45. Casiye Suresi / 20.ayet

Bu Kuran, insanlık için bir basiret, gönülden inananlar için de kılavuz ve rahmettir.

Bknz: (12/111)(16/89)

Mustafa Çavdar Meali

Casiye 20 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bu, can gözleridir insanlara ve doğru yolu gösterir ve rahmettir iyideniyiye inanıp anlamış topluluğa.

(Casiye 20)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Bu (Kur’an), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten ayet) lerdir, kesin bilgiyle (tam kanaat ve yakinle) inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bu Kur'ân, insanların kalp gözlerini açacak bir nur, iyiden iyiye inanmış bir topluluğa doğru yolu gösterir bir rahmettir.

(Casiye 20)

Adem Uğur Meali:

Bu (Kur'an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.

(Casiye 20)

Ahmet Hulusi Meali:

Bu (Kur'an), insanlar için kavranası gerçekler; yakine ermiş kimseler için de hakikate erdirici ve rahmettir.

(Casiye 20)

Ahmet Tekin Meali:

Bu Kur'ân, bütün insanların iyiliği, kurtuluşu için önlerini aydınlatan, ufuklarını açan, güven sağlayan, basiretleriyle anlayabilecekleri âyetleri içeren bir kitaptır. İlme, delile ve gerekçeye itibar eden, inanan bir kavim için de, bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Ahmet Varol Meali

Bu, insanlar için açık belgeler [1], kesin bilgiyle iman eden bir topluluk için bir hidayet rehberi ve rahmettir.*

(Casiye 20)

Ali Bulaç Meali:

Bu (Kur'an), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bu Kur'an, insanlara hak ölçüleri gösteren nurlardan ibarettir; ve şübhesiz iman edecek bir toplum için hidayettir, rahmettir.

(Casiye 20)

Ali Rıza Sefa Meali:

İşte bu, insanlar için aydınlanma kaynağı ve kesin olarak inananlar için de yol gösteren ve rahmettir.

(Casiye 20)

Ali Ünal Meali:

(Allah’ın vaz buyurduğu yolun ana temelini teşkil eden) bu Kur’ân, insanlar için (gözlerini gerçeğe açacak) iç idrak ışıkları, kesin bilgi ve tasdik peşindeki bir topluluk için ise hidayet kaynağı ve (sonsuz berekette) bir rahmettir.

(Casiye 20)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Bu Kur’an, insanların (kalpleri) için basiret ve araştırıp inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.

(Casiye 20)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Bu Kur'an, insanlar için basiret/aydınlık nurları; kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.

(Casiye 20)

Bekir Sadak Meali:

Bu Kuran, insanlar icin acik belgeler; kesin olarak inanan millet icin dogruluk rehberi ve rahmettir.

(Casiye 20)

Besim Atalay Meali:

İnsanlara içgörü bu, yakını bulunan bir ulusa da, doğru yoldur, rahmettir

(Casiye 20)

Celal Yıldırım Meali:

Bu Kitap, insanlar için gönül gözleri; kesinlikle inanan bir millet için doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Bu (Kur'an), insanlara (kurtuluş yollarını gösteren) kanıtlar sunmaktadır; kesin olarak inanan bir toplum için de bir doğru yol rehberi ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Bu Kuran, insanlar için açık belgeler; kesin olarak inanan millet için doğruluk rehberi ve rahmettir.

(Casiye 20)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Bu Kur'an, insanlar için kalp gözleri (konumundaki bir nur), kesin olarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Diyanet Vakfı Meali:

Bu (Kur'an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.

(Casiye 20)

Edip Yüksel Meali:

Bunlar, halk için aydınlatıcı delillerdir, kesin inanca sahip bir topluma bir rehber ve rahmettir.

(Casiye 20)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bu (Kur'an) insanlara basiret nurları ve yakin edinecek bir kavm için mahzı hidayet ve rahmettir

(Casiye 20)

Elmalılı Yeni Meali:

Bu (Kur'an) basiret nurları (insanların kalp gözünü açan bir nur) ve kesin bilgi edinecek bir kavim için de hidayet ve rahmetin ta kendisidir.

(Casiye 20)

Erhan Aktaş Meali:

Bu Kur'an, insanlar için gerçeği görme, gerçekten inanan toplum için doğru yolu gösterme ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Gültekin Onan Meali:

Bu (Kuran), insanlar için basiret (nuruyla Tanrı'ya yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Hakkı Yılmaz Meali:

Kur’ân, insanlar için kalbî idrakler, kesin inanan toplum için bir yol gösterme ve rahmettir.

(Casiye 20)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Bu, insanlar için basiretler (barındıran), yakinen inananlar için de hidayet ve rahmet olan (bir Kitap’tır).

(Casiye 20)

Harun Yıldırım Meali:

Bu, insanlar için basiretler, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Hasan Basri Çantay:

Şu (Kur'an) insanların kalb gözleri (ni açacak bir nuur), sağlam bilgi edinecek zümre için bir hidayet ve rahmetdir.

(Casiye 20)

Hayrat Neşriyat Meali:

Bu (Kur'ân), insanlara (kurtuluş yollarını gösteren) basîretler (deliller)dir ve kat'î olarak îmân edecek bir topluluk için bir hidâyet ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Bu, insanlar için basiretler(veren)dir. Yakinen-kesin olarak inanan bir millet için bir yol rehberi ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Hüseyin Atay Meali:

Bu, insanlar için gönül açıcı belgeler, kesin bilen ulusa doğruluk göstergesi ve bir acımadır.

