38. Sad Suresi / 10.ayet

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin hükümranlığı onlara mı ait? Öyleyse bir yolunu bulup göklerin tahtına kurulup otursunlar bakalım.

Bknz: (2/255)(5/17)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 10 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yahut da göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin saltanat ve tedbiri, onların mı? Öyleyse ağsınlar göklerin kapılarına.

(Sad 10)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onlara mı aittir? Öyleyse sebepler içinde (bir imkân ve güç bularak göğe) yükselsinler (de görelim). *

(Sad 10)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yoksa göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan herşeyin hükümranlığı onlara mı aittir? O takdirde, sebeplere yapışıp göklere yükselsinler ve kâinâtın tüm işlerini planlasınlar.

(Sad 10)

Adem Uğur Meali:

Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse (göklerin) yollarında yükselsinler (görelim)!

(Sad 10)

Ahmet Hulusi Meali:

Yoksa semaların, arzın ve ikisi arasındakilerin mülkü onların mı? Eğer öyle düşünüyorlarsa, sebepler oluşturup yükselsinler (bakalım ne geçecek ellerine)!

(Sad 10)

Ahmet Tekin Meali:

Yoksa, göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların ve imkânların mülkü, hâkimiyeti ve tasarrufu onlara mı ait? Öyleyse, bütün imkânlarını seferber ederek yükselsinler de, hâkimiyetlerini kursunlar.

(Sad 10)

Ahmet Varol Meali

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onlara mı aittir? Öyleyse sebepler içinde (sebepleri kullanarak, göğe) yükselsinler.

(Sad 10)

Ali Bulaç Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkan ve güç bularak göğe) yükselsinler.

(Sad 10)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yoksa onların mı, bütün o göklerle yerin ve aralarındakilerin mülkü? Öyle ise, göğe çıkacak yollara koyularak yükselsinler (de kâinatın hakimiyetini ele alsınlar).

(Sad 10)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yoksa göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin yönetimi onların mı? Öyleyse her türden araçla yükselsinler.

(Sad 10)

Ali Ünal Meali:

Veya göklerin, yerin ve bunların arasındaki her şeyin mutlak mülkiyet ve hakimiyeti onlara mı ait? Öyleyse, sebep ve vasıtalarına tutunsunlar da, göklere yükselsin (ve risalet görevinin sana verilmesine, Kur’ân’ın sana indirilmesine mani olsunlar)!

(Sad 10)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkiyeti onların mıdır? Öyle ise sebepler içinde yükselsinler.

(Sad 10)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkiyeti onların mıdır? Öyleyse ne duruyorlar? Göğe yükselme yollarını arasınlar.

(Sad 10)

Bekir Sadak Meali:

Yahut, goklerin, yerin ve ikisi arasinda bulunanlarin hukumranligi onlarin elinde midir? Oyle ise sebeplere tevessul edip goge yukselsinler!

(Sad 10)

Besim Atalay Meali:

Hem göklerde, hem yerde, hem de aralarında bulunanların mülkü onların mıdır? Haydi iplerle yükselebilsinler

(Sad 10)

Celal Yıldırım Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin mülkü (saltanat ve tasarrufu) onlara mı aittir ? O takdirde sebeplere yapışıp (göklere) yükselsinler.

(Sad 10)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı, onların elinde midir? Öyleyse (akıllarına gelebilecek) her türlü vasıta ile (benzer ilahi bir makama) ulaşmayı denesinler (bakalım)!

(Sad 10)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yahut, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyle ise sebeplere tevessül edip göğe yükselsinler!

(Sad 10)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyle ise sebeplere yapışarak yükselsinler (bakalım!)

(Sad 10)

Diyanet Vakfı Meali:

Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse (göklerin) yollarında yükselsinler (görelim)!

(Sad 10)

Edip Yüksel Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimi onlara mı aittir? Bırak, kendi kendilerini yüceltsinler.

