5. Maide Suresi / 57.ayet

Ey iman edenler! Gerek ehli kitaptan ve gerekse bu vahye inanmayan kâfirlerden dininizi alaya ve eğlenceye alanları, dost ve müttefik edinmeyin. Eğer kendi değerlerinize inanıp güveniyorsanız Allah’a karşı sorumlu davranın.

Bknz: (3/28)(4/144)(5/51)(60/1)

Mustafa Çavdar Meali

Maide 57 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, sizden önce, kendilerine kitap verilenlerle kafirlerden, dininizi alay konusu yapan, onu oyuncak sayan kişileri dost edinmeyin, çekinin Allah'tan inanmışsanız.

(Maide 57)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kâfirleri dostlar (veliler-yöneticiler) edinmeyin. Ve eğer (gerçekten) inanıyorsanız, Allah'tan korkup (kâfirlere ve zalimlere yaranmaktan) sakının. (Kâfir ve zalimlerin peşine gitmekten vazgeçin.)

(Maide 57)

Abdullah Parlıyan Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilmiş olanlardan ve gerçekleri örtbas edenlerden, dininizi oyun ve eğlence yerine koyanları dost edinmeyin. Eğer mü'minlerseniz yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun.

(Maide 57)

Adem Uğur Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine Kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun; eğer müminler iseniz.

(Maide 57)

Ahmet Hulusi Meali

Ey iman edenler... Sizden önce kendilerine hakikat bilgisi verilenlerin, dininizi alay, eğlence konusu edinenlerini ve hakikati inkar edenleri veliler edinmeyin! Eğer iman ehliyseniz Allah'tan korunun!

(Maide 57)

Ahmet Tekin Meali

Ey iman nimetine kavuşanlar, sizden önce kendilerine verilen kutsal kitapların hükmünce sorumlu tutulanlardan, dininizi, şeriatınızı, düzeninizi, medeniyetinizi alay, eğlence ve oyun konusu haline getirenleri, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirleri candan dost, müttefik edinmeyin. Onları, kamu görevlerini icraya yetkili kılmayın. Eğer mü'minseniz Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun.*

(Maide 57)

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alaya ve eğlenceye alanları ve inkarcıları dost edinmeyin. Eğer iman ediyorsanız Allah'a karşı gelmekten sakının.*

(Maide 57)

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah'tan korkup sakının.

(Maide 57)

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey iman edenler! Ne sizden önce kitab verilenlerden dininizi oyuncak ve eğlence yerine tutanları, ne de diğer kâfirleri dost edinmeyin. Eğer gerçek müminlerseniz Allah'dan korkun.

(Maide 57)

Ali İskender Mihr Meali

Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayi dileyenler)! Sizden önce kendilerine Kitap verilmiş olanlardan, dîninizi alay ve oyun (konusu) edinenleri ve de kâfirleri velîler (dostlar) edinmeyin. Ve eğer mü’minlerseniz, Allah’a karşı takva sahibi olun.

(Maide 57)

Ali Rıza Sefa Meali

Ey inanca çağırılanlar! Sizden önce kitap verilenler arasında, dininizi oyun ve eğlence edinenleri ve nankörlük edenleri dost edinmeyin. Ve Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın; eğer inanıyorsanız?

(Maide 57)

Ali Ünal Meali

Ey iman edenler! Daha önce kendilerine Kitap verilmiş bulunanlardan dininizi alay ve eğlence konusu yapanlarla, (vahiy, Kitap, Din kabul etmeyen) kâfirleri gerçek dost, müttefik ve işlerinizi kendilerine havale edeceğiniz vekiller edinmeyin. Eğer mü’minler iseniz, Allah’ın buyruklarına karşı gelmekten sakının ve O’nun korumasına girin.

(Maide 57)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey iman edenler! Kâfirlerden ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyuncak konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer inanmışsanız, Allah’ın (azabından) sakının.

(Maide 57)

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyiniz. Eğer inanıyorsanız Allah'tan sakınınız.

(Maide 57)

Bekir Sadak Meali

Ey Inananlar! Kendilerine sizden once kitab verilenlerden, dininizi alaya ve eglenceye alanlari ve inkarcilari dost olarak benimsemeyin. Inaniyorsaniz Allah'tan sakinin.

