64. Tegabun Suresi / 9.ayet

O, sizi toplanma günü bir araya toplayacaktır. İşte o gün kazananın veya kaybedenin ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah’a iman edip iyi ve güzel işler yaparsa Allah onun günahlarını örter ve tabanından ırmakların çağladığı cennetlere içinde sonsuza dek kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.

Bknz: (2/165)»(2/167)(10/28)»(10/29)(40/47)»(40/50)

Mustafa Çavdar Meali

Tegabun 9 ayeti için diğer mealler.

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Sizi (mahşerde hesaplaşmak üzere) toplanma günü için bir araya getireceği gün; işte bu “Teğabün” (dünyaya kapılıp ahireti unutanların pişman ve perişan olacakları aldanma) günüdür. Kim Allah'a iman edip salih bir amelde bulunursa (Allah) onun kötülüklerini örtecek ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onu altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İşte 'büyük mutluluk ve kurtuluş (fevz) ' bu olacaktır.

(Tegabun 9)

Abdullah Parlıyan Meali

O gün, sizi toplantı günü için bir araya getirecektir ve bugün, aldananın, aldatanın, kar ve ziyan edenin meydana çıkacağı gündür ve kim inanırsa Allah'a ve iyi işlerde bulunursa onun kötülüklerini örter ve kıyılarından ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere sokar onu; bu, pek büyük bir kurtuluş, kutluluk ve murada eriştir.*

(Tegabun 9)

Ahmet Tekin Meali

Sizleri, o mahşer günü, hesap günü dolayısıyla toplayacağı gün, işte o gün aldatanla aldananın, kâr ile zararın, iman etmemekten dolayı pişmanlığın, imandaki zâfiyetin, amelde, hayırlı icraatlarda ve kalıcı hizmetlerdeki noksanlığın ortaya çıkacağı, hiç kimsenin çevresinde olup bitenin farkına varamayacağı bir gündür. Allah'a iman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenlerin, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanların, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanların, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenlerin kusurlarını Allah siler, bağışlar. Onları, altından ırmaklar akan, içinde ebedî yaşayacakları cennet konaklarına koyar. İşte bu büyük mutluluktur.

(Tegabun 9)

Ahmet Hulusi Meali

Toplanma süreci için sizi bir araya getirdiği süreç!, işte o Teğabun (aldanışların apaçık fark edilip yaşanacağı) sürecidir! Kim, Esma'sıyla hakikati olan Allah'a iman eder ve imanının gereğini uygularsa; onun kötülüklerini ondan siler; onu altından nehirler akan cennetlere, içinde sonsuza dek kalmak üzere dahil eder... İşte bu aziym kurtuluştur!

(Tegabun 9)

Ahmet Varol Meali

O gün sizi toplanma günü için biraraya getirir. İşte bu aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse, (Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde sonsuza kadar kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.

(Tegabun 9)

Ali Bulaç Meali

Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün; işte bu aldanma (teğabün) günüdür. Kim Allah'a iman edip salih bir amelde bulunursa (Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş (fevz)' budur.

(Tegabun 9)

Ali Fikri Yavuz Meali

Sizi, o toplanma günü (hesab) için bir araya getireceği günü (kıyameti) hatırla. İşte bu, (kâfirler için) aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse, Allah onun günahlarını örter ve onu, (ağaçları) altından ırmaklar akar cennetlere koyar; ebedî olarak oralarda kalıcılar oldukları halde... İşte bu, çok büyük kurtuluştur.

(Tegabun 9)

Ali Rıza Sefa Meali

Toplanma Günü için sizi bir araya toplayacağı gün: "Yitim ve Getiri Günü, işte budur!"[517] Ve Allah'a inanmış olarak, kim erdemli edimler yaparsa, onun kötülüklerini örtecek ve altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Sonsuza dek orada kalacaklardır. En büyük başarı, işte budur.

517)Sureye ismini veren ve "Yitim ve Getiri Günü" olarak yazdığımız "Yevmu et Teğabun" terimi, kimi Kur'an çevirilerinde, "Kayıp ve Kazanç Günü" veya "Kar ve Zarar Günü" veya "Aldanış ve Aldatış Günü" veya "Aldatmanın Görüşüleceği Gün" veya "Karşılıklı Aldatmaca Günü" biçiminde çevrilmiştir.

(Tegabun 9)

Bahaeddin Sağlam Meali

(Allah’ın) sizi toplanma (mahşer) günü için topladığı zaman, işte o gün aldanma günüdür (her şeyin altüst edildiği, dünyada iken üstün olanların alçalacağı bir gündür.) Ve kim, Allah’a inanıp yararlı işler yaparsa, (o gün) Allah, onun günahlarını siler, onu, içinde ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetlere koyacaktır. İşte en büyük kazanç da budur!

