Tekasür 2 ayeti için diğer mealler.

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Öyle ki (bu durum övünmek ve böbürlenmek için) mezarlarındaki (geçmişlerinizi) ziyaretinize (veya ölüp kabre gidişinize) kadar sürüvermişti.

(Tekasür 2)

Abdullah Parlıyan Meali

Ziyaret edinceye dek kabirleri.*

(Tekasür 2)

Ahmet Tekin Meali

Kabirdekilerden kendinize paye çıkaracak kadar ileri gittiniz. Kabire girinceye kadar, kabir azâbını tadıncaya kadar gafletiniz devam etti.

(Tekasür 2)

Ahmet Hulusi Meali

Öylesine ki mezarlıkları ziyarete gittiniz.

(Tekasür 2)

Ahmet Varol Meali

Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz.

(Tekasür 2)

Ali Bulaç Meali

Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü.

(Tekasür 2)

Ali Fikri Yavuz Meali

Kabirlere varıncıya kadar ziyaret ettiniz; (ölülerinizi sayıb onların yokluğu ile öğündünüz.)

(Tekasür 2)

Ali Rıza Sefa Meali

Mezarlarınıza girinceye dek.[614]

614)Bu ayet, Kur'an çevirilerinde, "Mezarları ziyaret ettiniz." veya "Mezarları ziyaret edip saydınız." biçiminde çevrilmiştir.

(Tekasür 2)

Bahaeddin Sağlam Meali

Nihayet kabirlere varıp onları da saydınız.

(Tekasür 2)

Bayraktar Bayraklı Meali

- Ta ki ölüp kabre gelinceye kadar,çoklukla övünmek sizi oyaladı.

(Tekasür 2)

Cemal Külünkoğlu Meali

1,2. Çocukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. (Öyle ki ölülerinizi bile sayarak onlarla övünmeye kalktınız.)

(Tekasür 2)

Diyanet İşleri Eski Meali

1,2. Çoğunluk olmak iddianız sizi o kadar meşgul etti ki, mezarları ziyaretle oradakileri de sayacak kadar oldunuz.

(Tekasür 2)

Diyanet İşleri Yeni Meali

(1-2) Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

(Tekasür 2)

Diyanet Vakfı Meali

1, 2. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.

(Tekasür 2)

Edip Yüksel Meali

Mezarlara varıncaya (ölünceye) kadar...

(Tekasür 2)

Elmalılı Orjinal Meali

Ta.. ziyaret edişinize kadar kabirleri

(Tekasür 2)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!

(Tekasür 2)

Erhan Aktaş Meali

Ta ki ölüp kabirlere girinceye kadar.

(Tekasür 2)

Gültekin Onan Meali

Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü.

(Tekasür 2)

Hasan Basri Çantay

ta kabirler (e kadar gidib) ziyaret etdiniz.

(Tekasür 2)

Hayrat Neşriyat Meali

1,2. Sizi tekâsür'le (o çoklukla, mal ve evlâd çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, nihâyet kabirleri ziyâret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)!

(Tekasür 2)

İbni Kesir Meali

Mezarlıkları bile ziyaret ettiniz,

(Tekasür 2)

İlyas Yorulmaz Meali

Taki mezarları ziyaret edinceye (ölünceye) kadar.

(Tekasür 2)

Kadri Çelik Meali

Nihayet kabirleri boyladınız.

(Tekasür 2)

Mahmut Kısa Meali

Ölüp mezarı boylayıncaya kadar bu gaflet uykusundan uyanamıyorsunuz.

(Tekasür 2)

Mehmet Türk Meali

1,2. Aranızdaki çokluk yarışı,1 sizleri, (ölüp) kabre girinceye kadar2 oyaladı.3*

(Tekasür 2)

Muhammed Esed Meali

mezarlarınıza girinceye dek (süren).

(Tekasür 2)

Mustafa Çavdar Meali

Ta ki siz mezarları boylayıncaya kadar.

Bknz: (3/185) - (63/10)

(Tekasür 2)

Mustafa İslamoğlu Meali

ta ki siz mezarlıklara varıncaya dek.

(Tekasür 2)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Tâ ki, kabirleri ziyaret ediverdiniz.

(Tekasür 2)

Suat Yıldırım Meali

Ta boylayıncaya kadar kabirleri!

(Tekasür 2)

Süleyman Ateş Meali

Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız).

(Tekasür 2)

Süleymaniye Vakfı Meali

Kabirlere kadar gittiniz.

(Tekasür 2)

Şaban Piriş Meali

Mezarları ziyaret edinceye / ölünceye dek.

(Tekasür 2)

Ümit Şimşek Meali

Kabre varıncaya kadar!

(Tekasür 2)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Öyle ki, ziyaret edip saydınız kabirleri.

(Tekasür 2)

Rashad Khalifa Meali

Until you go to the graves.

(Tekasür 2)