15. Hicr Suresi / 35.ayet

“Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir!”

Bknz: (2/161)(4/52)(13/25)(38/78)

Mustafa Çavdar Meali

Hicr 35 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve gerçekten de din gününe dek lanet sana.

(Hicr 35)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“Ve şüphesiz, din gününe (kıyamete) kadar lanet senin üzerinedir.”

(Hicr 35)

Abdullah Parlıyan Meali:

“Ve bil ki, hesap gününe kadar lanetim peşini bırakmayacak.”

(Hicr 35)

Adem Uğur Meali:

Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!

(Hicr 35)

Ahmet Hulusi Meali:

"Muhakkak ki, Sünnetullah gerçeğinin açığa çıkma sürecine kadar lanet (hakikatini yaşamaktan uzak düşme) senin üzerinedir. "

(Hicr 35)

Ahmet Tekin Meali:

“Herkesin vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu güne kadar, sana lânet yağacaktır.”

(Hicr 35)

Ahmet Varol Meali

Ceza gününe kadar lanet senin üzerinedir."

(Hicr 35)

Ali Bulaç Meali:

"Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir."

(Hicr 35)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Şüphe yok ki, lânet, kıyamet gününe kadar senin üzerindedir.”

(Hicr 35)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Ve kuşkusuz, Benim lanetim, Yargı Günü'ne dek senin üzerinde olacaktır!"

(Hicr 35)

Ali Ünal Meali:

“Hesap Günü’ne kadar hep lânetlenmiş olarak yaşayacaksın!”

(Hicr 35)

Bahaeddin Sağlam Meali:

“Kıyamet gününe kadar, bu mahrumiyet ve lanet senin üzerinde olacaktır.” dedi.

(Hicr 35)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır."

(Hicr 35)

Bekir Sadak Meali:

(34-35) «Öyleyse defol oradan, sen artik kovulmus birisin. Dogrusu hesap gunune kadar lanet sanadir» dedi.

(Hicr 35)

Besim Atalay Meali:

Ceza gününe değin sana lânet de ola !»

(Hicr 35)

Celal Yıldırım Meali:

Ve doğrusu hesap-cezâ gününe kadar elbette lanet senin üzerindedir,» dedi.

(Hicr 35)

Cemal Külünkoğlu Meali:

34,35. (Allah) şöyle buyurdu: “Öyle ise oradan (cennetten) çık! Artık kovuldun! Ve bil ki, hesap gününe kadar lanetim üzerinde olacak!”

(Hicr 35)

Diyanet İşleri Eski Meali:

34,35. "Öyleyse defol oradan, sen artık kovulmuş birisin. Doğrusu hesap gününe kadar lanet sanadır" dedi.

(Hicr 35)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(34-35) Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir" dedi.

(Hicr 35)

Diyanet Vakfı Meali:

Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!

(Hicr 35)

Edip Yüksel Meali:

'Yargı gününe kadar laneti hakkettin,' dedi.

(Hicr 35)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve bu la'net ceza gününe kadar üzerindedir

(Hicr 35)

Elmalılı Yeni Meali:

Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir." dedi.

(Hicr 35)

Erhan Aktaş Meali:

"Lanet, Din Günü'ne kadar senin üzerindedir." dedi.

(Hicr 35)

Gültekin Onan Meali:

"Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir."

(Hicr 35)

Hakkı Yılmaz Meali:

(34,35) Allah, “Öyle ise oradan çık! Sen, artık kesinlikle kovulmuş, mahvolmuş birisin ve kesinlikle Din gününe kadar dışlanma sadece senin üzerindedir” dedi.

(Hicr 35)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Din/Kıyamet Günü'ne kadar da lanet senin üzerinedir.”

(Hicr 35)

Harun Yıldırım Meali:

Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!

(Hicr 35)

Hasan Basri Çantay:

"Hiç şübhesiz ceza gününe kadar la'net senin tependedir".

(Hicr 35)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Ve muhakkak ki kıyâmet gününe kadar lâ'net, senin üzerinedir!”

(Hicr 35)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Gerçekten dinin gününe kadar senin üzerinde (bu) lanet [rahmetten engelleme] vardır."

(Hicr 35)

Hüseyin Atay Meali:

34-35 Dedi: "Öyleyse yıkıl oradan. Şüphesiz, sen kovulmuşsundur. Doğrusu, ceza gününe kadar lanet sanadır."