(Sad 10)

Elmalılı Orjinal Meali:

Yoksa onların mı bütün o Göklerin, Yerin ve aralarındakilerin mülkü? Öyle ise haydi esbab içinde üstüne çıksınlar

(Sad 10)

Elmalılı Yeni Meali:

Yoksa bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkü onların mı? Öyle ise sebepler içinde üstüne çıksınlar (bütün sebeplere başvurarak yukarı çıkma yollarını denesinler).

(Sad 10)

Erhan Aktaş Meali:

Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O halde sebepler bulsunlar da yükselsinler!

(Sad 10)

Gültekin Onan Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkan ve güç bularak) göğe yükselsinler.

(Sad 10)

Hakkı Yılmaz Meali:

9-11 Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse, burada, çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar, her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler!

(Sad 10)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hâkimiyeti/egemenliği onlara mı aittir? (Madem öyle! Bir yol bulup) göğe yükselsinler.

(Sad 10)

Harun Yıldırım Meali:

Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse yollarında yükselsinler!

(Sad 10)

Hasan Basri Çantay:

Yahud o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülk (-ü tasarruf) u onların mı? Öyle ise sebeblerine yapışarak göğe yükselsinler!

(Sad 10)

Hayrat Neşriyat Meali:

Yoksa göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkiyeti onlara mı âiddir? Öyle ise sebebler(e başvurmak)la (arşa) çıksınlar (da kâinâtı idâre etsinler bakalım)!

(Sad 10)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Yoksa göklerin, yerin [tüm evrenin] ve ikisinin arasındakilerin (içindekilerin) yönetimi kendilerine mi aittir? O halde, sebeplerin [vasıtaların] içine yükselsinler.

(Sad 10)

Hüseyin Atay Meali:

10-11 Yahut, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların egemenliği onların elinde midir? Öyleyse araçlarla yükselsinler. Orada birleşik topluluklardan oluşan bir ordu yenilgiye uğratılmıştır.

(Sad 10)

İbni Kesir Meali:

Yahut göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların mülkü onların mıdır? Öyleyse sebeblere tevessül etsinler de yükselsinler bakalım.

(Sad 10)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yoksa, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman vasıtalar bulup (Rablerine) yükselmeyi denesinler.

(Sad 10)

İskender Ali Mihr Meali:

Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler (yollar, vasıtalar) bulup yükselsinler.

(Sad 10)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ya da yerlerin, göklerin, her ikisi arasındakilerin hakanlığı onların elinde mi? Eğer öyleyse, iplere yapışsınlar da göklere tırmansınlar.

(Sad 10)

Kadri Çelik Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların egemenliği onların mı? Öyle ise araçlara sarılarak göğe yükselsinler (de Allah'ın istediğine vahiy indirmesine engel olsunlar)!

(Sad 10)

Mahmut Kısa Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı ve yönetimi onlara ait midir ki, hükmümüzü kabul etmiyorlar? Madem fakirlerin, garibanların arasında yaşayan bir “yetime” Peygamberliği yakıştıramıyorlar, öyleyse bulabildikleri vasıtalarla Peygamberlik, hatta tanrılık makâmına yükselsinler bakalım! Yükselsinler de, oradan âlemi yönetsinler, vahyi de dilediklerine, diledikleri gibi indirsinler! Yoksa inkârcılar, sahip oldukları sosyal, siyasal ve ekonomik güce mi güveniyorlar? Şunu iyi bilsinler ki:

(Sad 10)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Alemlerin saltanatı, göklerin ve yerin arasındakilerin sahipliği hükümranlığı onların mıdır? Daha ne duruyorlar, öyleyse çeşitli vesilelerle imkan bularak göklere çıkıp yükselsinler.

(Sad 10)

Mehmet Türk Meali:

Yoksa kendilerini göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların sahibi mi (zannediyorlar)? Eğer öyleyse, bir yolunu bulup, göğe yükselsinler (de bir bakalım).

(Sad 10)

Muhammed Celal Şems Meali:

Yahut göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunanların hükümranlığı onlara mı ait? Öyleyse, her türlü yöntemle ilerlesinler.

