26. Şuara Suresi / 163.ayet

Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Bknz: (3/31)»(3/32)

Mustafa Çavdar Meali

Şuara 163 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Artık Allah'tan çekinin ve itaat edin bana.

(Şuara 163)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Artık Allah'tan korkup (inkârdan ve münafıklıktan) sakının ve bana itaat edin."

(Şuara 163)

Abdullah Parlıyan Meali:

Öyleyse, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Adem Uğur Meali:

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Ahmet Hulusi Meali:

"O halde Allah'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun ve bana itaat edin. "

(Şuara 163)

Ahmet Tekin Meali:

“O halde, Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.”

(Şuara 163)

Ahmet Varol Meali

Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Ali Bulaç Meali:

"Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin."

(Şuara 163)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Artık Allah'dan korkun ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Artık, Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın ve bana boyun eğin!"

(Şuara 163)

Ali Ünal Meali:

“O halde artık Allah’tan korkun, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Artık, Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Yani) bana itaat edin.

(Şuara 163)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: "Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin! Ben, bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığımı ancak alemlerin Rabbi verecektir.

(Şuara 163)

Bekir Sadak Meali:

(161-166) Kardesleri Lut, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin icin yarattigi esleri birakip da, insanlar arasinda, erkeklere mi yaklasiyorsunuz? Dogrusu siz azmis bir milletsiniz» dedi.

(Şuara 163)

Besim Atalay Meali:

Allahtan korkasınız, bana başeğesiniz

(Şuara 163)

Celal Yıldırım Meali:

0 halde Allah'tan artık korkun ve bana uyun.

(Şuara 163)

Cemal Külünkoğlu Meali:

162,163. “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

(Şuara 163)

Diyanet İşleri Eski Meali:

161,162,163,164,165,166. Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

(Şuara 163)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

(Şuara 163)

Diyanet Vakfı Meali:

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Edip Yüksel Meali:

'ALLAH'ı dinleyip bana uyun.'

(Şuara 163)

Elmalılı Orjinal Meali:

Gelin Allahdan korkun da bana itaat edin

(Şuara 163)

Elmalılı Yeni Meali:

Gelin Allah'tan korkun da bana itaat edin.

(Şuara 163)

Erhan Aktaş Meali:

"Öyleyse Allah için takva sahibi olun ve bana itaat edin."

(Şuara 163)

Gültekin Onan Meali:

"Artık Tanrı'dan korkup sakının ve bana itaat edin."

(Şuara 163)

Hakkı Yılmaz Meali:

(161-166) Hani kardeşleri Lût onlara demişti ki: “Siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki, ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Gelin artık, Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak âlemlerin Rabbi üzerinedir. Rabbinizin sizler için oluşturduğu eşleri bırakarak âlemler içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? İşin aslı siz sınırı aşan bir toplumsunuz.”

(Şuara 163)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“(O hâlde) Allah’tan korkup sakının ve bana itaat edin.”

(Şuara 163)

Harun Yıldırım Meali:

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Hasan Basri Çantay:

"Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin".

(Şuara 163)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Artık, Allah'dan sakının ve bana itâat edin!”

(Şuara 163)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"O halde, Allah'a(karşı gelmekten) ssakının ve bana gönülden itaat edin"

(Şuara 163)

Hüseyin Atay Meali:

161-166 Hani kardeşleri Lut onlara: "Saygılı olmaz mısınız? Doğrusu, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a saygılı olun ve bana itaat edin.. Burna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim, ancak âlemlerin eğitenine aittir; Rabbimzin, sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, âlemler arasında erkeklere- mi yaklaşıyorsunuz?' Kayır! Siz sınırı aşmış bir ulussunuz" dedi.

(Şuara 163)

İbni Kesir Meali:

Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.

(Şuara 163)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah dan korunun ve bana itaat edin.”

(Şuara 163)

İskender Ali Mihr Meali:

Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun (Allah’a ulaşmayı dileyin). Ve bana itaat edin (bana tâbî olun).

(Şuara 163)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Artık Allah'tan sakının, bana boyun eğin,

(Şuara 163)

Kadri Çelik Meali:

“Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”

(Şuara 163)

Mahmut Kısa Meali:

“Öyleyse, Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek, kötü davranışlardan sakının ve Allah’a kulluk konusunda beni model kabul edipbenim izimden yürüyün!”

(Şuara 163)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(162-163) Şüphesiz ben size emin elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin sizler.

(Şuara 163)

Mehmet Türk Meali:

“(Allah’tan) hakkıyla sakının ve bana itaat edin.”1*

(Şuara 163)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Onun için Allah’ın takvasını benimseyin ve bana itaat edin.”

(Şuara 163)

Muhammed Esed Meali:

öyleyse, artık Allah'tan yana bilinç ve duyarlık gösterin ve bana itaat edin!

(Şuara 163)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana uyun."

(Şuara 163)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Bknz: (3/31)»(3/32)

(Şuara 163)

Mustafa Çevik Meali:

160-166 Lût kavmi de kendilerine gönderilen soydaşları Lût’un peygamberliğini kabul etmeyip, yalancılıkla suçlamışlardı. Lût onlara şöyle seslenmişti: “Ey kavmim! Yaratılışınızın amacına uygun bir hayatı, nasıl yaşamanız gerektiğini size bildirmek üzere, Allah güvenilir bir elçisi olarak beni görevlendirdi, sizler de Allah’a karşı sorumluluklarınızın olduğunu düşünün ve yerine getirmek üzere beni izleyin. Ben davet karşılığında, sizlerden herhangi bir ücret istemiyorum, benim ecrimi takdir edecek olan Rabbimdir. Sizler nasıl oluyor da Allah’ın sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, erkeklerle ilişkiye girebiliyorsunuz, doğrusu siz sınır tanımayan sapkın bir toplumsunuz.”

(Şuara 163)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Şu halde Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!

(Şuara 163)

Osman Okur Meali:

(161-166) Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir kavimsiniz" dedi.

(Şuara 163)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

(Şuara 163)

Ömer Öngüt Meali:

“Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ”

(Şuara 163)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Allah’tan sakının da bana uyun.

(Şuara 163)

Sadık Türkmen Meali:

Allah’tan sakının ve bana itaat edin!

(Şuara 163)

Seyyid Kutub Meali:

Öyleyse Allah'tan korkunuz da çağrıma uyunuz.

(Şuara 163)

Suat Yıldırım Meali:

(161-164) Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir.

(Şuara 163)

Süleyman Ateş Meali:

"Allah'tan korkun ve bana ita'at edin."

(Şuara 163)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah'tan çekinin ve beni dinleyin.

(Şuara 163)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Artık; Allah'tan korkun ve bana uyun."

(Şuara 163)

Şaban Piriş Meali:

Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Talat Koçyiğit Meali:

"Bu itibarla Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

(Şuara 163)

Tefhimul Kuran Meali:

«Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.»

(Şuara 163)

Ümit Şimşek Meali:

“Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

(Şuara 163)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

(Şuara 163)

Rashad Khalifa Meali:

"You shall reverence GOD, and obey me.

(Şuara 163)