26. Şuara Suresi / 168.ayet

– Lut: Ben sizin yaptıklarınızdan tiksiniyorum ve sizi şiddetle kınıyorum dedi.

Bknz: (15/57)»(15/77)

Mustafa Çavdar Meali

Şuara 168 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Şüphe yok ki dedi, ben, sizin yaptığınızdan nefret etmedeyim, onu kınamadayım.

(Şuara 168)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım."

(Şuara 168)

Abdullah Parlıyan Meali:

Lût dedi ki: “Ben sizin kadınları bırakıp, erkeklere gitmenize tiksinip kızanlardanım, nefret edip kızıyorum size!”

(Şuara 168)

Adem Uğur Meali:

Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim!

(Şuara 168)

Ahmet Hulusi Meali:

(Lut) dedi ki: "Gerçek şu ki, sizin bu fiillerinizden nefret ediyorum! (Faile değil, fiile nefret gerçeği vurgulanıyor. A. H. )"

(Şuara 168)

Ahmet Tekin Meali:

Lût: “Doğrusu, ben, sizin bu yaptıklarınızdan tiksiniyorum” dedi.

(Şuara 168)

Ahmet Varol Meali

(Lut) dedi ki: "Doğrusu ben sizin yaptığınıza çok kızanlardanım.

(Şuara 168)

Ali Bulaç Meali:

Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım."

(Şuara 168)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Lût, kavmine şöyle) dedi: “- Doğrusu ben, sizin yaptıklarınıza buğz edenlerdenim.

(Şuara 168)

Ali Rıza Sefa Meali:

Dedi ki: "Kuşkusuz, bu yaptıklarınızı aşırı biçimde kınıyorum!"

(Şuara 168)

Ali Ünal Meali:

“(Umurumda değil!” dedi) Lût, “zaten ben, sizin yaptığınız bu işten iğreniyorum.”

(Şuara 168)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Lut: “Şüphesiz ben sizin yaptığınıza kızanlardanım.”

(Şuara 168)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Lut, "Ben kesinlikle, yaptığınız bu işe kızanlardanım. Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar!" dedi.

(Şuara 168)

Bekir Sadak Meali:

(168-169) Lut: «Dogrusu yaptiginiza cok kizanlardanim. Rabbim! Beni ve ailemi bunlarin yapageldigi kotulukten kurtar» dedi.

(Şuara 168)

Besim Atalay Meali:

Lût onlara dedi ki: «İğrenirim işinizden

(Şuara 168)

Celal Yıldırım Meali:

Lût, «şüpheniz olmasın ki ben sizin yaptıklarınıza iyice içerlenenlerdenim» dedi.

(Şuara 168)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Lut dedi ki: “Doğrusu ben sizin bu sapık davranışınızdan tiksinenlerdenim.”

(Şuara 168)

Diyanet İşleri Eski Meali:

168,169. Lut: "Doğrusu yaptığınıza çok kızanlardanım. Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapageldiği kötülükten kurtar" dedi.

(Şuara 168)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Lut, şöyle dedi: "Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım."

(Şuara 168)

Diyanet Vakfı Meali:

Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim!

(Şuara 168)

Edip Yüksel Meali:

Dedi ki, 'Ben, bu davranışınızı iğrenç buluyorum.'

(Şuara 168)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ben, dedi: doğrusu sizin amelinize buğz edenlerdenim

(Şuara 168)

Elmalılı Yeni Meali:

(Lut) dedi ki: "Doğrusu ben bu işinize kin güdenlerdenim.

(Şuara 168)

Erhan Aktaş Meali:

Lut: "Sizi yaptıklarınızdan dolayı kınıyorum." dedi.

(Şuara 168)

Gültekin Onan Meali:

Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptıklarınıza öfke ile karşı olanlardanım."

(Şuara 168)

Hakkı Yılmaz Meali:

Lût: “Şüphesiz ben, sizin işiniz için buğz edenlerdenim” dedi.

(Şuara 168)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Demişti ki: “Ben, sizin bu yaptığınız işten nefret ediyorum.”

(Şuara 168)

Harun Yıldırım Meali:

Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim!

(Şuara 168)

Hasan Basri Çantay:

(Luut) dedi: "Ben sizin bu yapdığınıza elbette buğz edenlerdenim".

(Şuara 168)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Lût) dedi ki: “Şübhesiz ki ben, (sizin bu) işinize buğz edenlerdenim!”

(Şuara 168)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[Lut] "gerçekten ben, sizin eyleminiz[den] tiksinenelerdenim." dedi.

(Şuara 168)

Hüseyin Atay Meali:

168-169 Dedi: "Doğrusu yaptığınıza çok kızanlardanım. Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapacaklarından kurtar."

(Şuara 168)

İbni Kesir Meali:

Dedi ki: Doğrusu ben, sizin işlediğinize kızanlardanım.

(Şuara 168)

İlyas Yorulmaz Meali:

Lut kavmine “Şunu bilin ki ben sizin yaptıklarınızdan tamamen uzak olanlardanım.”

