38. Sad Suresi / 48.ayet

İsmail’i, Elyasa’yı ve Zülkifl’i de an! Bunların hepsi de hayırlı kimselerden idiler.

Bknz: (6/83)»(6/88)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 48 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve an İsmail'i, ElYesa'ı ve ZülKifl'i ve hepsi de hayırlı kişilerdendi.

(Sad 48)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İsmail'i, El-Yesa'ı ve Zülkifl’i hatırla!.. Hepsi de (çevresine ve ümmetine) hayırlı olanlardandı.

(Sad 48)

Abdullah Parlıyan Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendi.

(Sad 48)

Adem Uğur Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir.

(Sad 48)

Ahmet Hulusi Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı ve ZülKifl'i de hatırla! Hepsi de hayırlılardandı.

(Sad 48)

Ahmet Tekin Meali:

İsmâil'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırlayarak insanlara anlat. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.*

(Sad 48)

Ahmet Varol Meali

İsmail'i, Elyasa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi hayırlılardandı.

(Sad 48)

Ali Bulaç Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

(Sad 48)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İsmail'i, (İlyas'ın amcasının oğlu) El-Yesa'i ve Zü'l-Kifl'i de hatırla. Bunların hepsi hayırlı kimselerden...

(Sad 48)

Ali Rıza Sefa Meali:

İsmail, Elyesa ve Zülkifl'i de an. Zaten tümü, iyiler arasındaydılar.

(Sad 48)

Ali Ünal Meali:

İsmail, Elyesa ve Zülkifl’i de hatırla. Her biri, yine en hayırlı zatlar arasında idi.

(Sad 48)

Bahaeddin Sağlam Meali:

İsmail, El-Yesa’, Zülkifl kullarımızı da hatırla! Hepsi de hayırlı insanlardı.

(Sad 48)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı, Zülkifl'i de hatırla!; hepsi de iyi kullardandı.

(Sad 48)

Bekir Sadak Meali:

Ismail'i, Elyesa'i, Zulkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir.

(Sad 48)

Besim Atalay Meali:

İsmail'i, Elyas'ı, Zülkifl'i de anasın, hepsi de iyilerden

(Sad 48)

Celal Yıldırım Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zelkif'i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

(Sad 48)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de hatırla! Hepsi de hayırlı kimselerdendir.

(Sad 48)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir.

(Sad 48)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa' ve Zülkifl'i de an. Onların her biri iyi kimselerdi.

(Sad 48)

Diyanet Vakfı Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir.  *

(Sad 48)

Edip Yüksel Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de anımsa; hepsi iyilerdendi.

(Sad 48)

Elmalılı Orjinal Meali:

İsmaili de, Elyese'i de, Zül'kifli de an, hepsi de o ahyardan

(Sad 48)

Elmalılı Yeni Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

(Sad 48)

Erhan Aktaş Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zulkifl'i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendir.

(Sad 48)

Gültekin Onan Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

(Sad 48)

Hakkı Yılmaz Meali:

İsmâîl'i, Elyasâ'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendir.

(Sad 48)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

İsmail’i, Elyesa’yı ve Zelkifl’i de an! Hepsi hayırlı olanlardandı.

(Sad 48)

Harun Yıldırım Meali:

İsmail’i, Elyesa’ı ve Zülkifl’i de an. Hapsi de hayırlılardan idi.

(Sad 48)

Hasan Basri Çantay:

İsmaili, Elyesaı, Zülkifli de an. (İşte) bütün bunlar hayırlı (insan) lardı..

(Sad 48)

Hayrat Neşriyat Meali:

İsmâîl'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

(Sad 48)

Hubeyb Öndeş Meali: /

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i hatırlayıp an. Her biri, hayırlılardandır.

(Sad 48)

Hüseyin Atay Meali:

45-48 Güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakupu da an. Doğrusu Biz onları yurdu özenle düşünen öz kimseler kıldık. Doğrusu, onlar katımızda seçkin, iyi kimselerdendirler. İsmail'i, Elyesa’yı, Zulkift'i de an. Hepsi iyilerdendir.

(Sad 48)

İbni Kesir Meali:

İsmail'i, El-Yesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de iyilerdendir.

