10. Yunus Suresi / 37.ayet

Bu Kuran, başkaları tarafından uydurulmuş ve Allah’a isnat edilmiş bir kitap değildir. Fakat o kendinden önceki ilahi mesajları tasdik etmek onlardaki hükümleri ayrıntılı bir şekilde açıklamak üzere âlemlerin Rabbinden geldiğine şüphe olmayan bir kitaptır.

Bknz: (2/23)(2/89)(4/82)(6/114)(10/94)(12/111)(35/31)

Mustafa Çavdar Meali

Yunus 37 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan başkasına izafe edilemez, ancak önceki kitapları gerçeklemede, onlardaki şeyleri açıklayıp ayanbeyan bildirmededir, hiçbir şüphe yoktur ki o, alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiştir.

(Yunus 37)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Bu Kur’an, Allah’tan (Hakk olarak gelen hüküm ve hikmetlerdir; O’ndan) başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri (önceden indirilen İlahi kaynakları) doğrulayan ve (bundan sonraki sorularla ilgili) kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur (ki Kur’an), âlemlerin Rabbindendir. (O’nun kelâmıdır.)

(Yunus 37)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bu Kur'ân Allah'tandır. O'ndan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş değildir. Üstelik O Kur'ân, önceki vahiylerden hakikat adına, bu güne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe olmayan vahyi, özlü bir şekilde açıklayandır.

(Yunus 37)

Adem Uğur Meali:

Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab'ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Ahmet Hulusi Meali:

Bu Kur'an, Allah dunundakilerin uydurusu değildir! Aksine, Rabb-ül alemin'den olduğu şüphe götürmeyen; kendinden öncekini tasdik eden, tafsilatlı, hakikat BİLGİsi kaynağıdır!

(Yunus 37)

Ahmet Tekin Meali:

Bu Kur'ân, Allah'ın dışında, kulu durumundaki biri tarafından uydurulmuş değildir. Bir kısım insanlar bu hakikati kabul etmeseler de, vahyine muhatap olan önündeki zatın, Peygamber Muhammedin tebliğinin, sözlerinin samimiliğini, doğruluğunu tasdik eden, kutsal kitapları, ayrıntılarıyla açıklayan bir kitaptır. Onun kaynağında, vahyinde, içindeki bilgilerde şüphe yoktur. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.*

(Yunus 37)

Ahmet Varol Meali

Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı [1] açıklayıcıdır. Alemlerin Rabbi'nden geldiği konusunda şüphe yoktur.*

(Yunus 37)

Ali Bulaç Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bu KUR'AN Allah'ındır, ondan başkasına nisbet edilemez. Ancak o, önündekini (daha önce inidirlen kitabları) tasdik edici ve kitabın hükümlerini açıklayıcı âlemlerin Rabbinden indirilmiştir; bunda hiç şüphe yoktur.

(Yunus 37)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ve bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Tam tersine, hem ellerinde bulunanı doğrular hem de Kitap'ı ayrıntılı olarak açıklar. Onda kuşku yoktur; Evrenlerin Efendisindendir.

(Yunus 37)

Ali Ünal Meali:

Bu Kur’ân’ın biri tarafından uydurulup, sonra da bu uydurmanın Allah’a isnat edilmesi mümkün değildir. O, kendinden önceki (İlâhî) kitapları (aslî halleri, halâ ihtiva ettikleri gerçekler ve İlâhî kaynakları itibariyle) tasdik etmekte ve bütün bu kitapların dayandığı ana esasları açıklamaktadır. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. O, Âlemlerin Rabbi tarafından vahyedilmektedir.

(Yunus 37)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Bu Kur’an, Allah’tan ayrı bir kaynaktan uydurulmuş olamaz. O yalnızca mevcud vahiylerin tasdikleyicisidir, ana kitabın açıklamasıdır. Onda gönlü daraltacak hiçbir şüphe yoktur. O, bütün âlemlerin sahibi olan Allah’ın sözüdür.

(Yunus 37)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan başka varlıklar tarafından uydurulabilecek bir kitap değildir. Kur'an, kendinden öncekini tasdik etmekte ve onu açıklamaktadır. Onda şüphe yoktur; o, alemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Bekir Sadak Meali:

Bu Kuran, Allah'tandir, baskasi tarafindan uydurulmus degildir. Ancak kendinden oncekini dogrular ve O Kitap'i aciklar. Alemlerin Rabbinden geldiginden suphe yoktur.

