41. Fussilet Suresi / 26.ayet

Gerçekleri örtbas eden kâfirler:
– Bu Kuran’ı dinlemeyin ve okunurken gürültü yapın ki, böylece onun anlaşılmasını engellemiş olursunuz demişlerdi.

Bknz: (7/204)(22/72)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 26 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve kafir olanlar, dediler ki: Şu Kur'an'ı dinlemeyin ve okunurken gürültü edin, bağırıp çağırın da onun sesini bastırın.

(Fussilet 26)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kâfirler (müşrikler ve münafık kesimler) birbirlerine: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve Ona (karşı; ayetleri okunurken ve açıklanırken) yaygaralar koparın. (Siz Allah’ın emirlerini Kur’an’dan öğrenmeye çalışmayın; Onu en iyi anlayıp açıkladıkları sanılan bel’am kılıklı Siyonist kuklalarına ve başka kitap ve yayınlara kulak kabartın.) Umulur ki, böylece (belki) üstün gelirsiniz” (diyerek aldatmışlardı).

(Fussilet 26)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler dediler ki: “Bu Kur'ân'ı dinlemeyin, okunurken gürültü edip, bağırın, çağırın da O'nun sesini bastırın, belki bu şekilde O'na karşı üstünlük sağlar da, O'nu bastırırsınız.”

(Fussilet 26)

Adem Uğur Meali:

İnkâr edenler: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler.

(Fussilet 26)

Ahmet Hulusi Meali:

Hakikat bilgisini inkar edenler (Hz. Rasulullah'ı dinleyenlere) dediler ki: "Şu Kuran'ı dinlemeyin ve Onun hakkında boş laflar edin ki, belki üstün çıkarsınız!"

(Fussilet 26)

Ahmet Tekin Meali:

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar ile küfre saplanan güç ve iktidar sahipleri: “Bu Kur'ân'a kulak vermeyin. Ağız kalabalığı yaparak Kur'ân'da hata yaptırın. Kur'ân'ın bâtıl olduğunu söyleyin. Ola ki, üstün gelirsiniz." dediler.*

(Fussilet 26)

Ahmet Varol Meali

İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve (okunurken) içine yaygaralar karıştırın. Olur ki üstün gelirsiniz."

(Fussilet 26)

Ali Bulaç Meali:

İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz."

(Fussilet 26)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bir de o kâfir olanlar: “- Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve ona bozgunculuk edin; olur ki üstün gelirsiniz.” dediler.

(Fussilet 26)

Ali Rıza Sefa Meali:

Nankörlük edenler, şöyle dediler: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve Onun hakkında asılsız şeyler uydurun. Böylece, belki üstün gelirsiniz!"[410]

410)"Asılsız şeyler uydurun." tümcesi, kimi Kur'an çevirilerinde, "Gürültü yapın." veya "Yaygara koparın." veya "Anlaşılmasını engelleyin." biçiminde çevrilmiştir.

(Fussilet 26)

Ali Ünal Meali:

Küfre batmış olanlar, “Şu Kur’ân’ı dinlemeyin, okunurken yaygara koparın ki, başkaları tarafından da dinlenip anlaşılmasını engeller ve belki bu şekilde onu bastırabilesiniz.” diyorlar.

(Fussilet 26)

Bahaeddin Sağlam Meali:

O kâfirler. “Bu Kur’ana kulak asmayın. Arasına boş laflar karıştırın ki, üstün gelesiniz” dediler.

(Fussilet 26)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İnkar edenler, "Bu Kur'an'ı dinlemeyiniz. Okunurken gürültü çıkarınız ki duyulmasını engelleyesiniz" dediler.

(Fussilet 26)

Bekir Sadak Meali:

Inkar edenler: «Bu Kuran'i dinlemeyin, okunurken gurultu yapin, belki bastirirsiniz» dediler.

(Fussilet 26)

Besim Atalay Meali:

Kâfirler dediler ki: «Bu Kur'anı dinlemeyin, gürültü yapın, olur ki yenersiniz»

(Fussilet 26)

Celal Yıldırım Meali:

O küfredenler dediler ki, bu Kur'ân'ı dinlemeyin ; okunurken gürültü patırdı yapın, belki üstünlük sağlar da onu bastırırsınız.

(Fussilet 26)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İnkârcılar dediler ki: “Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın!” *

(Fussilet 26)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnkar edenler: "Bu Kuran'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız" dediler.

(Fussilet 26)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın."

(Fussilet 26)

Diyanet Vakfı Meali:

İnkâr edenler: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler.

(Fussilet 26)

Edip Yüksel Meali:

İnkar edenler, 'Başa çıkmanız için, bu Kuran'ı dinlemeyin, anlaşılmasını engelleyin,' dediler.

