54. Kamer Suresi / 9.ayet

Evet onlardan önce de Nuh kavmi de yalana sarılmış ve kulumuz Nuh’u yalancılıkla suçlayıp; “O delinin biri” diyerek onun mesajını her yönden engellemişlerdi.

Bknz: (23/23)»(23/26)

Mustafa Çavdar Meali

Kamer 9 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Onlardan önce Nuh kavmi de kulumuzu yalanlamıştı ve delil dediler ona, pek fena incittiler onu.

(Kamer 9)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh) u yalancı saymışlar ve: "Delidir" diyerek (hakaret yağdırmışlardı) . O baskı altına alınıp zorla engellenmeye çalışılmıştı.

(Kamer 9)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bunlardan önce Nuh milleti de, O'nu yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u, yıllarca yalancı saymakta ısrar ettiler, O'na deli dediler ve tebliğden vazgeçmeye zorlandı.

(Kamer 9)

Adem Uğur Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek: O, delirdi, dediler. Ve (Nuh, davetten vazgeçmeye) zorlandı.

(Kamer 9)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir" dediler; (görevinden) engellediler.

(Kamer 9)

Ahmet Tekin Meali:

Onlardan önce Nuh kavmi de Nûh'u yalanladı. Bizi ilâh tanıyan, candan müslüman olarak bize bağlanan, saygılı kulumuzu yalanlamakta ısrar ettiler. “Cinlere mahkûm olmuş biridir, delidir.” dediler. Nûh'a bağırıp çağırıldı, tebliği engellendi, eza ve cefa edilerek kovuldu.

(Kamer 9)

Ahmet Varol Meali

Onlardan önce Nuh kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O zorla (tebliğden) alıkonuldu.

(Kamer 9)

Ali Bulaç Meali:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmişti.'

(Kamer 9)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Onlardan (Mekke'lilerden) önce Nûh kavmi tekzib ettiler de, kulumuzu (Hz. Nûh'u) yalanladılar; mecnûndur, dediler ve onu tebliğden alıkoydular.

(Kamer 9)

Ali Rıza Sefa Meali:

Onlardan önce, Nuh toplumu da yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayarak; "Delirmiş!" dediler ve engellediler.

(Kamer 9)

Ali Ünal Meali:

Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Kendilerine (uyarıcı olarak) gönderilen kulumuzu yalanladılar ve “Bu, delinin teki!” dediler. Kulumuz saygısızca incitildi, tebliği engellendi.

(Kamer 9)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlardan önce, Nuh kavmi de yalanladı. Kulumuz olan peygamberi yalanladılar, ona “deli” dediler. Onu engellemiş oldular.

(Kamer 9)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlardan önce Nuh'un toplumu da yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğuna ısrar ederek. "O, delirdi" dediler ve davetten vazgeçmeye zorlandı.

(Kamer 9)

Bekir Sadak Meali:

Bu putperestlerden once Nuh milleti de yalanlamis, kulumuzu yalanlayarak: «Delidir» demislerdi, yolu kesilmisti.

(Kamer 9)

Besim Atalay Meali:

Onlardan önce, Nuh'un ulusu yalanlamıştı; imdi, bizim kulumuzu da yalanladılar, «Bu delidir!» diyerek, engel olundu

(Kamer 9)

Celal Yıldırım Meali:

Bunlardan önce Nûh milleti, Nuh'u yalanladı; kulumuzu yalanladılar da «delidir» dediler ve (o kadar üzerine vardılar ki, Nûh davetinden) vazgeçirildi.

(Kamer 9)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp: “Bu bir delidir” dediler ve (böylece) kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

(Kamer 9)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Bu ortak koşanlardan önce Nuh milleti de yalanlamış, kulumuzu yalanlayarak: "Delidir" demişlerdi, yolu kesilmişti.

(Kamer 9)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

(Kamer 9)

Diyanet Vakfı Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek: O, delirdi, dediler. Ve (Nuh, davetten vazgeçmeye) zorlandı.

(Kamer 9)

Edip Yüksel Meali:

Onlardan önce de Nuh'un halkı yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp, 'Delidir' dediler. Nitekim o engellendi.

