Ala 1    
Yücelikte eşsiz olan Rabbinin adıyla hareket et/tespih et.
Ala 2    
O ki tüm mahlûkatı yarattı ve ona yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanım verdi.
Ala 3    
O ki her şeye bir ölçü ve amaç takdir etti ve yolunu gösterdi.
Ala 4    
O ki bütün bitki örtüsünü çıkardı.
Ala 5    
Sonra da onu kupkuru çerçöp haline getirdi.
Ala 6    
Biz sana Kuran’ı okutup belleteceğiz sen de unutmayacaksın.
Ala 7    
Bu ancak Allah’ın dilemesi ile olacak şeydir. Zira O’dur aşikâr olanı da gizli olanı da bilen.
Ala 8    
Zaten kolay olanı biz sana daha da kolaylaştıracağız.
Ala 9    
O halde, sen sadece öğüt ver. Şüphesiz bu öğütler bir gün fayda verecektir.
Ala 10    
Allah’a derinden saygı duyan öğüt alır.
Ala 11    
Bedbaht olan ise öğütten kaçar.
Ala 12    
Bu gibiler o korkunç ateşi boylayacaktır.
Ala 13    
Artık orada ne ölebilecek; ne de yaşayabilecektir.
Ala 14    
Hiç şüphesiz arınan kurtuluşa ermiştir.
Ala 15    
Yani Rabbinin adını anıp namaz kılan.
Ala 16    
Siz, hala bu dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
Ala 17    
Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Ala 18    
Bütün bunlar, önceki sahifelerde/vahiylerde mevcuttur.
Ala 19    
Mesela İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde.