23. Muminun Suresi / 12.ayet

Şüphe yok ki biz insanı balçıktan, süzme bir çamurdan yarattık.

Bknz: (3/59)(6/2)(15/26)(22/5)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 12 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Andolsun ki biz insanı, balçık mayasından yarattık.

(Müminun 12)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Andolsun, Biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Abdullah Parlıyan Meali:

Şimdi gerçek şu ki, biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık.

(Müminun 12)

Adem Uğur Meali:

Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.

(Müminun 12)

Ahmet Hulusi Meali:

Andolsun ki insanı tıyn'den (balçıktan; su + mineral terkibinden) meydana gelen bir sülaleden (sperm - genetik yapıdan) yarattık.

(Müminun 12)

Ahmet Tekin Meali:

Andolsun, biz insanı, organlarının özelliklerini taşıyan çamurdan süzülüp çıkarılmış, bir özden yarattık.*

(Müminun 12)

Ahmet Varol Meali

Andolsun biz insanı bir çamur süzmesinden yarattık.

(Müminun 12)

Ali Bulaç Meali:

Andolsun, biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Biz insanı (Âdem'i) muhakkak ki çamurun özünden yarattık.

(Müminun 12)

Ali Rıza Sefa Meali:

Gerçek şu ki, insanı, balçığın özünden yarattık.

(Müminun 12)

Ali Ünal Meali:

Gerçek şu ki, Biz insanı (başlangıçta) süzme bir çamurdan (ve müteakiben her bir insanı da, yağmurlarla ekime hazır hale gelmiş toprakta bulunan ve onda yetişip, gıda olarak babaların ve annelerin vücuduna giren madenî, nebatî ve hayvanî unsurlardan) yarattık.

(Müminun 12)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Andolsun! Biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık.

(Müminun 12)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Andolsun ki biz, insanı çamurun özünden yarattık.

(Müminun 12)

Bekir Sadak Meali:

And olsun ki, insani suzme camurdan yarattik.

(Müminun 12)

Besim Atalay Meali:

Balçığın durusundan yarattık biz insanı !

(Müminun 12)

Celal Yıldırım Meali:

And olsun ki, insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Andolsun ki, biz, (ilk) insanı süzme çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Diyanet İşleri Eski Meali:

And olsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.

(Müminun 12)

Diyanet Vakfı Meali:

Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık.

(Müminun 12)

Edip Yüksel Meali:

Biz, insanı özel bir balçıktan yarattık

(Müminun 12)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şanım hakkı için biz insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık

(Müminun 12)

Elmalılı Yeni Meali:

Andolsun ki, Biz insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Erhan Aktaş Meali:

Ant olsun ki, insanı çamurun özünden yarattık.[1]

1)Ant olsun insanı hülasadan/özden/süzülmüş/seçilmiş çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Gültekin Onan Meali:

Andolsun, biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Hakkı Yılmaz Meali:

(12-16) Ve andolsun ki Biz, insanı seçilmiş bir çamurdan oluşturduk. Sonra onu çok dayanıklı bir karargâhta bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir embriyon oluşturduk. Sonra o embriyoyu bir et parçası oluşturduk. Sonra o bir et parçasını kemikler olarak oluşturdukk. Sonunda o kemiklere de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka oluşumda yeniden kurduk. İşte, oluşturanların en güzeli Allah ne cömerttir! Sonra şüphesiz sizler, bunların ardından kesinlikle öleceksiniz. Sonra şüphesiz siz, kıyâmet gününde diriltileceksiniz.

(Müminun 12)

Harun Yıldırım Meali:

Andolsun biz insanı, çamurdan bir özden yarattık.

(Müminun 12)

Hasan Basri Çantay:

Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hulasadan yaratdık.

(Müminun 12)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şânım hakkı için, (biz) insanı, çamurdan (süzülmüş) bir hulâsadan yarattık.

(Müminun 12)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçek şu ki, insanı¹ çamurdan bir süzmeden² yaratmıştık.

(Müminun 12)

Hüseyin Atay Meali:

Andolsun ki, insanı çamurun süzmesinden yarattık.

