18. Kehf Suresi / 45.ayet

Servetleriyle övünenlere şu dünya hayatının örneğini ver: O aynen şuna benzer; gökten yağdırdığımız yağmurun toprağa karışmasıyla yeryüzünde sık bir bitki örtüsü oluşur sonra da bu yeşillikler kuruyup rüzgârın savurup götüreceği çerçöp haline gelir. Zira Allah her şeyi yapmaya muktedirdir.

Bknz: (18/32)»(18/43)(68/17)»(68/33)

Mustafa Çavdar Meali

Kehf 45 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Onlara örnek getir: Dünya yaşayışı, gökten yağdırdığımız yağmura benzer, yeryüzünün nebatlarını sular, bünyelerine girer de onları yeşertir, yetiştirir, derken nebatlar kurur, ufalanır, yeller de onları savurur gider ve Allah'ın her şeye gücü yeter, hiçbir şeyden aciz değildir o.

(Kehf 45)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Onlara, dünya hayatının örneğini (şöyle) ver; gökten indirdiğimiz (yağmur) suya benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri (yeşerip) birbirine karışır (ama sonra kuruyup), böylece rüzgârların savurduğu çalı-çırpı halini alır. Allah, her şeyin üzerinde güç yetiren (Muktedir olandır).

(Kehf 45)

Abdullah Parlıyan Meali:

Onlara örnek olarak anlat: Dünya hayatı, gökten yağdırdığımız bir suya benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri büyüyüp, birbirine karışır, derken çok geçmeden bu canlılık ve çeşitlilik, rüzgarın savurup götürdüğü çerçöpe döner. Allah'ın herşeye gücü yeter.

(Kehf 45)

Adem Uğur Meali:

Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.

(Kehf 45)

Ahmet Hulusi Meali:

Onlara dünya hayatının MİSALİNİ ver... (Dünya hayatı) semadan indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla arzın nebatı birbirine karıştı... Derken (o bitki) rüzgarın savurduğu çöp kırıntısı haline geldi... Allah her şeye Muktedir'dir.

(Kehf 45)

Ahmet Tekin Meali:

Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz suyu gören bitkinin haline benzer. O su ile bitkiler büyüyerek birbirine karışır, ardından da rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah kanunlarının üzerlerinde cari olduğu her şeye, hayat vermeye de, yok etmeye de muktedirdir.*

(Kehf 45)

Ahmet Varol Meali

Onlara dünya hayatının örneğini bildir: Tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibi ki yerin bitkileri onunla birbirine karışır ve rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline gelir. Allah her şeye güç yetirendir.

(Kehf 45)

Ali Bulaç Meali:

Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Allah, her şeyin üzerinde güç yetirendir.

(Kehf 45)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Ey Rasûlüm), onlara (Mekke halkına) dünya hayatının halini şöyle temsil yap: (Dünya varlığı), gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer ki, onunla arzın bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgârlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedir bulunuyor.

(Kehf 45)

Ali Rıza Sefa Meali:

Onlara, dünya yaşamından bir örnek ver: Yeryüzünün bitkileri, gökten indirdiğimiz su ile karışır. Sonunda, rüzgarların savurduğu çöp kırıntılarına döner. Çünkü Allah, Dilediğini Yapandır.

(Kehf 45)

Ali Ünal Meali:

Onlara dünya hayatını şöyle bir misalle anlat: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz bir su gibidir; onunla yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir ve sarmaş dolaş olur; sonra da çok geçmeden kurur ve rüzgârların savurduğu çerçöp haline gelir. Allah’ın gücü her şeyi yapmaya hakkıyla yeter.

(Kehf 45)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlara dünya hayatının örneğini söyle: “O, gökten indirdiğimiz bir su ile birbirine giren yeryüzündeki bitkilere benzer. Ki yeşillik ve gelişmişlikten sonra rüzgârların savurduğu çerçöpe dönüşür. Şüphesiz Allah her şeye muktedirdir. (Sizi de böylece öldürüp sonra haşir baharında diriltecektir.)