(Tegabun 9)

Bayraktar Bayraklı Meali

Sizi bir araya toplayacağı günü düşününüz. İşte o gün, kayıp ve kazanç günüdür. Kim Allah'a inanır ve iyi ameller işlerse, Allah onun kötülüklerini örter. Onu, içinde ırmaklar akan, süreli olarak kalacağı cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur.

(Tegabun 9)

Cemal Külünkoğlu Meali

Toplanma gününde Allah sizi bir araya getirecektir. O gün, aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun günahlarını siler ve devamlı kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte en büyük kurtuluş ve saadet budur.

(Tegabun 9)

Diyanet İşleri Eski Meali

Toplanma günü için, sizi bir araya getirdiği zaman, işte o, kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür; Allah'a kim inanmış ve yararlı iş işlemişse, Allah onun kötülüklerini örter, onu içinde temelli ve sonsuz kalacağı, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar; büyük kurtuluş işte budur.

(Tegabun 9)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

(Tegabun 9)

Diyanet Vakfı Meali

Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. (Ancak) kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter, onu (ve benzerlerini), içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.  *

(Tegabun 9)

Edip Yüksel Meali

Gün gelir, sizi toplanma günü için toplarız. Bu, aldanma günüdür. Kim ALLAH'a inanır ve erdemli davranırsa, kötülüklerini örter ve onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada ebedi kalırlar. Büyük başarı işte budur.

(Tegabun 9)

Elmalılı Orjinal Meali

Sizi o dernek gününe dereceği gün ki o gün tegabün günü (kar ve zarar günü)dür, her kim Allaha iyman eder de yaraşıklı iş yaparsa Allah onun kabahatlerini örter de onu altından ırmaklar akar cennetlere kor, öyle ki ebediyyen onlarda kalmak üzere, işte büyük kurtuluş odur.

(Tegabun 9)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Sizi o dernek gününe dereceği (toplanma günü için toplayacağı gün var ya), işte o gün teğabün (kar ve zarar) günüdür, her kim Allah'a iman eder de yaraşıklı iş yaparsa, Allah onun kabahatlarını örter ve onu içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur.

(Tegabun 9)

Erhan Aktaş Meali

Toplanma günü için sizi bir araya toplayacağı gün, işte o gün aldanma[1] günüdür. Kim Allah'a inanır ve iyilik yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde kesintisiz olarak, sürekli kalacağı, içinden nehirler akan Cennetlere koyar. İşte bu, büyük kurtuluştur.

1)Kimin aldandığının, kimin zarar ettiğinin ortaya çıktığı gündür.

(Tegabun 9)

Gültekin Onan Meali

Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün; işte bu aldanma (teğabün) günüdür. Kim Tanrı'ya inanıp salih bir amelde bulunursa (Tanrı) onun kötülüklerini örter (yükeffir) ve içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' (fevz) budur.

(Tegabun 9)

Hasan Basri Çantay

(Evet, "yapdığınız şeyler mutlakaa size haber verilecekdir") O günde ki (Allah) o toplama günü için hepinizi bir araya getirecek. İşte bu, aldanma günüdür. Kim Allaha iman eder, iyi amel (ve hareket) de de bulunursa, O, bunun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere — kendileri içlerinde ebedi, sermedi kalıcı olmak üzere — sokar. İşte büyük kurtuluş (ve seadet) budur.

(Tegabun 9)

Hayrat Neşriyat Meali

O toplanma (o mahşer) günü için sizi bir araya getireceği gün, işte o, teğâbün(aldanma) günüdür!(3) Artık kim Allah'a îmân edip sâlih amel işlerse, (Allah) onun kötülüklerini örter ve onu altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar; orada ebedî olarak kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur!*

(Tegabun 9)

İbni Kesir Meali

Sizi toplanma günü için topladığı gün; işte o gün, kimin aldandığının açığa çıkacağı gündür. Kim, Allah'a inanır ve salih amel işlerse; Allah onun kötülüklerini örter ve onu, altından ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.

(Tegabun 9)

İlyas Yorulmaz Meali

Kıyamet günü sizi, toplanma günü için bir araya getirecek. Bu gün, bütün bilinmeyenlerin (sırların) açığa çıktığı gündür. Kim Allah'a inanmış ve salih ameller yapmışsa, yapmış olduğu kötülükler o kimseden silinir ve altlarından ırmakların aktığı, içinde sürekli kalacağı cennetlere girer. İşte bu büyük bir kurtuluştur.

(Tegabun 9)

Kadri Çelik Meali

Sizi toplanma günü için topladığı gün; işte o gün, kimin aldandığının açığa çıkacağı gündür. Kim Allah'a iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde temelli kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.

