Duha 1    
Andolsun kuşluk vaktine.
Duha 2    
Sükûna erdiği vakit geceye.
Duha 3    
Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı.
Duha 4    
İyi bil ki sonrası senin için öncesinden daha iyi olacak.
Duha 5    
Çünkü Rabbin sana birçok nimet verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
Duha 6    
Nitekim O, seni yetim bulup da barındırmadı mı?
Duha 7    
Seni bir arayış ve bocalayış içinde bulup sana vahiyle doğru yolu göstermedi mi?
Duha 8    
Seni muhtaç bulup ihtiyaçlarını gidermedi mi?
Duha 9    
O halde sen de yetime kötü davranma!
Duha 10    
El açıp isteyeni/din konusunda soru soranı azarlama!
Duha 11    
Ve Rabbinin nimetini hadisini daima minnet ve şükranla an!