Tekasür 5 ayeti için diğer mealler.

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle (ahireti ve akıbetini) bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Abdullah Parlıyan Meali

İş öyle değil, şüphesiz olarak iyideniyiye bir bilseniz.

(Tekasür 5)

Ahmet Tekin Meali

Böyle düşünmeniz, böyle yaşamanız doğru değil! Kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız, görecektiniz.

(Tekasür 5)

Ahmet Hulusi Meali

Hayır! İlm-el yakin (olarak vefattan önce) bilseydiniz!

(Tekasür 5)

Ahmet Varol Meali

Hayır. Kesin bilgiyle bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Ali Bulaç Meali

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Ali Fikri Yavuz Meali

Sakının; eğer (kıyamet günü size ne yapılacağını) kesin bir bilgiyle bilseydiniz, (dünyada öğünüp durmazdınız).

(Tekasür 5)

Ali Rıza Sefa Meali

Hayır, asla! Kesin olarak öğrenseydiniz?

(Tekasür 5)

Bahaeddin Sağlam Meali

Gerçekten eğer kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız.

(Tekasür 5)

Bayraktar Bayraklı Meali

Hayır! Gerçeği kesin bilgi ile bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Cemal Külünkoğlu Meali

Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle (hakikati) bilseydiniz (böyle yapmaz, mal, servet ve evlat gibi dünyalıklarla övünmezdiniz).

(Tekasür 5)

Diyanet İşleri Eski Meali

Dikkat edin, şayet yaptığınızın sonucunu kesin olarak bir bilseniz!

(Tekasür 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Hayır, kesin olarak bir bilseniz..

(Tekasür 5)

Diyanet Vakfı Meali

5, 6, 7, 8. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

(Tekasür 5)

Edip Yüksel Meali

Doğrusu, kesin olarak bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Elmalılı Orjinal Meali

Öyle değil, ilmel yakin bilseniz

(Tekasür 5)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Öyle değil, kesin olarak bilseniz,

(Tekasür 5)

Erhan Aktaş Meali

Hayır, asla bildiğiniz gibi değil, keşke kesin bilgi ile bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Gültekin Onan Meali

Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Hasan Basri Çantay

Sakının. Eğer şübhesiz (ve kat'i) bir bilgi ile bilseydiniz (böyle yapmazdınız).

(Tekasür 5)

Hayrat Neşriyat Meali

Hayır! Eğer (gerçeği) kat'î bir ilimle bilseydiniz (böyle yapmazdınız)!

(Tekasür 5)

İbni Kesir Meali

Hayır; eğer kesin bir bilgi ile bilseydiniz,

(Tekasür 5)

İlyas Yorulmaz Meali

Keşke gerçek, doğru ve kesin bir bilgiye dayanarak bilseydiniz.

(Tekasür 5)

Kadri Çelik Meali

Hayır! Eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, (bu işin bir hata olduğunu anlardınız).

(Tekasür 5)

Mahmut Kısa Meali

Yoo; şayet aklınızı kullanıp ilâhî vahye kulak vererek gerçeği doğru kaynaktan ve kesin olarak bilmiş olsaydınız,

(Tekasür 5)

Mehmet Türk Meali

5,6. Doğrusu! Keşke cehennemi kesinlikle göreceğinize (dünyadayken) kesin bir bilgi1 ile tam olarak inansaydınız.*

(Tekasür 5)

Muhammed Esed Meali

Hayır, (onu) tartışılmaz bir kesinlikle anlasaydınız,

(Tekasür 5)

Mustafa Çavdar Meali

Yok eğer bu tutkunun neye mal olduğunu tam kavramış olsaydınız.

Bknz: (9/24) - (18/32)-(18/45)

(Tekasür 5)

Mustafa İslamoğlu Meali

Yoo, eğer bu (tutkunun neye mal olduğunu) tam kavramış olsaydınız,

(Tekasür 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Vazgeçin. Sizin anladığınız gibi değil, eğer yakın bir bilgi ile bilecek olsa idiniz. (öyle yapmazdınız).

(Tekasür 5)

Suat Yıldırım Meali

Sakının bundan! Eğer kesin bir tarzda (ilmelyakin) bilseydiniz böyle yapmazdınız.

(Tekasür 5)

Süleyman Ateş Meali

Hayır, (gerçeği) kesin bilgi ile bilseydiniz;

(Tekasür 5)

Süleymaniye Vakfı Meali

Yok; eğer kesin olarak öğrenseniz

(Tekasür 5)

Şaban Piriş Meali

Hayır, Kesin bir bilgiyle bilseniz ..

(Tekasür 5)

Ümit Şimşek Meali

Onu kesin olarak bir bilseydiniz!

(Tekasür 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz!

(Tekasür 5)

Rashad Khalifa Meali

If only you could find out for certain.

(Tekasür 5)