(Fussilet 26)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bir de dedi ki o küfredenler: şu Kur'anı dinlemeyin ve ona yaygara yapın, belki bastırırsınız

(Fussilet 26)

Elmalılı Yeni Meali:

Bir de küfredenler: "Şu Kur'an'ı dinlemeyin ve ona (okunurken) yaygara yapın, belki bastırırsınız," dediler.

(Fussilet 26)

Erhan Aktaş Meali:

Gerçeği yalanlayan nankörler: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, onun etkisini kırmak için boş şeyler söyleyin, belki üstün gelirsiniz." dediler.

(Fussilet 26)

Gültekin Onan Meali:

Küfredenler dediler ki: "Bu Kuran'ı dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz."

(Fussilet 26)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler: “Üstün gelmeniz için bu Kur’ân'ı dinlemeyin, onun içinde anlamsız şeyler yapın/ anlaşılmasını her türlü yolla engelleyin” dediler.

(Fussilet 26)

Harun Yıldırım Meali:

İnkâr edenler: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler.

(Fussilet 26)

Hasan Basri Çantay:

O küfredenler (şöyle) dedi (ler): "Bu Kur'anı dinlemeyin. Onun hakkında ma'nasız yaygaralar (gürültüler) yapın! Belki galebe edersiniz"!

(Fussilet 26)

Hayrat Neşriyat Meali:

İnkâr edenler ise dedi ki: “Bu Kur'ân'ı dinlemeyin ve onda (o okunduğu zaman)ma'nâsız sözler söyleyin (gürültü yapın), belki (bu sûretle) üstün gelirsiniz!”

(Fussilet 26)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçeği örtmüş olanlar "Bu kur'an'ı dinlemeyin ve onun hakkında boş konuşun. Belki galip gelirsiniz." dediler.

(Fussilet 26)

Hüseyin Atay Meali:

İnkâr edenler "Bu Kur'anı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki üstün gelirsiniz" dediler.

(Fussilet 26)

İbni Kesir Meali:

Küfredenler dediler ki: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, onun hakkında yaygaralar yapın, belki bastırırsınız.

(Fussilet 26)

İlyas Yorulmaz Meali:

Doğruları inkar edenler kendi yandaşlarına “Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve içindeki konularla alay edin. Böylece galip gelebilirsiniz” demişlerdi.

(Fussilet 26)

İskender Ali Mihr Meali:

Kâfirler: “Bu Kur’ân’ı dinlemeyin, (okuma süresi) içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz gâlip olursunuz.” dediler.

(Fussilet 26)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Tanımazlar derler: «Kur’an’ı dinlemeyip, gürültü edin ki onu bastırasınız.»

(Fussilet 26)

Kadri Çelik Meali:

Küfre sapanlar dediler ki: “Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda (okunurken) gürültü edip yaygaralar koparın. Umulur ki üstün gelirsiniz.”

(Fussilet 26)

Mahmut Kısa Meali:

Allah’ın ayetlerini inkâr edenler, birbirlerine diyorlar ki: “Sakın şu Kur’an’ı dinlemeyin; başkasının dinlemesine de izin vermeyin! Çünkü onu duyan, etkisinde kalıp bir anda değişiveriyor. Bunun için, din adına uydurulmuş bidat ve hurâfelerle, ilgi çekici menkıbelerle, hikayelerle vs. mümin kitleleri oyalayıp uyutmaya çalışın. Bunun yanı sıra, bir yandan insanları cinsellik, içki, uyuşturucu, kumar gibi çılgınca eğlencelerle oyalarken, diğer yandan da İslâm ve Müslümanlar aleyhinde yıkıcı propagandalar yapın, Kur’an hakkında yanıltıcı itirazlar geliştirin, basın-yayın araçlarını da kullanarak Kur’an tebliğcilerini susturmak için bu yolda her türlü yaygarayı koparın; çünkü onun kitleleri etkileyen muazzam gücünü ancak bu şekilde bastırıp kültür çatışmasında Müslümanlara üstün gelebilirsiniz!”

(Fussilet 26)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Linçle inkar edenler: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz" dediler.

(Fussilet 26)

Mehmet Türk Meali:

Kâfirler (birbirlerine): “Şu Kur’an’ı dinlemeyin ve o (okunurken) gürültü yapın. Belki onu bastırırsınız.” dediler.1*

(Fussilet 26)

Muhammed Celal Şems Meali:

Kâfirler derler ki: “Bu Kur’an’a kulak vermeyin. O okunduğunda (da) üstün çıkmak için gürültü yapın!”

