16. Nahl Suresi / 72.ayet

Allah, kendi cinsinizden sizin için eşler var etmiş. Eşlerinizden de çocuklar ve torunlar meydana getirmiş; size temiz ve hoş yiyecekler bahşetmiştir. Şimdi onlar anlamsız ve boş şeylere inanıp, Allah’ın bunca nimetine mi nankörlük ediyorlar?

Bknz: (4/1)(7/189)(30/21)(35/11)(39/6)(42/11)

Mustafa Çavdar Meali

Nahl 72 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve Allah size, kendi cinsinizden eşler halketti, eşlerinizden de size oğullar, torunlar verdi ve tertemiz şeylerle rızıklandırdı sizi. Hala batıla inanırlar da Allah'ın nimetine karşı nankörlükle mi bulunurlar?

(Nahl 72)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi en temiz ve en güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, (hâlâ) bâtıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkâra (ve isyana) mı kalkışıyorlar?

(Nahl 72)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve Allah size, kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve tertemiz şeylerle de sizi rızıklandırdı. Hal böyleyken, insanlar kalkıp, yine de asılsız boş şeylere inanıp, Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü yapacaklar?

(Nahl 72)

Adem Uğur Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Ahmet Hulusi Meali:

Allah sizin için kendi nefslerinizden eşler oluşturdu... Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar meydana getirdi... Sizi temiz gıdalarla besledi... (Durum bu iken kalkıp) aslı olmayana mı iman ediyorlar? Onlar Allah nimetine küfür mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Ahmet Tekin Meali:

Allah, size, kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar verdi. Size temiz, helâl ve sağlıklı rızıklar ihsan etti. Hâlâ, bâtıla mı iman ediyorlar? Allah'ın nimetlerini, insanlığa tevdi ettiği İslâmî değerleri, şeriatı inkâr mı ediyorlar? Nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Ahmet Varol Meali

Allah size kendi nefislerinizden eşler varetti. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar varetti ve sizi güzel şeylerle rızıklandırdı. Böyleyken bâtıla inanıp da Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Ali Bulaç Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Allah, size kendilerinizden zevceler verdi ve zevcelerinizden de, sizin için, oğullarla torunlar yarattı, sizi güzel ve pâk nimetlerden rızıklandırdı. Şimdi bâtıla (putlara) iman ediyorlar da Allah'ın nimetini (İslâm'ı) inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah, kendi eşeylerinizden size eşler yaratmış, eşlerinizden de size oğullar ve torunlar vermiş; temiz şeylerle de size geçimlikler vermiştir. Yine de gerçeğe aykırı şeylere inanarak, Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Ali Ünal Meali:

Allah, nefislerinizden (sizinle aynı mahiyeti paylaşan insan kardeşlerinizden) sizin için eşler var etti; eşlerinizden size evlâtlar, torunlar verdi ve sizi temiz, sağlıklı gıdalarla besledi. Böyle iken onlar bâtıla inanıyor ve Allah’ın bunca nimetlerini inkâr ile O’na ortaklar mı tanıyorlar?

(Nahl 72)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah, sizin cinsinizden, size hanımlar kıldı. O hanımlardan da oğullar ve torunlar yarattı. Nice güzel hoş şeylerle sizi rızıklandırdı. Artık batıla mı inanacaksınız, Allah’ın nimetlerine mi nankörlük edeceksiniz?

(Nahl 72)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı; eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar verdi ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Bekir Sadak Meali:

Allah size kendinizden esler var eder. Eslerinizden de ogullar ve torunlar var eder. Size temiz seylerden rizik verir. yleyken batila inaniyorlar ve Allah'in nimetini inkar mi ediyorlar?

(Nahl 72)

Besim Atalay Meali:

Allah sizinçin, kendi cinsinizden eşler yarattı, bu eşlerden oğullarla, torunlar da yarattı, arı şeylerden de size azık vermiştir, bâtıla inanarak, Allahın nimetini tanımıyor musunuz?

(Nahl 72)

Celal Yıldırım Meali:

Allah, size kendinizden eşler verdi ve eşlerinizden size oğullar ve torunlar sundu ve sizi pâk ve helâl şeylerden rızıklandırdı. Buna rağmen bâtıla inanıyorlar da Allah'ın nîmetini onlar inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden de çocuklar ve torunlar verdi ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Hal böyleyken, insanlar yine de asılsız, boş şeylere inanıp, Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah size kendinizden eşler var eder. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder. Size temiz şeylerden rızık verir. Öyleyken batıla inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah, size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Edip Yüksel Meali:

Ve ALLAH kendi cinsinizden sizin için eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yarattı ve size güzel rızıklar verdi. Böyleyken onlar batıla inanıp ALLAH'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Elmalılı Orjinal Meali:

Allah size kendilerinizden zevceler de verdi ve size zevcelerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi hoş hoş nı'metlerden merzuk buyurdu, şimdi batıla inanıyorlar da onlar Allahın nı'metine küfür mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Elmalılı Yeni Meali:

Allah sizlere kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi hoş hoş nimetlerle rızıklandırdı. Onlar, şimdi batıla inanıp da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Erhan Aktaş Meali:

