41. Fussilet Suresi / 10.ayet

Allah yeryüzünü sabit ve sağlam dağlarla perçinledi ve orayı bereketli ve yaşanabilir bir hale getirdi. Canlıların istek ve ihtiyaçlarını giderebilmeleri için (önceki iki evreyle birlikte) dört evrede de oraya bir düzen tesis etti.

Bknz: (16/15)»(16/16)(78/7)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 10 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve yeryüzünün üstünde metin dağlar yaratmıştır ve kutlamıştır orasını, bereket ihsan etmiştir ve rızık olacak şeyleri takdir etmiştir de meydana getirmiştir bunları orada, tam dört gün içinde, dileyenler için hepsi de eşittir.*

(Fussilet 10)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Orada (yerde) onun üstünde (kendisinin ve Güneş’in etrafında hızla dönerken dengeler bozulup savrulmasın diye) sarsılmaz dağlar var etmiş, onda (dağlarda madenler ve ilaç bitkileri gibi) bereketler yaratıp yerleştirmiş ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde (dört ayrı süreçte) takdir etmiş, (ve böylece toplam altı dönemde kâinatı kemâle erdirmiştir.) *

(Fussilet 10)

Abdullah Parlıyan Meali:

O yeryüzünü yarattıktan sonra, onun üzerinde ağır baskılar durumunda olan dağları yarattı. O yeryüzünde bereketler meydana getirdi, herşeyi doldurup yığdı oraya. Mahlukatının ihtiyaç ve azıklarını da dört evrede istifade edilebilecek şekilde ayarladı. Bütün geçim araçlarını, onları arayanlar arasında ilâhî adalet ilkelerine göre eşit şekilde paylaştırdı.

(Fussilet 10)

Adem Uğur Meali:

O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.

(Fussilet 10)

Ahmet Hulusi Meali:

Orada (arzda = bedende) fevkinde sabit dağlar (benlikler) oluşturdu, orada bereketler vücuda getirdi ve orada (istidatları itibarıyla) isteyenler için eşit olmak üzere varlıklarının devamı için gereken azıklarını dört süreçte ölçülendirdi.

(Fussilet 10)

Ahmet Tekin Meali:

O, yeryüzünde, üstten ağır baskılı, oturaklı, derin temellere dayalı dağlar yerleştirdi. Yeryüzünü bereketli hale getirdi. Orada, isteyenler, rızık arayanlar için, rızıkları dört devirde, dört mevsim içinde, belli bir seviyede, dengeli, eşit bir şekilde takdir edip, planlayıp düzene koydu.

(Fussilet 10)

Ahmet Varol Meali

Orada, üstünden sabit dağlar var etti; onu bereketli kıldı ve onda soranlar (rızıklarını arayanlar) için eşit olarak gıdalarını dört günde takdir etti.

(Fussilet 10)

Ali Bulaç Meali:

Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti.

(Fussilet 10)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Allah, o arz üzerinde sabit dağlar ve bereketler yarattı. Arzda bulunanların rızkını da takdir etti; (arzın, içindekilerle beraber kaç günde yaratıldığını) soranlar için tam dört günde...

(Fussilet 10)

Ali Rıza Sefa Meali:

Onun üzerinde sarsılmaz dağlar oluşturdu ve ongunluklar yarattı. İsteyip arayanlar için, dört günde eşit olarak geçimlikleri paylaştırdı.

(Fussilet 10)

Ali Ünal Meali:

Yerde içinden yukarıya (göğe) doğru yükselen sağlam dağlar var etti, orayı bereketlerle donattı ve orada bütün canlılar için gerekli gıdayı, rızklarını O’ndan bekleyip, O’ndan isteyen bütün varlıkların hayatî ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dört devrede elde edilmek üzere takdir buyurdu.

(Fussilet 10)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ve Allah, dört günde (dönemde) yeryüzünün üstünden demirlenmiş gemiler gibi dağlar yarattı, bu yeryüzünü mübarek ve bereketli kıldı. Ve arayıp soranlar için eşit olarak bütün gıdalarını onda takdir etti.

(Fussilet 10)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Yeryüzünde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada dört evrede isteyenler/ihtiyaç sahibi olanlar için fark gözetmeden gıdalar takdir etti."

(Fussilet 10)

Bekir Sadak Meali:

Yeryuzune sabit daglar yerlestirdi, onu bereketli kildi; arayanlar icin yeryuzunde gidalarini normal olarak dort gun icinde yetistirmesi kanununu koydu.

