38. Sad Suresi / 11.ayet

Haddizatında onlar, derme çatma gruplardan oluşmuş, şimdiden bozguna uğramaya mahkûm başıbozuklar ordusu.

Bknz: (50/12)»(50/14)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 11 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bir ordudur onlar ki bölükbölük toplanmış ve buracıkta bozguna uğrayacaklar.

(Sad 11)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Oysa onlar, çeşitli hizip (parti, ekip ve kavim) lerden (toplanıp meydana getirilmiş) şunun şurasında (mutlaka) hezimete-mağlubiyete mahkûm edilmiş, (kalabalık ve kof) bir ordudan (NATO ve BM gibi şeytani organizasyonlardan) ibarettir.

(Sad 11)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlar göğe çıkmaları bir yana, derme çatma guruplardan bir araya getirilmiş, kırık dökük bir ordu olup, buracıkta bozguna uğrayacaklardır.

(Sad 11)

Adem Uğur Meali:

Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

(Sad 11)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlar, inkar fikrinde birleşenlerden arta kalmış, hezimete uğratılmış bir ordudur.

(Sad 11)

Ahmet Tekin Meali:

Onlar, işte şurada, mü'minler karşısında müttefik birliklerden meydana gelen, bozguna uğramış askerî erkân ve ordulardır.*

(Sad 11)

Ahmet Varol Meali

Onlar burada (çeşitli) fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur.

(Sad 11)

Ali Bulaç Meali:

Onlar, burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

(Sad 11)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Onlar, burada (yakında) mağlub edilecek muhtelif partilerden ibaret bozuk düzen bir ordudur.

(Sad 11)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ayrımcılardan oluşan bu ordu, işte şurada bozguna uğratılacaktır.

(Sad 11)

Ali Ünal Meali:

Aslında onlar, hesaba katılmaya değmez, şuracıkta yenilmeye mahkûm bölük–pörçük döküntü bir güruhtur.

(Sad 11)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İşte oradaki ahzap’tan (müttefiklerden) olan askerler hezimete uğrayacaklardır.*

(Sad 11)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş, şimdidenmağlub edilmeye mahküm bir ordudur.

(Sad 11)

Bekir Sadak Meali:

Onlar burada takim takim bozguna ugramis perisan bir ordudur.

(Sad 11)

Besim Atalay Meali:

Onlar, işte burada sınmış olan bölüklerden bir ordu

(Sad 11)

Celal Yıldırım Meali:

Onlar burada bir araya gelmiş fakat bozguna uğrayacak kırıkdökük bir ordu..

(Sad 11)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Onlar, burada (yakında) bozguna uğratılacak muhtelif, döküntü gruplardan oluşmuş derme çatma bir ordudur.

(Sad 11)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Onlar burada takım takım bozguna uğramış perişan bir ordudur.

(Sad 11)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur.

(Sad 11)

Diyanet Vakfı Meali:

Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.  *

(Sad 11)

Edip Yüksel Meali:

Aksine onlar parti parti yenilgiye uğramış bir ordudur.

(Sad 11)

Elmalılı Orjinal Meali:

Onlar burada Ahzab döküntüsünden (muhtelif partilerden) bozuk bir ordu

(Sad 11)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlar burada hiziplerin döküntülerinden kalma bozuk (muhtelif partilerden bozguna uğramış) bir ordudur.

(Sad 11)

Erhan Aktaş Meali:

Onlar, burada bozguna uğramış gruplardan meydana gelmiş bir ordudur.

(Sad 11)

Gültekin Onan Meali:

Onlar burada (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

(Sad 11)

Hakkı Yılmaz Meali:

9-11 Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse, burada, çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar, her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler!

(Sad 11)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(Onlar) orada, yenilgiye uğramış gruplardan bir ordudur.

(Sad 11)

Harun Yıldırım Meali:

Onlar, çeşitli guruplardan oluşmuş bir ordudur; işte şurada bozguna uğratılacaklardır.

(Sad 11)

Hasan Basri Çantay:

(Onlar) derme çatma partilerden (mürekkeb) öyle bir ordudur ki işte şurada hezimete uğratılmış (lar) dır.

(Sad 11)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Onlar, peygamberlerine karşı gelen) topluluklardan (oluşmuş), işte şurada(Mekke'de) bozguna uğratılmış (olacak) derme çatma bir ordudur.

(Sad 11)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[Onlar] burada taraftarlardan yenilgiye uğramış bir ordudur.

(Sad 11)

Hüseyin Atay Meali:

10-11 Yahut, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların egemenliği onların elinde midir? Öyleyse araçlarla yükselsinler. Orada birleşik topluluklardan oluşan bir ordu yenilgiye uğratılmıştır.

(Sad 11)

İbni Kesir Meali:

Onlar, burada derme çatma gruplardan olma bozguna uğratılmış bir ordudur.

(Sad 11)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bulundukları yerde, bir araya gelmiş yenilmez orduları mı var?

(Sad 11)

İskender Ali Mihr Meali:

(Onlar) burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur.

(Sad 11)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlarınkiler derme çatma bozguna uğratılmış askerlerdir.

(Sad 11)

Kadri Çelik Meali:

(Onlar o gün) Orada, çeşitli gruplardan (müttefik güçlerden), bozguna uğratılmış ufacık bir ordu (olacaktır).*

(Sad 11)

Mahmut Kısa Meali:

Onlar, Allah’ın karşısında dâimâ yenilmeye mahkûm, çeşitligruplardan oluşmuş derme çatma bir ordudur!”

