Bari Kureyş'in birlik ve dirliği hakkı için.

Yani onların kışın ve yazın yaptıkları ticari yolculuğunun güvenliği hakkı için.

Kulluğu şu Beytin/Kâbe'nin Rabbine tahsis etsinler.

Ki onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve her türlü korkudan güvende kılmıştır.