(Fussilet 10)

Besim Atalay Meali:

Dört günde de, yeryüzünde yüksek dağlar yaratıp, orda ona uğur verdi, azıkların ölçümledi, soranlara cevaptır

(Fussilet 10)

Celal Yıldırım Meali:

Yerin üstünde sabit ulu dağlar yarattı, onda bereketler meydana getirdi ve orada isteyip arayanlar için rızıkları belli bir düzeyde dört günde (devirde veya mevsimde) meydana getirdi.

(Fussilet 10)

Cemal Külünkoğlu Meali:

O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdi, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak (her mevsime göre çeşit çeşit yetişen) rızıklar takdir etti. Bunların hepsi tam dört evrededir.*

(Fussilet 10)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yeryüzüne üstünden ağır baskılar (dağlar) yerleştirdi, onu bereketli kıldı; arayıp soranlar için gıdalarını tam (toplam) dört gün içinde yetiştirmesi kanununu koydu (takdir etti).

(Fussilet 10)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.

(Fussilet 10)

Diyanet Vakfı Meali:

O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.

(Fussilet 10)

Edip Yüksel Meali:

Onun üstüne denge unsurları (olan dağlar) yerleştirdi ve onu bereketli kıldı.Tüm arayıp isteyenler için onun gıdalarını dört günde ölçüp düzenledi.

(Fussilet 10)

Elmalılı Orjinal Meali:

Hem ona üstünden ağır baskılar yaptı ve onda bereketler husule getirdi ve onda azıklarını takdir buyurdu, araştıranlar için bir düzeye dört gün içinde

(Fussilet 10)

Elmalılı Yeni Meali:

Hem ona üstünden ağır baskılar (dağlar) yaptı, onda bereketler meydana getirdi ve onda azıklarını dört gün içinde araştıranlar için bir düzeyde takdir buyurdu.

(Fussilet 10)

Erhan Aktaş Meali:

Orada; onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada rızkını temin etmek isteyenler için, rızıkları, fark gözetmeden dört gün içinde takdir etti.

(Fussilet 10)

Gültekin Onan Meali:

Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti.

(Fussilet 10)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve O, yeryüzünün içinde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp isteyenler için eşit olarak/ayırım yapılmadan rızıkları dört evrede ayarladı.

(Fussilet 10)

Harun Yıldırım Meali:

O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti.

(Fussilet 10)

Hasan Basri Çantay:

(Allah) orada üstünden baskılar yaptı. Onda bereketler yarattı. Onda arayanlar için dört günde müsavi gıdalar takdir etdi.

(Fussilet 10)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve onda (yeryüzünde) üstünden (yükselen) sâbit dağlar yaptı; ve orada bereketler meydana getirdi ve orada (rızıklarını) araştıran kimseler için birbirine eşit dört gün içinde(dört devrede) gıdâlarını takdir buyurdu.

(Fussilet 10)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(9-12) "Gerçekten siz, yeri [dünyayı] iki gün (dönem)¹ içinde yaratanı mı cidden göz ardı ediyorsunuz? Ona denk(Tanrılar)mı sayıyorsunuz? İşte o, Alemlerin [varlıkların] RAB'bidir. Onun [yerin] içinde [yerin] üstünden ağırlıklar-dağlar² meydana getirdi, onun içini bereketlendirdi, onda isteyenler için eşit olarak dört gün (dönem) içinde onun [yerin] gıdalarını belirledi. Aynı zamanda³, bir duman halindeki göğe⁴ yöneldi. Ardından, ona [göğe] ve yere "Gönüllü olarak veya gönülsüz olarak ikiniz de gelin!" dedi. İkisi de "Gönüllü olarak ikimiz de geldik." dediler⁵. Ardından, onları iki gün (dönem) içinde yedi göğe (gezegene) tamamladı⁶. Her bir göğün (gezegenin) içine kendi işini vahiy etti. En yakın/ilk semayı, ışıklarla süslü olarak gösterdik⁷ ve Tam bir koruma olarak [koruduk]. İşte şu, devamlı üstün olanın, devamlı bilenin belirlemesidir." de.⁸

(Fussilet 10)

Hüseyin Atay Meali:

Onun üstüne sarsılmaz dağlar yerleştirmiş, oraya bereket vermiş ve orada isteyenlere yerin besinlerini dört aşamada eşit olarak düzenlemiştir.