(Yunus 37)

Besim Atalay Meali:

Onlardan pek çokları ancak sanıya uyar, evet sanı haktan bir şey yeterleyemez, Allah bilir yaptıkların onların

(Yunus 37)

Celal Yıldırım Meali:

Bu Kur'ân Allah'tandır, başkası tarafından uydurulup ortaya konulamaz. O ancak önündeki (daha önce indirilen) Tevrat ve İncil'i doğrular ve (Allah katında yazılı olan) kitabı bir bir açıklar. Onda şüphe adına hiçbir şey yoktur; O, âlemlerin Rabbinden (indirilme)dir.

(Yunus 37)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) başka birisi tarafından uydurulabilecek bir şey değildir. O, kendisinden önce indirilmiş olan (ilahi kitap)ları doğrulayan, Allah'ın hükümlerini açıklayan, içinde hiçbir kuşkuya yer bulunmayan ve âlemlerin Rabbi katından gelen kitaptır.

(Yunus 37)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Bu Kuran, Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve O Kitap'ı açıklar. Alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.

(Yunus 37)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı (Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) alemlerin Rabbi tarafındandır.

(Yunus 37)

Diyanet Vakfı Meali:

Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Edip Yüksel Meali:

Bu Kuran, ALLAH'tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve kitabın (yasaların) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bu Kur'an Allahın masivasından uydurulamaz ve lakin o, önündekinin bir tasdıkı ve kitabın tafsıyli olarak rabbül'aleminden indirilmiştir, bunda hiç şüphe yoktur

(Yunus 37)

Elmalılı Yeni Meali:

Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulamaz, ancak o, önündekini doğrulayan ve o Kitab'ı açıklayıcı olarak alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir, bunda hiç şüphe yoktur!

(Yunus 37)

Erhan Aktaş Meali:

Bu Kur'an, Allah'tandır; başkası tarafından uydurulmuş değildir. Aynı zamanda kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Kitap'ı[1] ayrıntılı olarak açıklar. Âlemlerin Rabb'inden olduğundan hiç kuşku yoktur.

1)Allah'ın emir ve yasakları ile ilgili hükümleri.

(Yunus 37)

Gültekin Onan Meali:

Bu Kuran, Tanrı'dan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin rabbindendir.

(Yunus 37)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve bu Kur’ân, Allah'ın astları tarafından uydurulan değildir. Lâkin sadece içinde konu edilenlerin doğrulanması ve Tevrât'ın ayrıntılı olarak açıklanmasıdır. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Âlemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Bu Kur’ân’ın, Allah’tan başka birileri tarafından uydurulması olacak şey değildir. O, kendinden önceki (Kitapları) doğrulayan ve Kitab’ı detaylı biçimde açıklayan (ayetlerinin bir kısmı diğer bir kısmını tefsir eden bir Kitap’tır). Âlemlerin Rabbi olan (Allah tarafından indirildiğinde) hiçbir şüphe yoktur.

(Yunus 37)

Harun Yıldırım Meali:

Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Onda şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi’ndendir.

(Yunus 37)

Hasan Basri Çantay:

Bu Kur'an Allah (ındır. On) dan başkasının uydurması değildir. O, ancak kendinden evvelki (kitab) lan tasdıyk ve o kitabı (Allahın levh-i mahfuzda yazdığını) tafsıyl eder. Onda şübhe edilecek hiçbir şey yokdur. Alemlerin Rabbindendir o.

(Yunus 37)

Hayrat Neşriyat Meali:

Bu Kur'ân ise, Allah'dan (geldiğinden,) başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir! Fakat kendinden öncekilerin tasdîkı ve o kitâbın (yazılan hükümlerin)açıklamasıdır; onda hiç şübhe yoktur, âlemlerin Rabbi tarafındandır!

(Yunus 37)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Bu kur'an, [en başından beri] Allah'tan beride uydurulmuş değildi; fakat kendisinin önünde bulunanların doğrulayanıdır¹ ve alemlerin [tüm varlıkların] RAB'bi[tarafın]dan olan içinde hiçbir şüphe bulunmayan kitap[lar]ın² açıklamasıdır.

(Yunus 37)

Hüseyin Atay Meali:

Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve kitabı ayrıntılı olarak açıklar, âlemlerin Rabbi katından olduğunda şüphe yoktur.

