38. Sad Suresi / 43.ayet

Böylece katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ibret ve öğüt olarak onu ailesine bağışladık malına mal nesline nesil kattık.

Bknz: (21/83)»(21/84)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 43 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve ona ailesini de ve onlarla beraber daha bir mislini de, bizden bir rahmet ve aklı başında.olanlara da bir öğüt ve ibret olmak üzere verdik.

(Sad 43)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ayrıca) Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt ve ibret olmak üzere, ailesini ve onlarla birlikte bir mislini (yeni aile bireylerini) de bağışladık (Hz. Eyyub’u sağlık, huzur ve rahata ulaştırdık).

(Sad 43)

Abdullah Parlıyan Meali:

Hastalığından dolayı, mal ve evladı azalan Eyyub'a da, ailesini ve O'nunla beraber bir mislini, katımızdan bir rahmet ve aklı başında olanlara bir öğüt ve ibret olmak üzere bağışladık.

(Sad 43)

Adem Uğur Meali:

Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık.

(Sad 43)

Ahmet Hulusi Meali:

Ona, bizden bir rahmet ve derin düşünebilen akıl sahipleri için hatırlatma olarak, ehlini ve onlarla birlikte onların mislini hibe ettik.

(Sad 43)

Ahmet Tekin Meali:

Tarafımızdan bir rahmet olarak, akıl ve vicdan sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona, kaybettiği nüfusunu bir kat artırarak yeni bir nesil bağışladık.

(Sad 43)

Ahmet Varol Meali

Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olması üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha bahşettik.

(Sad 43)

Ali Bulaç Meali:

Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışladık.

(Sad 43)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahibleri için bir ibret olarak Eyyûb'a bütün ehlini ve beraberlerin de daha bir mislini bağışladık.

(Sad 43)

Ali Rıza Sefa Meali:

Bizim katımızdan bir rahmet ve sağduyulu olanlara bir öğreti olması için, hem ailesini hem de onlarla birlikte bir kat çoğunu, Ona armağan ettik.

(Sad 43)

Ali Ünal Meali:

Katımızdan bir rahmet ve gerçek idrak sahipleri için bir ibret vesilesi olarak, ailesini ve bir o kadarını daha kendisine bağışladık.

(Sad 43)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Biz, Biz’den bir rahmet ve akıl sahiplerine mesaj olarak ailesini ve bir o kadarını ona verdik.

(Sad 43)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak ona ailesini, onlarla birlikte bir o kadarını daha verdik.

(Sad 43)

Bekir Sadak Meali:

Katimizdan bir rahmet ve akil sahiplerine bir ogut olmak uzere, ona tekrar aile ve gecmis olanlarla bir mislini daha vermistik.

(Sad 43)

Besim Atalay Meali:

Katımızdan, bir bağışlanma, düşüncesi olanlara, bir öğüt olmak üzere onun ailesini de, benzerlerini de, ona armağanladık

(Sad 43)

Celal Yıldırım Meali:

Biz ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir mislini daha verdik.

(Sad 43)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Biz ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere mevcut nüfuslarını iki katına çıkaran yeni bir nesil armağan ettik.

(Sad 43)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere, ona tekrar ailesini ve geçmiş olanlarla bir mislini daha vermiştik.

(Sad 43)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik.

(Sad 43)

Diyanet Vakfı Meali:

Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık.  *

(Sad 43)

Edip Yüksel Meali:

Çoluk çocuğunu bir katıyla birlikte ona geri verdik. Bu, akıl sahiplerine bizden bir rahmet ve mesajdır.

(Sad 43)

Elmalılı Orjinal Meali:

ve ona bütün ehlini ve beraberlerinde daha bir mislini bahşettik tarafımızdan bir rahmet olarak hem de bir dersi ıbret temiz akıllar için

(Sad 43)

Elmalılı Yeni Meali:

Ve ona, bütün ailesini ve beraberlerinde bir misli daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki, temiz akıllılar için bir ibret olsun.

(Sad 43)

Erhan Aktaş Meali:

Katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ibret olarak, ona ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha bahşettik.

(Sad 43)

Gültekin Onan Meali:

Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ehlini (ailesini) ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışladık.

(Sad 43)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve Biz o'na, ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve kavrama yeteneği olanlar için bir ibret olarak bahşettik.

(Sad 43)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine öğüt olması için ona, ailesini ve bir o kadarını daha verdik.

(Sad 43)

Harun Yıldırım Meali:

Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık.

(Sad 43)

Hasan Basri Çantay:

Ona hem ehlini, hem onlarla beraber bir mislini, bizden bir rahmet ve temiz akıl saahibleri için de bir ibret olmak üzere, bağışladık.

(Sad 43)

Hayrat Neşriyat Meali:

Tarafımızdan bir rahmet ve (selîm) akıl sâhibleri için bir ibret olmak üzere ona(Eyyûb'a) hem âilesini hem de onlarla berâber bir mislini daha bağışladık.

(Sad 43)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Bizden bir rahmet ve sağlıklı akıl sahipleri için bir hatırlatma olarak, ona ailesini ve onlarla birlikte onların benzerini ona armağan ettik.

(Sad 43)

Hüseyin Atay Meali:

Öz akıl sahiplerine katımızdan bir acıma ve hatırlatma olmak üzere, ona ailesini ve onlarla beraber bir katını daha vermiştik.