(Kehf 45)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Onlara şunu da örnek göster: "Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi birbirine karışmış; arkasından rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir."

(Kehf 45)

Bekir Sadak Meali:

Onlara, dunya hayati misalinin tipki soyle oldugunu anlat: Gokten indirdigimiz su ile yeryuzunde yetisen bitkiler birbirine karisir, ama sonunda ruzgarin savuracagi cercope doner. Allah her seyin ustunde bir kudrete sahip olandir.

(Kehf 45)

Besim Atalay Meali:

Anlatasın onlara, dünya dirliğinin örneğini, gökten indirdiğimiz yağmur gibidir, uyanır onunla yerin bitkisi, sonra kuru ot olup yellerle savrulur, Allahın her şeye gücü yetişir

(Kehf 45)

Celal Yıldırım Meali:

Onlara Dünya hayatının misâlini şöyle ver: O, gökten indirdiğimiz suya benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır, derken (çok geçmeden) rüzgârın savuracağı çer-çöpe döner. Allah her şeyin üstünde (sınırsız) kudret sahibidir.

(Kehf 45)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Ey Muhammed!) Dünya hayatının gökten indirdiğimiz suya benzediğini onlara anlat: Öyle ki, yerin bitkileri onu emerek zengin bir çeşitlilik içinde boy verip birbirine karışırlar ama (bütün bu canlılık, çeşitlilik sonunda) rüzgârın savurup götürdüğü çer çöpe döner. Hiç kuşkusuz Allah'ın gücü her şeyi yapmaya yeter. *

(Kehf 45)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Onlara, dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat: Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır, ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır.

(Kehf 45)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.

(Kehf 45)

Diyanet Vakfı Meali:

Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.  *

(Kehf 45)

Edip Yüksel Meali:

Onlara dünya hayatının örneği olarak, gökten indirdiğimiz suyla beslenen ve sonra rüzgarın savurduğu çer çöpe dönen yeryüzünün bitkisini ver. ALLAH her şeye gücü yetendir.

(Kehf 45)

Elmalılı Orjinal Meali:

Onlara Dünya hayatın meselini de şöyle yap: Sanki bir su, onu Semadan indirmişiz, derken onunla Arzın nebatatı birbirine karışmış, derken bir çöp kırıntısı olmuştur, rüzgarlar onu savurur gider, Allah her şey'e muktedir bulunuyor

(Kehf 45)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlara dünya hayatının misalini şöyle ver (Dünya hayatı) gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki. onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, nihayet rüzgarların savurup götürdüğü bir çöp kırıntısı olmuştur. Allah herşeye muktedirdir.

(Kehf 45)

Erhan Aktaş Meali:

Dünya hayatının neye benzediğine dair şu örneği ver: o, gökten indirdiğimiz suyla yeşeren, daha sonra da çer çöp olup rüzgarla sağa sola savrulan bitki gibidir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

(Kehf 45)

Gültekin Onan Meali:

Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Tanrı, her şeyin üzerinde güç yetirendir.

(Kehf 45)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve sen, onlara basit dünya hayatının misalini ver: O basit dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sebebiyle yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, sonra da rüzgârın savurup durduğu bir çöp kırıntısı oluvermiştir. Ve Allah, her şeye gücünü kabul ettirendir.

(Kehf 45)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Onlara dünya hayatının örneğini ver: (O,) gökten indirdiğimiz bir su gibidir. (Toprakla buluşunca) yerin bitkisiyle karışmıştır. (Sonra da bir zamanlar göz alan güzellikteki yeşil bitkiler) rüzgârın savurduğu kurumuş ota döndü. Şüphesiz ki Allah, her şeyin üzerinde muktedir/iktidar sahibidir.

(Kehf 45)

Harun Yıldırım Meali:

Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından rüzgârın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.

