41. Fussilet Suresi / 33.ayet

“Ben Müslümanlardanım” diyen, iyi ve güzel işler yapan ve insanları yalnızca Allah’a davet eden, kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Bknz: (12/108)(22/78)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 33 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Allah'a çağırandan ve iyi işlerde bulunandan ve şüphe yok ki ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir ki?*

(Fussilet 33)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(İman ve İslam istismarıyla; insanları kendisine, ekibine ve bâtıl partisine değil) Allah'a (Kur’an’ın ve Resulüllah’ın yoluna) çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben Müslümanlardanım (her konuda Müslümanlardan ve İslam ahkâmından tarafım) " diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

Abdullah Parlıyan Meali:

İnsanları Allah yoluna çağıran, doğru dürüst işler işleyen ve ben müslümanlardanım diyenden daha iyi sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Adem Uğur Meali:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?

(Fussilet 33)

Ahmet Hulusi Meali:

Allah'a çağıran, imanın gereğini uygulayan ve: "Muhakkak ki ben mutlak teslimiyeti yaşayanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

Ahmet Tekin Meali:

İnsanları, Allah'a kulluk ve ibadete, Allah yoluna davet eden, teşvik eden, sevkeden, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen: "Ben de İslâm'ı yaşayan müslümanlardan biriyim" diyen, sorumluluk şuuruyla görevini yerine getiren kimseden, müslümandan daha güzel,daha doğru sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Ahmet Varol Meali

Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve: "Şüphesiz ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Ali Bulaç Meali:

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

Ali Fikri Yavuz Meali:

“- Ben gerçek müslümanlardanım.” deyib salih amel işleyerek Allah'a (ibadete) çağıran kimseden daha güzel sözlü kim var?

(Fussilet 33)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah'a çağıran, erdemli edimler yapan ve "Kesinlikle, teslim olanlar arasındayım!" diyenden, daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Ali Ünal Meali:

İnsanları Allah’a, O’nun yoluna çağıran ve kendisi imanın gerektirdiği doğru, sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler işleyen ve “Ben Müslümanlardanım” diye ilan eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Artık Allah’a çağıran, yararlı işler yapan ve “gerçekten ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah'a çağıran, yararlı iş yapan ve "Ben, kesinlikle Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Bekir Sadak Meali:

"Dogrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim» diyen, yararli is isleyen ve Allah'a cagiran kimseden daha guzel sozlu kim vardir?

(Fussilet 33)

Besim Atalay Meali:

Allaha çağıran, onat iş gören: «Ben de İslâmım!» diyen bir kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Celal Yıldırım Meali:

Allah'a davet edip iyi-yararlı amelde bulunan ve «ben şüphesiz müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(İnsanları kulluk için) Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve “Şüphesiz ben Allah'a teslim olanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim" diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve "Kuşkusuz ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

Diyanet Vakfı Meali:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden kimin sözü daha güzeldir?  *

(Fussilet 33)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH'a çağıran, erdemli davranan ve 'Ben teslim olanlardanım,' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ben şübhesiz müslimanlardanım deyip salah ile çalışarak Allaha da'vet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?

(Fussilet 33)

Elmalılı Yeni Meali:

"Ben şüphesiz müslümanlardanım." deyip dürrüstlükle çalışarak Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?

(Fussilet 33)

Erhan Aktaş Meali:

Allah'a çağıran, salihatı yapan[1] ve "Ben teslim olanlardanım." diyen kimseden daha iyi sözlü kim vardır?

1)Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı olmak, iyi olmak, düzeltmeye teşvik etmek, iyiye yönlendirmek.

(Fussilet 33)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı'ya çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

Hakkı Yılmaz Meali:

(33,34) Ve Allah'a çağırıp/ yakarıp sâlihi işleyen ve “Ben, Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Ve güzellikle çirkinlik/ iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şeyle sav. O zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sımsıcak bir yakın'dır.

(Fussilet 33)

Harun Yıldırım Meali:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?

(Fussilet 33)

Hasan Basri Çantay:

(İnsanları) Allaha da'vet ve (kendisi de) iyi amel (ve hareket) eden ve "ben şübhesiz müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?.

(Fussilet 33)

Hayrat Neşriyat Meali:

Hem Allah'(ın yolun)a da'vet eden ve sâlih amel işleyen ve: “Doğrusu ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Bir söz bakımından, Allah'a davet etmiş, düzgün-iyi eylemde bulunmuş ve "gerçekten ben, teslim olanlardanım [Müslümanlardanım]" demiş olandan daha güzel olan kimdir?

