Sabır ve salât ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü bu, Allah’a içten saygı duyanların dışındakilere ağır gelir.

Ey inananlar, sabır (Direnerek) ve salât (Namaz ve Dua) ile Allah'tan yardım isteyin, şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.

Onlar Câlût ve ordusuyla karşılaştıklarında: “Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza güç ve sebat ver, bu kâfirler güruhuna karşı bize yardım et.” dediler.

Araf 46    

Ve o ikisi (cennet ve cehennem) arasında bir sur bulunacak ve o surun üzerinde burçlarda bulunan ve herkesi simalarından tanıyan bir takım kişiler olacak ve onlar, cennete henüz girmemiş ama girmek için sabırsızlanan cennet halkına "Selamün Aleyküm ne mutlu size!" diye seslenecekler.

Araf 126    

Sen, Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettiğimiz için, evet yalnızca bunun için bizden intikam alıyorsun. ‘Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve bizi (sana tam teslim olmuş) Müslüman olarak vefat ettir' dediler.

Kehf 69    

-Allah'ın izniyle benim sabırlı olduğumu göreceksin ve senin yaptığın hiçbir işe karşı çıkmayacağım, dedi.

Sabırlı kimseler olan İsmail, İdris ve Zülkifl'i de yâd et!

İşte bugün ben de onları sabırlarından dolayı ödüllendirdim. Gerçek başarıyı yakalayanlar işte bunlardır.

Sad 44    

Eline şu otlardan bir demet al ve onu bir ilaç olarak uygula ve sakın sözünden dönme. Gerçek şu ki biz Eyyub'u çok sabırlı bulduk. O, ne güzel bir kuldu zira O, hep Allah'a sığınır ve ona yönelirdi.

Böyle bir meziyete ancak sabırda direnenler ulaşabilir. Evet, bu meziyete ancak yüksek ahlak ve erdem sahipleri ulaşabilir.

Asr 3    

Ancak Allaha inanıp güvenenler iyi ve güzel işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve hak yolunda sabır ve sebatı tavsiye edenler müstesna.