41. Fussilet Suresi / 19.ayet

O gün, Allah’ın düşmanları bir araya getirilecek ve topluca ateşe sürülecekler.

Bknz: (41/27)»(41/28)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 19 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve o gün, Allah düşmanları, bir araya toplanır da toplu bir halde cehenneme sürülürler.

(Fussilet 19)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Kur’an nizamı karşıtlarının) Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip-toplanacakları gün işte onların, (hepsi) bölükler halinde (zulümlerine göre cehennem tabakalarına) dağıtılacaktır.

(Fussilet 19)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve o gün Allah düşmanları bir araya toplanır da, toplu bir halde cehenneme sürülürler. 

(Fussilet 19)

Adem Uğur Meali:

Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Ahmet Hulusi Meali:

O süreç geldiğinde Allah düşmanları hep beraber toplanırlar ve Nar'a sevk olurlar.

(Fussilet 19)

Ahmet Tekin Meali:

Allah düşmanları, Cehenneme gönderilmek üzere mahşerde toplandıkları gün, hiç bekletilmeden Cehenneme sevkedilirler.

(Fussilet 19)

Ahmet Varol Meali

Allah'ın düşmanlarının toplanıp ateşe götürüldükleri gün hepsi biraraya getirilirler.

(Fussilet 19)

Ali Bulaç Meali:

Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip toplanacakları gün işte onlar, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar.

(Fussilet 19)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Allah düşmanlarının toplanıb ateşe götürülecekleri gün (kıyamette) onlar, ilk gelenden itibaren sonuncu gelinceye kadar bekletilirler.

(Fussilet 19)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah'ın düşmanları, ateşe sürülecekleri gün toplanarak bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Ali Ünal Meali:

Gün gelecek, Allah’ın bütün düşmanları mezarlarından diri olarak çıkarılıp Ateş’e sokulmak üzere bir araya toplanacak ve (hesap yerine) sıra sıra sevk olunacaklardır.

(Fussilet 19)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ve Allah’ın düşmanları ateşe doğru toplatıldıkları zaman, onlar sürülüp tutuklanırlar.

(Fussilet 19)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Bekir Sadak Meali:

Allah'in dusmanlari o gun cehenneme surulurler. Hepsi bir aradadirlar.

(Fussilet 19)

Besim Atalay Meali:

Allah düşmanlarının, ateşle derildiği gün, bölük bölük süzülürler

(Fussilet 19)

Celal Yıldırım Meali:

Allah'ın düşmanları o gün bir araya getirilip bölük bölük (ya da toplu halde) ateşe sürülürler.

(Fussilet 19)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah düşmanlarının (mahşerde) ateşe sevk olunmak üzere toplanacakları gün, işte onların hepsi, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar.

(Fussilet 19)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah'ın düşmanları o gün cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar.

(Fussilet 19)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah'ın düşmanlarının, toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla!

(Fussilet 19)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH düşmanlarının ateşe sürüklenerek toplatılacakları gün...

(Fussilet 19)

Elmalılı Orjinal Meali:

Allah düşmanlarının toplanıp ateşe sevkolunacakları gün ise onlar baştan ahire hep tevkıf olunurlar

(Fussilet 19)

Elmalılı Yeni Meali:

Allah düşmanlarının toplanıp ateşe sevkolunacakları gün ise artık onlar, baştan sona hep tutuklanırlar.

(Fussilet 19)

Erhan Aktaş Meali:

O gün, Allah'ın düşmanları bir araya getirilip topluca ateşe sürülecekler.

(Fussilet 19)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı'nın düşmanlarının bir araya getirilip toplanacakları gün, işte onlar ateşe bölükler halinde dağıtılırlar.

(Fussilet 19)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip toplandıkları gün, artık onlar, ateşe dağıtılırlar.

(Fussilet 19)

Harun Yıldırım Meali:

Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Hasan Basri Çantay:

(Hatırlat) o gün (ü ki) Allahın düşmanları, işte onlar, toplu halde ateşe sürüleceklerdir.

(Fussilet 19)

Hayrat Neşriyat Meali:

Artık o gün Allah'ın düşmanları toplu olarak ateşe sevk edilmek üzere bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah'ın düşmanlarının ateşe doğru [getirilip] toplanıp¹, ardından onların düzenlenecekleri günü [an]!

(Fussilet 19)

Hüseyin Atay Meali:

Ve Allah’ın düşmanları o gün ateşte toplanırlar, gereğince düzenlenirler.

(Fussilet 19)

İbni Kesir Meali:

Allah'ın düşmanları bir araya getirilip toplanacakları gün; onlar, dağıtılırlar.

(Fussilet 19)

İlyas Yorulmaz Meali:

Hesap günü Allah'ın düşmanları, ateşin içinde toplanacaklar, sonrada yüz üstü ateşin içine atılacaklar.

(Fussilet 19)

İskender Ali Mihr Meali:

Allah’ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar (öncekiler ve sonrakiler) biraraya getirilirler.

