23. Muminun Suresi / 2.ayet

Onlar ki, namazlarında huşu/derin bir saygı içinde olurlar.

Bknz: (2/45)(29/45)(20/14)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 2 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Öyle kişilerdir onlar ki namazlarını gönül alçaklığıyla kılarlar.

(Müminun 2)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Onlar namazlarında (Hacclarında ve tüm dua ve niyazlarında) huşû halindedirler. (Allah’a karşı ürkek ve boyun büken bir saygı; derin bir edep, hürmet, minnet ve mahcubiyet duygusu ve tevazu içindedirler. İbadetlerin zahiri ve kalbi esaslarına dikkat ve riayet ederler. Zaten iman şuuruyla, kulluk borcuyla ve hesap korkusuyla devamlı huzur halindedirler. Çünkü namaz Allah’la “ahit”leşme ve “akit”leşmeyi tazelemektir; ayrıca namaz, “abid”leşmedir, yani kulluk görevi ve Kur’an’ın tamamının sorumluluğunu üstlenme bilincidir.)

(Müminun 2)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlar ki, namazlarını gönül alçaklığıyla ve duyarlılıkla kılarlar.

(Müminun 2)

Adem Uğur Meali:

Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler;

(Müminun 2)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlar (iman edenler) salatlarında hakkıyla Allah'a yönelmenin yaşantısı içindedirler;

(Müminun 2)

Ahmet Tekin Meali:

Mü'minler namazlarında tam bir samimiyetle Allah'a imanın, kulluk ve ibadetin şuuruna ererek saygılı davrananlar, hakkaniyete riayet duygularını yaşayanlardır.

(Müminun 2)

Ahmet Varol Meali

Onlar namazlarında hüşu üzeredirler.*

(Müminun 2)

Ali Bulaç Meali:

Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır;

(Müminun 2)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O müminler ki, namazlarında tevazu ve korku sahibidirler.

(Müminun 2)

Ali Rıza Sefa Meali:

Namazlarında, derin saygı içindedirler.

(Müminun 2)

Ali Ünal Meali:

Onlar, namazlarında (Allah’ın huzurunda bulunuyor olmanın şuuruyla) tam bir saygı, tevazu, içtenlik ve teslimiyet içindedirler.

(Müminun 2)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlar ki, namazlarında sükûn ve huzur içindedirler.

(Müminun 2)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Ki onlar namazlarını huşu içinde kılarlar.

(Müminun 2)

Bekir Sadak Meali:

Onlar namazda husu icindedirler.

(Müminun 2)

Besim Atalay Meali:

1,2,3,4,5,6. Namazlarında gönülleri titreyen; boş işlerden kaçınan; zekât veren; eşleriyle, odalıkları olmadıkça, utanç yerlerin koruyanlar; inanlılar kurtulurlar, bunlar ayıplanmazlar

(Müminun 2)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki, namazlarında saygı dolu bir korkuyla eğilirler.

(Müminun 2)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Onlar, namazlarında derin bir saygı ve alçakgönüllülük içindedirler. *

(Müminun 2)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Onlar namazda huşu içindedirler.

(Müminun 2)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.

(Müminun 2)

Diyanet Vakfı Meali:

Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler;

(Müminun 2)

Edip Yüksel Meali:

Nitekim onlar namazlarında saygılıdırlar.

(Müminun 2)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ki onlar namazlarında huşu'ludurlar

(Müminun 2)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.

(Müminun 2)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, salatlarında[1] huşu[2] içinde olan kimselerdir.

1)Namazlarında. Allah'a yönelmelerinde.
2)Allah'a karşı içten saygı duyan, içtenlikli, canı gönülden Allah'a yönelen, alçak gönüllü, bilinçli ve duyarlılık içinde olan.

(Müminun 2)

Gültekin Onan Meali:

Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.

(Müminun 2)

Hakkı Yılmaz Meali:

Onlar, salâtlarında [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmalarında; toplumu aydınlatmaya çalışmalarında] gösterişsiz/ samimi olan kimselerdir.

(Müminun 2)

Harun Yıldırım Meali:

Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler;

(Müminun 2)

Hasan Basri Çantay:

(Öyle mü'minler) ki onlar namazlarında huşuua riaayetkardırlar.

