23. Muminun Suresi / 8.ayet

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri ahitlerine riayet ederler.

Bknz: (2/177)(3/75)(4/58)(8/27)

Mustafa Çavdar Meali

Müminun 8 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve öyle kişilerdir onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.

(Müminun 8)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ve yine kurtuluşa erecek mü’minler şunlardır ki;) Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet (ve sadakat) üzerindedirler.

(Müminun 8)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve onlar ki, emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler.

(Müminun 8)

Adem Uğur Meali:

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

(Müminun 8)

Ahmet Hulusi Meali:

Ayrıca onlar (o iman edenler) ki kendilerine emanet edilmiş olana ihanet etmeyip, verdikleri sözlere uyarlar.

(Müminun 8)

Ahmet Tekin Meali:

Mü'minler, kamu görevlerini, sorumluluklarını yerine getirenler, toplumda güven ortamı sağlayanlar, emanete, ahitlerine, taahhütlerine, sözlerine riayet edenlerdir.

(Müminun 8)

Ahmet Varol Meali

(Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

(Müminun 8)

Ali Bulaç Meali:

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

(Müminun 8)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

(Müminun 8)

Ali Rıza Sefa Meali:

Hem sorumluluklarına hem de verdikleri sözlere ilişkin güvenilir olanlar.

(Müminun 8)

Ali Ünal Meali:

O mü’minler, üzerlerindeki ve kendilerine tevdi edilen her türlü emaneti, vazifeyi dikkatle gözetir ve verdikleri sözleri tastamam yerine getirirler.

(Müminun 8)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ve o müminler ki, emanetlerine ve verdikleri sözlerine riayet ederler.

(Müminun 8)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Müminler emanetleri korur ve verdikleri sözleri yerine getirirler.

(Müminun 8)

Bekir Sadak Meali:

Onlar emanetlerini ve sozlerini yerine getirirler.

(Müminun 8)

Besim Atalay Meali:

Şol inanlılar ki, emanetlerin, ahitlerin korurlar

(Müminun 8)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar ki emânetlerini ve verdikleri sözü gözetir (yerine getirirler.

(Müminun 8)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Onlar, emanetlerine ve sözleşmelerine sadakat gösterirler.

(Müminun 8)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

(Müminun 8)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.

(Müminun 8)

Diyanet Vakfı Meali:

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

(Müminun 8)

Edip Yüksel Meali:

Onlar ki kendilerine emanet edilen şeylere dikkat ederler. Verdikleri sözleri de yerine getirirler.

(Müminun 8)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve onlar ki emanetlerine ve ahidlerine riayetkardırlar

(Müminun 8)

Elmalılı Yeni Meali:

Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

(Müminun 8)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, kendilerine verilen emanetler için sözlerine bağlı kalan kimselerdir.

(Müminun 8)

Gültekin Onan Meali:

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

(Müminun 8)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve onlar, emanetlerine ve antlaşmalarına riâyet eden kimselerdir.

(Müminun 8)

Harun Yıldırım Meali:

Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler;

(Müminun 8)

Hasan Basri Çantay:

(Öyle mü'minler) ki onlar emanetlerine ve ahidlerine riaayetkardırlar.

(Müminun 8)

Hayrat Neşriyat Meali:

Yine o kimseler ki, onlar emânetlerine ve sözlerine riâyet edenlerdir.

(Müminun 8)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[İnançlılar] ki emanetlerine ve anlaşmalarına riayet edicidir.

(Müminun 8)

İbni Kesir Meali:

Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.

(Müminun 8)

İlyas Yorulmaz Meali:

İnananlar, emanetleri ve ahitlerini yerine getirmeyi özenle gözetirler.

(Müminun 8)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).

(Müminun 8)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

o inanlar ki kendilerine inanılan nesneleri, antları sıkı tutarlar,

(Müminun 8)

Kadri Çelik Meali:

(Hakeza) Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir.

(Müminun 8)

Mahmut Kısa Meali:

Ve o müminler ki, kendilerine gerek Allah’ın, gerekse insanların verdiği emânetleri en güzel şekilde korur, verdikleri sözü de mutlaka yerine getirirler.

(Müminun 8)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Müminler ki onlar; emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.

(Müminun 8)

Mehmet Türk Meali:

8,9. Ve o (mü’minler) emanetlerini1 ve sözlerini yerine getirirler ve namazlarına devam ederler.2*

(Müminun 8)

Muhammed Celal Şems Meali:

(8-9) Onlar, emanetlerine ve vermiş oldukları sözlerine riayet ederler ve (de) namazlarını (da) daima korurlar

(Müminun 8)

Muhammed Esed Meali:

ve onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler,

(Müminun 8)

Mustafa Çavdar Meali:

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri ahitlerine riayet ederler.

Bknz: (2/177) - (3/75) - (4/58) - (8/27)

(Müminun 8)

Mustafa Çevik Meali:

8-11 Mü’minler kendilerine, Allah’ın ve insanların emanet ettiklerini titizlikle ve hakkıyla korurlar. Allah’a ve insanlara verdikleri sözlerinde de durur, gereklerini yerine getirirler, namazlarını dünyevi çıkarları uğruna feda etmez dikkatli ve devamlı kılarlar. İşte bunlar, Allah’ın vaadi olan cennet yurdunun nimetlerine kavuşacaklar ve ebedî olarak Firdevs cennetlerinde kalacaklar.

(Müminun 8)

Mustafa İslamoğlu Meali:

yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler;

(Müminun 8)

Osman Okur Meali:

Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

(Müminun 8)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve o mü'minler ki, onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir.

(Müminun 8)

Ömer Öngüt Meali:

O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

(Müminun 8)

Sadık Türkmen Meali:

Ve onlar ki; emânetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır.

(Müminun 8)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar ki, uhdelerine verilen emanetleri korurlar ve sözlerini tutarlar.

(Müminun 8)

Suat Yıldırım Meali:

O müminler üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar.

(Müminun 8)

Süleyman Ateş Meali:

Ve o(mü'min)ler emanetlerine ve ahidlerine özen gösterirler.

(Müminun 8)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Onlar emanetler ve üstlendikleri görevler konusunda titiz davranan kimselerdir.

(Müminun 8)

Şaban Piriş Meali:

Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır.

(Müminun 8)

Tefhimul Kuran Meali:

(Yine) Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

(Müminun 8)

Ümit Şimşek Meali:

O mü'minler, emanet ve ahidlerine riayet ederler.

(Müminun 8)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O müminler, emanetlerine, ahitlerine saygı duyup sahip çıkanlardır.

(Müminun 8)

Rashad Khalifa Meali:

When it comes to deposits entrusted to them, as well as any agreements they make, they are trustworthy.

(Müminun 8)