(Fussilet 26)

Muhammed Esed Meali:

Hakikati inkar edenler (birbirlerine): "Bu Kuran'ı dinlemeyin ve onun hakkında saçma, anlamsız şeyler uydurun ki onu(n gücünü) bastırasınız!" derler.

(Fussilet 26)

Mustafa Çavdar Meali:

Gerçekleri örtbas eden kâfirler: – Bu Kuran’ı dinlemeyin ve okunurken gürültü yapın ki, böylece onun anlaşılmasını engellemiş olursunuz demişlerdi.

Bknz: (7/204) - (22/72)

(Fussilet 26)

Mustafa Çevik Meali:

26-29 Allah’ın daveti olan hayat tarzına düşman olanlar birbirlerine, “Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarıp dinlenmesinin önüne geçin! İnsanları başka şeylerle meşgul edip, ondan uzak tutun ve duyulup anlaşılmasını engellemek için elinizden geleni yapın.” derler. Biz böylelerini şiddetli bir azaba uğratıp, yaptıklarının en kötüsüyle yargılayıp cezalandıracağız. Bunların cezası içinde devamlı kalacakları cehennem ateşi olacaktır ve orada acılar içinde kıvranırken bir yandan da şöyle diyeceklerdir: “Ey Rabbimiz! Dünya hayatımızda bizleri yalnız Seni ilah edinmekten alıkoyan, davetinden yüz çevirmemize sebep olan, görünerek ya da görünmeden bizlere vesvese verip aklımızı karıştıran, peşine düştüklerimizi bize göster, ki onları ayaklarımızın altına alıp çiğneyelim de hepimizin en alçağı ve sefili olsunlar.”

(Fussilet 26)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Hakkı inkarda direnen kimseler, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, onu karalayıp şamata yapın ki bastırabilesiniz!" dediler.

(Fussilet 26)

Osman Okur Meali:

İnkar edenler: "Bu Kuran'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız" dediler.

(Fussilet 26)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve o kimseler ki, kâfir oldular. Dediler ki: «O Kur'an'ı dinlemeyiniz, onda gürültü yapınız, olabilir ki galip olursunuz.»

(Fussilet 26)

Ömer Öngüt Meali:

Kâfirler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin! Okunurken gürültü patırtı yapın! Belki üstünlük sağlar onu bastırırsınız. "

(Fussilet 26)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bir de, inkârcılar, “Kur’an’ı dinlemeyin. Okunurken ‘başkalarının da dinlememesi için’ gürültü yapın. Belki ‘bu yolla’ bastırırsınız” dediler.

(Fussilet 26)

Sadık Türkmen Meali:

Inkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin! Ve onun hakkında, gürültü koparın/asılsız şeylerle meşgul edin ki, belki böylece onu bastırır/durdurursunuz!”

(Fussilet 26)

Seyyid Kutub Meali:

İnkar edenler: «Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki ona galip gelirsiniz» dediler.

(Fussilet 26)

Suat Yıldırım Meali:

Bir de kafirler dediler ki: "Şu Kur'an okunduğunda ona kulak vermediğiniz gibi, ona karşı yaygara koparıp onun, başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin. Ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp onu bastırmayı umabilirsiniz."

(Fussilet 26)

Süleyman Ateş Meali:

İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, o (okunduğu)nda gürültü edin, (böylece onun anlaşılmasına engel olun), belki ona galib gelirsiniz (başka türlü onunla başa çıkmanıza imkan yoktur)."

(Fussilet 26)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler) şöyle derler: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, boş şeyler söyleyin, belki baskın gelirsiniz."

(Fussilet 26)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kâfirler "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onun hakkında aslı olmayan şeyler söyleyin ki onun gücünü bastırabilesiniz" derler.

(Fussilet 26)

Şaban Piriş Meali:

O inkarcılar: -Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız, demişlerdi.

(Fussilet 26)

Talat Koçyiğit Meali:

O inkâr edenler demişlerdir ki: "Bu Kur'ânı dinlemeyin: okunurken gürültü çıkarın: belki bastırırsınız".

(Fussilet 26)

Tefhimul Kuran Meali:

İnkâr edenler dediler ki: «Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz.»

(Fussilet 26)

Ümit Şimşek Meali:

İnkâr edenler, “Bu Kur'ân'ı dinlemeyin; okunurken şamata çıkarın,” dediler. “Böylelikle ona üstün gelirsiniz.”(6)*

(Fussilet 26)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnkar edenler dediler ki: "Şu Kur'an'ı dinlemeyin! O okunurken yaygara koparın ki, galip gelesiniz."

(Fussilet 26)

Rashad Khalifa Meali:

Those who disbelieved said, "Do not listen to this Quran and distort it, that you may win."

(Fussilet 26)