(Müminun 2)

Hayrat Neşriyat Meali:

O kimseler (o mü'minlerdir) ki, onlar namazlarında huşû' (korku ve eziklik) içinde olanlardır.

(Müminun 2)

Hubeyb Öndeş Meali: /

O [inançlılar] ki, namazlarında/dualarında saygılı olanlardır.

(Müminun 2)

İbni Kesir Meali:

Ki onlar; namazlarında huşu' içindedirler.

(Müminun 2)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onlar öyle kimseler ki, namazlarında Rablerine saygı içerisinde ibadet ederler.

(Müminun 2)

İskender Ali Mihr Meali:

Onlar, namazlarında huşû duyanlardır.

(Müminun 2)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

o inananlar ki namazda iken yalnız Allah'a yönelirler,

(Müminun 2)

Kadri Çelik Meali:

Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.

(Müminun 2)

Mahmut Kısa Meali:

Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. Rablerinin huzurunda saygıyla secdeye kapanır, tam bir teslimiyet ve tevazu ile O’na boyun eğerler.

(Müminun 2)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Üzerlerinde sükunet vardır. Namazlarında huşu içindedirler.

(Müminun 2)

Mehmet Türk Meali:

2,3,4. O (mü’minler) namazlarında huşu1 sahibidirler ve boş söz (ve yararsız şeyler)den yüz çevirirler, zekât2 (görevlerini) yerine getirirler.*

(Müminun 2)

Muhammed Celal Şems Meali:

(2-4) Onlar, namazlarında alçak gönüllülük gösterirler ve boş söz (ile işlerden) yüz çevirirler ve (de) zekâtı (hakkıyla) verirler.

(Müminun 2)

Muhammed Esed Meali:

onlar ki, salatlarında alçak gönüllü bir duyarlık içindedirler;

(Müminun 2)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlar ki, namazlarında huşu/derin bir saygı içinde olurlar.

Bknz: (2/45) - (29/45) - (20/14)

(Müminun 2)

Mustafa Çevik Meali:

1-7 Hiç şüphesiz gerçek mü’minler, dünyada ve âhirette mutlaka kazanırlar. Onlar titizlikle ve bilinçle namazlarını kılar, Allah’ın rızasını kazanmak için ellerinde olandan infak eder, boş ve anlamsız sözlerden ve işlerden yüz çevirirler. İffetlerini korur, meşru yollarla evlenmiş oldukları eşleri dışındakilerle ilişkiye girmezler. Meşru olan eşleri ile ilişkilerinden dolayı da kınanmaz, günaha girmezler, bunların dışına çıkanlar ise haddi aşmış Allah’ın yasağını çiğnemiş kimselerdir.

(Müminun 2)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlar ki, namazlarında derin bir ürperti ve tevazu içinde olurlar;

(Müminun 2)

Osman Okur Meali:

Onlar namazda huşu içindedirler.

(Müminun 2)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O mü'minler ki, namazlarında havf (tevazu) sahipleridir.

(Müminun 2)

Ömer Öngüt Meali:

Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.

(Müminun 2)

Sadık Türkmen Meali:

Onlar ki; namazlarında (huşû içerisindedirler ve ayetleri anlamıyla düşünerek) yalnız O’na yönelirler.

(Müminun 2)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar.

(Müminun 2)

Suat Yıldırım Meali:

Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler.

(Müminun 2)

Süleyman Ateş Meali:

Ki onlar, namazlarında saygılıdırlar.

(Müminun 2)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Onlar derin bir saygıyla namaza duran kimselerdir.

(Müminun 2)

Şaban Piriş Meali:

Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır.

(Müminun 2)

Tefhimul Kuran Meali:

Onlar namazlarında huşû içinde olanlardır,

(Müminun 2)

Ümit Şimşek Meali:

Onlar namazlarında derin bir saygı ve alçakgönüllülük içindedirler.

(Müminun 2)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Namazlarında huşu sahipleridir onlar.

(Müminun 2)

Rashad Khalifa Meali:

who are reverent during their Contact Prayers (Salat).

(Müminun 2)