102. Tekasür Suresi / 5.ayet

Yok eğer bu tutkunun neye mal olduğunu tam kavramış olsaydınız.

Bknz: (9/24)(18/32)»(18/45)

Mustafa Çavdar Meali

Tekasür 5 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

İş öyle değil, şüphesiz olarak iyideniyiye bir bilseniz.

(Tekasür 5)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle (ahireti ve akıbetini) bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Abdullah Parlıyan Meali:

Hayır, hayır kesin bir bilgiyle yaptıklarınızın ne kazandırdığını bir bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Adem Uğur Meali:

Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Ahmet Hulusi Meali:

Hayır! İlm-el yakin (olarak vefattan önce) bilseydiniz!

(Tekasür 5)

Ahmet Tekin Meali:

Böyle düşünmeniz, böyle yaşamanız doğru değil! Kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız, görecektiniz.

(Tekasür 5)

Ahmet Varol Meali

Hayır. Kesin bilgiyle bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Ali Bulaç Meali:

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sakının; eğer (kıyamet günü size ne yapılacağını) kesin bir bilgiyle bilseydiniz, (dünyada öğünüp durmazdınız).

(Tekasür 5)

Ali Rıza Sefa Meali:

Hayır, asla! Kesin olarak öğrenseydiniz?

(Tekasür 5)

Ali Ünal Meali:

Hayır, bırakın bunu! Eğer ilme dayalı bir kesinlikle bilmiş olsaydınız (bunun ne demek olduğunu, o zaman yapmazdınız).

(Tekasür 5)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Gerçekten eğer kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız.

(Tekasür 5)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Hayır! Gerçeği kesin bilgi ile bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Bekir Sadak Meali:

Dikkat edin, sayet yaptiginizin sonucunu kesin olarak bir bilseniz!

(Tekasür 5)

Besim Atalay Meali:

Yine öyle değil, yakın bir bilgiyle bilmiş olsaydınız

(Tekasür 5)

Celal Yıldırım Meali:

Hayır, (iş bu kadar da değil) kesin bir bilgiyle (yaptıklarınızın ne kazandırdığını) bir bilseniz (büyük bir pişmanlık duyardınız)!

(Tekasür 5)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle (hakikati) bilseydiniz (böyle yapmaz, mal, servet ve evlat gibi dünyalıklarla övünmezdiniz).

(Tekasür 5)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Dikkat edin, şayet yaptığınızın sonucunu kesin olarak bir bilseniz!

(Tekasür 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Hayır, kesin olarak bir bilseniz..

(Tekasür 5)

Diyanet Vakfı Meali:

5, 6, 7, 8. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

(Tekasür 5)

Edip Yüksel Meali:

Doğrusu, kesin olarak bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Elmalılı Orjinal Meali:

Öyle değil, ilmel yakin bilseniz

(Tekasür 5)

Elmalılı Yeni Meali:

Öyle değil, kesin olarak bilseniz,

(Tekasür 5)

Erhan Aktaş Meali:

Hayır, asla bildiğiniz gibi değil, keşke kesin bilgi ile bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Gültekin Onan Meali:

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Hakkı Yılmaz Meali:

5-6 Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil! Eğer ki kesin bilgi ile bilirseniz çılgınca yanan ateşi kesinlikle görürsünüz.

(Tekasür 5)

Harun Yıldırım Meali:

Hayır, hayır; eğer siz kesin bir şekilde bilmiş olsaydınız

(Tekasür 5)

Hasan Basri Çantay:

Sakının. Eğer şübhesiz (ve kat'i) bir bilgi ile bilseydiniz (böyle yapmazdınız).

(Tekasür 5)

Hayrat Neşriyat Meali:

Hayır! Eğer (gerçeği) kat'î bir ilimle bilseydiniz (böyle yapmazdınız)!

(Tekasür 5)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Asla! Şayet, Kesin olanın bilgisi [ile] biliyor olsaydınız...

(Tekasür 5)

İbni Kesir Meali:

Hayır; eğer kesin bir bilgi ile bilseydiniz,

(Tekasür 5)

İlyas Yorulmaz Meali:

Keşke gerçek, doğru ve kesin bir bilgiye dayanarak bilseydiniz.

(Tekasür 5)

İskender Ali Mihr Meali:

Hayır, keşke siz, İlm’el Yakîn (kesin bilgi) ile bilseydiniz.

(Tekasür 5)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Böyle değil. Eğer kesin olarak bilmiş olsaydınız.

(Tekasür 5)

Kadri Çelik Meali:

Hayır! Eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, (bu işin bir hata olduğunu anlardınız).

(Tekasür 5)

Mahmut Kısa Meali:

Yoo; şayet aklınızı kullanıp ilâhî vahye kulak vererek gerçeği doğru kaynaktan ve kesin olarak bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sonunda mutlaka görürdünüz cehennemi.

(Tekasür 5)

Mehmet Türk Meali:

5,6. Doğrusu! Keşke cehennemi kesinlikle göreceğinize (dünyadayken) kesin bir bilgi1 ile tam olarak inansaydınız.*

(Tekasür 5)

Muhammed Celal Şems Meali:

Hayır (sandığınız gibi) değil. Keşke kesin bilginin (son sınırına kadar) bilebilseniz!

(Tekasür 5)

Muhammed Esed Meali:

Hayır, (onu) tartışılmaz bir kesinlikle anlasaydınız,

(Tekasür 5)

Mustafa Çavdar Meali:

Yok eğer bu tutkunun neye mal olduğunu tam kavramış olsaydınız.

Bknz: (9/24) - (18/32)»(18/45)

(Tekasür 5)

Mustafa Çevik Meali:

5-6 İşte O Gün kendilerine emaneten verilen nimetleri, canlarının istediği gibi kullanıp, keyif ve övünme aracı yapmalarının bedelini cehennem azabı ile ödeyecekler.

(Tekasür 5)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yoo, eğer bu (tutkunun neye mal olduğunu) tam kavramış olsaydınız,

(Tekasür 5)

Osman Okur Meali:

Dikkat edin, şayet yaptığınızın sonucunu kesin olarak bir bilseniz!

(Tekasür 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Vazgeçin. Sizin anladığınız gibi değil, eğer yakın bir bilgi ile bilecek olsa idiniz. (öyle yapmazdınız).

(Tekasür 5)

Ömer Öngüt Meali:

Hayır! Eğer ilmel-yakîn (kesin bir bilgi) ile bilseydiniz!

(Tekasür 5)

Sadık Türkmen Meali:

Hayır hayır, şâyet kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız...

(Tekasür 5)

Seyyid Kutub Meali:

Hayır gerçeği kesin bilgi ile bilseydiniz,

(Tekasür 5)

Suat Yıldırım Meali:

Sakının bundan! Eğer kesin bir tarzda (ilmelyakin) bilseydiniz böyle yapmazdınız.

(Tekasür 5)

Süleyman Ateş Meali:

Hayır, (gerçeği) kesin bilgi ile bilseydiniz;

(Tekasür 5)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yok; eğer kesin olarak öğrenseniz

(Tekasür 5)

Şaban Piriş Meali:

Hayır, Kesin bir bilgiyle bilseniz ..

(Tekasür 5)

Tefhimul Kuran Meali:

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Ümit Şimşek Meali:

Onu kesin olarak bir bilseydiniz!

(Tekasür 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz!

(Tekasür 5)

Rashad Khalifa Meali:

If only you could find out for certain.

(Tekasür 5)