38. Sad Suresi / 9.ayet

Yoksa senin sonsuz kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde de ondan dolaya mı seni elçiliğe layık görmüyorlar?

Bknz: (4/53)(17/100)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 9 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yoksa üstün ve vergisi bol Rabbinin hazineleri, onların yanında mı?

(Sad 9)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Yoksa; (zannediyorlar ki) Azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların (inkârcıların ve münafıkların) yanında mıdır? (Ki böyle söylenmekteydi!)

(Sad 9)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yoksa daima üstün olan ve çok lütufta bulunan Rabbinin, rahmet hazinelerine sahip olduklarını mı zannederler?

(Sad 9)

Adem Uğur Meali:

Yoksa azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!

(Sad 9)

Ahmet Hulusi Meali:

Yoksa Aziyz, Vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri (nimetleri) onların indinde mi?

(Sad 9)

Ahmet Tekin Meali:

Yoksa, kudretli ve hükümran, ihsanı bol Rabbinin rahmet hazineleri, peygamberlik tevdii onların elinde mi?*

(Sad 9)

Ahmet Varol Meali

Yoksa güçlü ve çok ihsan sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların yanlarında mıdır?

(Sad 9)

Ali Bulaç Meali:

Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yoksa (Ey Rasûlüm), Kur'an'ı sana ihsan eden = Vehhâb, her şeye üstün olan = Azîz Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yoksa Üstün Olan; Bağışı Sonsuz Olan Efendinin rahmet kaynakları onların yanında mı?

(Sad 9)

Ali Ünal Meali:

Yoksa, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip), Vehhâb (bol bol ve karşılıksız veren) Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında (da, kendi arzularına göre peygamberlik mi dağıtıyorlar)?

(Sad 9)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yoksa büyük kuvvet sahibi, her şeyin vericisi olan Rabbinin hazineleri, onların yanında mı? (Ki paylaştırıyorlar.)

(Sad 9)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yoksa her şeye gücü yeten ve çok cömert Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Bekir Sadak Meali:

Yoksa, guclu ve cok ihsan sahibi olan Rabbinin rahmet hazineleri onlarin yaninda midir?

(Sad 9)

Besim Atalay Meali:

Emre olan, bağışlayan Tanrının bağışlama hazneleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Celal Yıldırım Meali:

Yoksa O, cok güçlü, çok üstün, O çok karşılıksız bağışlayan, ihsanda bulunan Rabb'ın rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yoksa, güçlü ve çok ihsan sahibi olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Diyanet Vakfı Meali:

Yoksa azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!

(Sad 9)

Edip Yüksel Meali:

Yoksa Üstün olan ve Bahşeden Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Elmalılı Orjinal Meali:

Yoksa sana onu veren aziz vehhab rabbının rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Elmalılı Yeni Meali:

Yoksa sana onu (Kur'an'ı) veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Erhan Aktaş Meali:

Yoksa çok yüce ve çok bağışta bulunan Rabb'inin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Gültekin Onan Meali:

Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Hakkı Yılmaz Meali:

9-11 Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse, burada, çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar, her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler!

(Sad 9)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yoksa izzet sahibi, üstün ve karşılıksız veren Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Harun Yıldırım Meali:

Yoksa azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!

(Sad 9)

Hasan Basri Çantay:

Onların nezdinde O yegane gaalib, (peygamberliği ve her şey'i dilediğine) ihsaneden Rabbinin rahmet hazineleri mi var yoksa?

(Sad 9)

Hayrat Neşriyat Meali:

Yoksa Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) Vehhâb (çok ihsân edici) olan Rabbinin rahmet hazîneleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Yoksa, devamlı üstün olan [ve] çokça hediye eden RAB'binin rahmetinin hazineleri kendilerinin yanında mıymış?

