Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Fatiha 2    

Tüm övgüler âlemlerin Rabbi/sahibi Allah’a mahsustur.

Mustafa Çavdar Meali
Enam 1    

Bütün övgüler, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur (1). Böyleyken Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirler başkalarını Rablerine denk tutuyorlar (2).

Mustafa Çavdar Meali
Yunus 10    

Orada onların duaları: ‘Allah'ım sen ne muhteşemsin!' olur, orada onların karşılanmaları mutluluk ifadesi olan "Selam"dır ve onların son nidaları ise: "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd/övgüler olsun dur.

Mustafa Çavdar Meali

Ve Musa devamla dedi ki: "Siz ve yeryüzünde bulunan herkes topyekûn nankörlük etseniz bile, iyi bilin ki Allah kimseye muhtaç olmayan (1) ve övgülerin tamamına layık olandır." (2)

Mustafa Çavdar Meali
Nahl 75    

Bakın Allah, size şöyle bir misal veriyor: Başkasının boyunduruğu altında olan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen biri ile kendisine bolca rızık verdiğimiz ve ondan gizli veya açık dilediği gibi harcayan biri eşit olur mu? Övgülerin tümü her nimeti veren Allah'a aittir fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.

Mustafa Çavdar Meali

“Bütün övgüler, hiçbir çocuk edinmeyen ve hükümranlığında hiçbir ortağı bulunmayan; acze düşmediği için herhangi bir veliye dosta ve yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah’a mahsustur de.(1) Layık olduğu şekliyle onun büyüklüğünü tekbir getirerek yücelt!(2)

Mustafa Çavdar Meali
Kehf 1    

Bütün övgüler, kuluna bu kitabı/kuran ı indiren ve bunda hiç bir tutarsızlığa yer vermeyen Allah'a aittir.

Mustafa Çavdar Meali
Neml 15    

Davud'a ve Süleyman'a da ilim/vahiy vermiştik. Onlar da: - Bütün övgüler, bizi mümin kullarından çoğuna üstün kılan Allah'a olsun, diye şükretmişlerdi.

Mustafa Çavdar Meali
Neml 59    

De ki: - Tüm övgüler Allah'a, selam da onun seçtiği kullarına olsun, Allah mı üstün yoksa onların şirk koştukları mı?

Mustafa Çavdar Meali
Neml 93    

Ve de ki: - Övgülerin tümü Allah'a aittir. Gün gelecek O, size işaretlerini gösterecek siz de onları hemen tanıyacaksınız. Ve Rabbin yaptıklarınıza karşı asla duyarsız değildir.

Mustafa Çavdar Meali
Kasas 70    

Zira O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Bu dünyada da ahirette de tüm övgüler ona aittir. Son hüküm onundur ve siz hesap vermek üzere onun huzuruna çıkarılacaksınız.

Mustafa Çavdar Meali
Rum 18    

Göklerde ve yerde tüm övgüler O'na mahsustur o halde öğleyin ve ikindi vakitlerinde de onu tespih edip yüceltin.

Mustafa Çavdar Meali

Zira göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şüphesiz ki Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan ve övgülerin tümüne layık olandır.

Mustafa Çavdar Meali
Sebe 1    

Bütün övgüler göklerde ve yerde bulunan her şeyin gerçek sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de tüm övgüler ona mahsus olacaktır. Zira O'dur her hükmü doğru olan ve her şeyden haberdar olan.

Mustafa Çavdar Meali
Sebe 6    

Kendilerine gelen hakikati anlayıp kavrayanlar, sana Rabbinden indirilen bu Kur'an'ın hak bir kitap olduğunu ve insanlara, mutlak üstün ve bütün övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilmektedirler.

Mustafa Çavdar Meali
Fatır 1    

Bütün övgüler, gökleri eşsiz bir şekilde yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler olarak gönderen Allah'a mahsustur. Dilediğini yaratmada ona bir sınır yoktur. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.

Mustafa Çavdar Meali

Ey İnsanlar, hepiniz tüm ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiç bir şeye ihtiyacı olmayan ve övgülerin tamamına layık olandır.

Mustafa Çavdar Meali

Ve orada şöyle dua edecekler; "Hüznü ve kederi bizden gideren Allah'a hamd/övgüler olsun! Gerçekten Rabbimiz eşsiz bir bağışlayıcı ve şükre sınırsız karşılık verenmiş!"

Mustafa Çavdar Meali

Onlar da şöyle karşılık verecekler: -Tüm övgüler, bize verdiği sözü yerine getiren ve dilediğimiz yere yerleşebileceğimiz bu cenneti bize bahşeden Allah'a aittir! Ne güzeldir çalışıp çabalayanların ödülü!

Mustafa Çavdar Meali

O gün sen meleklerin arşın etrafını çevrelemiş bir halde övgü ile Rablerinin sonsuz yüceliğini dillendirdiğini görürsün. Ki o gün insanlar arasında adaletle hükmedilir ve meleklerin şu nidaları yankılanır: -Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi/sahibi olan Allah'a mahsustur!

Mustafa Çavdar Meali

O, her daim diridir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse şirkten arınmış bir şekilde dini ona has kılarak Allah'a yalvarın. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Mustafa Çavdar Meali

Zira batıl onun ne önünden ne ardından hiçbir şekilde yaklaşamaz. Çünkü O, her hükmü doğru ve tüm övgülere layık olan Allah katından indirilmiştir.

Mustafa Çavdar Meali

Tüm övgüler, göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve tüm âlemlerin Rabbi/sahibi olan Allah'a mahsustur.

Mustafa Çavdar Meali
Hadid 24    

Çünkü onlar kendileri cimrilik ettiği gibi başkalarına da cimriliği emrederler. Kim Allah yolunda harcamadan kaçınırsa bilsin ki Allah, kimseye ihtiyacı olmayan ve tüm övgülere layık olandır.

Mustafa Çavdar Meali

Evet İbrahim ve onun izinden gidenlerde sizin için, yani Allah'ı ve ahiret gününü gözetenler için güzel bir örneklik vardır. Allah, hiç kimsenin desteğine muhtaç olmayan ve tüm övgülere layık olandır.

Mustafa Çavdar Meali

Göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi de Allah'ın koyduğu yasaya boyun eğerler. Zira mutlak hükümranlık o'nundur bütün övgüler O'na mahsustur çünkü O, her şeye ölçü koyandır.

Mustafa Çavdar Meali

Çünkü onlara elçileri hakikatin apaçık belgeleri ile gelmişler onlar da; "Ne yani bize bir beşer mi yol gösterecek" demişler ve böylece inkâr ederek haktan yüz çevirmişlerdi. Allah da onları helak ederek hiç kimseye muhtaç olmadığını gösterdi. Zira Allah hiç kimseye muhtaç olmayan ve tüm övgülere layık olandır.

Mustafa Çavdar Meali

Yazıyı beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan
Facebook ve Twitter'da paylaşabilirsiniz.