23. Muminun Suresi / 1.ayet

Müminler, gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Bknz: (5/119)(7/8)(57/12)(64/9)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 1 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Gerçekten de kurtulmuşlardır, muratlarına ermişlerdir inananlar.

(Müminun 1)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kesinlikle ve elbette felaha (gerçek kurtuluşa ve mutluluğa) ermiştir (ve erecektir, samimi) mü’minler (ki, şu özellikleri taşıyan kimselerdir) :

(Müminun 1)

Abdullah Parlıyan Meali:

Kesin olan şudur ki, inananlar mutlaka kurtuluşa ereceklerdir.*

(Müminun 1)

Adem Uğur Meali:

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;

(Müminun 1)

Ahmet Hulusi Meali:

Gerçek şu ki, iman edenler, kurtulmuştur!

(Müminun 1)

Ahmet Tekin Meali:

Şuurlu ve kâmil mü'minler, ebedî nimetlerle mutluluğa ermişlerdir.

(Müminun 1)

Ahmet Varol Meali

Mü'minler muhakkak kurtuluşa ermişlerdir.

(Müminun 1)

Ali Bulaç Meali:

Mü'minler gerçekten felah bulmuştur;

(Müminun 1)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Muhakkak müminler zafer bulmuştur.

(Müminun 1)

Ali Rıza Sefa Meali:

İnananlar, kurtuluşa erişmişlerdir.

(Müminun 1)

Ali Ünal Meali:

Mü’minler, muhakkak kurtuldu ve gerçek mazhariyete ulaştılar.

(Müminun 1)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Şüphesiz, müminler kurtulmuşlardır.

(Müminun 1)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir.

(Müminun 1)

Bekir Sadak Meali:

Muminler saadete ermislerdir.

(Müminun 1)

Besim Atalay Meali:

1,2,3,4,5,6. Namazlarında gönülleri titreyen; boş işlerden kaçınan; zekât veren; eşleriyle, odalıkları olmadıkça, utanç yerlerin koruyanlar; inanlılar kurtulurlar, bunlar ayıplanmazlar

(Müminun 1)

Celal Yıldırım Meali:

Mü'minler gerçekten, korktuklarından kurtulup umduklarına kavuşmuşlardır.

(Müminun 1)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Mü'minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

(Müminun 1)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Müminler saadete ermişlerdir.

(Müminun 1)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Mü'minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

(Müminun 1)

Diyanet Vakfı Meali:

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;

(Müminun 1)

Edip Yüksel Meali:

İnananlar başarıya ulaşmışlardır.

(Müminun 1)

Elmalılı Orjinal Meali:

Hakikat felah buldu o mü'minler

(Müminun 1)

Elmalılı Yeni Meali:

Gerçekten kurtuluşa erdi mü'minler.

(Müminun 1)

Erhan Aktaş Meali:

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

(Müminun 1)

Gültekin Onan Meali:

İnançlılar gerçekten felah bulmuştur.

(Müminun 1)

Hakkı Yılmaz Meali:

Kesinlikle, inananlar durumlarını korudular/ zafer kazandılar.

(Müminun 1)

Harun Yıldırım Meali:

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir;

(Müminun 1)

Hasan Basri Çantay:

Mü'minler muhakkak felah bulmuşdur (korkduklarından emin, umduklarına nail olmuşlardır).

(Müminun 1)

Hayrat Neşriyat Meali:

Mü'minûn (o mü'minler) muhakkak kurtuluşa ermiştir.

(Müminun 1)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(o) inançlılar başarmıştır.

(Müminun 1)

İbni Kesir Meali:

Mü'minler; gerçekten felah bulmuşlardır.

(Müminun 1)

İlyas Yorulmaz Meali:

İnananlar kurtulmuşlardır.

(Müminun 1)

İskender Ali Mihr Meali:

Mü’minler felâha ermiştir.

(Müminun 1)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten, inananlar onmuşlardır,

(Müminun 1)

Kadri Çelik Meali:

Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir.*

(Müminun 1)

Mahmut Kısa Meali:

Müjdeler olsun: İnananlar, dünyada da âhirette de kesinlikle kurtuluşa ermişlerdir!*

(Müminun 1)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Muhakkak ki müminler tam felaha erip kurtuluşa ermiştir.

(Müminun 1)

Mehmet Türk Meali:

Mü’minler gerçekten umdukları hayra1 ulaşmıştır.2*

(Müminun 1)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz müminler muratlarına ermişlerdir.

(Müminun 1)

Muhammed Esed Meali:

Kesin olan şudur ki, inananlar kurtuluşa erişeceklerdir:

(Müminun 1)

Mustafa Çavdar Meali:

Müminler, gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Bknz: (5/119) - (7/8) - (57/12) - (64/9)

(Müminun 1)

Mustafa Çevik Meali:

1-7 Hiç şüphesiz gerçek mü’minler, dünyada ve âhirette mutlaka kazanırlar. Onlar titizlikle ve bilinçle namazlarını kılar, Allah’ın rızasını kazanmak için ellerinde olandan infak eder, boş ve anlamsız sözlerden ve işlerden yüz çevirirler. İffetlerini korur, meşru yollarla evlenmiş oldukları eşleri dışındakilerle ilişkiye girmezler. Meşru olan eşleri ile ilişkilerinden dolayı da kınanmaz, günaha girmezler, bunların dışına çıkanlar ise haddi aşmış Allah’ın yasağını çiğnemiş kimselerdir.

(Müminun 1)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Doğrusu, gereği gibi inananlar gerçek kurtuluşa erecekler:

(Müminun 1)

Osman Okur Meali:

Müminler saadete ermişlerdir.

(Müminun 1)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Muhakkak ki, mü'minler felâha ermişlerdir.

(Müminun 1)

Ömer Öngüt Meali:

Müminler saâdete ermişlerdir.

(Müminun 1)

Sadık Türkmen Meali:

Müminler başarıya ulaşsınlar!

(Müminun 1)

Seyyid Kutub Meali:

Mü'minler kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir.

(Müminun 1)

Suat Yıldırım Meali:

Muhakkak ki müminler, mutluluk ve başarıya erdiler.

(Müminun 1)

Süleyman Ateş Meali:

Felaha ulaştı o mü'minler.

(Müminun 1)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Müminler(İnanıp güvenenler)umduklarına kavuşacaklardır.

(Müminun 1)

Şaban Piriş Meali:

Müminler, kurtuluşa ermiştir.

(Müminun 1)

Tefhimul Kuran Meali:

Mü'minler gerçekten felah bulmuştur;

(Müminun 1)

Ümit Şimşek Meali:

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

(Müminun 1)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hiç kuşku yok, kurtulmuştur müminler.

(Müminun 1)

Rashad Khalifa Meali:

Successful indeed are the believers;

(Müminun 1)