23. Muminun Suresi / 10.ayet

İşte bunlar, varis olacaklardır.

Bknz: (7/43)(28/83)»(28/84)(39/73)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 10 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Onlardır mirasçılar.

(Müminun 10)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İşte (yeryüzünün hâkimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak bunlardır.

(Müminun 10)

Abdullah Parlıyan Meali:

İşte varis olacak olanlar böyleleridir.

(Müminun 10)

Adem Uğur Meali:

İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır;

(Müminun 10)

Ahmet Hulusi Meali:

İşte onlardır varisler!

(Müminun 10)

Ahmet Tekin Meali:

Onlar, asıl onlar vâris olarak ebedî yaşayacaklar.

(Müminun 10)

Ahmet Varol Meali

İşte varis olacak olanlar onlardır.

(Müminun 10)

Ali Bulaç Meali:

İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.

(Müminun 10)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İşte bu vasıfları toplayanlar, varis olanlardır.

(Müminun 10)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kalıtçı olanlar, işte böyleleridir.

(Müminun 10)

Ali Ünal Meali:

İşte o kutlu insanlardır vâris olanlar;

(Müminun 10)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte onlar, varislerin ta kendileridir.

(Müminun 10)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İşte asıl varis olacaklar onlardır.

(Müminun 10)

Bekir Sadak Meali:

(10-11) iste onlar, temelli kalacaklari Firdevs cennetine varis olanlardir.

(Müminun 10)

Besim Atalay Meali:

İşte bunlar umuda erişenler

(Müminun 10)

Celal Yıldırım Meali:

İşte onlardır vârisler,

(Müminun 10)

Cemal Külünkoğlu Meali:

10,11. İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetlerine varis olanlardır.

(Müminun 10)

Diyanet İşleri Eski Meali:

10,11. İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır.

(Müminun 10)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.

(Müminun 10)

Diyanet Vakfı Meali:

İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır;

(Müminun 10)

Edip Yüksel Meali:

İşte varis olacaklar onlardır.

(Müminun 10)

Elmalılı Orjinal Meali:

İşte onlardır o varisler

(Müminun 10)

Elmalılı Yeni Meali:

İşte onlardır o mirasçılar,

(Müminun 10)

Erhan Aktaş Meali:

İşte onlar varis[1] olanlardır.

1)Cennet nimetlerine sahip.

(Müminun 10)

Gültekin Onan Meali:

İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.

(Müminun 10)

Hakkı Yılmaz Meali:

(10,11) İşte onlar, içinde temelli kalacakları Firdevs cennetine son sahip olan son sahiplerin ta kendileridir.

(Müminun 10)

Harun Yıldırım Meali:

İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır;

(Müminun 10)

Hasan Basri Çantay:

İşte onlar varis olanların ta kendileridir.

(Müminun 10)

Hayrat Neşriyat Meali:

İşte onlar, gerçekten (yüksek makamlara) vâris olanlardır.

(Müminun 10)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(10-11) İşte onlar, Firdevs'e mirasçı olan mirasçıların ta kendisidir. Onlar, onun içinde kalıcıdır.

(Müminun 10)

İbni Kesir Meali:

İşte onlar; varis olanlardır.

(Müminun 10)

İlyas Yorulmaz Meali:

İşte onlar (Rablerinin vaat ettiği nimetlere) varistirler.

(Müminun 10)

İskender Ali Mihr Meali:

İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir).

(Müminun 10)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

işte Cennet'e kavuşacak olanlar onlardır.

(Müminun 10)

Kadri Çelik Meali:

İşte (yeryüzünün hâkimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.

(Müminun 10)

Mahmut Kısa Meali:

İşte onlar, en büyük zenginliğe vâris olacaklar,

(Müminun 10)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Muhakkak ki, işte asıl bunlar varis olacak olan kimselerdir.

(Müminun 10)

Mehmet Türk Meali:

10,11. İşte (dünya hâkimiyetine ve cennete) sadece onlar vâris olurlar. Firdevs (cennetin)’e vâris olan bu kimseler, orada sonsuz kalırlar.

(Müminun 10)

Muhammed Celal Şems Meali:

İşte (gerçek) vârisler (de,) onlardır.

(Müminun 10)

Muhammed Esed Meali:

İşte varis olacak olanlar böyleleridir:

(Müminun 10)

Mustafa Çavdar Meali:

İşte bunlar, varis olacaklardır.

Bknz: (7/43) - (28/83)»(28/84) - (39/73)

(Müminun 10)

Mustafa Çevik Meali:

8-11 Mü’minler kendilerine, Allah’ın ve insanların emanet ettiklerini titizlikle ve hakkıyla korurlar. Allah’a ve insanlara verdikleri sözlerinde de durur, gereklerini yerine getirirler, namazlarını dünyevi çıkarları uğruna feda etmez dikkatli ve devamlı kılarlar. İşte bunlar, Allah’ın vaadi olan cennet yurdunun nimetlerine kavuşacaklar ve ebedî olarak Firdevs cennetlerinde kalacaklar.

(Müminun 10)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İşte onlar, (mutluluk yurduna) varis olacak kimselerdir:

(Müminun 10)

Osman Okur Meali:

(10-11) İşte onlar, süresiz kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır.

(Müminun 10)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

İşte vâris olanlar, onlardır.

(Müminun 10)

Ömer Öngüt Meali:

İşte asıl vâris olacak olanlar bunlardır.

(Müminun 10)

Sadık Türkmen Meali:

Işte, vâris olacak olanlar, böyleleridir!

(Müminun 10)

Seyyid Kutub Meali:

İşte onlar «varis» lerdir.

(Müminun 10)

Suat Yıldırım Meali:

(10-11) "İşte varis olanlar, ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar onlardır onlar.

(Müminun 10)

Süleyman Ateş Meali:

İşte varis olacaklar onlardır.

(Müminun 10)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İşte pay sahibi olacak olanlar onlardır.

(Müminun 10)

Şaban Piriş Meali:

İşte onlar, varis olanlardır.

(Müminun 10)

Tefhimul Kuran Meali:

İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.

(Müminun 10)

Ümit Şimşek Meali:

İşte onlar vârislerin tâ kendileridir.(4)*

(Müminun 10)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İşte bunlardır mirasçı olanlar;

(Müminun 10)

Rashad Khalifa Meali:

Such are the inheritors.

(Müminun 10)