(Yunus 37)

İbni Kesir Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden evvel geleni tasdik eder ve kitabı uzun uzun açıklar. Onda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbındandır.

(Yunus 37)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bu Kur'an, Allah dan başkaları tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden önceki inen kitapları tasdik edici olup, kitabın anlaşılır ve ayrıntılı bir duruma getirilmesi, hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi tarafındandır.

(Yunus 37)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve bu Ku’rân, Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ve lâkin, onların ellerinde olanı tasdik eder ve Kitab’ı tafsil eder (ayrıntılı olarak açıklar). O’nun hakkında şüphe yoktur, âlemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan başka birinin uydurmasıdır demek doğru değildir. Belki Kur'an kendinden öncekileri doğrulayıcı, Kitap'ı da açıklayıcıdır. Hiç şüphesiz Kur'an bütün varlıkların çalabı yönünden gönderilmiştir.

(Yunus 37)

Kadri Çelik Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan (inmiştir ve) başkası tarafından uydurulmuş değildir. Lakin o, kendinden öncekini doğrulayan ve (Allah'tan inmiş her) kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Âlemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.

(Yunus 37)

Mahmut Kısa Meali:

Bu Kur’an, asla Allah’tan başkası tarafından tasarlanmış olamaz! O ancak, kendinden önceki ilâhî vahiylerin ilk gönderildiği hallerini onaylayan ve bütün vahiylerin özü ve esası olan Allah katındaki ana Kitabı açıklayan hidâyet kaynağıdır;onda gerçek dışı hiçbir hüküm; insanı çelişki, eğrilik ve tutarsızlığa sürükleyecek hiçbir şüphe yoktur; zira o, âlemlerin Rabb’i tarafından gönderilmiştir. Bütün bu açıklamalardan sonra, Kur’an’a inanmamak için hâlâ kayda değer bir şüphe, bir itiraz öne sürülebilir mi?

(Yunus 37)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Uydurulmuş değildir bu Kur'an, bir başkası tarafından; Bu Kur'an Allah'tandır. Nitekim bu, kendinden öncekileri doğrulayan ve detaylı olarak açıklayandır. Uluhiyete mahsus olduğunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbinden gelmiştir.

(Yunus 37)

Mehmet Türk Meali:

Ve bu Kur’an, Allah’tan başka birisi tarafından uydurulan (bir kitap) değildir.1 O kendisinden önceki kitapların doğrusunu söyleyici2 ve (diğer) kitapların3 geniş bir açıklamasıdır. Onun, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.*

(Yunus 37)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bu Kur’an’ın, Allah’tan başkası tarafından uydurulması asla mümkün değildir. Aksine bu, kendisinden önce gelen (İlâhi kelâmı) tasdik eder ve (İlâhî) Kitap’ta (bulunan hükümlerin de) ayrıntılarını açıklar. (Onun,) âlemlerin Rabbi tarafından (olduğuna) hiç şüphe yoktur.

(Yunus 37)

Muhammed Esed Meali:

İmdi, bu Kuran, asla Allah'tan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş olamaz; üstelik o, önceki vahiylerden hakikat adına bugüne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, alemlerin Rabbinden (geldiğinden) şüphe olmayan vahyi özlü bir biçimde açıklıyor.

(Yunus 37)

Mustafa Çavdar Meali:

Bu Kuran, başkaları tarafından uydurulmuş ve Allah’a isnat edilmiş bir kitap değildir. Fakat o kendinden önceki ilahi mesajları tasdik etmek onlardaki hükümleri ayrıntılı bir şekilde açıklamak üzere âlemlerin Rabbinden geldiğine şüphe olmayan bir kitaptır.

Bknz: (2/23) - (2/89) - (4/82) - (6/114) - (10/94) - (12/111) - (35/31)

(Yunus 37)

Mustafa Çevik Meali:

37-39 Şüphesiz bu Kur’an Allah’tandır ve kesinlikle başkaları tarafından uydurulmuş bir kitap değildir. O kendisinden önce Allah’ın gönderdiği kitaplardan geriye kalan doğruları tasdik eden ve ilâhî hükümleri ayrıntılı bir biçimde açıklayan, ilahi bir kitaptır. Müşrik kalmakta inatla direnenler, “Onu Muhammed uydurdu.” diyorlar. Sen onlara de ki: “Şayet bu iddianızda samimi ve dürüst iseniz, haydi Kur’an’ın sûrelerine benzer bir sûre de siz ortaya koyun bakalım, bunu yaparken de Allah’tan başka yardım alabileceğiniz kim varsa, onların hepsini de yardımınıza çağırın.” Gerçek şu ki, böyle diyenler iyice düşünüp tartmadan, âyetlerin ayrıntılı açıklamalarını dinlemeden reddedip yalanlamayı tercih ettiler, onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Bunların sonunda nasıl helak edildiklerine dönüp de bir bakın.