(Fussilet 19)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O gün Allah'ın düşmanları derlenip takım takım ateşe sürüleceklerdir.

(Fussilet 19)

Kadri Çelik Meali:

Allah düşmanlarının ateşe sürülmek üzere bir araya getirilip toplatıldığı gün, işte onlar artık dağılmaktan alıkonurlar.”

(Fussilet 19)

Mahmut Kısa Meali:

O Gün Allah’ın düşmanları, gruplar hâlinde cehenneme doğru sürülecekler.

(Fussilet 19)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Fakat gün gelir, Allah'ın düşmanları ateşe götürülmek üzere bir araya getirilerek toplanır.

(Fussilet 19)

Mehmet Türk Meali:

O gün Allah düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya, bölükler halinde toplanırlar.

(Fussilet 19)

Muhammed Celal Şems Meali:

Allah’ın düşmanları diriltilip ateşe götürülecekleri gün, (çeşitli gruplara) bölünecekler.

(Fussilet 19)

Muhammed Esed Meali:

Bu nedenle, (bütün insanları,) Allah düşmanlarının ateşin başında toplanacakları ve sonra içine atılacakları Gün(e karşı uyar),

(Fussilet 19)

Mustafa Çavdar Meali:

O gün, Allah’ın düşmanları bir araya getirilecek ve topluca ateşe sürülecekler.

Bknz: (41/27)»(41/28)

(Fussilet 19)

Mustafa Çevik Meali:

19-23 Kıyamet Günü Allah’ın davetine karşı çıkıp O’na başkaldıran Allah düşmanlarının hepsi, bir araya getirilip ateşe sürülecekler. Cehennemin önüne getirildiklerinde onların kulakları, gözleri, derileri yapıp ettikleri ile ilgili haklarında şahitlik edecekler. Onlar da derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz?” diye soracaklar. Derileri de onlara, “Her şeyi konuşturan Allah bugün bize de konuşma yeteneği vererek konuşturdu. Sizi yoktan var edip yaratan O’dur. O’nun her şeye gücü yeter, şimdi siz de hesap vermek üzere O’na döndürüldünüz. Hâlbuki dünya hayatınızda yaptıklarınıza âhirette kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin şahitlik edeceği bildirilerek uyarılmıştınız fakat inanmayıp Allah’a şirk koşmaktan vazgeçmediniz. Üstelik Allah yapıp ettiklerimizin hepsini nasıl bilecek?” diyordunuz. “Rabbiniz hakkındaki yanlış düşünceleriniz sizleri bu kötü duruma düşürdü ve hüsrana uğrayanlardan oldunuz.”

(Fussilet 19)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve Allah düşmanları, ateşe doğru sevk edilecekleri o gün baştan sona zapturapt altına alınırlar;

(Fussilet 19)

Osman Okur Meali:

(Kıyamet günü) Allah'ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve o gün ki, Allah'ın düşmanları toplanıp ateşe sevkedilirler artık onlar tamamen hapsolunurlar.

(Fussilet 19)

Ömer Öngüt Meali:

Allah'ın düşmanları o gün toplanır cehenneme sürülürler. Hepsi bir aradadırlar.

(Fussilet 19)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah düşmanları o gün ‘ahiret evresinde’ ateşe sürülürler. Artık hep bir aradadırlar!

(Fussilet 19)

Sadık Türkmen Meali:

Allah’a düşman olanların ateşe sürüldükleri o gün, onlar toplanıp bir araya getirilirler;

(Fussilet 19)

Seyyid Kutub Meali:

Allah'ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün toplanıp bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Suat Yıldırım Meali:

Gün gelir, Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere, baştan sona tutuklanırlar.

(Fussilet 19)

Süleyman Ateş Meali:

Allah'ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün toplanıp bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah'ın düşmanları, Cehennem'e sevk edilmek üzere bir araya getirilecekleri gün bölüklere ayrılacaklardır.

(Fussilet 19)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kıyamet Günü Allah'ın düşmanları birbirlerine bağlanarak ateşe sürülür.

(Fussilet 19)

Şaban Piriş Meali:

O gün, Allah'ın düşmanları topluca ateşe sürülürler.

(Fussilet 19)

Talat Koçyiğit Meali:

O gün Allah'ın düşmanları topluca ateşe sürüleceklerdir.

(Fussilet 19)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip toplanacakları gün işte onlar, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar.

(Fussilet 19)

Ümit Şimşek Meali:

O gün Allah'ın düşmanları inzibat altında ateşe sevk edilmek üzere bir araya getirilirler.

(Fussilet 19)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gün olur, Allah'ın düşmanları, düzenli bir biçimde biraraya toplanıp ateşe sürülürler.

(Fussilet 19)

Rashad Khalifa Meali:

The day will come when the enemies of GOD will be summoned to the hellfire, forcibly.

(Fussilet 19)