(Kehf 45)

Hasan Basri Çantay:

Onlara dünya hayaatının misalini de iradet. (O), gökden indirdiğimiz bir su gibidir ki bununla yer (yüzünün) nebatı birbirine karışmış, en nihayet (o nebat) kuru bir çöp kırıntısı haaline gelib rüzgarlar onu savuruvermişdir. Allah her şeyin üstünde bir kudret saahibidir.

(Kehf 45)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Habîbim, yâ Muhammed!) Onlara dünya hayâtına (dâir) şöyle misâl de getir:(Dünyanın hâli) gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzünün bitkileri (yetişip)birbirine karışır; fakat sonunda rüzgârların kendisini savuracağı bir çöp hâline gelir. Çünki Allah, herşeye gücü yetendir.

(Kehf 45)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Onlara dünya [ilk] hayatının örneğini ver: [ilk hayat], kendisini gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerin [toprağın] bitkisi, kendisiyle [o suyla] karıştı. ardından [bitki], rüzgarın kendisini tozutup savurduğu bir çer-çöp olarak sabahladı. Allah, [en başından beri] her şeye iktidarlıdır.

(Kehf 45)

Hüseyin Atay Meali:

Ve onlara, dünya hayatının örneğini anlat: Gökten indirdiğimiz su ile onunla yerin renkli renkli otları birbirine karışık şekilde yetişir, ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe dönerler. Allah her şeyin üstünde bir güce sahiptir.

(Kehf 45)

İbni Kesir Meali:

Dünya hayatının misalini de anlat onlara. Gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki bununla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda da rüzgarın savuracağı çörçöpe döner. Allah; her şeyin üstünde bir kudret sahibidir.

(Kehf 45)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onların dünya hayatındaki misali suya benzer. Biz suyu gökten indiririz ve o su yer yüzündeki nebatlarla karışır ve sonra o bitkiler kupkuru olup sararır ve rüzgar onları savurup yok eder. Allah her şeyin planını yapmaya gücü yetendir.

(Kehf 45)

İskender Ali Mihr Meali:

Onlara dünya hayatını örnek ver ki; o, semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları (bitkileri), onunla karıştı (yeşerdi, büyüdü). Sonra da kuruyup, ufalandı ki rüzgâr, onu savurur. Ve Allah, herşeye muktedir olandır (gücü yetendir).

(Kehf 45)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlara dünya yaşayışının örneğini ver. Bu yaşayış Bizim gökten indirdiğimiz su gibidir ki bununla yeryüzünün bitkileri sarmaş dolaş olurlar. Sonra da kuruyup toz olurlar. Onları da yel savurur. Allah her nesneye gücü yeter olandır.

(Kehf 45)

Kadri Çelik Meali:

Onlara dünya hayatının örneğini de (şöyle) ver: Sanki bir su, onu semadan indirmişiz, derken yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, nihayet rüzgârların savurup götürdüğü bir çöp kırıntısı olmuştur. Allah, her şeyin üzerinde güç sahibidir.

(Kehf 45)

Mahmut Kısa Meali:

Güzelliğiyle insanoğlunu cezbeden şu gelip geçici dünya hayatınıngerçek yüzünü ortaya koymak için, şu çarpıcı örneği anlat onlara: Gökten yağmur yağdırırız da, yeryüzünün bitki örtüsü onun sayesinde yeşerip boy verir ve renk renk, çiçek çiçek birbirine karışır fakat bunca göz kamaştırıcı güzellikler, çok geçmeden sararır, ufalanır ve sonunda, rüzgarların önünde savrulup giden çöp kırıntılarına dönüşür. İşte dünya nîmetleri de aynen böyle yok olup gidecektir. O hâlde, yok olup gitmeye mahkûm olan şu evrende sınırlı bir güce sahip olan insanoğlu, bir Yüce Kudrete muhtaç:İşte O Allah, her şeye kadirdir.

(Kehf 45)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Fani dünya hayatının misalini ver onlara: O gökten inen bir suya benzer Karışır yeryüzünün bitkileri birbirine. Bir şekilde de sonra rüzgarlar Esip savurur, oluşur çalı çırpı. Allah mutlaka her şeye güç yetirendir.