(Casiye 20)

İbni Kesir Meali:

Bu; insanlar için açık belgeler, kesin olarak inanan bir kavim için de hidayet ve rahmettir.

(Casiye 20)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bu Kur'an, insanlar için doğruyu kavrama yöntemi, doğruluk rehberi ve tatmin olmuş bir topluluk için rahmettir.

(Casiye 20)

İskender Ali Mihr Meali:

İşte bu (Kur’ân), insanlar için basirettir. Ve yakîn hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir.

(Casiye 20)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bu Kur'an insanlar için gönül ışığıdır, kılavuzdur, kanasıya inananlar takımı için de bir esirgemedir.

(Casiye 20)

Kadri Çelik Meali:

Bu (Kur'an), insanlar için (nuruyla Allah'a yönelten) basiretlerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.*

(Casiye 20)

Mahmut Kısa Meali:

Buayetler, tüm insanlık için doğruyu, güzeli gösteren aydınlatıcı delillerdir ve yürekten inanmış bir topluma dünya ve âhirette kurtuluşu, mutluluğu garanti eden bir yol gösterici, bir rahmet kaynağıdır. Ve bu rahmete, yalnızca dürüst ve erdemli kimseler erişebilecektir. Öyle ya;

(Casiye 20)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Eh işte bu; insanlara bir basirettir. Tam iman eden kavim için bir yol ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Mehmet Türk Meali:

Bu (Kur’an) insanların gözünü gönlünü açan bir nur, Allah’a gönülden inanan bir toplum için ise en doğru yol gösterici ve rahmettir.

(Casiye 20)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bu, insanlar için kavrayabilecekleri delillerdir. (Kesin) inanan bir kavim için hidayet ve rahmet (vesilesidir.)

(Casiye 20)

Muhammed Esed Meali:

(İşte) bu (vahiy,) insanlık için bir kavrayış aracıdır; tereddütsüz bir inanca ve emniyete ulaşanlar için de bir rahmet ve hidayettir.

(Casiye 20)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Bu Kur an, insanlar için sağgörülerini açıcı, kesin olarak inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir bağıştır.

(Casiye 20)

Mustafa Çavdar Meali:

Bu Kuran, insanlık için bir basiret, gönülden inananlar için de kılavuz ve rahmettir.

Bknz: (12/111) - (16/89)

(Casiye 20)

Mustafa Çevik Meali:

Bu Kur’an, insanların yolunu, gönlünü, aklını aydınlatıp nurlandıran, sorunlarını en sağlıklı çözüme kavuşturan, dünya ve âhiret mutluluğuna ulaştıran hidayet ve rahmet kaynağıdır. Bunu ancak yaratılış sebebini bilmek ve yürekten ona uygun yaşamak isteyenler anlar.

(Casiye 20)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Bu (vahiy) insanlık için bir bilinç kaynağıdır; gönülden inananlar için de bir rehber ve bir rahmet membaıdır.

(Casiye 20)

Osman Okur Meali:

Bu (Kuran), insanlar için açık deliller; kesin olarak iman eden kavim için doğruluk rehberi ve rahmettir.

(Casiye 20)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Bu (Kur'an-ı Mübîn) insanlar için kalb gözleridir ve nasipleri olan bir kavim için de bir hidâyetir ve bir rahmetir.

(Casiye 20)

Ömer Öngüt Meali:

Bu (Kur'an) insanların kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.

(Casiye 20)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kur’an, insanlar için hakikatleri görme aracı, kesinkes inanan kimselere bir doğru yol rehberi, bir rahmettir.

(Casiye 20)

Sadık Türkmen Meali:

Bu (kur’an ayetleri) insanlar için basîretlerdir (söylediği sözün, yapacağı davranışın ileride kendisine neye mâlolacağını; sözü söylemeden, davranışı yapmadan önce düşündürendir). Kesin inananlar için bir yol gösterici ve rahmettir.

(Casiye 20)

Seyyid Kutub Meali:

Bu Kur'an, insanlara kurtuluş yollarını gösteren kanıtlar sunmaktadır; kesin olarak inananlara kılavuz ve rahmettir.

(Casiye 20)

Suat Yıldırım Meali:

Bu Kur'an, delilleri ile, fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır, iman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir.

(Casiye 20)

Süleyman Ateş Meali:

Bu (Kur'an), insanlara kanıtlar (sunmakta)dır; kesin olarak inananlara yol gösterici ve rahmettir.

(Casiye 20)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bu, bütün insanlara gerçekleri gösterir. İkna olmuş bir topluluk içinse bir rehber ve ikramdır.

(Casiye 20)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Bu Kur'an, insanlara hakikati gösterir; kesin olarak inananlara da kılavuz ve rahmettir.

(Casiye 20)

Şaban Piriş Meali:

Bu (Kur'an), İnsanlar için basiret ve iyice bilen bir toplum için kılavuz ve rahmettir.

(Casiye 20)

Talat Koçyiğit Meali:

Bu Kur'ân, insanlara kurtuluş yollarını gösteren delillerdir: inancı sağlam olanlar için de bir rehber ve rahmettir.

(Casiye 20)

Tefhimul Kuran Meali:

Bu (Kur'an), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.

(Casiye 20)

Ümit Şimşek Meali:

Bu Kur'ân, insanlar için gerçeği gösteren delillerden ibarettir; kesin bir bilgiyle iman eden bir topluluk için de bir hidayet ve rahmettir.

(Casiye 20)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu Kur'an, insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. Gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o.

(Casiye 20)