26. Şuara Suresi / 164.ayet

Ben bu davetime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, ancak Alemlerin Rabbine aittir.

Bknz: (34/47)

Mustafa Çavdar Meali

Şuara 164 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve ben, tebliğime karşılık bir mükafat istemem sizden, benim mükafatım, ancak alemlerin Rabbine ait.

(Şuara 164)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca âlemlerin Rabbine aittir."

(Şuara 164)

Abdullah Parlıyan Meali:

Üstelik ben sizden herhangi bir karşılık da istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

(Şuara 164)

Adem Uğur Meali:

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.

(Şuara 164)

Ahmet Hulusi Meali:

"Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum... Hizmetimin karşılığı yalnızca Rabb-ül alemin'e aittir. "

(Şuara 164)

Ahmet Tekin Meali:

“Tebliğ görevime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, ancak âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine aittir.”

(Şuara 164)

Ahmet Varol Meali

Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.

(Şuara 164)

Ali Bulaç Meali:

"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir."

(Şuara 164)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Buna karşı ben sizden bir ücret de istemiyorum, benim mükâfatım ancak âlemlerin Rabbine aiddir.

(Şuara 164)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Bunun için, sizden bir karşılık istemiyorum. Benim ödülümü, ancak Evrenlerin Efendisi verir!"

(Şuara 164)

Ali Ünal Meali:

“Ben, bu davetim karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretimi verecek olan ancak Âlemlerin Rabbi’dir.

(Şuara 164)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ben, bu görevime karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Ücretim, âlemlerin sahibi olan Allah’a aittir.

(Şuara 164)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: "Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin! Ben, bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığımı ancak alemlerin Rabbi verecektir.

(Şuara 164)

Bekir Sadak Meali:

(161-166) Kardesleri Lut, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin icin yarattigi esleri birakip da, insanlar arasinda, erkeklere mi yaklasiyorsunuz? Dogrusu siz azmis bir milletsiniz» dedi.

(Şuara 164)

Besim Atalay Meali:

Sizden bir şey istemem, âlemlerin sahihinedir benim ödülüm,

(Şuara 164)

Celal Yıldırım Meali:

Bu (hizmete) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak âlemlerin Rabbına aittir.

(Şuara 164)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.”

(Şuara 164)

Diyanet İşleri Eski Meali:

161,162,163,164,165,166. Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

(Şuara 164)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."

(Şuara 164)

Diyanet Vakfı Meali:

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.

(Şuara 164)

Edip Yüksel Meali:

'Buna karşı sizden herhangi bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim ancak evrenlerin Rabbine aittir.'

(Şuara 164)

Elmalılı Orjinal Meali:

Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'alemine aiddir

(Şuara 164)

Elmalılı Yeni Meali:

Buna karşı ben sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir.

(Şuara 164)

Erhan Aktaş Meali:

"Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabb'ine aittir."

(Şuara 164)

Gültekin Onan Meali:

"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin rabbine aittir."

(Şuara 164)

Hakkı Yılmaz Meali:

(161-166) Hani kardeşleri Lût onlara demişti ki: “Siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki, ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Gelin artık, Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak âlemlerin Rabbi üzerinedir. Rabbinizin sizler için oluşturduğu eşleri bırakarak âlemler içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? İşin aslı siz sınırı aşan bir toplumsunuz.”

(Şuara 164)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Sizden (davetim karşılığında) bir ücret istemiyorum. Benim ücretim âlemlerin Rabbi olan (Allah)’a aittir.”

(Şuara 164)

Harun Yıldırım Meali:

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.

(Şuara 164)

Hasan Basri Çantay:

"Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım aalemlerin Rabbinden başkasına aaid değildir".

(Şuara 164)

Hayrat Neşriyat Meali:

“(Ben) buna (bu hizmetime) karşılık sizden bir ücret de istemiyorum! Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine âiddir.”

(Şuara 164)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Ona karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ücretimi [vermek] alemlerin [varlıkların] RAB'binden başkasına [düşecek] değildir."

(Şuara 164)

Hüseyin Atay Meali:

161-166 Hani kardeşleri Lut onlara: "Saygılı olmaz mısınız? Doğrusu, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a saygılı olun ve bana itaat edin.. Burna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim, ancak âlemlerin eğitenine aittir; Rabbimzin, sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, âlemler arasında erkeklere- mi yaklaşıyorsunuz?' Kayır! Siz sınırı aşmış bir ulussunuz" dedi.