(Kehf 45)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed!) Onlara dünya hayatının; gökten indirdiğimiz yağmurla yeryüzünün yeşerip bitkilerinin birbirine (serpilerek) karışıp daha sonra da rüzgârın savurarak çör çöpe dönüştürmesine benzediğini ve Allah’ın, gücünün her şeyi yapmaya yettiğini örnek olarak ver.

(Kehf 45)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onlara dünya hayatının misalini anlat. (Dünya hayatı,) gökten indirdiğimiz suya benzer. Sonra topraktan çıkan bitkiler, onunla birbirine karışır. Ardından (da) rüzgârların savurduğu kırılmış, kuru ota döner. Allah, her şeye tam olarak gücü yetendir.

(Kehf 45)

Muhammed Esed Meali:

Dünya hayatının gökten indirdiğimiz suya benzediğini onlara anlat: Öyle ki, yerin bitkileri onu emerek zengin bir çeşitlilik içinde boy verip birbirine karışırlar; ama bütün bu canlılık, çeşitlilik sonunda rüzgarın savurup götürdüğü çer çöpe döner. İşte (bunun gibi,) her şeye karar veren (yalnız) Allah'tır.

(Kehf 45)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Onlara dünya yaşamının örneğini de ver. O, tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzünün bitkisi birbirine karışık halde yeşermiş, sonra da rüzgarın savurduğu bir çöp haline gelmiştir. Allah, her şeyin üzerinde dilediğini yapmaya gücü yetendir.

(Kehf 45)

Mustafa Çavdar Meali:

Servetleriyle övünenlere şu dünya hayatının örneğini ver: O aynen şuna benzer; gökten yağdırdığımız yağmurun toprağa karışmasıyla yeryüzünde sık bir bitki örtüsü oluşur sonra da bu yeşillikler kuruyup rüzgârın savurup götüreceği çerçöp haline gelir. Zira Allah her şeyi yapmaya muktedirdir.

Bknz: (18/32)»(18/43) - (68/17)»(68/33)

(Kehf 45)

Mustafa Çevik Meali:

Ey Peygamber! Kendilerine dünya hayatlarında nasip ettiğimiz mal, mülk ve servetle övünüp kibirlenenlere şu misali de anlat: “Kısacık dünya hayatınızda sahip olduğunuzu zannettikleriniz, tıpkı gökten yağdırdığımız yağmurla, yeryüzünde yeşertip gürleştirdiğimiz bitkiler gibidir. Daha sonra bu yeşillikler kuruyup rüzgârın savurduğu çer çöp haline dönüşürler. Tabiat nizamının yasalarını Allah böyle takdir etmiştir. Allah’ın gücü her şeye yeter, sizler de sonunda buna benzer gerçeklerle karşılaşacaksınız.”

(Kehf 45)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Onlara dünya hayatını da örnek ver: Gökten indirdiğimiz bir su (düşünün); derken, o suyun karışmasıyla yer yüzünün bitki örtüsü boy gösterir; en sonunda bütün bunlar kuruyup, yerinde yellerin estiği çer çöpe döner: zira Allah her istediğini yapmaya kadir olandır.

(Kehf 45)

Osman Okur Meali:

(Ey Muhammed!) Dünya hayatının gökten indirdiğimiz suya benzediğini onlara anlat: Öyle ki, yerin bitkileri onu emerek zengin bir çeşitlilik içinde boy verip birbirine karışırlar ama (bütün bu canlılık, çeşitlilik sonunda) rüzgârın savurup götürdüğü çer çöpe döner. Hiç kuşkusuz Allah'ın gücü her şeyi yapmaya yeter.

(Kehf 45)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve onlara dünya hayatının misalini irâd et. Bir su gibi ki, onu gökten indirdik, sonra onunla yerin bitirmiş olduğu şeyler karıştılar. Sonra da cüzleri kurudu parçalandı, rüzgârlar onu savurur, dağıtır oluverdi. Ve Allah Teâlâ her şey üzerine muktedirdir.

(Kehf 45)

Ömer Öngüt Meali:

Onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anlat: O, gökten indirdiğimiz suya benzer ki, o su sayesinde yeryüzünün bitkileri birbirine karışır, arkasından da rüzgarın savurduğu çöp kırıntısı haline döner. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır.

(Kehf 45)

Ömer Sevinçgül Meali:

Onlara dünya hayatını anlatan bir misal ver: Dünya hayatı gökten inen suya benzer. Onunla yeryüzünde gür bitkiler yeşerir. Zamanı gelince kuruyup kırıntı olur. Esen rüzgârlarla savrulur gider. Allah, ne isterse yapmaya gücü yetendir!

(Kehf 45)

Sadık Türkmen Meali:

Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat: O, gökyüzünden indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışmıştır. Sonra da rüzgârların savurduğu çöp kırıntıları olmuştur. Allah herşeye muktedîrdir/herşeye güç yetirendir!

(Kehf 45)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Muhammed, onlara anlat ki, dünya hayatı tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur yağdırdık da bu yağmur sayesinde yer yeşermiş, güveren ekinlerin başakları birbirine girmiş. Derken bu ekinlerin tümü ansızın rüzgârların havada uçurduğu saman kırıntılarına dönüşüvermiş. Hiç kuşkusuz Allah'ın gücü her şeyi yapmaya yeter.

(Kehf 45)

Suat Yıldırım Meali:

Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver: Dünya hayatının durumu şuna benzer: Gökten yağmur indiririz, onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir, çok geçmeden kurur, rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

(Kehf 45)

Süleyman Ateş Meali:

Onlara dünya hayatının, tıpkı şöyle olduğunu anlat: Gökten bir su indirdik, Yerin bitkisi onunla karıştı ve (sonunda bitkiler), rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geliverdi. Allah, her şeye kadirdir.

(Kehf 45)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Onlara dünya hayatının örneğini ver. Bu hayat gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sebebiyle yerin bitkisi sarmaş dolaş olur, sonra kurur da rüzgar onu kapıp götürür. Allah, her şeyi bir ölçüye göre yapar.

(Kehf 45)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Onlara, dünya hayatının, gökten indirdiğimiz suyla yetiştirdiğimiz, birbirine girmiş, sonunda da yelin savurduğu çer çöpe dönmüş bitkilere benzediğini anlat. Allah'ın gücü her şeye yeter.

(Kehf 45)

Şaban Piriş Meali:

Onlara dünya hayatının örneğini ver: O, gökten indirdiğimiz su gibidir. Suyla yerin bitkisi birbirine karışır. Sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Her şeyin üstünde güç sahibi olan Allah vardır.

(Kehf 45)

Talat Koçyiğit Meali:

(Ey Muhammed!) Onlara, dünya hayatının su gibi olduğunu da misal göster Biz onu gökten indiririz; yerin bitkisi onunla karışır; sonunda da o bitki, rüzgârların eğip büktüğü bir çöpe döner. Allah, her şeye muktedirdir.

(Kehf 45)

Tefhimul Kuran Meali:

Onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgârların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Allah, her şeyin üzerinde güç yetirendir.

(Kehf 45)

Ümit Şimşek Meali:

Onlara dünya hayatının misalini de ver. O, tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla yeryüzünün bitkisi birbirine karışık halde yeşermiş, sonra da rüzgârın savurduğu bir çöp haline gelmiştir. Allah, herşey üzerinde dilediğini yapmaya kadirdir.

(Kehf 45)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dünya hayatının şu su örneği gibi olduğunu onlara anlat: "O suyu gökten indirdik. Yerin bitkisi onunla karıştı. Derken o bitki, rüzgarların savurup döllediği parçacıklara dönüştü. Allah her şey üzerinde Muktedir'dir, gücü her şeye yeter.

(Kehf 45)

Rashad Khalifa Meali:

Cite for them the example of this life as water that we send down from the sky to produce plants of the earth, then they turn into hay that is blown away by the wind. GOD is able to do all things.

(Kehf 45)