41. Fussilet Suresi / 36.ayet

Eğer şeytan tabiatlı kimseler senin sabrını zorlarlar ve seni kötü düşünce ve davranışa sevk ederlerse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir.

Bknz: (3/135)(113/1)»(113/5)(114/1)»(114/6)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 36 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve eğer Şeytan, seni vesveseye düşürür de bu huydan geçirmeye kalkışırsa hemen sığın Allah'a; şüphe yok ki o, her şeyi duyar, bilir.

(Fussilet 36)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Şayet Sana (herhangi bir konuda) şeytandan bir kışkırtma ve ayartma (dürtüsü) gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, (her şeyi) İşitendir, Bilendir (Seni vesveselerden koruyuverecektir).

(Fussilet 36)

Abdullah Parlıyan Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce, bu tür iyilikleri yapmaya karşı seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, hem işitendir, hem de bilendir.

(Fussilet 36)

Adem Uğur Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir.

(Fussilet 36)

Ahmet Hulusi Meali:

Eğer şeytandan bir etki seni tahrik ederse, hemen Esma'sıyla nefsinin hakikati olan Allah'a sığın (Esma'sının, hakikatin olan kuvvelerini harekete geçir)! Muhakkak ki O, "HU"; Semi'dir, Aliym'dir.

(Fussilet 36)

Ahmet Tekin Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Her şeyi işiten ve bilen O'dur.*

(Fussilet 36)

Ahmet Varol Meali

Şeytandan bir aykırı düşünce (vesvese) seni dürtükleyecek olursa hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O duyandır, bilendir.

(Fussilet 36)

Ali Bulaç Meali:

Şayet sana şeytandan bir kışkırtma gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Eğer seni şeytandan bir dürtüş dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın; çünkü O'dur ancak işiten, bilen...

(Fussilet 36)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ve şeytandan gelen kötü bir düşünce seni etkisine alırsa, hemen Allah'a sığın. Kuşkusuz, O, Duyandır; Bilendir.

(Fussilet 36)

Ali Ünal Meali:

Bununla birlikte, eğer (vazifeni yaparken ve günlük hayatında) şeytandan bir dürtü gelecek olursa, o takdirde de hemen Allah’a sığın. O, Semî‘ (her şeyi hakkıyla işiten)dir, Alîm (her şeyi hakkıyla bilen)'dir.

(Fussilet 36)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Şayet şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, her yalvarışı işiten, her ihtiyacı bilendir.

(Fussilet 36)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Şeytan senin içine bir vesvese düşürürse hemen Allah'a sığın! Çünkü O, her şeyi duyandır; bilendir.

(Fussilet 36)

Bekir Sadak Meali:

seytan seni durtecek olursa Allah'a sigin, dogrusu O, isitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Besim Atalay Meali:

Şeytandan yana, bir dürtü gelse sana, hemen Allaha sığın, O işitir, O bilir

(Fussilet 36)

Celal Yıldırım Meali:

Şeytandan sana bir dürtüş (bir işaret) ile vesvese verilirse, hemen Allah'a sığın ; çünkü O, şüphesiz hem işiten, hem bilendir.

(Fussilet 36)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, (her şeyi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) hakkıyla bilendir. *

(Fussilet 36)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Şeytan seni dürtecek olursa Allah'a sığın; doğrusu O, işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(Fussilet 36)

Diyanet Vakfı Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir.

(Fussilet 36)

Edip Yüksel Meali:

Şeytandan herhangi bir düşünce seni etkisi altına alırsa ALLAH'a sığın. O İşitendir, Bilendir

(Fussilet 36)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şayed seni Şeytandan bir dürtüş dürtecek olursa hemen Allaha sığın (istiaze et) çünkü odur ancak işiden bilen

(Fussilet 36)

Elmalılı Yeni Meali:

Şayet seni şeytandan (gelen) bir dürtüş dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! O'dur ancak işiten, bilen.

(Fussilet 36)

Erhan Aktaş Meali:

Eğer şeytan, bir dürtüş[1] ile seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın[2]. O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

1)Vesvese.
2)Şeytandan Allah'a sığınmak, "Euzu billahi mine'ş-şeytani'r-racim" (kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım) demek değildir. Şeytandan Allah'a sığınmak: İns ve cinn güçlerin, kurumların, kişilerin; saptırıcı telkin ve yönlendirmelerini vahye sorarak, vahyi ölçü alarak, bunların saptırıcılıklarına karşı kişinin kendisini korumasıdır. Yanlış düşünce ve davranışlara karşı Allah'ın gönderdiği vahyi ölçü almasıdır. Doğruyu, vahiyden öğrenip, şeytanın saptırmasını önlemektir. Zaten ayette, "Allah'a sığınırım de." denmemekte, "Allah'a sığın." denmektedir. Allah'a sığınmak da onun buyruklarına uymak demektir.

(Fussilet 36)

Gültekin Onan Meali:

Şayet sana şeytandan bir kışkırtma gelecek olursa, hemen Tanrı'ya sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O, en iyi duyanın ve en çok bilenin ta kendisidir.

(Fussilet 36)

Harun Yıldırım Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir.

