23. Muminun Suresi / 9.ayet

Onlar ki ibadetlerine ve namazlarına titizlik gösterirler.

Bknz: (24/37)(22/41)(2/238)»(2/239)(20/132)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 9 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve öyle kişilerdir onlar ki namazlarını korurlar.

(Müminun 9)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Onlar, salavâtını (bütün Kur’an ahkâmını ve İslami kurumları) da (titizlikle) korumak (için cehdü gayret gösterenlerdir). *

(Müminun 9)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlar ki, namazlarını vaktinde ve devamlı kılarak muhafaza ederler.

(Müminun 9)

Adem Uğur Meali:

Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.

(Müminun 9)

Ahmet Hulusi Meali:

Yine onlar ki salatlarını muhafaza ederler (Allah'a yönelişleri - müşahedeleri süreklidir).

(Müminun 9)

Ahmet Tekin Meali:

Farz namazlarıyla ilgili sorumluluklarını edaya devam edenler ibadetlerini huşu içinde yapmayı, vakitlerini değerlendirmeyi, iktisadi nizamlarını, beline sahip olmayı, ailelerini, meşru ilişkiler içinde kalmayı, kamu düzenlerini, toplumdaki güven ortamını, dinlerini kesinlikle dayanışma halinde güç ve gönül birliği yaparak korurlar.

(Müminun 9)

Ahmet Varol Meali

Onlar namazlarını da korurlar.

(Müminun 9)

Ali Bulaç Meali:

Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.

(Müminun 9)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Onlar ki, namazlarını gereği üzre devamlı kılarlar; emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

(Müminun 9)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ve namazlarını gözetenler.

(Müminun 9)

Ali Ünal Meali:

Onlar, bütün şartları ve rükünleriyle birlikte namazlarını kusursuz olarak eda eder ve hiç geçirmezler.

(Müminun 9)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlar ki, ibadet ve namazlarını devamlı korurlar.

(Müminun 9)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Namazlarını korurlar/eda ederler.

(Müminun 9)

Bekir Sadak Meali:

Namazlarina riayet ederler.

(Müminun 9)

Besim Atalay Meali:

Namazların kılarlar

(Müminun 9)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki, namazlarını (vaktinde kılıp) koruyarak gözetirler.

(Müminun 9)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Onlar, namazlarını tüm dünyevi kaygılardan uzak tutarlar.

(Müminun 9)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Namazlarına riayet ederler.

(Müminun 9)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.

(Müminun 9)

Diyanet Vakfı Meali:

Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.

(Müminun 9)

Edip Yüksel Meali:

Onlar ki namazlarını düzenli olarak gözetirler.

(Müminun 9)

Elmalılı Orjinal Meali:

Onlar ki namazlarının üzerine muhafızlık ederler

(Müminun 9)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.

(Müminun 9)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, salatlarını[1] koruyan kimselerdir.

1)Allah'a yönelmeyi, O'na tabi olmayı, ibadet ve kulluklarını.

(Müminun 9)

Gültekin Onan Meali:

Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.

(Müminun 9)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve onlar, salâtlarını [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarını] koruyan kimselerdir.

(Müminun 9)

Harun Yıldırım Meali:

Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.

(Müminun 9)

Hasan Basri Çantay:

(Öyle mü'minler) ki onlar namazlarına devam ederler.

(Müminun 9)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve o kimseler ki, onlar namazlarını (erkânına riâyet ve ona devam ederek) korurlar.

(Müminun 9)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[İnançlılar] ki, namazlarını korurlar.

(Müminun 9)

İbni Kesir Meali:

Ki onlar; namazlarını korurlar.

(Müminun 9)

İlyas Yorulmaz Meali:

Namazlarının kendilerine yüklediği sorumluluklarını muhafaza ederler.

(Müminun 9)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve onlar, salâvâtlarını (namazlarını) muhafaza edenler (devam ettirenler)dir.

(Müminun 9)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

o inanlar ki namazlarını kılmaktan geri durmazlar,

(Müminun 9)

Kadri Çelik Meali:

Onlar, namazlarını da (titizlikle) gözetenlerdir.

(Müminun 9)

Mahmut Kısa Meali:

Onlar ki, namazlarını mekanik hareketlere dönüştürmeden, okuduklarını anlayıp özümsemeye çalışarak vaktinde ve gereği gibi, dikkatle ve özenle, mümkün mertebe cemaatle birlikte kılarlar; beş vakit namazı hayatın merkezine yerleştirerek, onun temel özellikleri ve ana görevini her türlü aşınmaya, pörsümeye karşı titizlikle korur ve böylece, Allah ile aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutmaya çalışırlar.

(Müminun 9)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Üzerlerine yükümlüklük olan namazlarına devam ederler.

(Müminun 9)

Mehmet Türk Meali:

8,9. Ve o (mü’minler) emanetlerini1 ve sözlerini yerine getirirler ve namazlarına devam ederler.2*

(Müminun 9)

Muhammed Celal Şems Meali:

(8-9) Onlar, emanetlerine ve vermiş oldukları sözlerine riayet ederler ve (de) namazlarını (da) daima korurlar

(Müminun 9)

Muhammed Esed Meali:

salatlarını (tüm dünyevi kaygılardan) uzak tutarlar.

(Müminun 9)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlar ki ibadetlerine ve namazlarına titizlik gösterirler.

Bknz: (24/37) - (22/41) - (2/238)»(2/239) - (20/132)

(Müminun 9)

Mustafa Çevik Meali:

8-11 Mü’minler kendilerine, Allah’ın ve insanların emanet ettiklerini titizlikle ve hakkıyla korurlar. Allah’a ve insanlara verdikleri sözlerinde de durur, gereklerini yerine getirirler, namazlarını dünyevi çıkarları uğruna feda etmez dikkatli ve devamlı kılarlar. İşte bunlar, Allah’ın vaadi olan cennet yurdunun nimetlerine kavuşacaklar ve ebedî olarak Firdevs cennetlerinde kalacaklar.

(Müminun 9)

Mustafa İslamoğlu Meali:

ve onlar ki, namazları üzerine titizlenirler.

(Müminun 9)

Osman Okur Meali:

Namazlarına riayet ederler.(Veya Onlar Allah’a karşı esas duruşlarını korurlar.)

(Müminun 9)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve o mü'minler ki, onlar namazları üzerine muhafazada (muvazabette) bulunurlar.

(Müminun 9)

Ömer Öngüt Meali:

Namazlarına riâyet ederler.

(Müminun 9)

Sadık Türkmen Meali:

Ve onlar ki; namazlarına özen göstererek, (namazlarını gereği gibi kılıp üzerine titreyerek) muhafızlık ederler.

(Müminun 9)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar ki, namazlarını aksatmaksızın kılarlar.

(Müminun 9)

Suat Yıldırım Meali:

Onlar namazlarını vaktinde eda edip zayi etmekten korurlar.

(Müminun 9)

Süleyman Ateş Meali:

Onlar namazlarını (vakitlerinde kılarak) korurlar.

(Müminun 9)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Onlar namazlarına özen gösterirler.

(Müminun 9)

Şaban Piriş Meali:

Onlar, namazlarını koruyanlardır.

(Müminun 9)

Tefhimul Kuran Meali:

Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.

(Müminun 9)

Ümit Şimşek Meali:

Onlar namazlarını da gözetir ve korurlar.

(Müminun 9)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Namazlarını korumaya devam ederler onlar.

(Müminun 9)

Rashad Khalifa Meali:

And they observe their Contact Prayers (Salat) regularly.

(Müminun 9)