(Sad 9)

Hüseyin Atay Meali:

Yoksa, ulu ve çok iyilik sahibi olan Rabbinin nimet hâzineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

İbni Kesir Meali:

Yoksa O Aziz, Vehhab Rabbının rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yoksa, bağışlayıcı ve çok güçlü olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

İskender Ali Mihr Meali:

Yoksa Azîz (yüce) ve Vehhab (çok bağışlayıcı ve lütufkâr) olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Yoksa erkli, vergisi bol olan çalabının bütün esirgeyicilik hâzineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Kadri Çelik Meali:

Yoksa güçlü olan ve karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Mahmut Kısa Meali:

Yoksa sonsuz kudret ve lütuf sahibi olan Rabb’inin rahmet hazineleri onların elinde mi ki, dilediği kişileri Peygamber yapma yetkisini kendilerinde görüyorlar?

(Sad 9)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sanıyorlar mı yoksa, üstün ve bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Mehmet Türk Meali:

Yoksa o (kâfirler) çok şerefli ve lütuf sahibi Rabbinin hazinelerinin kendilerinin yanında olduğunu mu (zannediyorlar)?1*

(Sad 9)

Muhammed Celal Şems Meali:

Yoksa her şeyden üstün olan ve çok bahşeden Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Muhammed Esed Meali:

Yoksa onlar, kudret ve lütuf sahibi olan Rabbinin rahmet hazinelerine sahip (olduklarını mı zanneder)ler?

(Sad 9)

Mustafa Çavdar Meali:

Yoksa senin sonsuz kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde de ondan dolaya mı seni elçiliğe layık görmüyorlar?

Bknz: (4/53) - (17/100)

(Sad 9)

Mustafa Çevik Meali:

Yoksa, mutlak kudret ve lütuf sahibi Allah’ın rahmet hazineleri onların elinde de, kime neyin verileceğini, kimin neye layık olduğunu ve kimin peygamber olacağını onlar mı belirleyecek?

(Sad 9)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yoksa, mutlak kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazinelerinin tasarrufu onların elinde mi?

(Sad 9)

Osman Okur Meali:

Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Yoksa onların yanında mıdır, her şeye galip, çokça bağışlayıcı olan Rabbinin rahmet hazineleri?

(Sad 9)

Ömer Öngüt Meali:

Yoksa O Aziz ve Vehhâb olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Ömer Sevinçgül Meali:

Yoksa, üstün gücü olan ve kullarına lütuflarda bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı!?

(Sad 9)

Sadık Türkmen Meali:

Yoksa üstün ve karşılıksız bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Seyyid Kutub Meali:

Yoksa, güçlü ve çok ihsan sahibi olan Rabb'inin rahmet hazineleri, onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Suat Yıldırım Meali:

O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında?

(Sad 9)

Süleyman Ateş Meali:

Yoksa daima üstün olan, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Üstün ve çokça bağış yapan Rabbinin(Sahibinin) ikram hazinesi, yoksa onların yanında mı?

(Sad 9)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(9-10) Yoksa kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde mi? Yoksa göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunanlara onlar mı hükmediyor? Öyleyse bütün imkanlarını kullanarak Allah'ın gücünün seviyesine ulaşmayı denesinler!

(Sad 9)

Şaban Piriş Meali:

Yoksa güçlü ve bol bol veren Rabbi'nin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Talat Koçyiğit Meali:

Yoksa yanlarında, dâima gâlib ve ihsan sahibi olan Rabbının Rahmet hazineleri mi vardır?

(Sad 9)

Tefhimul Kuran Meali:

Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

(Sad 9)

Ümit Şimşek Meali:

Yoksa herşeye üstün kudret sahibi ve bütün nimetlerin bağışlayıcısı olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

(Sad 9)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa Aziz, Vahhab olan Rabbinin rahmetinin hazineleri onların katında mı?

(Sad 9)

Rashad Khalifa Meali:

Do they own the treasures of mercy of your Lord, the Almighty, the Grantor.

(Sad 9)