16. Nahl Suresi / 114.ayet

O halde siz, Allah’ın verdiği rızıkların temiz ve helal olanından yiyin. Ve eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız, Allah’ın verdiği nimetlere şükredin.

Bknz: (2/172)(7/10)(14/7)(16/14)(23/78)(31/12)

Mustafa Çavdar Meali

Nahl 114 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ancak ona kulluk ediyorsanız Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıkları yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helâl (ve) temiz olanlarını yiyin (için) ; eğer (sadece ve samimiyetle) O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin (ki kurtulasınız!)

(Nahl 114)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bunun içindir ki, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin, temiz ve meşru olanlarından istifade edin ve eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetlerinden dolayı Allah'a şükrünüzü gösterin.

(Nahl 114)

Adem Uğur Meali:

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Ahmet Hulusi Meali:

Allah'ın size yaşam gıdası olarak verdiklerinden helal ve temiz şeyleri yeyin ve Allah nimetine şükredin; eğer O'na kulluk ettiğinizin farkındaysanız!

(Nahl 114)

Ahmet Tekin Meali:

Artık, Allah'ın size verdiği rızık ve servetin helâlinden, temizinden, sağlıklısından yeyin. Eğer O'nu, sadece O'nu ilâh tanıyor, candan müslüman olarak O'na teslim oluyor, saygıyla O'na kulluk ve ibadet ediyor, yalnızca O'nun şeriatına bağlanıyor, O'na boyun eğiyorsanız, itaat ederek onun verdiği nimetlere şükredin.

(Nahl 114)

Ahmet Varol Meali

Allah'ın sizi rızıklandırdıklarından helal ve temiz olarak yiyin ve eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Ali Bulaç Meali:

Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Artık Allah'ın size rızık verdiği şeylerden helâl ve pâk olarak yeyin de Allah'ın nimetine şükredin; eğer O'na ibadet edecekseniz...

(Nahl 114)

Ali Rıza Sefa Meali:

Artık, Allah'ın size verdiği helal ve temiz yiyecekleri yiyin. Allah'ın nimetlerine şükredin; eğer yalnızca O'na hizmet ediyorsanız?

(Nahl 114)

Ali Ünal Meali:

Öyleyse, Allah’ın size verdiği rızıklardan helâl, sağlıklı ve temiz olarak yiyin. Allah’ın nimetleri karşısında, eğer sadece O’na ibadet ediyor, O’nun koyduğu hükümlere boyun eğiyorsanız, şükür vazifenizi yerine getirin.

(Nahl 114)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Artık Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve hoş olarak yiyin. Eğer O’na ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine karşı şükredin.

(Nahl 114)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyiniz! Eğer yalnız Allah'a kulluk/ibadet ediyorsanız, O'nun nimetine şükrediniz!

(Nahl 114)

Bekir Sadak Meali:

Yalniz Allah'a kulluk ediyorsaniz, Allah'in size helal ve temiz olarak verdigi riziklardan yiyin, O'nun nimetine sukredin.

(Nahl 114)

Besim Atalay Meali:

Temiz olarak, helâl olarak, hakkın size verdiği azıklardan yeyiniz, yalnız Allaha tapasınız, şükredin Allahın nimetlerine

(Nahl 114)

Celal Yıldırım Meali:

Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin ; Allah'ın nimetine (karşılık) şükredin, eğer O'na tapıyorsanız (nankörlük etmeyin).

(Nahl 114)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Artık Allah'ın size rızık olarak bahşettiği helal ve temiz olarak verdiği nimetlerden yiyin. Eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetinden ötürü Allah'a şükredin. *

(Nahl 114)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin, O'nun nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Diyanet Vakfı Meali:

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH'ın size verdiği helal ve güzel rızıklardan yeyin ve ALLAH'ın nimetlerine şükredin; sadece O'na kulluk ediyorsanız.

(Nahl 114)

Elmalılı Orjinal Meali:

Onun için siz Allahın size verdiği rızıklardan halal ve hoş olarak yeyin de Allahın nı'metine şükredin, eğer gerçekten ona ıbadet edecek iseniz

(Nahl 114)

Elmalılı Yeni Meali:

Onun için Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin de Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz.

(Nahl 114)

Erhan Aktaş Meali:

Eğer Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin.

(Nahl 114)

Gültekin Onan Meali:

Öyleyse Tanrı'nın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Tanrı'nın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Hakkı Yılmaz Meali:

Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine karşılığını ödeyin; eğer sadece O'na kulluk edecekseniz.

(Nahl 114)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız, O’nun nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Harun Yıldırım Meali:

Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Hasan Basri Çantay:

Artık Allahın sizi rızıklandırdığı şeylerden halal ve temiz olarak yeyin. Allahın ni'metine şükredin, eğer Ona kulluk edecekseniz.

(Nahl 114)

Hayrat Neşriyat Meali:

Öyle ise Allah'ın sizi rızıklandırdığı helâl ve temiz şeylerden yiyin; eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın ni'met(ler)ine şükredin!(2)*

(Nahl 114)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, size helal hoş/temiz olarak neyi rızık ettiyse, onlardan yiyin. Eğer, sadece ona kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine teşekkür edin.

(Nahl 114)

Hüseyin Atay Meali:

Eğer, yalnız Allah’a tapıyorsanız, O’nun size verdiği rızkından helal ve hoş olarak yiyin ve Allah’ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

İbni Kesir Meali:

Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yeyin. Eğer O'na kulluk edecekseniz; Allah'ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah'ın size rızık olarak verdiklerinin helal ve temiz olanlarından yiyin. Eğer yalnızca O na kulluk etmek istiyorsanız, nimetlerinden dolayı Allah'a şükredin.

