Beled 13 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Bir kul azat etmek.

(Beled 13)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

O bir boynu çözmek (borçtan ve kölelik durumundan çaresiz ve esir kimseleri kurtarmak) tır; (Bu tür kefaret ve tavsiyelerle İslam’da kölelik ve cariyelik tedricen kaldırılmıştır.)

(Beled 13)

Abdullah Parlıyan Meali

İnsanoğlunu bütün sömürü ve boyunduruklardan kurtarmaktır.

(Beled 13)

Adem Uğur Meali

Köle azat etmek,

(Beled 13)

Ahmet Hulusi Meali

(O) esaret bağını çözmektir (bilinci bedenin esaretinden kurtarmak)!

(Beled 13)

Ahmet Tekin Meali

Kölelikten kurtulma sözleşmesi yapanların borçlarını ödemesine yardım etmek; borçlarından dolayı mahkum olanları mahkümiyetten kurtarmak; kelime-i tevhidi benimseyerek salih amel işleyerek Cehennem azabından kurtulmaktır.*

(Beled 13)

Ahmet Varol Meali

Bir köle azad etmektir.

(Beled 13)

Ali Bulaç Meali

Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

(Beled 13)

Ali Fikri Yavuz Meali

O, köle azad etmektir.

(Beled 13)

Ali İskender Mihr Meali

(Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.

(Beled 13)

Ali Rıza Sefa Meali

Bir boynu kurtarmaktır.[600]

600)"Bir boynu kurtarmak" söylemi, kimi Kur'an çevirilerinde, "Bir köleye özgürlük vermek" veya "Köleleri özgürlüklerine kavuşturmak" veya "Esiri özgürlüğüne kavuşturmak" veya "Aç bir yoksulu doyurmak" veya "Özgürlüğü zincirlenmiş olanın bağını çözmek" biçiminde çevrilmiştir. Tüm insanlığın kurtarılması olarak yorumlayanlar da vardır.

(Beled 13)

Ali Ünal Meali

Bir köle (veya esiri) hürriyetine kavuşturmaktır;

(Beled 13)

Bahaeddin Sağlam Meali

Köleleri zincirlerinden ayırmak(azat etmek)tır.

(Beled 13)

Bayraktar Bayraklı Meali

- Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle azat etmektirveya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

(Beled 13)

Bekir Sadak Meali

O gecit, bir kole ve esir azadetmek,

(Beled 13)

Besim Atalay Meali

Köle azatlamaktır

(Beled 13)

Celal Yıldırım Meali

Bir köle ya da esirin bağını çözüp hürriyetine kavuşturmaktır.

(Beled 13)

Cemal Külünkoğlu Meali

O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek/insanları özgürlüğüne kavuşturmak)tır.

(Beled 13)

Diyanet İşleri Eski Meali

O geçit, bir köle ve esir azadetmek,

(Beled 13)

Diyanet İşleri Yeni Meali

O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek)tir.

(Beled 13)

Diyanet Vakfı Meali

11, 12, 13, 14, 15, 16. Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır.

(Beled 13)

Edip Yüksel Meali

Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır;

(Beled 13)

Elmalılı Orjinal Meali

(Fekki rakabe) esir bir boyun kurtarmak

(Beled 13)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Esir bir boyun kurtarmak (bir köle azad etmek)

(Beled 13)

Erhan Aktaş Meali

Boynu çözmektir,[1]

1)Köleyi özgürleştirmektir. Rakabe, sözcük olarak, "boyun" demektir. Mecaz olarak, özgürlüğünü kaybetmiş insan için; esir veya köle için kullanılmaktadır. Boynuna boyunduruk vurulmuş olmak; özgürlüğü elinden alınmış olmak anlamına gelmektedir.

(Beled 13)

Gültekin Onan Meali

Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir.

(Beled 13)

Harun Yıldırım Meali

Bir köleyi salıvermektir.

(Beled 13)

Hasan Basri Çantay

(O) kul azad etmekdir,

(Beled 13)

Hayrat Neşriyat Meali

(O,) bir kölenin âzâd edilmesi (ve kişinin kendi nefsini ateşten kurtarması)dır.

(Beled 13)

Hubeyb Öndeş Meali /

[O], herhangi bir boynun [kölenin] özgür bırakılmasıdır.

(Beled 13)

İbni Kesir Meali

Bir kul azad etmektir.

(Beled 13)

İlyas Yorulmaz Meali

Köle azat etmek.

(Beled 13)

Kadri Çelik Meali

Bir boynu (esaret zincirinden) çözüp salıvermektir.

(Beled 13)

Mahmut Kısa Meali

Köleleri özgürlüklerine kavuşturarak; insanın boynuna geçirilmiş sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik... her türlü tutsaklık ve sömürü zincirlerini kırıp atarak; servet, güç, makâm, şöhret ve benzeri yüzlerce varlığın kulu kölesi olan insanları bir tek Allah’a kulluğa çağırarak, insanları boyunduruklardan kurtarmaktır.

(Beled 13)

Mehmet Türk Meali

O, köle azat etmek, 1*

(Beled 13)

Muhammed Esed Meali

(O,) boynunu (günah zincirinden) kurtarmaktır;

(Beled 13)

Mustafa Çavdar Meali

O, özgür olmayanı özgürlüğüne kavuşturmaktır.

Bknz: (2/177) - (4/36)

(Beled 13)

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir kişiyi daha zincirlerinden kurtarmaktır;

(Beled 13)

Osman Okur Meali

(11-16) Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır.

(Beled 13)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(O) Bir köle azad etmektir.

(Beled 13)

Ömer Öngüt Meali

Köle azad etmektir.

(Beled 13)

Şaban Piriş Meali

Köle azat etmektir.

(Beled 13)

Sadık Türkmen Meali

O, bir kimseyi esaretten kurtarmak

(Beled 13)

Seyyid Kutub Meali

O geçit bir köle ve esir azad etmektir.

(Beled 13)

Suat Yıldırım Meali

Sarp yokuş: Bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır!

(Beled 13)

Süleyman Ateş Meali

Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,

(Beled 13)

Süleymaniye Vakfı Meali

O, boynu bükük olanı kurtarmaktır,

(Beled 13)

Ümit Şimşek Meali

O, köle azad etmektir.

(Beled 13)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.

(Beled 13)

Rashad Khalifa Meali

The freeing of slaves.

(Beled 13)