(Kamer 9)

Elmalılı Orjinal Meali:

Onlardan evvel Nuh kavmı tekzib etti yalancı dediler o kulumuza, mec'nun dediler, çok incittiler

(Kamer 9)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı; o kulumuza yalancı dediler, delidir, dediler; çok incittiler.

(Kamer 9)

Erhan Aktaş Meali:

Onlardan önce Nuh'un halkı da yalanladı. Kulumuzu, "O delinin biridir." diye yalanladılar. Kulumuz zorluk çıkarılarak engellendi.

(Kamer 9)

Gültekin Onan Meali:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmişti'.

(Kamer 9)

Hakkı Yılmaz Meali:

Onlardan önce Nûh'un toplumu da yalanlamıştı. Öyle ki kulumuzu yalanladılar ve “O, gizli güçlerce desteklenen/deli birisidir” dediler. Ve o alıkonulmuştu; her türlü faaliyetine engel olunmuştu.

(Kamer 9)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Onlardan önce, Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp: “O delidir.” demişlerdi. (Nuh, tevhidi anlatmaktan) alıkonulmuş, engellenmişti.

(Kamer 9)

Harun Yıldırım Meali:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuzu yalanladılar ve: “Delidir.” dediler. O, baskı altına alınıp engellenmişti.

(Kamer 9)

Hasan Basri Çantay:

Onlardan evvel Nuuh kavmi tekzib etdi; onlar kulumuzu yalancı saymakda ısrar etdiler. "Mecnun" dediler. O, (da'vetden cebren) vaz geçirilmişdi.

(Kamer 9)

Hayrat Neşriyat Meali:

Onlardan (Mekkelilerden) önce Nûh kavmi (de peygamberlerini) yalanladı; öyle ki kulumuzu yalanladılar ve: “(O) bir delidir!” dediler ve (o kadar ki Nûh, tebliğden zorla)engellenmişti.

(Kamer 9)

Hubeyb Öndeş Meali: /

kendilerinin öncesinde Nuh'un milleti yalanladı. Ardından, kulumuzu yalanladılar ve "cinlenmiştir/delirmiştir" dediler. O da, [onlar tarafından] engellendi.

(Kamer 9)

Hüseyin Atay Meali:

Bunlardan önce Nuhun ulusu da yalanladı. Hem kulumuzu yalanlamışlar, hem de delidir demişlerdi. Konuşması da yasaklanmıştı.

(Kamer 9)

İbni Kesir Meali:

Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamış, kulumuzu tekzib ederek; delidir, demişler ve yolunu kesmişlerdi.

(Kamer 9)

İlyas Yorulmaz Meali:

Nuh kavmi de önceden kulumuzu yalanlamışlar ve Nuh'a “O bir delidir” diyerek, toplum içinden dışlamışlardı.

(Kamer 9)

İskender Ali Mihr Meali:

Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu (Hz. Nuh’u) yalanladılar. “O, mecnundur.” dediler. Ve cefa edilerek (tebliğden) men edildi.

(Kamer 9)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlardan önce Nuh ulusu da yalan saydılar, kulumuzu yalancı yerine koydular. Onun için: «Delinin biri» dediler. O, işinden alıkonuldu.

(Kamer 9)

Kadri Çelik Meali:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuzu (Nuh'u) yalanladılar ve de “Delidir, aklı engellenmiştir” dediler.

(Kamer 9)

Mahmut Kısa Meali:

Onlardan önce, Nûh’un kavmi de inkâr etmişti. Onlar da kulumuz Nûh’u yalanlamış ve “O bir delidir!” demişlerdi. Böylece Peygamber, büyük baskı ve eziyetlerle karşılaşmış ve görevini yapmasına engel olunmuştu.

(Kamer 9)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Millet-i Nuh da önceden yalanlamış, "Bu delinin teki!" deyip. İncittiler ve engellediler.

(Kamer 9)

Mehmet Türk Meali:

Kendilerinden önceki Nûh toplumu da (Peygamberlerini) yalanladı. Onlar, kulumuzu yalanlamakla kalmayıp bir de: “delidir.” dediler. (İşte o, böyle) engellendi.

(Kamer 9)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onlardan önce Nuh’un kavmi (de) yalanlamıştı. Sonunda onlar kulumuzu yalancı yerine koydular ve “Bu deli ve kovulmuş biridir,” dediler.

