23. Muminun Suresi / 5.ayet

Onlar ki iffet ve namuslarını korurlar.

Bknz: (12/23)»(12/24)(25/68)(70/29)»(70/30)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 5 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve öyle kişilerdir onlar ki ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ve onlar ırzlarını (namuslarını ve iffetli durumlarını titizlikle koruyup) muhafaza edenlerdir.

(Müminun 5)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve onlar ki, namus ve iffetlerini, haramdan ve şüpheli şeylerden korurlar.

(Müminun 5)

Adem Uğur Meali:

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;

(Müminun 5)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlar cinsel organlarını evlilik dışı ilişkilerden korurlar.

(Müminun 5)

Ahmet Tekin Meali:

Mü'minler iffetlerini koruyanlar, bellerine sahip olanlardır.

(Müminun 5)

Ahmet Varol Meali

Onlar ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

Ali Bulaç Meali:

Ve onlar ırzlarını koruyanlardır;

(Müminun 5)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ve eşey organlarını sakınırlar.

(Müminun 5)

Ali Ünal Meali:

Onlar, mahrem yerlerini (açılmaktan ve başkalarına karşı) titizlikle korurlar.

(Müminun 5)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İffetlerini korurlar.

(Müminun 5)

Bekir Sadak Meali:

(5-6) Onlar, esleri ve cariyeleri disinda, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Dogrusu bunlar yerilemezler.

(Müminun 5)

Besim Atalay Meali:

1,2,3,4,5,6. Namazlarında gönülleri titreyen; boş işlerden kaçınan; zekât veren; eşleriyle, odalıkları olmadıkça, utanç yerlerin koruyanlar; inanlılar kurtulurlar, bunlar ayıplanmazlar

(Müminun 5)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki, namus ve iffetlerini (arzu duymaları müstesna;) bu yüzden kınanmazlar.

(Müminun 5)

Cemal Külünkoğlu Meali:

5,6,7. Onlar, iffetlerini korurlar. Yalnız eşleri ya da akitleri aracılığıyla sahip bulundukları bunun dışındadır. (Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı) ayıplanmaları sözkonusu değildir. Ama kim de bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.*

(Müminun 5)

Diyanet İşleri Eski Meali:

5,6. Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilemezler.

(Müminun 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

Diyanet Vakfı Meali:

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;

(Müminun 5)

Edip Yüksel Meali:

Ve cinsel ilişkilerden sakınırlar;

(Müminun 5)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve onlar ki ırzlarını korurlar

(Müminun 5)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlar ki, ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

Erhan Aktaş Meali:

Ve onlar, ırzlarını[1] korurlar.

1)İffet, namus, şeref.

(Müminun 5)

Gültekin Onan Meali:

Ve onlar ırzlarını koruyanlardır.

(Müminun 5)

Hakkı Yılmaz Meali:

(5-7) Ve onlar, iffetlerini koruyan kimselerdir, –eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları ayrı, çünkü bundan dolayı kınanamazlar, oysa bunun ötesine gitmek isteyenler, işte onlar, sınırları aşanların ta kendileridir.–

(Müminun 5)

Harun Yıldırım Meali:

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;

(Müminun 5)

Hasan Basri Çantay:

(Öyle mü'minler) ki onlar ırzlarını koruyanlardır.

(Müminun 5)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar.

(Müminun 5)

Hubeyb Öndeş Meali: /

O [inançlılar] ki, kendi edep yerleri için koruyucudur.

(Müminun 5)

İbni Kesir Meali:

Ki onlar; ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

İlyas Yorulmaz Meali:

Zinadan uzak durarak iffetlerini korurlar.

(Müminun 5)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve onlar, iffetlerini (ırzlarını) koruyanlardır.

(Müminun 5)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

o inananlar ki arı sili kalırlar,

(Müminun 5)

Kadri Çelik Meali:

Ve onlar ırzlarını koruyanlardır.

(Müminun 5)

Mahmut Kısa Meali:

Onlar ki, —gerek kadın gerek erkek olsun— iffet ve namuslarını titizlikle korurlar.

(Müminun 5)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Nitekim onlar her türlü fenalık olandan iffetlerini korurlar

(Müminun 5)

Mehmet Türk Meali:

5,6. Ve o (mü’minler) eşleri veya cariyeleri1 dışında mahrem yerlerini (herkesten) korurlar.2 Onların (bu iki durumda da) ayıplanmaları söz konusu değildir.3*

(Müminun 5)

Muhammed Celal Şems Meali:

(5-6) Keza onlar, yalnızca hanımları ve sağ ellerinin sahip bulunduklarının dışında, edep yerlerini (de) korurlar. (Böyle davrandıkları için,) onlar hiç ayıplanmayacaklar.

(Müminun 5)

Muhammed Esed Meali:

Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;

(Müminun 5)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlar ki iffet ve namuslarını korurlar.

Bknz: (12/23)»(12/24) - (25/68) - (70/29)»(70/30)

(Müminun 5)

Mustafa Çevik Meali:

1-7 Hiç şüphesiz gerçek mü’minler, dünyada ve âhirette mutlaka kazanırlar. Onlar titizlikle ve bilinçle namazlarını kılar, Allah’ın rızasını kazanmak için ellerinde olandan infak eder, boş ve anlamsız sözlerden ve işlerden yüz çevirirler. İffetlerini korur, meşru yollarla evlenmiş oldukları eşleri dışındakilerle ilişkiye girmezler. Meşru olan eşleri ile ilişkilerinden dolayı da kınanmaz, günaha girmezler, bunların dışına çıkanlar ise haddi aşmış Allah’ın yasağını çiğnemiş kimselerdir.

(Müminun 5)

Mustafa İslamoğlu Meali:

onlar ki, iffetlerini korurlar; -

(Müminun 5)

Osman Okur Meali:

(5-6) Onlar, eşleri yani sahip oldukları dışında, iffet yerlerini herkesten korurlar. (Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı) ayıplanmaları söz konusu değildir.

(Müminun 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve o mü'minler ki, onlar elbette avret mahallerini muhafaza edenlerdir.

(Müminun 5)

Ömer Öngüt Meali:

Onlar ki, mahrem yerlerini herkesten korurlar.

(Müminun 5)

Sadık Türkmen Meali:

Ve onlar ki; ferçlerini/iffetlerini koruyanlardır.

(Müminun 5)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar ki; edep yerlerini sakınırlar.

(Müminun 5)

Suat Yıldırım Meali:

(5-7) Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar.

(Müminun 5)

Süleyman Ateş Meali:

Ve onlar ırzlarını korurlar.

(Müminun 5)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bir de edep yerlerini ve çevresini[1] koruyan kimselerdir.

1)Burada cinsel ilişki kast edilemez çünkü o manadaki ayetler, "fuhuş çeşitlerinden uzak duranlar" şeklinde ifade edilir. Buradaki anlam, edep yerlerinin örtülmesinden başka bir şey değildir.  

(Müminun 5)

Şaban Piriş Meali:

Onlar, mahrem yerlerini koruyanlardır.

(Müminun 5)

Tefhimul Kuran Meali:

Ve onlar ırzlarını koruyanlardır;

(Müminun 5)

Ümit Şimşek Meali:

Onlar iffetlerini korurlar.

(Müminun 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Cinsiyet organlarını/ırzlarını koruyanlardır onlar.

(Müminun 5)

Rashad Khalifa Meali:

And they maintain their chastity.

(Müminun 5)