(Fussilet 36)

Hasan Basri Çantay:

Eğer seni şeytandan bir dürtüş fitlerse hemen Allaha sığın. Çünkü O, (senin sığındığını) bizzat hakkıyle işiden, (niyyetini, salahını) çok iyi bilendir.

(Fussilet 36)

Hayrat Neşriyat Meali:

Bununla berâber şeytandan (gelen) bir vesvese seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın!(3) Çünki Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O'dur.*

(Fussilet 36)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Eğer, şeytandan bir bozma girişimi sana gelirse, Allah'a sığınmayı dile. Gerçekten o devamlı işitendir, devamlı bilendir.

(Fussilet 36)

Hüseyin Atay Meali:

Şeytanimsi bir düşünce seni dürtecek olursa Allah'a sığın, doğrusu, O işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

İbni Kesir Meali:

Şeytan, seni bir vesvese ile dürtecek olursa; Allah'a sığın. Doğrusu O; Semi, Alim olanın kendisidir.

(Fussilet 36)

İlyas Yorulmaz Meali:

Şeytandan sana yanlışlığa götürecek bir duygu bulaşırsa, hemen Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

(Fussilet 36)

İskender Ali Mihr Meali:

Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah’a sığın. Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi bilendir.

(Fussilet 36)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Eğer seni Şeytan dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitici, bilici olandır.

(Fussilet 36)

Kadri Çelik Meali:

Şayet sana şeytandan bir kışkırtma (vesvese) gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Müslüman! Eğer şeytânî bir dürtü seni kışkırtıp anlamsız bir öfke ve heyecana sürükleyecek olursa, hemen Allah’a sığın! Unutma ki O, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. O hâlde, Rabb’ine güven ve insanları güzel öğütlerle O’nun yoluna çağırmaya devam et:

(Fussilet 36)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İşte şeytandan gelen bir vesvese, seni dürterse hemen Allah'a sığın. O her şeyi bilir, işitir.

(Fussilet 36)

Mehmet Türk Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın.1 Çünkü O, hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.*

(Fussilet 36)

Muhammed Celal Şems Meali:

Eğer sana şeytan tarafından, seni kötülüğe teşvik eden bir söz ulaşırsa, Allah’a sığınmayı dile. Şüphesiz O, çok işiten ve çok bilendir.

(Fussilet 36)

Muhammed Esed Meali:

Bu nedenle, eğer Şeytandan gelen bir vesvese seni (anlamsız, sebepsiz bir öfkeye) sürükleyecek olursa, hemen Allah'a sığın, şüphesiz yalnız O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir!

(Fussilet 36)

Mustafa Çavdar Meali:

Eğer şeytan tabiatlı kimseler senin sabrını zorlarlar ve seni kötü düşünce ve davranışa sevk ederlerse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir.

Bknz: (3/135) - (113/1)»(113/5) - (114/1)»(114/6)

(Fussilet 36)

Mustafa Çevik Meali:

Şeytan ve şeytana uyanlar, seni öfkeye sürükleyecek, vesvese verip kışkırtacak olurlarsa hemen Allah’a sığın O her şeyi işiten her şeyi bilendir ve Allah kendisine sığınanları her türlü kötülüklerden koruyandır.

(Fussilet 36)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve eğer Şeytan tarafından ısrarlı bir ayartmaya maruz kalırsan, hemen Allah'a sığın: Çünkü O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

(Fussilet 36)

Osman Okur Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, (her şeyi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

(Fussilet 36)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve şayet seni şeytan tarafından bir vesvese (bu afkârâne muameleden) çevirmek isterse hemen Allah'a sığın. Şüphe yok ki, O'dur (her şeyi bihakkın) işiten, bilen O'dur.

(Fussilet 36)

Ömer Öngüt Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Ömer Sevinçgül Meali:

Şeytan sana vesvese ‘kuruntu’ verirse hemen Allah’a sığın. Çünkü o, her şeyi işiten, sınırsızca bilendir.

(Fussilet 36)

Sadık Türkmen Meali:

Şeytan seni, kötü bir düşünce ile dürtüklerse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Seyyid Kutub Meali:

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten ve bilendir.

(Fussilet 36)

Suat Yıldırım Meali:

Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir.

(Fussilet 36)

Süleyman Ateş Meali:

Eğer şeytandan kötü bir düşünce, seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Fussilet 36)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Eğer seni Şeytan dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O (Allah), dinler ve bilir.

(Fussilet 36)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Eğer şeytan seni kışkırtacak olursa Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir.

(Fussilet 36)

Şaban Piriş Meali:

Eğer şeytandan bir vesvese seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi işiten ve bilendir.

(Fussilet 36)

Talat Koçyiğit Meali:

Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürtûklerse, Allah'a sığın; zira her şeyi hakkıyle işiten ve hakkıyle bilen O'dur.

(Fussilet 36)

Tefhimul Kuran Meali:

Şayet sana şeytandan bir kışkırtma gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir?

(Fussilet 36)

Ümit Şimşek Meali:

Şeytandan sana bir kışkırtma geldiğinde Allah'a sığın. Çünkü O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

(Fussilet 36)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer şeytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın! Çünkü en iyi işiten O'dur, en iyi bilen O...

(Fussilet 36)

Rashad Khalifa Meali:

When the devil whispers an idea to you, you shall seek refuge in GOD. He is the Hearer, the Omniscient.

(Fussilet 36)