Ala 1    

Yücelikte eşsiz olan Rabbinin adıyla hareket et/tespih et.

Ala 2    

O ki tüm mahlûkatı yarattı ve ona yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanım verdi.

Ala 3    

O ki her şeye bir ölçü ve amaç takdir etti ve yolunu gösterdi.

Ala 4    

O ki bütün bitki örtüsünü çıkardı.

Ala 5    

Sonra da onu kupkuru çerçöp haline getirdi.

Ala 6    

Biz sana Kur'an'ı okutup belleteceğiz sen de unutmayacaksın.

Ala 7    

Bu ancak Allah'ın dilemesi ile olacak şeydir. Zira O'dur aşikâr olanı da gizli olanı da bilen.

Ala 8    

Zaten kolay olanı (Vahyi muhafazayı) biz sana daha da kolaylaştıracağız.

Ala 9    

O halde, sen sadece öğüt ver. Şüphesiz bu öğütler bir gün fayda verecektir.

Ala 10    

Allah'a derinden saygı duyan öğüt alır.

Ala 11    

Bedbaht olan ise ondan kaçar.

Ala 12    

Bu gibiler o korkunç ateşi boylayacaktır.

Ala 13    

Artık orada ne ölebilecek; ne de yaşayabilecektir.

Ala 14    

Hiç şüphesiz şirkten arınan kurtuluşa ermiştir.

Ala 15    

Yani Rabbinin adını anıp namaz kılan/boyun eğen.

Ala 16    

Siz, hala bu dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Ala 17    

Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Ala 18    

Bütün bunlar, önceki sahifelerde/vahiylerde mevcuttur.

Ala 19    

Mesela İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.