(Hicr 35)

İbni Kesir Meali:

Muhakkak ki ceza gününe kadar la'net sanadır.

(Hicr 35)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Senin için din (hesap) gününe kadar lanet var” dedi.

(Hicr 35)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve muhakkak ki; lânet, dîn gününe (karşılıkların, ceza veya mükâfatın verildiği güne) kadar senin üzerinedir.

(Hicr 35)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İşte yargı gününe kadar lanet senin üzerinden eksik olmıyacaktır.»

(Hicr 35)

Kadri Çelik Meali:

“Ve şüphesiz ceza gününe kadar lanet senin üzerinedir.”

(Hicr 35)

Mahmut Kısa Meali:

“Ve bu lânet, tâ mahşer gününe kadar senin ve taraftarlarının peşini bırakmayacak!”

(Hicr 35)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ceza gününe, din günü olan hesaba kadar da artık lanetim senin üzerinedir.

(Hicr 35)

Mehmet Türk Meali:

“...ve şüphesiz, kıyamete kadar lânet senin üzerine olsun.” buyurdu.

(Hicr 35)

Muhammed Celal Şems Meali:

“(Her amelin) karşılığının verileceği güne kadar lanetim üzerindedir.”

(Hicr 35)

Muhammed Esed Meali:

Ve bil ki, Hesap Günü'ne kadar lanet(im) peşinde olacak!"

(Hicr 35)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Yargı gününe kadar bu lanet senin üzerinde kalacaktır."

(Hicr 35)

Mustafa Çavdar Meali:

“Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir!”

Bknz: (2/161) - (4/52) - (13/25) - (38/78)

(Hicr 35)

Mustafa Çevik Meali:

32-38 Bunun üzerine Allah, “Ey İblis! Sen neden meleklerle birlikte emrim karşısında Bana secde etmedin?” deyince, İblis de, “Ben kurumuş bir balçıktan yarattığın insanın hizmetine girmem.” dedi. Allah bunun üzerine İblis’e, “Öyleyse defol git buradan, sen burada bulunmaya layık değilsin, kovuldun ve aşağılanan biri oldun, Kıyamet Günü’ne kadar lanetlenensin.” dedi. Bu defa da İblis, “Rabbim, mademki beni kovdun, bana hiç olmazsa insanların öldükten sonra diriltilecekleri güne kadar yaşamak üzere süre tanı.” dedi. Allah da ona: “Pekâlâ, sen Kıyamet Günü’ne kadar süre verilenlerdensin.” dedi.

(Hicr 35)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve unutma ki Hesap Günü'ne kadar tüm lanet senin üzerine olacaktır!"

(Hicr 35)

Osman Okur Meali:

Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!

(Hicr 35)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Ve şüphe yok ki, Kıyamet gününe kadar lânet senin üzerinedir.»

(Hicr 35)

Ömer Öngüt Meali:

“Kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır. ”

(Hicr 35)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Bu lânet kıyamet gününe kadar senin üzerinde olacaktır!”

(Hicr 35)

Sadık Türkmen Meali:

Şüphesiz, ta ceza gününe kadar lânet/huzursuzluk senin üzerinedir!”

(Hicr 35)

Seyyid Kutub Meali:

Hesaplaşma gününe kadar sürekli olarak lânetim üzerinedir.

(Hicr 35)

Suat Yıldırım Meali:

(34-35) Allah şöyle buyurdu: "O halde, defol buradan! Çünkü sen kovuldun ve bu lanet, hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir."

(Hicr 35)

Süleyman Ateş Meali:

"Ta ceza gününe kadar üzerine la'net edilecektir!"

(Hicr 35)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Hesap verme gününe kadar hep dışlanacaksın (lanetlisin)."

(Hicr 35)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(34-35) Allah: "Öyleyse defol oradan, çünkü artık kovuldun. Hesap Günü'ne kadar lanetim üzerine olsun" dedi.

(Hicr 35)

Şaban Piriş Meali:

Hesap gününe kadar lanet sana!

(Hicr 35)

Talat Koçyiğit Meali:

" Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir".

(Hicr 35)

Tefhimul Kuran Meali:

«Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir.»

(Hicr 35)

Ümit Şimşek Meali:

“Hesap gününe kadar bu lânet senin üzerinde kalacaktır.”

(Hicr 35)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Din gününe kadar üzerinde lanet var."

(Hicr 35)

Rashad Khalifa Meali:

"You have incurred My condemnation until the Day of Judgment."

(Hicr 35)