Gökyüzüne ve Tarık’a andolsun ki.
O karanlığı delen parlak bir yıldızdır.
Zaten ilahi gözetim altında bulunmayan hiç kimse yoktur.
Öyleyse, insan neden yaratıldığına bir baksın.
O rahme atılan bir damla sudan yaratılmıştır.
Omurga ile kaburga kemikleri arasından çıkan bir sudan.
Allah, onu yeniden diriltmeye elbette kadirdir.
Gün gelecek bütün sırlar ortaya dökülecek.
O gün kişinin kendini kurtarmak için ne bir gücü ne de bir yardımcısı olacak.
Aldığı buharı yağmura döndüren göğe.
Bitkiler için çatlayan toprağa andolsun ki.
Kesinlikle bu Kuran hakkı batıldan ayırt eden bir sözdür.
O, boş ve anlamsız bir lakırdı değildir.
Onlar vahyi susturmak için birtakım tuzaklar kuruyorlar.
Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
Sen o kâfirlere biraz mühlet ver ve onları biraz kendi hallerine bırak.