(Şuara 168)

İskender Ali Mihr Meali:

“Muhakkak ki ben, sizin amellerinize şiddetle buğzedenlerdenim (kızanlardan, tiksinenlerdenim).” dedi.

(Şuara 168)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Lût dedi: «İşte ben de sizin bu ettiklerinize karşı bayağı hınç duymaktayım.»

(Şuara 168)

Kadri Çelik Meali:

Dedi ki: “Gerçekten ben, sizin bu yapmakta olduğunuza öfke ile karşı olanlardanım.”

(Şuara 168)

Mahmut Kısa Meali:

Lut ise, “Siz ne derseniz deyin, ben sizin bu yaptıklarınızı nefretle kınıyorum!” dedi. Ve Rabb’ine el açıp yakardı:

(Şuara 168)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

"Şüphesiz sizin bu yaptıklarınıza ben karşı olanlardanım, tiksiniyorum." demiştir.

(Şuara 168)

Mehmet Türk Meali:

(Lût): “(Doğrusu) ben, sizin bu işinizden nefret ediyorum.” dedi.

(Şuara 168)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Lût) dedi ki: “Şüphesiz ben yaptıklarınızdan nefret edenlerdenim.”

(Şuara 168)

Muhammed Esed Meali:

(Lut:) "İyi bilin ki, ben bu sizin yaptıklarınızı sonuna kadar kınayanlardan biri olarak kalacağım!" dedi.

(Şuara 168)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Lut şöyle dedi; "Doğrusu ben sizin yaptığınızdan tiksinmekteyim."

(Şuara 168)

Mustafa Çavdar Meali:

– Lut: Ben sizin yaptıklarınızdan tiksiniyorum ve sizi şiddetle kınıyorum dedi.

Bknz: (15/57)»(15/77)

(Şuara 168)

Mustafa Çevik Meali:

168-169 Lût da dönüp onlara dedi ki: “Sizin bu yaptıklarınızdan tiksiniyor ve sizi nefretle kınıyorum.” sonra da Allah’a dua ederek: “Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıkları iğrençliklerden koru, kurtar.” dedi.

(Şuara 168)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(Lut): "Bilin ki ben, bu yaptığınızdan dolayı sizi nefretle kınıyorum!" dedi.

(Şuara 168)

Osman Okur Meali:

(168-169) Lut:"Doğrusu yaptığınıza çok kızanlardanım. Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapageldiği kötülükten kurtar" dedi.

(Şuara 168)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Dedi ki: «Şüphe yok, ben sizin işlediğiniz şey için buğz edenlerdenim.»

(Şuara 168)

Ömer Öngüt Meali:

Dedi ki: “Doğrusu ben sizin bu yaptığınıza buğzedenlerdenim. ”

(Şuara 168)

Ömer Sevinçgül Meali:

Lût, “Ben sizin yaptıklarınızdan nefret ediyorum” dedi.

(Şuara 168)

Sadık Türkmen Meali:

(Lût) dedi ki: “Ben sizin bu işinize kızanlardanım.”

(Şuara 168)

Seyyid Kutub Meali:

Lut dedi ki; Ben sizin bu sapık davranışınızdan tiksinenlerdenim.

(Şuara 168)

Suat Yıldırım Meali:

(168-169) "Ben" dedi, "Sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden Sen kurtar ya Rabbi!"

(Şuara 168)

Süleyman Ateş Meali:

(Lut) dedi: "Ben sizin bu işinize, (kadınları bırakıp erkeklere gidişinize) kızanlardanım."

(Şuara 168)

Süleymaniye Vakfı Meali:

O da "Bu işiniz beni sizden iyice soğuttu[1]."

1)Mekayis'l-luğa'da şu ifade yer alır والقِلَى تجافٍ عن الشّيء وذَهابٌ عنه القِلَى Bir şeyden soğumak ve uzaklaşmak'tır. Lut aleyhisselam burada, aradaki bağların koptuğunu ve kendinin de ayrılmak istediğini ifade etmiş olmaktadır.

(Şuara 168)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(168-169) Lut: "Sizin bu yaptığınızdan nefret ediyorum. Rabbim! Beni ve ailemi bunların elinden kurtar" dedi.

(Şuara 168)

Şaban Piriş Meali:

-Ben sizin yaptıklarınızdan tiksiniyorum dedi.

(Şuara 168)

Talat Koçyiğit Meali:

Lût da demişti ki: "Yaptığınıza çok kızanlardanım."

(Şuara 168)

Tefhimul Kuran Meali:

Dedi ki: «Gerçekten ben, sizin bu yapmakta olduğunuza öfke ile karşı olanlardanım.»

(Şuara 168)

Ümit Şimşek Meali:

Lût dedi ki: “Ben sizin yaptığınız işten şiddetle nefret edenlerdenim.

(Şuara 168)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Lut dedi: "Ben sizin şu yaptığınıza öfkelenenlerdenim."

(Şuara 168)

Rashad Khalifa Meali:

He said, "I deplore your actions."

(Şuara 168)