(Yunus 37)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İmdi bu hitab, Allah'tan başkası tarafından tasarlanıp ortaya konulmuş olamaz. Aksine o, kendisinden önce gelenlerden geriye kalan hakikatleri doğrular ve kendisinde kuşku bulunmayan Kitab'ı ayrıntılı olarak açıklar; Alemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Osman Okur Meali:

Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden önce geleni tasdik eder ve Kitab'ı ayrıntılı olarak açıklar. Onda kuşku ve çelişme yoktur. O Alemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve bu Kur'an, Allah'tan başkasına isnad edilerek iftirada bulunulamaz. Velâkin o kendisinden mukaddem olanı bir tasdiktir ve kitabın bir tafsilidir. Onda bir şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından (indirilmiştir).

(Yunus 37)

Ömer Öngüt Meali:

Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, kendinden öncekileri tasdik eder ve Kitab'ı uzun uzun açıklar. Onda hiçbir şüphe yoktur. O âlemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kur’an, Allah’tan başka biri tarafından uydurulamaz. Geçmiş peygamberlere verilen kitapları, sayfaları, vahiyleri onaylar. Bütün yaratılmışların Rabbi tarafından insanlara bildirilen hakikatleri, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde, ayrıntılı olarak açıklar.

(Yunus 37)

Sadık Türkmen Meali:

Bu kur’an Allah katından indirilmedir. Bir başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir! Ancak bu önceden gelenlerin (kitapların) doğrulanması ve kitabın ayrıntılı açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur, Âlemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Seyyid Kutub Meali:

Bu Kur'an Allah'dan geldi, başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki semavi kitapları onaylar ve ilahi kitabı ayrıntılı biçimde açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından gönderildiği kuşkusuzdur.

(Yunus 37)

Suat Yıldırım Meali:

Bu Kur'an, Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbülalemin tarafından gönderilmiştir.

(Yunus 37)

Süleyman Ateş Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. Ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve Kitabın açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından(indirilmiş)dir.

(Yunus 37)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu Kur'an, başkası tarafından uydurulup Allah'a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi[1] tarafından indirilmiş olan kitaptır.

1) Sahibi    

(Yunus 37)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Bu Kur'an, Allah katından indirilmiştir; başka biri tarafından uydurulmuş değildir. Üstelik o, önceki vahiylerden kalandan doğrulayan, hükümleri ayrıntılı olarak açıklayan ve âlemlerin Rabbinden geldiğinde kuşku olmayan Kitap'tır.

(Yunus 37)

Şaban Piriş Meali:

Bu Kur'an, Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri tasdik ve Alemlerin Rabbi'nden (geldiğine) şüphe olmayan kitabın açıklamasıdır.

(Yunus 37)

Talat Koçyiğit Meali:

Bu Kur'an, Allah'tan başkasına isnad edilebilecek bir kitap değildir. Fakat o, kendinden önceki kitapların tasdîki ve asıl kitabın açıklamasıdır. Onda hiç şüphe yoktur; âlemlerin Rabbı tarafından indirilmiştir.

(Yunus 37)

Tefhimul Kuran Meali:

Bu Kur'an, Allah'tandır, başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak o, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.

(Yunus 37)

Ümit Şimşek Meali:

Bu Kur'ân, Allah'tan başka birisi tarafından uydurulabilecek birşey değildir. O, kendisinden önce indirilmiş olanları doğrulayan, Allah'ın hükümlerini açıklayan, içinde hiçbir kuşkuya yer bulunmayan ve Âlemlerin Rabbi katından gelen kitaptır.

(Yunus 37)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Alemlerin Rabbi'ndendir o.

(Yunus 37)

Rashad Khalifa Meali:

This Quran could not possibly be authored by other than GOD. It confirms all previous messages, and provides a fully detailed scripture. It is infallible, for it comes from the Lord of the universe.

(Yunus 37)