Beled 4 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Gerçekten de biz insanı sıkıntı içinde yarattık.

(Beled 4)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Gerçekten Biz insanı sıkıntı ve zorluklar içinde (yetişen çok harika bir sanat eseri ve mükemmel bir fabrika biçiminde) yaratmışızdır. (Hâlâ çoğu akledip anlamıyorlar.)

(Beled 4)

Abdullah Parlıyan Meali

gerçekten biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan ile yüklü bir hayat içerisinde yarattık.

(Beled 4)

Adem Uğur Meali

Biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

(Beled 4)

Ahmet Hulusi Meali

(Andolsun) ki, insanı sıkıntılı aşamalar içinde yarattık!

(Beled 4)

Ahmet Tekin Meali

Ana rahminden ölünceye kadar, sıkıntı, eziyet, mükellefiyet ve binbir güçlüklerle karşı karşıya yarattık biz insanı.*

(Beled 4)

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

(Beled 4)

Ali Bulaç Meali

Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

(Beled 4)

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğrusu biz, insanı bir meşakkat içinde yarattık.

(Beled 4)

Ali İskender Mihr Meali

Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.

(Beled 4)

Ali Rıza Sefa Meali

Gerçek şu ki, insanı, zorluklar için yarattık.

(Beled 4)

Ali Ünal Meali

Gerçek şu ki, Biz insanı meşakket ve imtihan yüklü bir hayata gönderdik.

(Beled 4)

Bahaeddin Sağlam Meali

Biz, insanı sıkıntı ve zorluklarla yoğurarak yaratık.

(Beled 4)

Bayraktar Bayraklı Meali

Biz, insanı zorluklar içinde yarattık.

(Beled 4)

Bekir Sadak Meali

Insanoglunu, zorluklara katlanacak sekilde yarattik.

(Beled 4)

Besim Atalay Meali

Biz insanı güçlük içre yarattık

(Beled 4)

Celal Yıldırım Meali

Ki biz insanı (kendine has) sıkıntı ve zorluk içinde (yaratıp) meydana getirdik.

(Beled 4)

Cemal Külünkoğlu Meali

3,4. Ve andolsun babaya (İbrahim'e) ve ondan meydana gelen çocuğa (İsmail'e) ki, biz insanı (hayatında karşılaşacağı) birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık.

(Beled 4)

Diyanet İşleri Eski Meali

İnsanoğlunu, zorluklara katlanacak şekilde yarattık.

(Beled 4)

Diyanet İşleri Yeni Meali

(1-4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

(Beled 4)

Diyanet Vakfı Meali

1, 2, 3, 4. Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

(Beled 4)

Edip Yüksel Meali

İnsanı zorluklar arasında (direnmesi için) yarattık.

(Beled 4)

Elmalılı Orjinal Meali

Hakikaten biz insanı bir meşakkat içinde yarattık

(Beled 4)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

gerçekten Biz insanı bir sıkıntı içinde yarattık.

(Beled 4)

Erhan Aktaş Meali

Biz insanı gerçekten zorluk arasında yarattık.

(Beled 4)

Gültekin Onan Meali

Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

(Beled 4)

Harun Yıldırım Meali

Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

(Beled 4)

Hasan Basri Çantay

ki biz insanı, andolsun, meşakkat içinde yaratdık.

(Beled 4)

Hayrat Neşriyat Meali

(Ki) insanı, gerçekten bir meşakkat içinde (olmak üzere) yarattık.

(Beled 4)

Hubeyb Öndeş Meali /

(1-4) Hayır, sen bu beldede serbest iken bu beldeyi, babayı ve doğanı [çocuğu] delil getiriyorum ki, elbetteki insanı bir zorluk/sıkıntı içinde yaratmıştık.

(Beled 4)

İbni Kesir Meali

Biz, insanı gerçekten meşakkat içinde yarattık.

(Beled 4)

İlyas Yorulmaz Meali

Biz insanı güçlüklere dayanıklı yarattık.

(Beled 4)

Kadri Çelik Meali

Ki şüphesiz biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

(Beled 4)

Mahmut Kısa Meali

Biz insanı, birçok acılar, sıkıntılar ve zorluklar arasında mücâdele ederek çetin bir sınavdan geçmesi için yarattık.

(Beled 4)

Mehmet Türk Meali

Gerçekten Biz insanı, sıkıntılarla (mücadele etmesi için) yarattık.

(Beled 4)

Muhammed Esed Meali

Gerçek şu ki, Biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan (ile yüklü bir hayat)a gönderdik.

(Beled 4)

Mustafa Çavdar Meali

Biz insanı meşakkatlere dayanıklı yarattık.

Bknz: (3/195) - (13/22)

(Beled 4)

Mustafa İslamoğlu Meali

Hakikaten Biz insanoğlunu farklı meşakkatlere dayanıklı yarattık.

(Beled 4)

Osman Okur Meali

İnsanoğlunu, zorluklara katlanacak şekilde yarattık.

(Beled 4)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak ki, Biz insanı elbette bir meşakkat içinde (bulunacağı bir mahiyette) yarattık.

(Beled 4)

Ömer Öngüt Meali

Biz insanı zorluklar içinde yarattık.

(Beled 4)

Şaban Piriş Meali

İnsanı dosdoğru/dayanıklı olarak yaratmışızdır.

(Beled 4)

Sadık Türkmen Meali

Gerçek şu ki; Biz insanı, bir zorluk (anne karnı) içinde yarattık.

(Beled 4)

Seyyid Kutub Meali

Biz insanı birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık.

(Beled 4)

Suat Yıldırım Meali

Biz insanı, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik.

(Beled 4)

Süleyman Ateş Meali

Biz insanı zorluk arasında yarattık.

(Beled 4)

Süleymaniye Vakfı Meali

İnsanı, zorlukları aşacak güçte yaratmışızdır.

(Beled 4)

Ümit Şimşek Meali

Biz insanı zorluklar için yarattık.

(Beled 4)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.

(Beled 4)

Rashad Khalifa Meali

We created the human being to work hard,

(Beled 4)