(Fussilet 10)

İbni Kesir Meali:

O; yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Ve onda arayanlar için dört beşit gıdalar takdir etti.

(Fussilet 10)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yeryüzündeki dağları arzın üzerine yerleştirmiş, yeryüzünde pek çok bereketli rızıklar var etmiş ve dört günde, yeryüzünde bulunanlar için vakitlerini[1] planlamıştır. (Bu bilgiler) araştırıp soranlar için böyledir.*

(Fussilet 10)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve orada, onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada (arzda) bulunanların besinlerini (rızıklarını), dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.

(Fussilet 10)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Allah yeryüzünde ulu dağlar yarattı. Oraya bolluk verdi. Orada arayanlar için tam dört günde azıklar yasadı.

(Fussilet 10)

Kadri Çelik Meali:

O, yeryüzünün üstüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve onda tam dört günde dileyenler (canlılar) için eşit bir şekilde rızıklar takdir etti.

(Fussilet 10)

Mahmut Kısa Meali:

Allah yeryüzünü yarattıktan sonra, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdi, orayı sayısız nîmet ve bereketlerle donattı ve canlıların gıdalarını meydana getiren temel maddeleri isteyen herkesin eşit olarak faydalanacağı şekilde —önceki iki günle birlikte— toplam dört günde takdir etti, ölçüp ayarladı.

(Fussilet 10)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sabit dağlar yerleştirdi yeryüzüne O. Orada bereketler yarattı ve tam dört günde etti takdir İsteyip de arayanlar için. Verdi onlara hiç bir fark gözetmeksizin bereketli gıdalar, rızıklar.

(Fussilet 10)

Mehmet Türk Meali:

(Allah) yeryüzünü üzerinden (dağlarla) sâbitledi,1 orada bereketler yarattı ve yi-ne orada arayanlar için geçimliklerini2 eşit şekilde3 dört zaman diliminde takdir etti.4*

(Fussilet 10)

Muhammed Celal Şems Meali:

O, yeryüzünün yüksek (bölgelerinde) dağları meydana getirdi ve onlarda bereket yarattı. Orada her türlü yiyecek ve içecekleri belli bir ölçüye göre temin etti. (Bunların hepsini) dört dönemde yaptı. Bu (cevap, bütün) soranlar için aynıdır.

(Fussilet 10)

Muhammed Esed Meali:

O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine (kuleler gibi) sarsılmaz dağlar yerleştirdi, ona (sayısız) nimetler bağışladı ve oradaki geçim araçlarını onları arayanlar arasında eşit şekilde paylaştırdı; (ve bütün bunları) dört evrede (yarattı).

(Fussilet 10)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah yeryüzünü sabit ve sağlam dağlarla perçinledi ve orayı bereketli ve yaşanabilir bir hale getirdi. Canlıların istek ve ihtiyaçlarını giderebilmeleri için (önceki iki evreyle birlikte) dört evrede de oraya bir düzen tesis etti.

Bknz: (16/15)»(16/16) - (78/7)

(Fussilet 10)

Mustafa Çevik Meali:

10-14 Allah, yeryüzünün üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirip dengesini kurdu ve orada yaratıp yaydığı nimetlerini canlılar arasında pay etti. Rabbiniz Allah bütün bunları dört günde tamamladı. Sonra da henüz duman halindeki göğü şekillendirip iki günde yedi kat gökleri yarattı ve nizamlarını kurup yasalara bağladı. Biz yeryüzüne en yakın olan gökyüzünü kandiller gibi yıldızlarla süsledik ve oradan insanlara zarar gelmeyecek bir sistem kurup onları koruduk. Bütün bunlar sınırsız ilim ve kudret sahibi Allah’ın eseridir. Ey Peygamber! Bu gerçeklere rağmen müşrikler, Allah’ın davetinden yüz çevirirlerse onlara de ki: “Sizi Âd ve Semûd kavimlerin başına gelip onları helak eden bir azapla uyarıyorum.” Vaktiyle peygamberleri onlara “Sınırlarını Allah’ın belirlediği bir hayat yaşayın ve böylece Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.” demişlerdi. Fakat onlar da, “Rabbimiz bizden böyle bir şey isteseydi, bunu bize seninle değil de meleklerden peygamberler göndererek bildirirdi. O yüzden size inanmıyor, davetinizi reddediyoruz.” demişlerdi.

