Rabbin takdiriyle ecelleri gelince hükmü yerine getirip cezalandırır. Allah kullarını görendir.

(Fatır 45)

Mehmet Türk Meali:

Eğer Allah, kazandıkları (günâhlar) dolayısıyla insanları (hemen) cezâlandıracak olsa idi, (yerin) üzerinde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah onları, belirli bir vakte kadar erteler, o vakit gelince de (gerekeni yapar). Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla görendir.

(Fatır 45)

Muhammed Celal Şems Meali:

Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden yakalasaydı, (dünya) üzerinde hiçbir yürüyen canlıyı bırakmazdı. Ancak O, onlara tayin edilen (son) vakte kadar mühlet verir. Onlar için belirlenen zaman gelince, Allah’ın kullarını kesinlikle çok iyi gördüğü (ortaya çıkar).
(Bu ayet-i kerimede insanların günahlarının cezasının hayvanları da kapsayacağından bahsedilmiştir. Ancak dikkat edilirse, hayvanların yeryüzünde yok olmaları halinde, bundan insanlar da olumsuz olarak etkileneceklerdir. İnsanın yaşamı, hayvanların varlığına bağlıdır. Demek ki, söz konusu ceza aslında hayvanlara değil, yine insanoğluna verilmiş olacaktır.)

(Fatır 45)

Muhammed Esed Meali:

Eğer Allah, insanları (hayatta) işledikleri (kötülükler)den dolayı (hemen) hesaba çekseydi, yer üzerinde tek bir canlı varlık bırakmazdı. Ama Allah, onlara (Kendisi tarafından) belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet tanır, vadeleri dolunca da (anlarlar ki) Allah kulların(ın kalplerindekin)i görmektedir.

(Fatır 45)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah, insanları işledikleri günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Oysa Allah belirlenmiş bir vakte kadar onlara süre tanıyor. Süreleri dolduğunda ise gereken yapılır. Hiç şüphe yok ki, Allah kullarını hakkıyla görür.

(Fatır 45)

Mustafa Çavdar Meali:

Şayet Allah, işledikleri sebebiyle insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat belli bir süreye kadar onlara mühlet veriyor. Nihayet süreleri dolunca gerekeni yapacaktır. Zira Allah, kullarının ne yapıp ettiğini görmektedir.

Bknz: (16/61) - (18/57)»(18/59)

(Fatır 45)

Mustafa Çevik Meali:

Şayet Allah, insanları hak etmeleri sebebi ile hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiç kimseyi hayatta bırakmazdı. Fakat Allah yasayla belirlediği süre doluncaya kadar mühlet vermiştir. O süre dolunca herkes hak ettiği karşılığı görecektir. Allah herkesi görüp gözetendir.

(Fatır 45)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Eğer Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden (hemen) hesaba çekecek olsaydı, yer üzerinde bir tek canlı (insan) bırakmazdı; ama onları sonu yasayla belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor; fakat süreleri dolunca artık anlarlar ki, Allah kullarını her daim görüp gözetmektedir.

(Fatır 45)

Osman Okur Meali:

Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzün de bir canlı bırakmaması gerekirdi. Ama onları belli bir süreye kadar erteler (tövbe etmeye fırsat verir). Süreleri gelince gereğini yapar. Doğrusu Allah kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve eğer Allah insanları kazandıkları şey ile muaheze edecek olsa idi, yeryüzünde hiçbir canlı mahlûk bırakmazdı. Fakat onları bir muayyen müddete kadar tehir buyuruyor.Nihâyet ecelleri gelince (haklarında amellerine göre muamele yapılacaktır) çünkü Allah Teâlâ kullarını bihakkın görücü bulunmaktadır.

(Fatır 45)

Ömer Öngüt Meali:

Eğer Allah, insanları kazandıkları sebebiyle hemen hesaba çekseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir zamana kadar geciktirir. Süreleri gelince, artık şüphesiz ki Allah kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah insanları yapıp ettiklerinden ötürü hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları kendisi tarafından belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. Vadeleri dolunca gerekeni yapar. Allah, kullarını görmektedir!

(Fatır 45)

Sadık Türkmen Meali:

Eğer Allah; kazandıkları yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünün üzerinde hiçbir canlı bırakmazdı. Ancak, onları bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri (sonları) geldiği zaman (artık ertelenmezler!) Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görmektedir.

(Fatır 45)

Seyyid Kutub Meali:

Eğer Allah, insanların davranışlarının cezasını hemen verseydi yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat O, onları belirli bir sürenin sonuna kadar erteliyor. Söz konusu süreleri dolunca, kuşku yok ki, Allah kullarının durumunu görmektedir.

(Fatır 45)

Suat Yıldırım Meali:

Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı; ama Allah onların cezasını belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. O vadeleri geldiği vakit hükmünü yerine getirip onları cezalandırır. Çünkü Allah kullarını tamamen görmektedir.

(Fatır 45)

Süleyman Ateş Meali:

Eğer Allah, insanları yaptıkları işler yüzünden (hemen) cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiği zaman, kuşkusuz Allah kullarını görmektedir (onları yaptıkları işlere göre cezalandıracaktır).

(Fatır 45)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı. Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını görmektedir.

(Fatır 45)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Eğer Allah, işledikleri günahlardan dolayı insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bile kalmazdı. Ama onlara belli bir zamana kadar mühlet veriyor. O şüre dolunca gereğini yapar. Çünkü Allah, kullarının bütün yaptıklarını görmektedir.

(Fatır 45)

Şaban Piriş Meali:

Allah, insanları yaptıkları yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde ayaklarının üstünde bir tek canlı kalmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteler. Süreleri dolunca... Allah, kullarını elbette görmekte.

(Fatır 45)

Talat Koçyiğit Meali:

Eğer Allah, insanları işledikleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı; fakat onları belirli bir süreye kadar tehir eder. Süreleri gelince de, mükellefleri, işledikleriyle cezalandırır. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyle görendir.

(Fatır 45)

Tefhimul Kuran Meali:

Eğer Allah, kazanmakta oldukları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir.

(Fatır 45)

Ümit Şimşek Meali:

Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah belirlenmiş bir vakte kadar onlara süre tanıyor. Vadeleri dolduğunda ise, hiç şüphe yok ki, Allah kullarını hakkıyla görür.

(Fatır 45)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer Allah, insanları, kazandıkları yüzünden hesaba çekseydi, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar, ecelleri gelinceye kadar erteliyor. Allah, kullarını iyice görmektedir.

(Fatır 45)

Rashad Khalifa Meali:

If GOD punished the people for their sins, He would not leave a single creature on earth. But He respites them for a predetermined interim. Once their interim is fulfilled, then GOD is Seer of His servants.

(Fatır 45)