(Sad 11)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sağdan soldan toplama çeşitli fıkralardan oluşan ordudur. İşte bozguna uğratılacaklardır.

(Sad 11)

Mehmet Türk Meali:

Onlar burada,1 derme çatma ve hezimete mahkûm2 bir ordu döküntüsüdürler.*

(Sad 11)

Muhammed Celal Şems Meali:

Hiziplerden oluşan ve orada yenilgiye uğratılacak bir ordudan (haber vermekteyiz.) (Bknz. 33:22, 54:45)

(Sad 11)

Muhammed Esed Meali:

(Fakat) işte bütün insanlar, ne kadar (sıkı şekilde) bir araya gelmiş olsalar da (hakikati kabule yanaşmazlarsa) yenilmeye mahkum olurlar.

(Sad 11)

Mustafa Çavdar Meali:

Haddizatında onlar, derme çatma gruplardan oluşmuş, şimdiden bozguna uğramaya mahkûm başıbozuklar ordusu.

Bknz: (50/12)»(50/14)

(Sad 11)

Mustafa Çevik Meali:

11-16 Bu kendini bilmez, yaratılışına dönüp bir bakmaz ve Allah’ı yeterince tanımayan nankör, azgın, başıbozukların bir araya gelmesinin hiçbir önemi, değeri ve gücü de yoktur, onların gücü ancak birbirlerine yetecek kadardır. Onlar Allah’ın azabına uğramaya, mağlup olup yok olmaya mahkûmdurlar. Bunlardan önce de, Allah’ın ilahlığının üstünü örtmeye çalışıp davetine ve davetçilerine savaş açan Nûh ve Âd kavmi, yüksek sütunlar (piramitler) sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eykeliler de peygamberlerini yalancılıkla suçladılar, bu yüzden hak ettikleri azaba çarptırıldılar. Şimdi de bu müşrikler, Allah’ın azabını üzerlerine çekmeye çalışıyorlar. İyi bilin ki vakti geldiğinde Allah’ın azabı asla ertelenmez, bir bela çığlığı onları da yakalayıp yok eder. İşte bu gerçeği yeterince kavrayamadıkları için alaylı alaylı, “Rabbimiz Hesap Gününden önce azaptan payımıza düşeni şimdi göster de görelim.” diyorlar.

(Sad 11)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlar, bozguna uğramış müttefiklerin döküntülerinden oluşmuş (başıbozuklar) ordusu...

(Sad 11)

Osman Okur Meali:

Onlar, burada (yakında) bozguna uğratılacak muhtelif, döküntü gruplardan oluşmuş derme çatma bir ordudur.

(Sad 11)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Onlar burada muhtelif tâifelerden inhizama uğramış bir ordudur.

(Sad 11)

Ömer Öngüt Meali:

Onlar değişik gruplardan ibaret bir ordudur. İşte şurada hezimete uğratılacaklardır.

(Sad 11)

Ömer Sevinçgül Meali:

Onlar çeşitli görüşler etrafında toplanmış bir ordudur. İşte şurada bozguna uğratılacaklardır.

(Sad 11)

Sadık Türkmen Meali:

Onlar burada bozguna uğratılmış/uğrayacak, derme çatma gruplardan oluşmuş bir ordudur.

(Sad 11)

Seyyid Kutub Meali:

Onlar derme çatma hiziplerden meydana gelmiş ordudur ki, işte şurada bozguna uğratılmışlardır.

(Sad 11)

Suat Yıldırım Meali:

Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar birtakım döküntü bölüklerden oluşup buracıkta bozguna uğratılacak bozuk bir ordu!

(Sad 11)

Süleyman Ateş Meali:

(Onlar) Şurada bozguna uğratılacak derme çatma bir ordudur.

(Sad 11)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunlar burada, kaybetmiş ordulardır[1].

1)Allah ile aralarına koydukları şeylerle ortak koşanlar, bu putların hazır askerleridir ancak onların Allah nezdindeki durumu savaşta kaybeden ordunun durumu gibidir.Bu ordulara örnekler Yasin 36/28,Yasin 36/75, Mülk 67/20, Duhan 44/24

(Sad 11)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Ama ne kadar dayanışma içine girerlerse girsinler, yenilmeye mahkumdurlar.

(Sad 11)

Şaban Piriş Meali:

Değişik gruplardan meydana gelmiş ordu, işte şurada bozguna uğratılacaktır.

(Sad 11)

Talat Koçyiğit Meali:

Oysa onlar, çeşitli kabilelerden meydana gelmiş, şurada mağlûb olmaya mahkûm çok kalabalık bir ordudur.

(Sad 11)

Tefhimul Kuran Meali:

Onlar, burada, (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir ordu(durlar).

(Sad 11)

Ümit Şimşek Meali:

Nihayet onlar da çeşitli topluluklardan, şuracıkta bozguna uğrayacak bir ordu döküntüsüdür.

(Sad 11)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kabilelerden oluşmuş, sözüm ona bir ordudur bu; şurada bozguna uğratılacaktır.

(Sad 11)

Rashad Khalifa Meali:

Instead, whatever forces they can muster - even if all their parties banded together - will be defeated.

(Sad 11)