(Sad 48)

İlyas Yorulmaz Meali:

İsmail, Elyesa ve Zülkifli yi de hatırla. Onlarda (insanlığın) en hayırlı olanlarındandılar.

(Sad 48)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve İsmail (A.S)’ı ve İlyas (A.S)’ı ve Zülkifli (A.S)’ı da zikret. Hepsi hayırlı olanlardandır.

(Sad 48)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İsmail'i, İlyas'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdi.

(Sad 48)

Kadri Çelik Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

(Sad 48)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Müslüman! Yine sana örnek olarak, İsmail’i, Elyesa’yı ve Zülkifl’i de hatırla. Çünkü onların hepsi de dürüst ve erdemli insanlardı.

(Sad 48)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

An şunları da! İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkif'i de. Bunların hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

(Sad 48)

Mehmet Türk Meali:

Hepsi de hayırlı kimselerden olan, İsmail’i, Elyesa’yı ve Zü’l-Kifl’i1 de hatırla.*

(Sad 48)

Muhammed Celal Şems Meali:

İsmail'i, Elyesâ’yı, Zülkifl’i an. Bunların tamamı en iyi kullardandı.

(Sad 48)

Muhammed Esed Meali:

İsmail'i, Elyesa'yı ve (onlar gibi) kendisini (Bize) adayan herkesi an! Onların tümü hayırlı kimselerdi!

(Sad 48)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de anımsa. Hepsi de iyi kimselerden idiler.

(Sad 48)

Mustafa Çavdar Meali:

İsmail’i, Elyasa’yı ve Zülkifl’i de an! Bunların hepsi de hayırlı kimselerden idiler.

Bknz: (6/83)»(6/88)

(Sad 48)

Mustafa Çevik Meali:

İsmail, Elyasa ve Zülkifl’i de unutma! Onlar da insanları yaratılış sebepleri olan nizam ve ahlak ile yaşamaya davet eden, zorluklar karşısında yılmadan görevle rini yerine getiren hayırlı ve ihlâslı kullarımızdı.

(Sad 48)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yine İsmail, Elyasa ve yükümlülük alan kişiyi de hatırla: onların hepsi de hayırda öncülük yaptılar.

(Sad 48)

Osman Okur Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir.

(Sad 48)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve İsmail'i ve Elyesa'yı ve Zülkifl'i de yâd et ve hepsi de hayırlılardandır.

(Sad 48)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! İsmail'i, Elyesâ'yı, Zülkifl'i de an! Hepsi de iyilerdendir.

(Sad 48)

Ömer Sevinçgül Meali:

İsmail’i, Elyesa’yı, Zülkifl’i de an. Onlar da iyilerdendiler.

(Sad 48)

Sadık Türkmen Meali:

Ismail’i, Elyesa’ı ve Zülkifl’i de an! Hepsi de hayırlılardandır/iyilerdendir.

(Sad 48)

Seyyid Kutub Meali:

İsmail'i, Elyas'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir.

(Sad 48)

Suat Yıldırım Meali:

İsmail, Elyasa ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı.

(Sad 48)

Süleyman Ateş Meali:

İsma'il'i, Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir.

(Sad 48)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İsmail, İlyas ve Zülkifl'den de bahset; hepsi de iyi kimselerdi.

(Sad 48)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

İsmail'i, Elyesâ'yı ve kendini Bizim yolumuza adayan herkesi hatırla. Onların tümü de iyi kimseydi.

(Sad 48)

Şaban Piriş Meali:

İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı kimselerden idiler.

(Sad 48)

Talat Koçyiğit Meali:

Keza İsmail'i, Elyesa ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı kişilerden idiler.

(Sad 48)

Tefhimul Kuran Meali:

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

(Sad 48)

Ümit Şimşek Meali:

İsmail, Elyesa' ve Zülkifl'i de an. Onların hepsi de hayırlı kimselerdendi.

(Sad 48)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İsmail'i, Elyese'i, Zülkifll'i de an! Hepsi seçkinlerdendi.

(Sad 48)

Rashad Khalifa Meali:

Remember Ismail, Elisha, and Zal-Kifl; among the most righteous.

(Sad 48)