(Fussilet 33)

Hüseyin Atay Meali:

Yararlı iş işleyen, Allah'a çağıran ve "Ben, doğrusu müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

İbni Kesir Meali:

Muhakkak ki ben müslümanlardanım, diyerek salih amel işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah'a çağıran, doğru ve yararlı işler yapan ve “Ben müslüman olanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir.

(Fussilet 33)

İskender Ali Mihr Meali:

Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Allah'a çağıran, iyilik işliyen: «İşte ben Allah'a bağınanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Kadri Çelik Meali:

(İnsanları) Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve “Gerçekten de ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

Mahmut Kısa Meali:

İnsanları Allah’a kul olmaya çağıran, güzel ve yararlı işler yapan ve “Ben, tam bir teslimiyetle Allah’ın hükümlerine boyun eğen bir Müslümanım!” diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Ama yine de, sizi önyargılarla değerlendiren bazı insanlar, dâvetinize karşı hiç de hak etmediğiniz çirkin bir tarzda cevap verebilir, en ağır sözlerle sizi incitebilirler. Bu durumda onlara kızıp küsmeyin, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Unutmayın ki:

(Fussilet 33)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Tanım olarak: "Ben müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Fiilen makbul ve güzel işler işleyen, onun yolunda olup ve Allah yoluna çağıran kimsedir.

(Fussilet 33)

Mehmet Türk Meali:

(İnsanları) Allah’a çağıran, (inandığı) iyi işleri yaşayan ve: “Ben kesinlikle Müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü, kim olabilir?1 *

(Fussilet 33)

Muhammed Celal Şems Meali:

(İnsanları) Allah’a çağıran, (yerli yerinde) iyi işler yapan ve şüphesiz ben itaat edenlerdenim diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Muhammed Esed Meali:

(İnsanları) Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve "Şüphesiz ben Allah'a teslim olanlardanım!" diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Mustafa Çavdar Meali:

“Ben Müslümanlardanım” diyen, iyi ve güzel işler yapan ve insanları yalnızca Allah’a davet eden, kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

Bknz: (12/108) - (22/78)

(Fussilet 33)

Mustafa Çevik Meali:

İnsanları yalnız Allah’ın ilahlığına çağıran, salih amel işleyen ve “Ben Allah’a teslim olan (müslüman)lardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir.

(Fussilet 33)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Allah'a davet eden, dürüst ve erdemli davranan ve "Ellbette ben kayıtsız şartsız Allah'a teslim olanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Osman Okur Meali:

Allaha çağıran, iyi işler yapan ve ben müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve daha güzel sözlü kim vardır, Allah'a dâvet eden ve sâlih amelde bulunan ve, «Şüphe yok ki, ben müslümanım,» diyen kimseden?

(Fussilet 33)

Ömer Öngüt Meali:

İnsanları Allah'a çağıran, kendisi de sâlih amel işleyen ve "Doğrusu ben müslümanlardanım!" diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah’a çağıran, güzel işler yapan, “Ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir!

(Fussilet 33)

Sadık Türkmen Meali:

Allah’a çağıran; faydalı işi en iyi şekilde (dürüstçe) yapan ve ’ben teslim olanlardanım’ diyen kimselerden, daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Seyyid Kutub Meali:

İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Suat Yıldırım Meali:

Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve "Ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir?

(Fussilet 33)

Süleyman Ateş Meali:

(İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

(Fussilet 33)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah'a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah'a tam teslim (müslüman) olanlardanım" diyen kişinin sözünden daha güzelini kim söyleyebilir?

(Fussilet 33)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah yoluna çağıran, salih amel işleyen ve müslüman olduğunu söyleyenden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Şaban Piriş Meali:

Allah'a davet eden, doğruları yapan ve "Ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah'a davet eden, sâlih amel işleyen ve "ben müslümanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?

(Fussilet 33)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: «Gerçekten ben müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kimdir?

(Fussilet 33)

Ümit Şimşek Meali:

Allah'a çağıran, güzel işler yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim var?

(Fussilet 33)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!

(Fussilet 33)

Rashad Khalifa Meali:

Who can utter better words than one who invites to GOD, works righteousness, and says, "I am one of the submitters"?

(Fussilet 33)