(Maide 57)

Besim Atalay Meali

Ey inanmış olanlar! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş bulunanlardan, dininizle alay eden, onu eğlenceye alan kimselerle, kâfirlerle dost olmayın, inancınız varsa, Allahtan sakınınız

(Maide 57)

Celal Yıldırım Meali

Ey imân edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi eğlence konusu edinip oyuncak yerine koyanları ve bir de kâfirleri dostlar edinmeyin. Eğer mü'minler iseniz, Allah'tan korkup (bu gibi dostluk ve yakınlıktan) sakının.

(Maide 57)

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey inananlar! Sakın sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve inkârcılardan dininizi alaya alanları, eğlence konusu yapanları dost edinmeyin! Eğer gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın emirlerine uygun yaşayın! *

(Maide 57)

Diyanet İşleri Eski Meali

Ey İnananlar! Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden, dininizi alaya ve eğlenceye alanları ve inkarcıları dost olarak benimsemeyin. İnanıyorsanız Allah'tan sakının.

(Maide 57)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'minler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

(Maide 57)

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine Kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun; eğer müminler iseniz.

(Maide 57)

Edip Yüksel Meali

İnananlar, sizden önceki kitap halkı ve inkarcılar arasında dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. İnanmış iseniz ALLAH'ı dinlemelisiniz.

(Maide 57)

Elmalılı Orjinal Meali

Ey o bütün iyman edenler! Ne o sizden evvel kitab verilenlerden dininizi eğlence ve oyuncak yerine tutanları ne de diğer kafirleri dost tutmayın, Allahdan korkun eğer mü'minlerseniz

(Maide 57)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Ey iman edenler, ne sizden önce kitap verilenlerden dininizi eğlenceye alıp oyuncak yerine koyanları ne de kafirleri dost tutmayın! Allah'tan korkun, eğer inananlar iseniz.

(Maide 57)

Erhan Aktaş Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve gerçeği yalanlayan nankörlerden, dininizi alay ve eğlenceye alan kimseleri veliler edinmeyin. Eğer iman etmiş kimselerseniz, Allah'a karşı takvalı[1] olun.

1)Allah'ın buyruklarına içtenlikle uymak suretiyle; o buyrukları kendisine koruyucu yapıp, onlarla kendisini kötü ve zararlı şeylere karşı korumaya/güvenceye almak.

(Maide 57)

Gültekin Onan Meali

Ey inananlar, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler) edinmeyin. Ve eğer inançlılarsanız Tanrı'dan korkup sakının.

(Maide 57)

Harun Yıldırım Meali

Ey iman edenler, sizden önce kitap verilenlerden dininizi eğlence ve oyun edinenleri ve kâfirleri veliler edinmeyin. Mü’minler iseniz Allah’tan sakının!

(Maide 57)

Hasan Basri Çantay

Ey iman edenler, sizden evvel kendilerine kitab verilenlerle kafirlerden dininizi bir eğlence ve bir oyun (yerine) tutanları dostlar (ve üzerinize haakimler) edinmeyin. Allahdan korkun, eğer (Ona) inanmış kimselerseniz.

(Maide 57)

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! Sizden önce kendilerine kitab verilenlerden, dîninizi alaya ve eğlenceye alanları ve kâfirleri dostlar edinmeyin! O hâlde (gerçek) mü'min kimseler iseniz, Allah'dan sakının!

(Maide 57)

Hubeyb Öndeş Meali /

Ey inanmış olanlar! sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi bir alay konusu ve oyun edinmiş olanları ve kafirleri veliler edinmeyin. Eğer, inançlı idiyseniz Allah'a (karşı gelmekten) sakının.

(Maide 57)

İbni Kesir Meali

Ey iman edenler; sizden önce kendilerine kitab verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'min iseniz; Allah'tan korkun.

(Maide 57)

İlyas Yorulmaz Meali

Ey İman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve gerçekleri kabul etmeyen inkarcılardan dininizi eğlenceye alan ve onu bir oyun haline getirenlerle yakınlık kurmayın (veli edinmeyin). Eğer inanıyorsanız Allah dan sakının.

(Maide 57)

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Kendilerine sizden önce kitab verilenlerden, dininizi alaya ve oyalanmaya alanları ve kâfirleri veli edinmeyin. Eğer müminler iseniz sadece Allah'tan sakının.