(Tegabun 9)

Mahmut Kısa Meali

Bu, Allah’ın, Toplanma Günü hepinizi hesaba çekmek üzere huzurunda bir araya getireceği, gerçek kâr ve zararın ortaya çıkacağı, nicelerinin pişmanlıktan feryat edeceği Aldanma Günüdür! İşte o Gün, her kim Allah’a gereğince iman etmiş ve O’nun mesajları doğrultusunda güzel ve yararlı davranışlar ortaya koymuşsa, Allah onun günahlarını bağışlayacak ve kendisini, ağaçlarının altından ırmaklar çağıldayan ve sonsuza dek içinde yaşayacağı cennet bahçelerine koyacaktır. İşte budur en büyük kurtuluş, en büyük başarı!

(Tegabun 9)

Mehmet Türk Meali

(Allah’ın) sizi bir araya getireceği toplanma günü (var ya, işte o gün); kimin aldatıp kimin aldandığının ortaya çıkacağı (kıyamet) günüdür.1 Kim Allah’a îman edip, inandığı iyi (işleri) yaşarsa (Allah) onun kötülüklerini örter ve onu içerisinde ebedî kalacağı, zemîninden ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte, en büyük kurtuluş budur.*

(Tegabun 9)

Muhammed Esed Meali

O'nun sizi (Nihai) Toplanma Günü bir araya toplayacağı zaman(ı düşünün), o Kayıp ve Kazanç Gününü! Kim, Allah'a inanıp iyi ve doğru işler yaparsa, (o Gün) Allah onun kötü fiillerini silecek ve onu içinden ırmaklar akan, sonsuza kadar kalacağı bahçelere koyacaktır. Bu, büyük bir kurtuluş olacak.

(Tegabun 9)

Mustafa Çavdar Meali

O, sizi toplanma günü bir araya toplayacaktır. İşte o gün kazananın veya kaybedenin ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a iman edip iyi ve güzel işler yaparsa Allah onun günahlarını örter ve tabanından ırmakların çağladığı cennetlere içinde sonsuza dek kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.

Bknz: (2/165)-(2/167) - (10/28)-(10/29) - (40/47)-(40/50)

(Tegabun 9)

Mustafa İslamoğlu Meali

Toplanma günü geldiğinde O sizi bir araya toplayacaktır. O gün karşılıklı aldanış günüdür. Ama kim Allah'a iman eder ve Allah rızası için iyi davranışta bulunursa, onun kötülüklerini örteriz; onu zemininden ırmaklar çağlayan cennetlere -orada ebedi kalmak üzere- sokarız: işte büyük başarı budur.

(Tegabun 9)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gün ki sizi toplanma günü için toplayıverir, işte o bir Tegâbün (bir kâr ve zarar) günüdür. Ve her kim Allah'a imân eder ve sâlih amellerde bulunursa onun günahlarını yarlığar ve altlarından ırmaklar akan cennetlere orada ebedîyyen kalıcılar olmak üzere girdirir. İşte en büyük necât odur.

(Tegabun 9)

Suat Yıldırım Meali

Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere, hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

(Tegabun 9)

Süleyman Ateş Meali

Toplantı günü için sizi topladığı gün, işte o aldanma günüdür. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa (Allah) onun kötülüklerini örter ve onu, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada ebedi kalırlar. İşte büyük başarı budur.

(Tegabun 9)

Süleymaniye Vakfı Meali

Sizi bir araya getirdiği gün, o toplanma günü, beklentilerinizdeki yanlışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a inanıp güvenmiş ve iyi işler yapmışsa[1], Allah kabahatlerini örter ve onu ölümsüz olarak sürekli kalacağı, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Büyük kurtuluş işte budur.

1)Sevabı günahından fazlaysa.

(Tegabun 9)

Şaban Piriş Meali

Sizi toplanma günü bir araya getirecektir. İşte o, aldanma günüdür. Kim Allah'a iman edip, doğru olanı yaparsa onun günahlarını örter ve alt tarafından ırmaklar aktığı cennetlere girdirir. Orada ebedi kalacaklardır. İşte o, en büyük kurtuluştur.

(Tegabun 9)

Ümit Şimşek Meali

Sizi o büyük toplanma günü için bir araya getirdiği gün, aldanmaların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a iman eder ve güzel işler yaparsa, Allah onun günahlarını örter ve onu, ebediyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan Cennetlere koyar. Bu ise pek büyük bahtiyarlıktır.

(Tegabun 9)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Toplanma günü" için sizi bir araya getirdiği gün, karşılıklı aldatış ve aldanışların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a iman eder, barışa ve hayra yönelik iş yaparsa Allah onun çirkinliklerini örter ve kendisini altından nehirler akan bahçelere, içlerinde sürekli kalmak üzere yerleştirir. İşte büyük başarı budur.

(Tegabun 9)

Rashad Khalifa Meali

The day will come when He summons you to the Day of Summoning. That is the Day of Mutual Blaming. Anyone who believes in GOD and leads a righteous life, He will remit his sins, and will admit him into gardens with flowing streams. They abide therein forever. This is the greatest triumph.

(Tegabun 9)