(Fussilet 10)

Mustafa İslamoğlu Meali:

O ars üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdi ve ona bereket bahşetti; dahası oranın besinlerini, ora sakinlerinden talep edenler arasında dengeli bir biçimde takdir etti: (bütün bunlar) dört evrede gerçekleşti.

(Fussilet 10)

Osman Okur Meali:

O, (arzı yarattıktan sonra,) onun üzerine ağır baskılar yerleştirdi, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak (her mevsime göre çeşit çeşit yetişen) rızıklar takdir etti. Bunların hepsi tam dört günde (dört evrededir).

(Fussilet 10)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve orada, onun üstünden sabit dağlar yaptı ve orada bereketler vücuda getirdi, araştıranlar için müsâvi olmak üzere onun azıklarını dört gün içinde takdir buyurdu.

(Fussilet 10)

Ömer Öngüt Meali:

O, yeryüzüne sâbit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Orada araştırıp soranlar için, rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

(Fussilet 10)

Ömer Sevinçgül Meali:

Onun üstüne ‘yerin yüzüne’ sarsılmaz baskılar ‘dağlar, tepeler’ yaptı. Onda bereketler ‘madenler, sular, bitkiler, hayvanlar’ meydana getirdi. Rızkını arayanlara dengeli bir biçimde pay etti ‘herkese en uygun olanı verdi’. Bunları dört günde ‘evrede, mevsimde’ yarattı.

(Fussilet 10)

Sadık Türkmen Meali:

(yeryüzüne) üstünden ağır baskılar/sabit dağlar yarattı ve orada bereketler/çok verimli gıdalar yarattı. Ve orada gıdalarını tam dört gün(mevsim)de takdir etti; arayıp soran(çalışan)lar için!

(Fussilet 10)

Seyyid Kutub Meali:

Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Onda bereketler yarattı ve orada rızıklarını arayanlar için dört günde düzene koydu.

(Fussilet 10)

Suat Yıldırım Meali:

O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı, orayı bereketli kıldı ve orada ihtiyaç sahipleri için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi.

(Fussilet 10)

Süleyman Ateş Meali:

Arza, üstünden ağır baskılar (sağlam dağlar) yaptı. Onda bereketler yarattı ve onda arayıp soranlar için gıdalarını (bitkilerini ve ağaçlarını) tam dört günde takdir etti (düzene koydu).

(Fussilet 10)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Üstten dibe doğru sabitleyen oturaklı dağlar yerleştirip yeri (içini) bereketlendiren ve her türden nimetin gıdalarının ölçüsünü dört günde oluşturup araştıranlar (arayanlar) için dengeli bir şekilde yayan O'dur.

(Fussilet 10)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

O, yeryüzünde sağlam dağlar ve sayısız nimetler varetti; oradaki geçim kaynaklarını ihtiyacı olanlar arasında âdil bir şekilde paylaştırdı ve bunu dört evrede tamamladı.

(Fussilet 10)

Şaban Piriş Meali:

Dünya üzerinde sabit dağlar var etmiş ve onları bereketlendirmiştir. Arayanlar için orada, eksiksiz olarak, dört günde/mevsimde gıdalar takdir etti.

(Fussilet 10)

Talat Koçyiğit Meali:

10-11 Arz üzerinde sabit dağlar yaratmış ve onları bereketli kılmıştır. Çeşitli rızıklarını arayıp soranlar için tam dört günde takdir etmiş, sonra yaratmak için, gaz halinde bulunan gökyüzüne yönelmiştir, Gerek ona ve gerekse yeryüzüne şöyle buyurmuştur: "Gönüllü veya gönülsüz, nasıl olursa, gelin". Onlar da, gönüllü olarak geldik" demişlerdir.

(Fussilet 10)

Tefhimul Kuran Meali:

Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti.

(Fussilet 10)

Ümit Şimşek Meali:

O, dört günde yerin üstünde sabit dağlar yarattı, onu bereketli hale getirdi ve rızık arayanlar için azıklarını ihtiyaca uygun şekilde takdir etti.(2)*

(Fussilet 10)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O, yeryüzüne, denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi. Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda, azıklarını dört günde takdir edip düzenledi. İsteyip duranlar için eşit miktarda olmak üzere...

(Fussilet 10)

Rashad Khalifa Meali:

He placed on it stabilizers (mountains), made it productive, and He calculated its provisions in four days, to satisfy the needs of all its inhabitants.*

(Fussilet 10)