(Sad 43)

İbni Kesir Meali:

Katımızdan bir rahmet, akıl sahipleri için de bir öğüt olmak üzere ona, ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini lutfettik.

(Sad 43)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bizden bir rahmet olarak, ehlini ve kendileriyle beraber, onların benzerlerini (inançta tabi olanları) Eyyüb'e bağışladık.

(Sad 43)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve Bizden bir rahmet ve ulûl’elbaba zikir olarak, ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha bağışladık.

(Sad 43)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Biz ona çoluğunu çocuğunu, bir okadar daha artırarak bağışladık. Bu da Bizden bir esirgeme, sağ düşünenler için de bir öğüt olsun diye.

(Sad 43)

Kadri Çelik Meali:

Katımızdan bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir hatırlatma olmak üzere ona aile efradını, ayrıca onlarla birlikte bir mislini daha da bağışladık.

(Sad 43)

Mahmut Kısa Meali:

Eyyub tamamen iyileştikten sonra, tarafımızdan bir lütuf, bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret olmak üzere, ona kaybettiği bütün ailesini ve malını mülkünü geri verdik ve bir o kadarını da fazladan armağan ettik.

(Sad 43)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sağduyulu akıl sahiplerine ibret olmak üzere ve katımızdan bir rahmeti ona, onunla beraber Ailesi ve onlarla birlikte benzerini de bağışladık. Bununla birlikte bir mislini de lütfetmişizdir.

(Sad 43)

Mehmet Türk Meali:

Katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için ibret alınacak bir örnek olmak üzere ona ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik.1*

(Sad 43)

Muhammed Celal Şems Meali:

Biz kendisine, ailesini ve benzerleri olan daha başkalarını, rahmetimizden ve akıl sahipleri için öğüt olarak ihsan ettik.

(Sad 43)

Muhammed Esed Meali:

Ona katımızdan bir rahmet ve bütün akıl iz'an sahiplerine bir uyarı olmak üzere mevcut nüfuslarını iki katına çıkaran yeni bir nesil armağan ettik.

(Sad 43)

Mustafa Çavdar Meali:

Böylece katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ibret ve öğüt olarak onu ailesine bağışladık malına mal nesline nesil kattık.

Bknz: (21/83)»(21/84)

(Sad 43)

Mustafa Çevik Meali:

Böylece o da kendini toparlayıp eskisinden daha güçlü ve sabırla kavmini Allah adına, yaratılışının sebebi olan hayata davete başladı. Kısa bir süre sonra da uzun zamandır ona sırtını dönmüş olan ailesi ve çevresindeki birçok insan davetine icabet edip, etrafında toparlanarak kenetlendiler ve böylece Allah’ın lütfu ile sayıları da giderek arttı.

(Sad 43)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ibret olmak üzere, (kendisini terk eden) yakın çevresini ve onlarla beraber bir kat daha fazlasını bahşettik.

(Sad 43)

Osman Okur Meali:

Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olması üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha bahşettik.

(Sad 43)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve O'na tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret olmak üzere ehlini, hem de onlar ile beraber onların bir mislini bağışladık.

(Sad 43)

Ömer Öngüt Meali:

Bizden bir rahmet ve akl-ı selim sahipleri için de bir hatıra olmak üzere ona hem âilesini hem de onlarla beraber bir mislini daha bağışladık.

(Sad 43)

Ömer Sevinçgül Meali:

Katımızdan bir rahmet, aklını kullananlara bir ibret olsun diye, ona hem ailesini, hem de daha nice nimetleri bahşettik.

(Sad 43)

Sadık Türkmen Meali:

Biz ona ailesini ve onlarla birlikte onların bir mislini lütfettik. Katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere!

(Sad 43)

Seyyid Kutub Meali:

Ona bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olarak ailesini ve onlarla beraber bir eş daha bağışladık.

(Sad 43)

Suat Yıldırım Meali:

Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona; ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik.

(Sad 43)

Süleyman Ateş Meali:

Ona bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olarak ailesini ve onlarla beraber bir eşini daha armağan ettik.

(Sad 43)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Katımızdan bir ikram, sağlam duruşlu olanların ders alacakları bir hikaye olsun diye ona ailesini ve bir o kadarını daha bağışladık.

(Sad 43)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir uyarı olmak üzere sayılarını iki katına çıkardık.

(Sad 43)

Şaban Piriş Meali:

Ona ailesini de bağışlamıştık. Onlarla birlikte bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine de bir öğüt olması için bir mislini daha bağışlamıştık.

(Sad 43)

Talat Koçyiğit Meali:

Ona, bizden bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret olmak üzere, ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha vermiştik.

(Sad 43)

Tefhimul Kuran Meali:

Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere kendi ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışladık.

(Sad 43)

Ümit Şimşek Meali:

Tarafımızdan bir rahmet ve aklıselim sahipleri için bir öğüt olarak, ona ailesini ve bir o kadarını daha bağışladık.

(Sad 43)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ona bizden bir rahmet ve özü temizlere bir hatırlatma olarak, ailesini ve beraberlerinde, benzerlerini bağışladık.

(Sad 43)

Rashad Khalifa Meali:

We restored his family for him; twice as many. Such is our mercy; a reminder for those who possess intelligence.

(Sad 43)