(Nahl 114)

İskender Ali Mihr Meali:

Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı helâl ve tayyib (güzel, temiz) olan şeylerden yeyin! Ve eğer siz, yalnız O’na kul olduysanız, Allah’ın nimetlerine şükredin!

(Nahl 114)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Öyleyse Allah'ın size azık olarak verdiği arı, güzel nesneleri yiyin de Allah'a tapmak istiyorsanız Onun iyiliklerine şükredin.

(Nahl 114)

Kadri Çelik Meali:

O halde, Allah'ın size verdiği rızıktan helal (ve) hoş olarak yiyin ve eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Mahmut Kısa Meali:

Öyleyse, ey insanlar, Allah’ın size verdiği helâl ve temiz rızıkları afiyetle yiyin ve eğer gerçekten yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız, O’nun bağışladığı nîmetlere söz ve davranışlarınızla şükredin! Ve sakın, Allah’ın helâl kıldığı nîmetleri haram kılmaya kalkışmayın:

(Nahl 114)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah'ın verip rızıklandırdıklarından, temiz olanlardan yiyin, sizler Helal olan Allah'ın nimetlerine şükredin. O'na kulluk ediyorsanız eğer

(Nahl 114)

Mehmet Türk Meali:

O halde, (ey mü’minler!)1 Eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız; Allah’ın size verdiği rızıkları helal (ve) temiz2 olarak yiyin ve Allah’ın nîmetine şükredin.*

(Nahl 114)

Muhammed Celal Şems Meali:

Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın size verdiği helâl ve temiz olanı yiyin ve Allah’ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Muhammed Esed Meali:

Bunun içindir ki, Allah'ın size rızık olarak bahşettiği temiz ve meşru şeylerden payınızı alın ve eğer yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetinden ötürü Allah'a şükrünüzü gösterin.

(Nahl 114)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Öyleyse, Allah'ın size verdiği helal ve güzel yaşamlıklardan yiyin ve eğer yalnızca ona kulluk ediyorsanız, Allah'ın nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Mustafa Çavdar Meali:

O halde siz, Allah’ın verdiği rızıkların temiz ve helal olanından yiyin. Ve eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız, Allah’ın verdiği nimetlere şükredin.

Bknz: (2/172) - (7/10) - (14/7) - (16/14) - (23/78) - (31/12)

(Nahl 114)

Mustafa Çevik Meali:

Ey iman edenler! Rabbinizin bahşettiği rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin, O’na şükredip itaat edin.

(Nahl 114)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Haydi, siz hem Allah'ın size verdiği rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin, hem de onun nimetlerine şükredin! Tabi ki, gerçekten yalnızca O'na kulluk etmek (istiyorsanız)...

(Nahl 114)

Osman Okur Meali:

(Ey Müminler) Mademki yalnız Allah’a kulluk/ibadet ediyorsunuz, Allah’ın size verdiği helal ve hoş rızıklardan yiyin. Onun nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Artık siz, Allah'ın sizi merzûk ettiği şeylerden helâl ve tertemiz olanlarını yeyiniz ve Allah'ın nîmetine şükrediniz, eğer O'na ubûdiyette bulunur oldunuz iseniz.

(Nahl 114)

Ömer Öngüt Meali:

Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz gerçekten yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin.

(Nahl 114)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah’ın size rızk olarak verdiklerinin temizinden, helalinden yiyin. Gerçekten ona kulluk ediyorsanız Allah’ın nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Sadık Türkmen Meali:

Bunun içindir ki, Allah’ın size verdiği rızıktan temiz ve meşru olarak yiyin/payınızı alın. Allah’ın nimetine şükredin. Eğer, yalnızca O’na ibadet/kulluk ediyorsanız.

(Nahl 114)

Seyyid Kutub Meali:

Eğer kulluğunuzu Allah'a sunuyorsanız, O'nun size bağışlamış olduğu helal ve temiz rızıklardan yiyiniz ve O'nun nimetlerine şükrediniz.

(Nahl 114)

Suat Yıldırım Meali:

Onun için siz Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yeyin. Yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız O'nun nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Süleyman Ateş Meali:

Allah'ın size verdiği rızıktan helal, hoş olarak yeyin de Allah'ın ni'metine şükredin; eğer O'na kulluk ediyorsanız.

(Nahl 114)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Öyleyse Allah'ın size verdiği rızkın helal ve temiz olanlarını yiyin. Kulluğu yalnız ona yapıyorsanız Allah'a teşekkür edin.

(Nahl 114)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah'ın verdiği rızıkların helal ve temiz olanlarından istifade edin ve ancak O'na kulluk ediyorsanız O'nun nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Şaban Piriş Meali:

O halde, eğer yalnızca Allah'a kulluk ediyorsanız, size Allah'ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanı yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Talat Koçyiğit Meali:

O halde (ey mü'minler!), eğer Allah'a ibadet ediyorsanız, O'nun helâl ve temiz olarak size verdiği rızıktan yeyin ve Allah'ın nimetine şükredin.

(Nahl 114)

Tefhimul Kuran Meali:

O halde, ey insanlar, Allah'ın size verdiği rızıktan helal (ve) hoş olarak yeyin ve Allah'ın nimetine şükredin; eğer ona kulluk ediyorsanız.

(Nahl 114)

Ümit Şimşek Meali:

Allah'ın size verdiği helâl ve temiz yiyeceklerden yiyin ve Allah'ın nimetlerine şükredin—eğer sadece Ona kulluk edecekseniz.

(Nahl 114)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin! Eğer yalnız O'na kulluk/ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetlerine şükredin.

(Nahl 114)

Rashad Khalifa Meali:

Therefore, you shall eat from GOD's provisions everything that is lawful and good, and be appreciative of GOD's blessings, if you do worship Him alone.

(Nahl 114)