(Sad 10)

Muhammed Esed Meali:

Yoksa, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin hükümranlığı onlara mı aittir? Öyleyse (akıllarına gelebilecek) her türlü vasıta ile (benzer ilahi bir makama) ulaşmayı denesinler (bakalım)!

(Sad 10)

Mustafa Çavdar Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin hükümranlığı onlara mı ait? Öyleyse bir yolunu bulup göklerin tahtına kurulup otursunlar bakalım.

Bknz: (2/255) - (5/17)

(Sad 10)

Mustafa Çevik Meali:

Yahut göklerle, yer ve arasında olanların mülkü ve yönetimi onlara mı ait? Öyle bir güçleri varsa her türlü vasıtayı kullanıp, hüküm makamına oturup yönetmeyi denesinler.

(Sad 10)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti onlara mı ait? Haydi o zaman, tüm araçlara sarılsınlar da, (göklerin tahtına) çıkıp kurulsunlar bakalım!

(Sad 10)

Osman Okur Meali:

Yoksa, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin hükümranlığı onlara mı aittir? Öyleyse (akılları na gelebilecek) her türlü vasıta ile (benzer ilahi bir makama) ulaşmayı denesinler (bakalım)!

(Sad 10)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Yoksa göklerin ve yerin ve aralarındakilerin mülkü onlar için midir? (Öyle ise) Sebepler içinde yüksetiversinler.

(Sad 10)

Ömer Öngüt Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların mülkü onların mıdır? Öyleyse sebeplere tevessül etsinler de yükselsinler.

(Sad 10)

Ömer Sevinçgül Meali:

Ya da göklerin, yerin, ikisi arasındakilerin hâkimiyeti onların elinde mi? Haydi, sebepleri kullansınlar da yükselsinler bakalım!

(Sad 10)

Sadık Türkmen Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü/yönetimi onların mıdır? Öyleyse sebepleri kullanarak (göğe) yükselsinler (çıksınlar).

(Sad 10)

Seyyid Kutub Meali:

Yahut, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı, onların elinde midir? Öyle ise sebeplere sarılıp ta göğe yükselsinler (de hükümranlığı ele geçirsinler bakalım).

(Sad 10)

Suat Yıldırım Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar (alemi oradan yönetsin, vahyi de isteklerine göre indirsinler!)

(Sad 10)

Süleyman Ateş Meali:

Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse sebepler (vasıtalar) içinde yükselsinler (vasıtalara binip göklere çıksınlar da oradan alemi yönetsinler, vahyi de kendi isteklerine göre indirsinler).

(Sad 10)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ya da göklerde, yerde ve ikisinin arasındaki bütün yetki onlarda mı? Öyleyse yollara koyulup tırmansınlar.

(Sad 10)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(9-10) Yoksa kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde mi? Yoksa göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunanlara onlar mı hükmediyor? Öyleyse bütün imkanlarını kullanarak Allah'ın gücünün seviyesine ulaşmayı denesinler!

(Sad 10)

Şaban Piriş Meali:

Yoksa, göklerin, yerin ve arasındakilerin hakimiyeti onlara mı ait? Öyleyse sebeplerle (bir imkan ve güç bularak göğe) yükselsinler.

(Sad 10)

Talat Koçyiğit Meali:

Yahutta göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkiyeti onlara mı aittir? Öyleyse sebeplere yapışarak göklere yükselsinler.

(Sad 10)

Tefhimul Kuran Meali:

Yoksa göklerin yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülkü onların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkân ve güç bularak göğe) yükselsinler.

(Sad 10)

Ümit Şimşek Meali:

Veya göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin malikiyeti onlarda mı? Öyleyse sebepler içinde yükselip de Arş'a çıksınlar.(2)*

(Sad 10)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı onların mı? Eğer öyleyse sebepler içinde yükselsinler.

(Sad 10)

Rashad Khalifa Meali:

Do they possess the sovereignty of the heavens and the earth, and everything between them? Let them help themselves.

(Sad 10)