(Maide 57)

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine Kitap verilmiş olan Yahudi ve Hıristiyanlardan, dininizle alay edip eğlenenleri ve ilâhî vahiy gerçeğini tümüyle inkâr eden diğer kâfirleri kendinize yönetici, koruyucu, yardımcı, dost, müttefik, yani veli edinmeyin ve bu Kitaba gerçekten inanıyorsanız, zâlimlerle aynı cephede yer almama konusunda Allah’a karşı gelmekten titizlikle sakının! İşte kâfirlerin, kutsal değerlerinizi nasıl tahkir ettiğini gösteren çarpıcı bir örnek:

(Maide 57)

Mehmet Türk Meali

Ey îman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilip (Yahûdî ve Hıristiyan olanlardan) sizin dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kâfirleri sakın dost edinmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız Allah’a karşı (hata etmekten) sakının.

(Maide 57)

Muhammed Esed Meali

Siz ey imana ermiş olanlar! Eğer gerçek müminler iseniz, inancınızı küçümseyen ve onunla eğlenenleri bunlar ister sizden önce vahiy verilenlerden, isterse (bu vahyin) hakikati(ni) inkar edenlerden olsunlar- dost edinmeyin ve Allaha karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun:

(Maide 57)

Mustafa Çavdar Meali

Ey iman edenler! Gerek ehli kitaptan ve gerekse bu vahye inanmayan kâfirlerden dininizi alaya ve eğlenceye alanları, dost ve müttefik edinmeyin. Eğer kendi değerlerinize inanıp güveniyorsanız Allah’a karşı sorumlu davranın.

Bknz: (3/28) - (4/144) - (5/51) - (60/1)

(Maide 57)

Mustafa İslamoğlu Meali

Siz ey iman edenler! Gerek önceki vahyin mensuplarından, gerekse (vahyi) inkar edenlerden dininizi hafife alan ve inancınızla oynayanları müttefik edinmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'a karşı saygılı olun.

(Maide 57)

Osman Okur Meali

Ey iman edenler! Kendilerine siz den önce kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve kafirleri veli (otorite) edinmeyin. Müminseniz Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olun.

(Maide 57)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey imân edenler! Sizden evvel kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi eğlence ve oyuncak ittihaz edenleri ve müşrikleri dostlar ittihaz etmeyiniz. Allah Teâlâ'dan korkunuz, eğer imân etmiş kimseler iseniz.

(Maide 57)

Ömer Öngüt Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer mümin iseniz Allah'tan korkun!

(Maide 57)

Şaban Piriş Meali

-Ey iman edenler! Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve kafirleri veli edinmeyin. Müminseniz Allah'tan korkun.

(Maide 57)

Sadık Türkmen Meali

Ey iman EDENLER! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kâfirleri veli/yönetici edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının.

(Maide 57)

Seyyid Kutub Meali

Ey müminler, sakın sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden dininizi alaya alanları, eğlence konusu yapanları dost edinmeyiniz. Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'tan korkunuz.

(Maide 57)

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan sizden önce kendilerine kitap verilenleri, ne de diğer kafirleri dost (ve üzerinize yönetici) edinmeyin. Mümin iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının.

(Maide 57)

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, sizden önce Kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden dininizi eğlence ve oyun yerine koyanları dost tutmayın; inanıyorsanız Allah'tan korkun.

(Maide 57)

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey inanıp güvenenler, sizden önce kendilerine Kitap verilenler arasından dininizi hafife alıp oyun edinenleri ve ayetleri görmezlikten gelen diğerlerini veli edinmeyin. İnanıp güveniyorsanız Allah'tan çekinin.

(Maide 57)

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan sizin dininizi oyun ve eğlence edinenler ile kâfirleri kendinize veli tutmayın. Eğer mü'min iseniz Allah'tan korkun.

(Maide 57)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan, dininizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmayın. Eğer inanıyorsanız Allah'tan sakının.

(Maide 57)

Rashad Khalifa Meali

O you who believe, do not befriend those among the recipients of previous scripture who mock and ridicule your religion, nor shall you befriend the disbelievers. You shall reverence GOD, if you are really believers.

(Maide 57)