Allah sizin için, kendinizden eşler takdir etti ve o eşlerden de çocuklar ve torunlar takdir etti. Temiz şeylerle rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı size kendi nefslerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar batıla mı inanıyorlar ve Tanrı'nın nimetine küfür mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve Allah, sizin için kendinizden eşler yaptı, o eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi. Sizi hoş, güzel, yararlı şeylerden de rızıklandırdı. Şimdi onlar, bâtıla inanıyorlar ve Allah'ın nimetini örtbas mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Allah sizin için kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yarattı. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. (Hâl böyleyken) batıla inanıp Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Harun Yıldırım Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Hasan Basri Çantay:

Allah sizin için kendilerinizden çiftler yapdı. Size çiftlerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi güzel güzel (nimetler) den rızıklandırdı. Şimdi baatıla inanıyorlar da onlar, Allahın ni'metlerine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Hayrat Neşriyat Meali:

Hem Allah, size kendi nefislerinizden eşler kıldı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyle iken (onlar), bâtıla inanıp da Allah'ın ni'metine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, sizin için kendi canlarınızdan[türünüzden¹] eşler yaptı, sizin için eşlerinizden çocuklar ve hizmetçiler² yaptı ve sizi temiz olanlardan rızıklandırdı. Artık, yalana mı inanıyorlar? Allah'ın nimetini mi onlar göz ardı edip nankörlük ediyorlar?

(Nahl 72)

Hüseyin Atay Meali:

Allah size kendinizden eşler var etmiştir. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder. Temiz hoş şeylerden size rızık verir. Öyle iken saçma şeye mi inanıyorlar? Ve Allah'ın nimetini, bilerek mi inkâr ediyorlar?

(Nahl 72)

İbni Kesir Meali:

Allah sizin için kendinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar, torunlar varetti. Temiz şeylerden size rızık verdi. Böyleyken batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah size, kendiniz gibi insan olan eşler yaratmış ve bu eşlerden de yardımcılar olmak üzere evlatlar ve rızıklanmanız için temiz yiyecekler vermiştir. Şimdi bu nimetlerden sonra batıl olan şeylere mi inanıyorlar ve Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar?

(Nahl 72)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve Allah, sizin için sizin nefsinizden zevceler (eşler) ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyib (helâl, temiz) rızıklarla rızıklandırdı. Hâlâ bâtıla mı inanıyorlar? Ve onlar, Allah’ın ni’metini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Allah size kendinizden eşler varetti. Eşlerinizden de çocuklar, torunlar varetti. Sizi güzel güzel azıklarla azıklandırdı. Yine de onlar iğriye inanıyorlar da Allah'ın iyiliklerine karşı tanımazlık mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Kadri Çelik Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden de çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Mahmut Kısa Meali:

Allah size, kendiniz gibi birer insan olan karşı cinsteneşler yarattı; eşlerinizden de size çocuklar, torunlar verdi ve size tertemiz gıdalar, geçim kaynakları ve rızıklar ihsan etti. Bütün bunlara rağmen, kaderlerini belirleme, duâlarına cevap verme, hayatlarında kanun ve kurallar koyma gibi güç ve yetkilere sahip Allah’tan başka varlıklar bulunduğuna dâir asılsız bir inanç besleyerek, hâlâ bâtıla inanıp, Allah’ın bunca nîmetlerine karşı nankörlük mü edecekler? Söyle ki:

(Nahl 72)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Liyakatinize uygun kendi cinsinizden eşler yarattı Allah. Eşinizden çocuklar, Nimetlerin tertemizinden verdi, oğullar, torunlar yarattı. Şimdi kalkıp onlar, Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar ve boş şeyler mi inanıyorlar?

(Nahl 72)

Mehmet Türk Meali:

(Ey kâfirler!) Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerle rızıklandırdı. (Ey Muhammed!) Şimdi onlar, bâtıla inanıp da Allah’ın bu nîmet(ler)ini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Muhammed Celal Şems Meali:

Allah, sizin için kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden sizin için oğullar ve torunlar yarattı. Sizi, (her türlü) temiz şeylerle rızıklandırdı. Peki, yine de onlar batıla inanıp, Allah’ın nimetlerini mi inkâr edecekler?

(Nahl 72)

Muhammed Esed Meali:

Size kendi cinsinizden eşler takdir eden; eşlerinizden de size çocuklar, torunlar veren; ve sizi(n hepinizi) temiz ve hoş şeylerle rızıklandıran Allah'tır. Hal böyleyken, insanlar kalkıp yine de asılsız, boş şeylere inanıp, Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü yapacaklar?

(Nahl 72)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah, size kendi türünüzden eşler, o eşlerinizden de oğullar ve torunlar yarattı. Size helal ve güzel besinlerle yaşamlıklar verdi. Böyleyken onlar, hala yanlış olana inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah, kendi cinsinizden sizin için eşler var etmiş. Eşlerinizden de çocuklar ve torunlar meydana getirmiş; size temiz ve hoş yiyecekler bahşetmiştir. Şimdi onlar anlamsız ve boş şeylere inanıp, Allah’ın bunca nimetine mi nankörlük ediyorlar?