(Şuara 164)

İbni Kesir Meali:

Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbına aittir.

(Şuara 164)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi vermek yalnızca alemlerin Rabbine aittir.”

(Şuara 164)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve ona (tebliğime) karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine aittir.

(Şuara 164)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

ben bunun için sizden bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı, verse verse, bütün varlıkların çalabı olan Allah verebilir.

(Şuara 164)

Kadri Çelik Meali:

“Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim yalnızca âlemlerin Rabbine aittir.”

(Şuara 164)

Mahmut Kısa Meali:

“Hem şunu iyi bilin ki, ben buna karşılık sizden herhangi birmenfaat veya mükâfât beklemiyorum; çünkü benim mükâfâtımı verecek olan, ancak ve ancak Âlemlerin Rabb’idir.”

(Şuara 164)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ücret istemem sizden bunlara karşılık. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbindendir.

(Şuara 164)

Mehmet Türk Meali:

“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, ancak âlemlerin Rabbi olan (Allah)’a aittir.”1*

(Şuara 164)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Bu (hizmet için) sizden bir karşılık istemiyorum. Benim mükâfatım, yalnız âlemlerin Rabbi (olan Allah’a) aittir.”

(Şuara 164)

Muhammed Esed Meali:

Üstelik ben sizden herhangi bir karşılık da istiyor değilim; benim hak ettiğim karşılığı vermek alemlerin Rabbinden başkasına düşmez.

(Şuara 164)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ödülümü verecek olan evrenlerin rabbi Allah'tır."

(Şuara 164)

Mustafa Çavdar Meali:

Ben bu davetime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım, ancak Alemlerin Rabbine aittir.

Bknz: (34/47)

(Şuara 164)

Mustafa Çevik Meali:

160-166 Lût kavmi de kendilerine gönderilen soydaşları Lût’un peygamberliğini kabul etmeyip, yalancılıkla suçlamışlardı. Lût onlara şöyle seslenmişti: “Ey kavmim! Yaratılışınızın amacına uygun bir hayatı, nasıl yaşamanız gerektiğini size bildirmek üzere, Allah güvenilir bir elçisi olarak beni görevlendirdi, sizler de Allah’a karşı sorumluluklarınızın olduğunu düşünün ve yerine getirmek üzere beni izleyin. Ben davet karşılığında, sizlerden herhangi bir ücret istemiyorum, benim ecrimi takdir edecek olan Rabbimdir. Sizler nasıl oluyor da Allah’ın sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, erkeklerle ilişkiye girebiliyorsunuz, doğrusu siz sınır tanımayan sapkın bir toplumsunuz.”

(Şuara 164)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ben bu (davet) karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum; benim ecrimi takdir etmek sadece alemlerin Rabbine düşer."

(Şuara 164)

Osman Okur Meali:

(161-166) Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir kavimsiniz" dedi.

(Şuara 164)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Ve buna karşı sizden bir ücret istemiyorum, benim mükâfaatım (başkasına değil) ancak âlemlerin Rabbine aittir.»

(Şuara 164)

Ömer Öngüt Meali:

“Sizden buna karşılık bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım âlemlerin Rabbine âittir. ”

(Şuara 164)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi âlemlerin Rabbi verecek.

(Şuara 164)

Sadık Türkmen Meali:

Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim âlemlerin Rabbine aittir.

(Şuara 164)

Seyyid Kutub Meali:

Ben bu çağrı hizmetime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum, benim çabalarımın karşılığını verecek olan alemlerin Rabb'idir.

(Şuara 164)

Suat Yıldırım Meali:

(161-164) Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.

(Şuara 164)

Süleyman Ateş Meali:

"Ben sizden buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbine aittir.

(Şuara 164)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu iş için sizden ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan sadece alemlerin Rabbidir.

(Şuara 164)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi âlemlerin Rabbi verecektir."

(Şuara 164)

Şaban Piriş Meali:

Bu işime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak Alemlerin Rabbi'ne aittir.

(Şuara 164)

Talat Koçyiğit Meali:

"Bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak âlemlerin Rabbı Allah'a aittir."

(Şuara 164)

Tefhimul Kuran Meali:

«Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir.»

(Şuara 164)

Ümit Şimşek Meali:

“Hizmetim için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Âlemlerin Rabbine aittir.

(Şuara 164)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ben bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbi'ndendir."

(Şuara 164)

Rashad Khalifa Meali:

"I do not ask you for any wage; my wage comes only from the Lord of the universe.

(Şuara 164)