(Müminun 12)

İbni Kesir Meali:

Andolsun ki; Biz, insanı; çamurdan, süzme bir özden yarattık.

(Müminun 12)

İlyas Yorulmaz Meali:

Biz insanı toprağın özünden yarattık.

(Müminun 12)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve andolsun ki Biz, insanı balçığın (nemli organik ve inorganik toprağın) özünden yarattık.

(Müminun 12)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten Biz insanı balçık özünden yarattık.

(Müminun 12)

Kadri Çelik Meali:

Şüphesiz biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Mahmut Kısa Meali:

Gerçekten Biz insanı, balçıktan süzülmüşbir özden yarattık.

(Müminun 12)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Nasıl ki Biz insanı çamurdan süzülen bir özden yaratmışızdır.

(Müminun 12)

Mehmet Türk Meali:

12,13. Yemin olsun Biz insanı, çamurdan süzerek1 yarattık. Sonra o (çamurdan süzüleni,) insan tohumu halinde sağlam bir karargâh (olan ana karnına) yerleştirdik.2*

(Müminun 12)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz Biz, insanı yaş toprağın özünden yarattık.

(Müminun 12)

Muhammed Esed Meali:

İmdi, gerçek şu ki, Biz insanı balçığın özünden yaratıyoruz,

(Müminun 12)

Mustafa Çavdar Meali:

Şüphe yok ki biz insanı balçıktan, süzme bir çamurdan yarattık.

Bknz: (3/59) - (6/2) - (15/26) - (22/5)

(Müminun 12)

Mustafa Çevik Meali:

12-16 Biz ilk insanı önce süzülmüş, çamur haline getirdiğimiz balçıktan yarattık, sonra da onu hayatın tohumu haline getirip bir damla suya dönüştürerek, kadın ve erkeğin vücutlarına yerleştirdik. Evlilik yoluyla bu sıvıdan yarattığımız, hücreleri aşılayıp ana rahminin duvarına astık. Bir süre sonra, aşılanmış ve rahim duvarına asılmış bu hücreden kemiklerini oluşturup, et giydirip insana dönüştürdük. Sizi böylece yaratan Allah’ın ilmi ve kudreti çok yücedir. Ey insanlar! İşte bu yaratılışınızdan sonra, dünyaya getirilerek, yaratılış sebebiniz size bildirilmekte ve bu sebebe uygun bir hayatı yaşamaya davet edilmektesiniz. Bir süre sonra da hepiniz ölecek, Kıyamet’le birlikte yeniden diriltilip, huzurumuzda toplanarak dünya hayatınızı yaratılış sebebinize uygun yaşayıp yaşamadığınızdan hesaba çekileceksiniz.

(Müminun 12)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Doğrusu Biz insan türünü, bir nevi konsantre bir balçıktan yarattık;

(Müminun 12)

Osman Okur Meali:

Andolsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve andolsun ki, insanı çamurdan (ibaret olan) bir hülâsadan yarattık.

(Müminun 12)

Ömer Öngüt Meali:

Andolsun ki biz insanı süzme çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Sadık Türkmen Meali:

Tek gerçek ŞU Kİ; Biz insanı, ilk önce balçıktan/süzme bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Seyyid Kutub Meali:

Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Suat Yıldırım Meali:

Şu bir gerçektir ki Biz insanı süzme çamurdan yaratırız.

(Müminun 12)

Süleyman Ateş Meali:

Andolsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık.

(Müminun 12)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnsanı çamurundan oluşan bir özden yarattık[1].

1)İnsanın bütün gıdası çamurdan, yani su ile toprağın birleşmesinden oluşur. Dolayısıyla yumurta ve spermin kaynağı da çamurdur.

(Müminun 12)

Şaban Piriş Meali:

İnsanı çamurun özünden yaratmıştık.

(Müminun 12)

Tefhimul Kuran Meali:

Andolsun, biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık.

(Müminun 12)

Ümit Şimşek Meali:

And olsun, Biz insanı çamurun özünden yarattık.(6)*

(Müminun 12)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun ki, biz insanı topraktan oluşan bir özden yarattık.

(Müminun 12)

Rashad Khalifa Meali:

We created the human being from a certain kind of mud.

(Müminun 12)