(Kamer 9)

Muhammed Esed Meali:

Bunlardan, (şimdi yeniden dirilmeyi inkar edenlerden) önce Nuh'un kavmi de O'nu yalanlamıştı; onlar kulumuzu yalanlamışlar ve "O, bir delidir!" demişlerdi (ve bundan dolayı) o kovulup defedilmişti.

(Kamer 9)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Onlardan önce Nuh halkı da yalanlamıştı. Onlar ki, kulumuzu yalanlayıp ona deli dediler ve ona engel oldular.

(Kamer 9)

Mustafa Çavdar Meali:

Evet onlardan önce de Nuh kavmi de yalana sarılmış ve kulumuz Nuh’u yalancılıkla suçlayıp; "O delinin biri" diyerek onun mesajını her yönden engellemişlerdi.

Bknz: (23/23)»(23/26)

(Kamer 9)

Mustafa Çevik Meali:

9-10 Vaktiyle Nûh kavmi de peygamberlerini yalanlamış, üstelik delilikle suçlamış, davetini engellemeye çalışmışlardı. Çaresiz kalan Nûh ise, “Rabbim, artık ben yenik düştüm, yoruldum! Bu müşrik ve kâfirlere karşı bana yardım et.” diye dua etmişti.

(Kamer 9)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlardan önce, Nuh kavmi de yalanlamıştı: hem kulumuzu yalanlamışlar, hem de dönüp "O bir delidir" demişlerdi: ama engellendiler.

(Kamer 9)

Osman Okur Meali:

Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp “Bu bir delidir” dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

(Kamer 9)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Bunlardan evvel Nûh kavmi tekzîp etti. Artık kulumuzu yalancı sandılar ve «Mecnûn,» dediler ve (risâletini tebliğden) vazgeçirilmiş idi.

(Kamer 9)

Ömer Öngüt Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayarak: "Delidir" demişlerdi ve (dâvetten vazgeçirmeye) zorlanmıştı.

(Kamer 9)

Ömer Sevinçgül Meali:

Onlardan önce Nuh halkı da yalanlamıştı. Kulumuza deli dediler, yalanladılar, engellemeye çalıştılar.

(Kamer 9)

Sadık Türkmen Meali:

Onlardan önce Nuh kavmi de (Rasûlleri) yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: “Bu adam bir mecnundur” dediler. O çok engellendi/incitildi!

(Kamer 9)

Seyyid Kutub Meali:

Onlardan önce Nuh'un soydaşları da yalanlamışlardı. Onlar kulumuz Nuh'u yalanlayarak «Bu adam delidir» dediler, onu görevinden alıkoydular.

(Kamer 9)

Suat Yıldırım Meali:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de Peygamberi yalancı saydı ve: "Bu delinin teki!" dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler.

(Kamer 9)

Süleyman Ateş Meali:

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir" dediler. Ve o(na çeşitli eziyetler yapılarak tebliğden) menedildi.

(Kamer 9)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunlardan önce Nuh'un topluluğu da yalana sarılmış, kulumuzu yalancı yerine koymuşlardı. "Bu, cinlerin etkisinde" dediler. Böylece görevi engellendi.

(Kamer 9)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Onlardan önce Nûh kavmi de hakikati yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlamış ve "O, bir delidir" diyerek görevini yerine getirmesine engel olmuşlardı.

(Kamer 9)

Şaban Piriş Meali:

Onlar önce Nuh kavmini de yalanladı. Kulumuzu yalanladılar da "mecnun (cinlenmiş)" dediler. Onu incittiler.

(Kamer 9)

Talat Koçyiğit Meali:

Onlardan önce de Nûh kavmi yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlamışlar, "mecnûn" demişler ve engel olmuşlardı.

(Kamer 9)

Tefhimul Kuran Meali:

Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuz (Nuh)'u yalanladılar ve: «Delidir» dediler. O baskı altına alınıp engellenmişti.

(Kamer 9)

Ümit Şimşek Meali:

Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanladılar, ona deli dediler ve ona engel oldular.

(Kamer 9)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlardan önce Nuh kavmi yalanlamıştı. Yalanladılar kulumuzu ve "Mecnundur bu!" dediler. Ve durduruldu kulumuz.

(Kamer 9)

Rashad Khalifa Meali:

The people of Noah disbelieved before them. They disbelieved our servant and said, "Crazy!" He was persecuted.

(Kamer 9)