Bknz: (4/1) - (7/189) - (30/21) - (35/11) - (39/6) - (42/11)

(Nahl 72)

Mustafa Çevik Meali:

72-74 Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı, eşlerinizden evlatlar ve torunlar bağışladı. Sizleri temiz ve hoş birçok şeylerle de rızıklandırdı. İnsanlardan bir kısmı, Allah’ın bahşettiği rızıklardan yararlanmasına rağmen, kendisini yaratıp bunca nimetlerle donatan, Allah’la birlikte başka ilahlar edinip kendileri gibi yaratılmış olanların peşine düşer, Allah’tan yüz çevirirler. İnsan nasıl oluyor da kendisi için ne gökten ne yerden hiçbir rızık yaratamayan, aciz ve güçsüz kimseleri ilah edinerek Allah’a şirk koşabiliyor? Allah’ın daveti olan hayat nizamının içine kendi uydurduklarınızı katıp karıştırmayın ve ardından da benzerlikler kurmaya kalkmayın. Şüphesiz her şeyin en doğrusunu bilen yalnızca Allah’tır.

(Nahl 72)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yine Allah size sizin cinsinizden eşler var etti; ve eşlerinizden sizin için çocuklar ve torunlar takdir etti; ve sizi temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdı. Bütün bunlara rağmen bir yandan asılsız şeylere inanıp öte yandan Allah'ın nimetini inkar edecekler, öyle mi?

(Nahl 72)

Osman Okur Meali:

Hem Allah, size kendi nefislerinizden eşler kıldı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyle iken (onlar), bâtıla (boş şeylere) inanıp da Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve Allah Teâlâ sizin için kendi cinsinizden zevceler kıldı ve sizin için zevcelerinizden oğullar, torunlar yarattı. Ve sizi temiz, hoş şeylerden merzûk kıldı. Ama bâtıla imân ederler de onlar Allah'ın nîmetlerini inkârda mı bulunurlar?

(Nahl 72)

Ömer Öngüt Meali:

Allah sizin için kendinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar torunlar vâretti. Hoş nimetlerle, güzel rızıklarla sizi besledi. Böyleyken onlar hâlâ bâtıla mı inanıyorlar, Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah sizin için kendi türünüzden eşler yarattı. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var etti. Tertemiz şeylerden size rızk veriyor. Asılsız şeylere inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar!

(Nahl 72)

Sadık Türkmen Meali:

Allah size, karşı cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size çocuklar ve torunlar verdi! Sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar şimdi batıla inanıp da, Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Seyyid Kutub Meali:

Allah size kendi türünüzden eşler sundu; bu eşlerinizden size çocuklar, torunlar verdi, size temiz rızıklar bağışladı. Durum böyleyken, onlar batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Suat Yıldırım Meali:

Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyle iken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca nimetlerini inkar mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Süleyman Ateş Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar yarattı ve sizi güzel rızıklarla besledi. Böyle iken onlar, batıla inanıp da Allah'ın ni'metine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Size kendinizden eşler var eden, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eden, size temiz rızıklar veren Allah'tır. Allah'ın nimetlerini görmezlikten gelerek batıla mı inanıyorsunuz[1]?

1)İltifat

(Nahl 72)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah size kendi cinsinizden eşler yaratmakta, eşlerinizden çocuklar, o çocuklardan da torunlar var etmekte ve size temiz rızıklar bağışlamaktadır. Buna rağmen insanlar, bâtıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Şaban Piriş Meali:

Kendi canlarınızdan sizin için eşler kıldı Allah. Ve yine kendi eşlerinizden size oğullar ve torunlar vermiştir. Sizi temiz ve güzel rızıklarla rızıklandırmıştır. Buna rağmen batıla inanıp, Allah'ın nimetini inkar mı ediyor onlar?!

(Nahl 72)

Talat Koçyiğit Meali:

Oysa Allah, sizin için kendi nefislerinizden eşler yaratmış ve kendi eşlerinizden de size oğullar ve torunlar vermiş, sizi temiz yiyeceklerle rızıklandırmıştır. O halde onlar, bâtıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkâr ediyorlar?

(Nahl 72)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden de çocuklar ve torunlar yarattı ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Şimdi onlar, batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

(Nahl 72)

Ümit Şimşek Meali:

Allah size kendi nefislerinizden eşler, eşlerinizden oğullar ve torunlar yarattı ve sizi tertemiz nimetlerle rızıklandırdı. Böyleyken bâtıla iman edip Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah size, kendi benliklerinizden eşler nasip etti. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar oluşturdu. Ve sizleri güzel ve temiz nimetlerle rızıklandırdı. Şimdi bunlar, batıla mı inanıyorlar? Ve bunlar, evet bunlar, Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

(Nahl 72)

Rashad Khalifa Meali:

And GOD made for you spouses from among yourselves, and produced for you from your spouses children and grandchildren, and provided you with good provisions. Should they believe in falsehood, and turn unappreciative of GOD's blessings?

(Nahl 72)