Bari Kureyş’in birlik ve dirliği hakkı için.
Yani onların kışın ve yazın yaptıkları ticari yolculuğunun güvenliği hakkı için.
Kulluğu şu Beytin/Kâbe’nin Rabbine tahsis etsinler.
Ki onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve her türlü korkudan güvende kılmıştır.